Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 97

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený : Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010
--
FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000NAZVÚVZP AF
obhájený
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAÚVZP AF
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic2012
2014
Smluvní výzkum
ÚVZP AF
řešený
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009--VZJ. ČermákováÚVZP AF
ukončený Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003
Jiný
ÚVZP AF
obhájený
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGAP. MarešÚVZP AF
řešený
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.2014
--
IGA
P. MarešÚVZP AF
ukončený
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006JinýJ. Skládanka
ÚVZP AF
řešený
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)2008
2008
IGA
ÚVZP AF
ukončený Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky
2010
2010
Jiný
S. Hejduk
ÚVZP AF
řešený
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
20042007NAZVS. HejdukÚVZP AF
řešený Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)2008
2008
IGA
ÚVZP AF
řešený Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)2005
2009
JinýV. AdamÚVZP AF
řešený
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019Smluvní výzkumP. Horký
ÚVZP AF
obhájený
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů
20042005FRVŠP. KnotÚVZP AF
ukončený
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)
2000
2005
NAZV
E. Mrkvicová
ÚVZP AF
řešený
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015OPJ. SkládankaÚVZP AF
řešený
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )
2013
2014
OP
ÚVZP AF
řešený
Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě20202021TAČRP. Horký
ÚVZP AF
řešený
Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)
2004
2008
NAZV
E. Mrkvicová
ÚVZP AF
řešený
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství
2010
--
NAZV
T. Vymyslický
ÚVZP AF
řešený Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--
IGA
ÚVZP AF
obhájený
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018
TAČR
ÚVZP AF
obhájený
2008
2011
NAZV
ÚVZP AF
řešený Modernization of pig breeding technologies with higher ICT integration and creation of comparable calculation methodologies
2019
2023
Specifický
ÚVZP AF
obhájený
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011
FRVŠ
ÚVZP AF
obhájený
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)
20092009
FRVŠ
ÚVZP AF
obhájený
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚVZP AF
obhájený
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)2008
2008
FRVŠ
ÚVZP AF
obhájený
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
2018
2019
TAČRP. HorkýÚVZP AF
řešený
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZVÚVZP AF
řešený
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZV
ÚVZP AF
řešený
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže2019
2021
TAČRS. Skaličková
ÚVZP AF
řešený
Něco o čiroku
2011
--
IGA
ÚVZP AF
obhájený
2009
2009
IGAM. BalabánováÚVZP AF
ukončený
Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)
2009
2009
RP
ÚVZP AF
obhájený Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství
2016
2017
IGA
ÚVZP AF
obhájený
Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech (58p13)
2010
2011
AKTION
ÚVZP AF
řešený Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012
--
Interní
L. ZemanÚVZP AF
řešený Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)
2012
2014
OP
J. Skládanka
ÚVZP AF
ukončený
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )
2003
2005
ÚVZP AF
obhájený
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. Skládanka
ÚVZP AF
řešený
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
20192021TAČR
ÚVZP AF
řešený Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat2018
2019
IGA
ÚVZP AF
obhájený
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
2016
2016
IGAÚVZP AF
obhájený
Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)
2006
2006
AKTION
ÚVZP AF
řešený Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)20062011NPV IIF. Hrabě
ÚVZP AF
obhájený
Riziko výskytu klostridií v silážích
2012
2012
IGA
V. Mlejnková
ÚVZP AF
přijatý
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem
2019
2022
TAČR
P. Horký
ÚVZP AF
řešený
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu
20192020Specifický
ÚVZP AF
obhájený
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)2009
2009
FRVŠ
MENDELU
obhájený Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období (521/06/P253)
2006
2008GAČRÚVZP AF
řešený
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)
2016
2016
IGA
L. ZemanÚVZP AF
obhájený
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
2008
2012
NAZV
ÚVZP AF
řešený
Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)20032007
NAZV
E. MrkvicováÚVZP AF
řešený The effect of feed additives on the metabolism livestock, the use of absorptive properties of clay substrates in animal and crop production
2011
--
IGAP. Mareš
ÚVZP AF
řešený
The effect of feed additives on the quality of skin derivatives and biochemical a horse's blood
2010
--
IGA
ÚVZP AF
řešený
Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (QF3018)
2003
2007
NAZV
ÚVZP AF
řešený
Ultrasenzitivní detekce biologicky významných proteinů (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
ukončený
Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině (QC0242)
2000
2005
NAZV
ÚVZP AF
řešený
Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce (IP 2/2015)
2015
2015
IGA
J. Skládanka
ÚVZP AF
obhájený
Vliv bylinného extraktu na střevní mikroflóru brojlerových kuřat (IP 11/2015)2015
2015
IGAE. Mrkvicová
ÚVZP AF
řešený
Vliv hladiny zinku na jeho využitelnost u rostoucích brojlerů (IP 14/2015)
2015--IGAÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009
IGA
ÚVZP AF
obhájený
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)2009
2009
IGAÚVZP AF
obhájený
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)
2009
2009
IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009
IGA
ÚVZP AF
obhájený
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláží (1/2009)20092009
IGA
ÚVZP AF
obhájený
Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinářských produktů
20102010IGAP. MarešÚVZP AF
ukončený
Vliv kryogenních pochodů v půdě na tvorbu zásob půdní vláhy a na transport agrochemikálií v předjarním období (GP526/02/P061)
2002
2004
GAČRS. Hejduk
ÚVZP AF
obhájený
Vliv mulčování na půdní vlastnosti a kvalitu travního porostu
20122013
IGA
ÚVZP AF
řešený
Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv
2007
2011
NAZVP. DoležalÚVZP AF
obhájený
Vliv přídavku fytogenních aditiv do krmné dávky brojlerových kuřat na jejich růst a složení mikroorganismů v trávicím traktu
20142014
IGA
Z. JakubcováÚVZP AF
řešený Vliv selenu a vitaminu E u kříženců wagyu na reprodukční vlastnosti a masnou užitkovost
2020
2022TAČRÚVZP AF
obhájený Vliv selenu na kvalitu rostlinné a živočišné produkce z pohledu zdravotní bezpečnosti2015
2016
IGA
ÚVZP AF
obhájený
Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu produkce a ochranu životního prostředí při výrobě pícnin
2013
2013IGAÚVZP AF
řešený
Vliv stanoviště, pořadí seče a chemického ošetření na aminokyselinové složení bílkovin siláže ze zavadlé vojtěšky. (SP 2100261)
2010
2011
IGA
ÚVZP AF
řešený Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat (AF-IGA2020-TP012)
2020
2021IGAO. Šťastník
ÚVZP AF
ukončený
Vliv věku na využitelnost železa z krmné směsi u kuřat s rozdílnou intenzitou růstu (IG 13/2004)
2004
2004
Interní
ÚVZP AF
zamítnutý
Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic20092011NAZVÚCHHZ AF
obhájený
Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení mikroorganismů v trávicím traktu
2013
2013
IGAZ. JakubcováÚVZP AF
přijatý
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)
20152016
IGA
ÚBFR AF
ukončený
Využití metody stanovení stravitelnosti dusíkatých látek, aminokyselin a fosforu v krmných směsích pro prasata. (2102-IG250151)
2005
2005
IGAJ. VavrečkaÚVZP AF
řešený
Využití moučných červů ve výživě zvířat (TJ02000018)20192021TAČRÚVZP AF
obhájený
Využití multimediální prezentace jednoletých pícnin ve výuce pícninářství (1974/2006/F4/d)
2006
2007FRVŠJ. Skládanka
ÚVZP AF
řešený Využití odpadů sladařského a pivovarnického průmyslu jako zdroje bílkovin pro výživu zvířat s ohledem na životní prostředí (QF4027)20042007NAZV
ÚVZP AF
ukončený
Využití selenu z krmiva v průběhu růstu kuřat nosného a brojlerového typu (IG 9/2004)
2004
2004
IGA
J. ZelenkaÚVZP AF
řešený
Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží (QJ1310100)
2013
--NAZVJ. SkládankaÚVZP AF
řešený
Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové
2018
2022
NAZVP. HorkýÚVZP AF
řešený
Vývoj nové generace adaptogenních látek a nanotransportéru v krmivářství
20202025TAČRÚVZP AF
přijatý
Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat (QJ1510206)
2015
2018
NAZV
ÚVZP AF
připravovaný
Zakládání a obhospodařování extenzivních travních porostů v krajině pro zlepšení ekosystémových služeb (67p4)
2013
2013
AKTIONS. HejdukÚVZP AF
ukončený
Zimní škola greenkeeperů 2014
2014
2014
Jiný
ÚVZP AF
řešený
Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem (QJ1330189)
2013--
AKTION
S. HejdukÚVZP AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatýpřipravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený