Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 94

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAL. ZemanÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP AF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP AF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003InýJ. ZelenkaÚVZP AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP AF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006InýJ. SkládankaÚVZP AF
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)20132013AKTIONS. HejdukÚVZP AF
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010InýS. HejdukÚVZP AF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)20052009InýV. AdamÚVZP AF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP AF
Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)20102011AKTIONP. KnotÚVZP AF
Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--NAZVT. VymyslickýÚVZP AF
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGAM. FröhdeováÚVZP AF
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. ŠťastníkÚVZP AF
Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP AF
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů20192023SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)20072007FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP AF
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019TAČRP. HorkýÚVZP AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021TAČRS. SkaličkováÚVZP AF
Něco o čiroku2011--IGAJ. FilipčíkováÚVZP AF
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAM. BalabánováÚVZP AF
Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)20092009RPS. HejdukÚVZP AF
Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství20162017IGAP. HorkýÚVZP AF
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InternýL. ZemanÚVZP AF
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. SkládankaÚVZP AF
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )20032005S. HejdukÚVZP AF
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství20192021TAČRP. HorkýÚVZP AF
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat20182019IGAP. HorkýÚVZP AF
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)20162016IGAL. PavlataÚVZP AF
Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)20062006AKTIONP. VeselýÚVZP AF
Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)20062011NPV IIF. HraběÚVZP AF
Riziko výskytu klostridií v silážích20122012IGAV. MlejnkováÚVZP AF
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem20192022TAČRP. HorkýÚVZP AF
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu20192020SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období (521/06/P253)20062008GAČRJ. SkládankaÚVZP AF
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. ZemanÚVZP AF
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)20082012NAZVF. HraběÚVZP AF
Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (QF3018)20032007NAZVS. HejdukÚVZP AF
Ultrasenzitivní detekce biologicky významných proteinů (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP AF
Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce (IP 2/2015)20152015IGAJ. SkládankaÚVZP AF
Vliv bylinného extraktu na střevní mikroflóru brojlerových kuřat (IP 11/2015)20152015IGAE. MrkvicováÚVZP AF
Vliv hladiny zinku na jeho využitelnost u rostoucích brojlerů (IP 14/2015)2015--IGAL. ZemanÚVZP AF
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláží (1/2009)20092009IGAP. DoležalÚVZP AF
Vliv krmných aditiv na kvalitu kožních derivátů a biochemické ukazatele krve koní2010--IGAL. ZemanÚVZP AF
Vliv krmných aditiv na metabolismus hospodářských zvířat, využití absorpčních vlastností jílových substrátů v živočišné a rostlinné výrobě2011--IGAP. MarešÚVZP AF
Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinářských produktů20102010IGAP. MarešÚVZP AF
Vliv kryogenních pochodů v půdě na tvorbu zásob půdní vláhy a na transport agrochemikálií v předjarním období (GP526/02/P061)20022004GAČRS. HejdukÚVZP AF
Vliv mulčování na půdní vlastnosti a kvalitu travního porostu20122013IGAP. KnotÚVZP AF
Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv20072011NAZVP. DoležalÚVZP AF
Vliv přídavku fytogenních aditiv do krmné dávky brojlerových kuřat na jejich růst a složení mikroorganismů v trávicím traktu20142014IGAZ. JakubcováÚVZP AF
Vliv selenu na kvalitu rostlinné a živočišné produkce z pohledu zdravotní bezpečnosti20152016IGAP. HorkýÚVZP AF
Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu produkce a ochranna životního prostředí při výrobě pícnin.2014--IGAP. MarešÚVZP AF
Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu produkce a ochranu životního prostředí při výrobě pícnin20132013IGAP. MarešÚVZP AF
Vliv stanoviště, pořadí seče a chemického ošetření na aminokyselinové složení bílkovin siláže ze zavadlé vojtěšky. (SP 2100261)20102011IGAR. PoštulkaÚVZP AF
Vliv věku na využitelnost železa z krmné směsi u kuřat s rozdílnou intenzitou růstu (IG 13/2004)20042004InternýE. MrkvicováÚVZP AF
Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic20092011NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení mikroorganismů v trávicím traktu20132013IGAZ. JakubcováÚVZP AF
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)20152016IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Využití metody stanovení stravitelnosti dusíkatých látek, aminokyselin a fosforu v krmných směsích pro prasata. (2102-IG250151)20052005IGAJ. VavrečkaÚVZP AF
Využití moučných červů ve výživě zvířat (TJ02000018)20192021TAČRO. ŠťastníkÚVZP AF
Využití multimediální prezentace jednoletých pícnin ve výuce pícninářství (1974/2006/F4/d)20062007FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Využití odpadů sladařského a pivovarnického průmyslu jako zdroje bílkovin pro výživu zvířat s ohledem na životní prostředí (QF4027)20042007NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Využití selenu z krmiva v průběhu růstu kuřat nosného a brojlerového typu (IG 9/2004)20042004IGAJ. ZelenkaÚVZP AF
Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží (QJ1310100)2013--NAZVJ. SkládankaÚVZP AF
Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové20182022NAZVP. HorkýÚVZP AF
Vývoj nové generace adaptogenních látek a nanotransportéru v krmivářství20202025TAČRP. HorkýÚVZP AF
Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat (QJ1510206)20152018NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Zimní škola greenkeeperů 201420142014InýS. HejdukÚVZP AF
Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013--AKTIONS. HejdukÚVZP AFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený