Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 103

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic2015--NAZVA. KnollÚMFGZ FA
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)20042006GAČRA. KnollÚMFGZ FA
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)20072009GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ FA
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ FA
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Biodiversity of farm animals in the Czech republic20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ FA
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ FA
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ FA
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ FA
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)20072007IGAP. JelínekÚMFGZ FA
Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ FA
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ FA
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)20142014IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)20132013IGAT. GregorDFT FA
Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)20032007GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)20102012GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Forensic genomics for animal identification20102012OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
Genetic diversity and its conservation in selected horse populations in the Czech Republic (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ FA
Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ FA
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Characteristic of internal environment of beef cattle (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ FA
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ FA
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Introduction of SNaPshot method for SNP polymorphism detection to Ph.D work (170/2004)20042004FRVŠK. CiváňováÚMFGZ FA
Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs (14/2004)20042005IGAK. CiváňováÚMFGZ FA
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012--OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ FA
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)19951997GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Neuvedeno (QC1128)20022004NAZVP. JelínekÚMFGZ FA
Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)20062006RPT. UrbanÚMFGZ FA
Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko20042004IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)19992004VZJ. DvořákÚMFGZ FA
Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity (13-04994S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use (1G58073)20052009NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)20032003FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ FA
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)20092009FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)19992001NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat20042004IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes (AF-IGA-IP-2018/077)2018--IGAA. KnollÚMFGZ FA
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
The assessment of association¨among the genotype for leptin, leptin concentration in blood ad meat quality characteristics to use if for Czech Fleckvieh cattle breeding (QI91A055)20092013NAZVR. FilipčíkDAB FA
The consolidation of co-operation among MZLU in Brno and other institutions in further training and research (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)20102011OPZ. HavlíčekÚMFGZ FA
The effect of feeding linseed and linseed oil on fatty acid composition of yolk, egg quality and laying hens performance20092011NAZVM. LichovníkováDAB FA
The role of mononuclear phagocytes during the acute inflammation of the bovine mammary gland. (GA524/03/1531)20032005GAČRZ. SládekÚMFGZ FA
The use of molecular genetics methods to improve production traits in pigs. (QG60045)20062009NAZVJ. DvořákÚMFGZ FA
The utilizabibility of linear models for MAS application in pig breeding20062006IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Towards understanding the biology of porcine muscle growth: Comparative gene expression analysis between skeletal muscles of Large White and Wild Boar (523/09/0844)20092011GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů (QD1039)20012005NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie (228/2005)20052005FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Using microsatellite markers to determine genetic diversity in different populations of raptors (DP 4/2009)20092009IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Utilisation of biodiversity between breeds of dairy and beef cattle and assignation effects of hybridisation for increasing of performance of their crossbreds. (QF3020)20032007NAZVJ. DvořákÚMFGZ FA
Utilizing of biotechnological methods and genetics for effective rearing and breeding of beef cattle breeds (QF 3024)20032007NAZVJ. DvořákÚMFGZ FA
Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce (IP 13/2014)20142014IGAA. KnollÚMFGZ FA
Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa (TP 6/2011)20112011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech (1146/2001)20012001FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a techno-logických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic (QD0100)20002004NAZVJ. DvořákÚMFGZ FA
Vliv druhu trav a sklizně na obsah mykotoxinů v závislosti na zdravotním stavu zvířat (TP3/2015)2015--IGAP. SlámaÚMFGZ FA
Vliv polymorfismu lactotransferrinu na onemocnění mléčné žlázy skotu20092009IGAI. VrtkováÚMFGZ FA
Vliv supernatantu nádorových prostatických linií na funkční polarizaci makrofágů.20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Vytváření nového magisterského studijního oboru „Živočišné biotechnologie“ (219)20032005RPJ. DvořákÚMFGZ FA
Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid20122014OPP. SlámaÚMFGZ FA
Využití dalších DNA markerů v hodnocení produkce a kvality vepřového masa (472/1998)19981998FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Využití genetické variability k racionální výrobě vepřového masa (5081)19951997NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat20122016NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Využití restrikčního polymorfismu DNA pro testy parentity (172/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
Vývoj archivačního systému koordinujícího sběr a úchovu biologických vzorků pro celoživotní identifikaci každého konkrétního kusu v produkčním chovu i potravinovém řetězci (250161/2005)2005--IGAL. NovotnáÚMFGZ FA
Vývoj etické a ekonomicky efektivní metody získávání a archivace vzorků DNA pro kontrolu bezpečnosti potravinových zdrojů (15/2004)20042004IGAJ. DvořákÚMFGZ FA
Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici (QF3218)20032007NAZVJ. DvořákÚMFGZ FA
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid20122016NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Vztah polymorfismů genů pro CaATPázy k úrovni stravitelnosti vápníku v trávicím traktu kura domácího20152015IGAA. PavlíkÚMFGZ FA
Zavedení hypertextové výuky genetiky do informačních sítí (214/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Zavedení metod určení exprese genu do doktorské Ph.D. práce (139/2002)20022002FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ FA
Zavedení výuky molekulární genetiky pro nový bc. obor na univerzitní síti (142/2004)20042004FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Zlepšení produkčních a histochemických znaků populací prasat chovaných v ČR s využitím vybraných genových markerů20102010NAZVT. UrbanÚMFGZ FAKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected