Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 93

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený : Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP AF
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP AF
ukončený Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003JinýJ. ZelenkaÚVZP AF
obhájený Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP AF
řešený Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.2014--IGAP. MarešÚVZP AF
ukončený E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006JinýJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
ukončený Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky20102010JinýS. HejdukÚVZP AF
řešený Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP AF
řešený Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
řešený Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)20052009JinýV. AdamÚVZP AF
řešený Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
obhájený Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP AF
ukončený Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
řešený Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--NAZVT. VymyslickýÚVZP AF
řešený Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGAM. FröhdeováÚVZP AF
ukončený Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. ŠťastníkÚVZP AF
obhájený Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Modernization of pig breeding technologies with higher ICT integration and creation of comparable calculation methodologies20192023SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
obhájený Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)20072007FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP AF
řešený Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019TAČRP. HorkýÚVZP AF
řešený Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
řešený Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
řešený Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021TAČRS. SkaličkováÚVZP AF
řešený Něco o čiroku2011--IGAJ. FilipčíkováÚVZP AF
obhájený Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAM. BalabánováÚVZP AF
ukončený Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)20092009RPS. HejdukÚVZP AF
obhájený Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství20162017IGAP. HorkýÚVZP AF
obhájený Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech (58p13)20102011AKTIONP. KnotÚVZP AF
řešený Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InterníL. ZemanÚVZP AF
řešený Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. SkládankaÚVZP AF
ukončený Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )20032005S. HejdukÚVZP AF
obhájený Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství20192021TAČRP. HorkýÚVZP AF
řešený Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat20182019IGAP. HorkýÚVZP AF
obhájený Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)20162016IGAL. PavlataÚVZP AF
obhájený Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)20062006AKTIONP. VeselýÚVZP AF
řešený Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)20062011NPV IIF. HraběÚVZP AF
obhájený Riziko výskytu klostridií v silážích20122012IGAV. MlejnkováÚVZP AF
přijatý Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem20192022TAČRP. HorkýÚVZP AF
řešený Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu20192020SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
obhájený Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
obhájený Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období (521/06/P253)20062008GAČRJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)20082012NAZVF. HraběÚVZP AF
řešený Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
řešený The effect of feed additives on the metabolism livestock, the use of absorptive properties of clay substrates in animal and crop production2011--IGAP. MarešÚVZP AF
řešený The effect of feed additives on the quality of skin derivatives and biochemical a horse's blood2010--IGAL. ZemanÚVZP AF
řešený Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (QF3018)20032007NAZVS. HejdukÚVZP AF
řešený Ultrasenzitivní detekce biologicky významných proteinů (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
ukončený Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP AF
řešený Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce (IP 2/2015)20152015IGAJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Vliv bylinného extraktu na střevní mikroflóru brojlerových kuřat (IP 11/2015)20152015IGAE. MrkvicováÚVZP AF
řešený Vliv hladiny zinku na jeho využitelnost u rostoucích brojlerů (IP 14/2015)2015--IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláží (1/2009)20092009IGAP. DoležalÚVZP AF
obhájený Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinářských produktů20102010IGAP. MarešÚVZP AF
ukončený Vliv kryogenních pochodů v půdě na tvorbu zásob půdní vláhy a na transport agrochemikálií v předjarním období (GP526/02/P061)20022004GAČRS. HejdukÚVZP AF
obhájený Vliv mulčování na půdní vlastnosti a kvalitu travního porostu20122013IGAP. KnotÚVZP AF
řešený Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv20072011NAZVP. DoležalÚVZP AF
obhájený Vliv přídavku fytogenních aditiv do krmné dávky brojlerových kuřat na jejich růst a složení mikroorganismů v trávicím traktu20142014IGAZ. JakubcováÚVZP AF
obhájený Vliv selenu na kvalitu rostlinné a živočišné produkce z pohledu zdravotní bezpečnosti20152016IGAP. HorkýÚVZP AF
obhájený Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu produkce a ochranu životního prostředí při výrobě pícnin20132013IGAP. MarešÚVZP AF
řešený Vliv stanoviště, pořadí seče a chemického ošetření na aminokyselinové složení bílkovin siláže ze zavadlé vojtěšky. (SP 2100261)20102011IGAR. PoštulkaÚVZP AF
ukončený Vliv věku na využitelnost železa z krmné směsi u kuřat s rozdílnou intenzitou růstu (IG 13/2004)20042004InterníE. MrkvicováÚVZP AF
zamítnutý Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic20092011NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
obhájený Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení mikroorganismů v trávicím traktu20132013IGAZ. JakubcováÚVZP AF
přijatý Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)20152016IGAT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Využití metody stanovení stravitelnosti dusíkatých látek, aminokyselin a fosforu v krmných směsích pro prasata. (2102-IG250151)20052005IGAJ. VavrečkaÚVZP AF
řešený Využití moučných červů ve výživě zvířat20192021TAČRO. ŠťastníkÚVZP AF
obhájený Využití multimediální prezentace jednoletých pícnin ve výuce pícninářství (1974/2006/F4/d)20062007FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Využití odpadů sladařského a pivovarnického průmyslu jako zdroje bílkovin pro výživu zvířat s ohledem na životní prostředí (QF4027)20042007NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
ukončený Využití selenu z krmiva v průběhu růstu kuřat nosného a brojlerového typu (IG 9/2004)20042004IGAJ. ZelenkaÚVZP AF
řešený Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží (QJ1310100)2013--NAZVJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové20182022NAZVP. HorkýÚVZP AF
přijatý Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat (QJ1510206)20152018NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
připravovaný Zakládání a obhospodařování extenzivních travních porostů v krajině pro zlepšení ekosystémových služeb (67p4)20132013AKTIONS. HejdukÚVZP AF
ukončený Zimní škola greenkeeperů 201420142014JinýS. HejdukÚVZP AF
řešený Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013--AKTIONS. HejdukÚVZP AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený