Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 105

State
Name
FromUntilType
Supervisor
Department
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic2015
--
NAZV
ÚMFGZ FA
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)
2004
2006
GAČR
ÚMFGZ FA
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)
2007
2009GAČRA. KnollÚMFGZ FA
2009
2012
OP
ÚMFGZ FA
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČRÚMFGZ FA
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)
2006
2008
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)
2010
2011
IGA
T. Urban
ÚMFGZ FA
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
20072007IGAÚMFGZ FA
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)
20132013
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
Biodiversity of farm animals in the Czech republic2008
2008
NAZVK. Civáňová
ÚMFGZ FA
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZ
ÚMFGZ FA
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)2006
2006
IGA
ÚMFGZ FA
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)
2007
2007
IGAÚMFGZ FA
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGAP. Jelínek
ÚMFGZ FA
Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)
20032003
FRVŠ
A. PavlíkÚMFGZ FA
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
ÚMFGZ FA
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)
2006
2008GAČRÚMFGZ FA
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
2010
2010
FRVŠP. Sláma
ÚMFGZ FA
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)
2002
2002FRVŠZ. SládekÚMFGZ FA
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ FA
Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)20152015IGAZ. Sládek
ÚMFGZ FA
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)
2014
2014
IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)
2013
2013
IGA
T. Gregor
DFT FA
Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages
2015
2015
IGA
ÚMFGZ FA
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
2019
2020
Other
ÚMFGZ FA
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)
2003
2007GAČRT. Urban
ÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017
--
IGA
ÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017--
IGA
P. Řezáč
ÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016
--
IGAÚMFGZ FA
Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)20102012
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
Forensic genomics for animal identification
2010
2012
OtherÚMFGZ FA
Genetic diversity and its conservation in selected horse populations in the Czech Republic (QH92277)
2009
2011
NAZVÚMFGZ FA
20102011IGAT. Urban
ÚMFGZ FA
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
20092009
IGA
ÚMFGZ FA
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZV
ÚMFGZ FA
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005IGAT. Urban
ÚMFGZ FA
Characteristic of internal environment of beef cattle (QH71156)
20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ FA
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--OtherÚMFGZ FA
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)
2005
2005FRVŠ
ÚMFGZ FA
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic2019
2020
Other
Z. HavlíčekÚMFGZ FA
Introduction of SNaPshot method for SNP polymorphism detection to Ph.D work (170/2004)
2004
2004
FRVŠ
K. Civáňová
ÚMFGZ FA
Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs (14/2004)
2004
2005
IGAK. CiváňováÚMFGZ FA
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů
2012--Other
ÚMFGZ FA
Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels (IP21/2017)
2017
2017
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ FA
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
1995
1997GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Neuvedeno (QC1128)
2002
2004
NAZV
P. JelínekÚMFGZ FA
20072007FRVŠT. Urban
ÚMFGZ FA
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)
2015
2015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu2015
2015
IGA
Z. Sládek
ÚMFGZ FA
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)
2004
2004
FRVŠÚMFGZ FA
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)2006
2006
RP
T. UrbanÚMFGZ FA
2007
2007
IGA
T. Urban
ÚMFGZ FA
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004
IGA
ÚMFGZ FA
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)
1999
2004VZÚMFGZ FA
Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity (13-04994S)
20132013GAČRA. Knoll
ÚMFGZ FA
Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use (1G58073)20052009NAZV
ÚMFGZ FA
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)
2012
2012FRVŠP. Sláma
ÚMFGZ FA
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)
2009
2009
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ FA
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
19992001NAZVT. Urban
ÚMFGZ FA
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--
NAZV
ÚMFGZ FA
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
2004
2004IGAT. Urban
ÚMFGZ FA
Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes (AF-IGA-IP-2018/077)2018
2018
IGAA. Knoll
ÚMFGZ FA
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
2009
2009
FRVŠ
MENDELU
The assessment of association¨among the genotype for leptin, leptin concentration in blood ad meat quality characteristics to use if for Czech Fleckvieh cattle breeding (QI91A055)
20092013NAZV
DAB FA
The consolidation of co-operation among MZLU in Brno and other institutions in further training and research (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)
2010
2011
OP
ÚMFGZ FA
20092011NAZV
DAB FA
The role of mononuclear phagocytes during the acute inflammation of the bovine mammary gland. (GA524/03/1531)2003
2005
GAČRZ. Sládek
ÚMFGZ FA
The use of molecular genetics methods to improve production traits in pigs. (QG60045)
2006
2009
NAZVJ. DvořákÚMFGZ FA
The utilizabibility of linear models for MAS application in pig breeding2006
2006
IGA
T. UrbanÚMFGZ FA
Towards understanding the biology of porcine muscle growth: Comparative gene expression analysis between skeletal muscles of Large White and Wild Boar (523/09/0844)
20092011GAČRÚMFGZ FA
Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů (QD1039)
2001
2005
NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie (228/2005)20052005
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Using microsatellite markers to determine genetic diversity in different populations of raptors (DP 4/2009)
2009
2009
IGAÚMFGZ FA
Utilisation of biodiversity between breeds of dairy and beef cattle and assignation effects of hybridisation for increasing of performance of their crossbreds. (QF3020)
2003
2007
NAZV
ÚMFGZ FA
Utilizing of biotechnological methods and genetics for effective rearing and breeding of beef cattle breeds (QF 3024)
2003
2007
NAZV
J. DvořákÚMFGZ FA
Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce (IP 13/2014)2014
2014
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ FA
2011
2011
IGA
T. UrbanÚMFGZ FA
Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech (1146/2001)
2001
2001FRVŠ
ÚMFGZ FA
Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a techno-logických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic (QD0100)
2000
2004
NAZV
J. Dvořák
ÚMFGZ FA
Vliv druhu trav a sklizně na obsah mykotoxinů v závislosti na zdravotním stavu zvířat (TP3/2015)
2015
--
IGA
P. Sláma
ÚMFGZ FA
Vliv polymorfismu lactotransferrinu na onemocnění mléčné žlázy skotu
20092009
IGA
ÚMFGZ FA
Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů.
20152015
IGA
ÚMFGZ FA
Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“ (219)20032005
RP
ÚMFGZ FA
Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid
2012
2014
OP
ÚMFGZ FA
Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masa (472/1998)1998
1998
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ FA
Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masa (5081)
1995
1997NAZVT. Urban
ÚMFGZ FA
Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat20122016NAZV
ÚMFGZ FA
Využití restrikčního polymorfismu DNA pro testy parentity (172/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Vývoj archivačního systému koordinujícího sběr a úchovu biologických vzorků pro celoživotní identifikaci každého konkrétního kusu v produkčním chovu i potravinovém řetězci (250161/2005)
2005
--IGAL. Novotná
ÚMFGZ FA
Vývoj etické a ekonomicky efektivní metody získávání a archivace vzorků DNA pro kontrolu bezpečnosti potravinových zdrojů (15/2004)2004
2004
IGA
J. Dvořák
ÚMFGZ FA
Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici (QF3218)
2003
2007
NAZV
ÚMFGZ FA
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid20122016NAZVI. Vrtková
ÚMFGZ FA
Vztah polymorfismů genů pro CaATPázy k úrovni stravitelnosti vápníku v trávicím traktu kura domácího
20152015
IGA
A. PavlíkÚMFGZ FA
Zavedení hypertextové výuky genetiky do informačních sítí (214/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Zavedení metod určení exprese genu do doktorské Ph.D. práce (139/2002)20022002FRVŠ
ÚMFGZ FA
Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní síti (142/2004)20042004
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ FA
Zlepšení produkčních a histochemických znaků populací prasat chovaných v ČR s využitím vybraných genových markerů
2010
2010
NAZV
ÚMFGZ FAKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defendedexcluded
not defended
rejected