Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 94

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)20012003OtherJ. ZelenkaÚVZP FA
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP FA
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP FA
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
Application of DDGS into broiler feed mixtures20092009IGAL. ZemanÚVZP FA
Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčDAFEE FA
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP FA
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)2013--NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP FA
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)20042004InternalE. MrkvicováÚVZP FA
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006OtherJ. SkládankaÚVZP FA
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)20132013AKTIONS. HejdukÚVZP FA
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010OtherS. HejdukÚVZP FA
Grassland quality and its use in ruminant nutrition (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
Grazing as an instrument for maintenance of permanent grasslands in protected landscape areas (VaV/620/11/03 )20032005S. HejdukÚVZP FA
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP FA
Chromatographic separation of mixture of grow plant regulators (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
Impedimetric chemical microsensors with nanomachined surface of electrodes (1QS201710508)20052009OtherV. AdamÚVZP FA
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
Improvement of breeding system of starokladrubský horse in the National Horse Farm Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013--AKTIONS. HejdukÚVZP FA
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP FA
Influence of specific active ingredients in animal nutrition on quality production and environmental protection equipment manufacturing20132013IGAP. MarešÚVZP FA
Innovation of study courses of FA MENDELU towards to the international study (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP FA
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP FA
Inovation and formulation of nutrient requirement for livestock and fish. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)20102011AKTIONP. KnotÚVZP FA
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--NAZVT. VymyslickýÚVZP FA
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGAM. FröhdeováÚVZP FA
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. ŠťastníkÚVZP FA
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů20192023SpecifickýP. HorkýÚVZP FA
Multimedia didactic text for lessons of lawn management (FRVŠ 1556/2007)20072007FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP FA
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019TAČRP. HorkýÚVZP FA
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP FA
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP FA
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021TAČRS. SkaličkováÚVZP FA
Něco o čiroku2011--IGAJ. FilipčíkováÚVZP FA
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAM. BalabánováÚVZP FA
New knowledge for sustainable turfgrass management (ME09063)20092009RPS. HejdukÚVZP FA
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InternalL. ZemanÚVZP FA
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. SkládankaÚVZP FA
Phytoremediation potential of transgenic plant with expresion of metallothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství20192021TAČRP. HorkýÚVZP FA
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat20182019IGAP. HorkýÚVZP FA
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)20162016IGAL. PavlataÚVZP FA
Research of the wheat different grain discoloration types caused by substances with antioxidant effects, their use for development of varieties with positive health benefit for human and animal nutrition (QJ1510206)20152018NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Riziko výskytu klostridií v silážích20122012IGAV. MlejnkováÚVZP FA
Slide out of the production impact of grazing on biotype of the reservation Mohelenská serpentine steppe. (2225/2006)20062006AKTIONP. VeselýÚVZP FA
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem20192022TAČRP. HorkýÚVZP FA
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu20192020SpecifickýP. HorkýÚVZP FA
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
Structure, quality and hygiene of the grasses biomass at the end of the vegetation period (521/06/P253)20062008GAČRJ. SkládankaÚVZP FA
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. ZemanÚVZP FA
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)20082012NAZVF. HraběÚVZP FA
Study of Pisum sativum L. and Faba vulgaris L. seeds utility in feeding compounds for farming animals (QF3070)20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
The effect of feeding linseed and linseed oil on fatty acid composition of yolk, egg quality and laying hens performance20092011NAZVM. LichovníkováDAB FA
The effective methods for establishement and management of non-productive lawns in cultural landscape (2B06034)20062011NPV IIF. HraběÚVZP FA
The Influence of Cryogenic Processes in Soil on Water Store and Pesticides Transport in a Period before Spring (GP526/02/P061)20022004GAČRS. HejdukÚVZP FA
The influence of hybrid, locality and silage preparation on the starch ruminal degradability in corn silage.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP FA
The influence of locality, cut and chemical treatment on amino acid composition of protein in alfalfa silage. (SP 2100261)20102011IGAR. PoštulkaÚVZP FA
The influence of used hybrid, silage preparation and locality on the ruminal starch degradability in maize silage. (1/2009)20092009IGAP. DoležalÚVZP FA
The new discoveries in cultivation and use of Silybum Marianum L. agriculture20162017IGAP. HorkýÚVZP FA
The technological process of alfalfa and sugar beet pulp ensile in polyethylene bags (multimedial disc).2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP FA
The use of mealworms in animal nutrition (TJ02000018)20192021TAČRO. ŠťastníkÚVZP FA
Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (QF3018)20032007NAZVS. HejdukÚVZP FA
Using of colored wheat and hemp as functional foods (TP 4/2015)20152016IGAT. VyhnánekDBPP FA
Value and usefull of industrial brewery by-products as protein for animal nutrition with protected of environment. (QF4027)20042007NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce (IP 2/2015)20152015IGAJ. SkládankaÚVZP FA
Vliv bylinného extraktu na střevní mikroflóru brojlerových kuřat (IP 11/2015)20152015IGAE. MrkvicováÚVZP FA
Vliv hladiny zinku na jeho využitelnost u rostoucích brojlerů (IP 14/2015)2015--IGAL. ZemanÚVZP FA
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP FA
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP FA
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP FA
Vliv krmných aditiv na kvalitu kožních derivátů a biochemické ukazatele krve koní2010--IGAL. ZemanÚVZP FA
Vliv krmných aditiv na metabolismus hospodářských zvířat, využití absorpčních vlastností jílových substrátů v živočišné a rostlinné výrobě2011--IGAP. MarešÚVZP FA
Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinářských produktů20102010IGAP. MarešÚVZP FA
Vliv mulčování na půdní vlastnosti a kvalitu travního porostu20122013IGAP. KnotÚVZP FA
Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv20072011NAZVP. DoležalÚVZP FA
Vliv přídavku fytogenních aditiv do krmné dávky brojlerových kuřat na jejich růst a složení mikroorganismů v trávicím traktu20142014IGAZ. JakubcováÚVZP FA
Vliv selenu na kvalitu rostlinné a živočišné produkce z pohledu zdravotní bezpečnosti20152016IGAP. HorkýÚVZP FA
Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu produkce a ochranna životního prostředí při výrobě pícnin.2014--IGAP. MarešÚVZP FA
Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení mikroorganismů v trávicím traktu20132013IGAZ. JakubcováÚVZP FA
Využití metody stanovení stravitelnosti dusíkatých látek, aminokyselin a fosforu v krmných směsích pro prasata. (2102-IG250151)20052005IGAJ. VavrečkaÚVZP FA
Využití multimediální prezentace jednoletých pícnin ve výuce pícninářství (1974/2006/F4/d)20062007FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Využití selenu z krmiva v průběhu růstu kuřat nosného a brojlerového typu (IG 9/2004)20042004IGAJ. ZelenkaÚVZP FA
Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové20182022NAZVP. HorkýÚVZP FA
Vývoj nové generace adaptogenních látek a nanotransportéru v krmivářství20202025TAČRP. HorkýÚVZP FA
Winter school of greenkeepers 201420142014OtherS. HejdukÚVZP FAKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected