Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 96

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010
--
FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000
NAZV
J. ZelenkaÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009
IGA
L. Zeman
ÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
20092009
IGA
ÚVZP AF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
2012
2014
Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009
--
VZ
ÚVZP AF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)
20012003
Jiný
ÚVZP AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGAP. Mareš
ÚVZP AF
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.2014--
IGA
P. Mareš
ÚVZP AF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
20062006
Jiný
J. SkládankaÚVZP AF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky
2010
2010JinýS. Hejduk
ÚVZP AF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
2004
2007
NAZV
ÚVZP AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)
2005
2009
Jiný
ÚVZP AF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019Smluvní výzkumÚVZP AF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů2004
2005
FRVŠÚVZP AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)
2000
2005
NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015
OP
ÚVZP AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )
2013
2014
OP
J. Skládanka
ÚVZP AF
Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)
20042008NAZV
ÚVZP AF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství
2010
--
NAZV
ÚVZP AF
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu
2012
--
IGA
M. FröhdeováÚVZP AF
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)2018
2018
TAČR
ÚVZP AF
Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců (QH81040)
2008
2011
NAZVÚVZP AF
Modernization of pig breeding technologies with higher ICT integration and creation of comparable calculation methodologies
2019
2023SpecifickýÚVZP AF
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)
20112011FRVŠÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009
FRVŠ
ÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚVZP AF
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)
20082008
FRVŠ
ÚVZP AF
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
2018
2019
TAČR
ÚVZP AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZVP. Horký
ÚVZP AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZV
P. Horký
ÚVZP AF
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021
TAČR
ÚVZP AF
Něco o čiroku
2011
--
IGA
J. FilipčíkováÚVZP AF
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát2009
2009
IGA
M. Balabánová
ÚVZP AF
Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)
2009
2009
RPÚVZP AF
Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství
2016
2017
IGA
ÚVZP AF
Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech (58p13)
2010
2011
AKTION
ÚVZP AF
2012
--
Interní
L. ZemanÚVZP AF
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. Skládanka
ÚVZP AF
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )
2003
2005
ÚVZP AF
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005
FRVŠ
ÚVZP AF
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství2019
2021
TAČRP. Horký
ÚVZP AF
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat
2018
2019
IGAÚVZP AF
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
20162016IGAL. Pavlata
ÚVZP AF
Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)
2006
2006AKTIONP. VeselýÚVZP AF
Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)20062011NPV IIF. Hrabě
ÚVZP AF
Riziko výskytu klostridií v silážích
2012
2012
IGA
ÚVZP AF
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem
20192022
TAČR
P. Horký
ÚVZP AF
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu
20192020
Specifický
P. Horký
ÚVZP AF
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
20092009FRVŠA. Knoll
MENDELU
Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období (521/06/P253)
2006
2008
GAČRÚVZP AF
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016
IGA
L. Zeman
ÚVZP AF
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
2008
2012
NAZVF. HraběÚVZP AF
Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)
2003
2007
NAZV
E. Mrkvicová
ÚVZP AF
The effect of feed additives on the metabolism livestock, the use of absorptive properties of clay substrates in animal and crop production2011--
IGA
ÚVZP AF
The effect of feed additives on the quality of skin derivatives and biochemical a horse's blood
2010
--IGAL. ZemanÚVZP AF
Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (QF3018)
20032007
NAZV
ÚVZP AF
Ultrasenzitivní detekce biologicky významných proteinů (MP 12/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
V. AdamÚVZP AF
Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině (QC0242)20002005
NAZV
ÚVZP AF
Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce (IP 2/2015)
2015
2015
IGA
ÚVZP AF
Vliv bylinného extraktu na střevní mikroflóru brojlerových kuřat (IP 11/2015)20152015IGA
ÚVZP AF
Vliv hladiny zinku na jeho využitelnost u rostoucích brojlerů (IP 14/2015)2015
--
IGAL. ZemanÚVZP AF
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.
20092009
IGA
ÚVZP AF
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009
IGA
ÚVZP AF
      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)
2009
2009
IGAR. PoštulkaÚVZP AF
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.
2009
2009
IGA
R. Poštulka
ÚVZP AF
Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláží (1/2009)
2009
2009
IGAP. Doležal
ÚVZP AF
Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinářských produktů
2010
2010
IGA
P. Mareš
ÚVZP AF
Vliv kryogenních pochodů v půdě na tvorbu zásob půdní vláhy a na transport agrochemikálií v předjarním období (GP526/02/P061)
20022004GAČRS. HejdukÚVZP AF
Vliv mulčování na půdní vlastnosti a kvalitu travního porostu
2012
2013
IGA
P. Knot
ÚVZP AF
Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv20072011
NAZV
ÚVZP AF
Vliv přídavku fytogenních aditiv do krmné dávky brojlerových kuřat na jejich růst a složení mikroorganismů v trávicím traktu
2014
2014IGAÚVZP AF
Vliv selenu a vitaminu E u kříženců wagyu na reprodukční vlastnosti a masnou užitkovost
2020
2022
TAČRÚVZP AF
Vliv selenu na kvalitu rostlinné a živočišné produkce z pohledu zdravotní bezpečnosti2015
2016
IGA
ÚVZP AF
Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu produkce a ochranu životního prostředí při výrobě pícnin20132013IGAP. Mareš
ÚVZP AF
Vliv stanoviště, pořadí seče a chemického ošetření na aminokyselinové složení bílkovin siláže ze zavadlé vojtěšky. (SP 2100261)
2010
2011
IGA
R. PoštulkaÚVZP AF
Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat (AF-IGA2020-TP012)
2020
2021
IGA
O. Šťastník
ÚVZP AF
Vliv věku na využitelnost železa z krmné směsi u kuřat s rozdílnou intenzitou růstu (IG 13/2004)
2004
2004
Interní
E. Mrkvicová
ÚVZP AF
Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic
2009
2011
NAZV
ÚCHHZ AF
Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení mikroorganismů v trávicím traktu
2013
2013
IGAZ. Jakubcová
ÚVZP AF
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)
2015
2016IGA
ÚBFR AF
Využití metody stanovení stravitelnosti dusíkatých látek, aminokyselin a fosforu v krmných směsích pro prasata. (2102-IG250151)
20052005IGAJ. Vavrečka
ÚVZP AF
Využití moučných červů ve výživě zvířat (TJ02000018)2019
2021
TAČRO. ŠťastníkÚVZP AF
Využití multimediální prezentace jednoletých pícnin ve výuce pícninářství (1974/2006/F4/d)
2006
2007
FRVŠ
ÚVZP AF
Využití odpadů sladařského a pivovarnického průmyslu jako zdroje bílkovin pro výživu zvířat s ohledem na životní prostředí (QF4027)
2004
2007
NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Využití selenu z krmiva v průběhu růstu kuřat nosného a brojlerového typu (IG 9/2004)
20042004IGAJ. ZelenkaÚVZP AF
Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží (QJ1310100)
2013
--NAZV
ÚVZP AF
Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové
2018
2022NAZV
ÚVZP AF
Vývoj nové generace adaptogenních látek a nanotransportéru v krmivářství
2020
2025
TAČR
ÚVZP AF
Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat (QJ1510206)2015
2018
NAZVÚVZP AF
Zakládání a obhospodařování extenzivních travních porostů v krajině pro zlepšení ekosystémových služeb (67p4)
2013
2013
AKTION
S. HejdukÚVZP AF
Zimní škola greenkeeperů 2014
20142014JinýS. HejdukÚVZP AF
Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem (QJ1330189)
2013
--
AKTIONS. Hejduk
ÚVZP AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovanýřešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený