Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 63

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákUAPMV FA
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantUAPMV FA
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováUAPMV FA
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčDAFEE FA
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaUAPMV FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčDAFEE FA
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalUPSRR FA
Claster CREA Hydro&Energy2008--OtherJ. KynickýDGP FFWT
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýUAPMV FA
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákUAPMV FA
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas20082011NPV IIP. ŠkarpaUAPMV FA
Influence of drought on soil microbial activity, soil hydrophobicity and leaching of nutrients from soil (IP19/2014)20142015IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýUAPMV FA
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákUAPMV FA
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantUAPMV FA
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019OtherJ. ZáhoraUAPMV FA
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--OPM. BrtnickýUAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)20132013Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010IGAL. KalhotkaUAPMV FA
Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient2008--OtherI. NovosádováUAPMV FA
Multimedia programs in teaching soil science and geology. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákUAPMV FA
Multimedia Programs Soil profile description and Soil sampling. (145/2004)20042004FRVŠJ. JandákUAPMV FA
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--FRVŠE. PokornýUAPMV FA
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013--FRVŠP. ŠkarpaUAPMV FA
Network research and control of erosion in Malaga2010--OtherI. NovosádováUAPMV FA
Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014Smluvní výzkumJ. JandákUAPMV FA
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováDLE FA
Projektové webové stránky2009--InternalI. VyskočilDIT CUD
      Ústav 2212009--InternalM. TyllichUAPMV FA
           Dusík v krajině2012--InternalP. NovákUAPMV FA
Regional Reference Centre (Conservation Soil - Strategies/Planning)20062010OtherV. VlčekUAPMV FA
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential20142014IGAV. HulaÚZRHV FA
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčDAFEE FA
Soil Strategy Network in the Danube Region20122014MMRJ. ZáhoraUAPMV FA
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006NAZVP. ŠkarpaUAPMV FA
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVE. PokornýUAPMV FA
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013Smluvní výzkumM. BrtnickýUAPMV FA
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZVE. PokornýUAPMV FA
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. KalhotkaUAPMV FA
The effect of soil and foliar applications of magnesium fertilisers on yields and quality of vine grapes (IP 5/2010)20102011IGAT. LošákUAPMV FA
The changes of sulphur availability after adding of elemental sulphur and organic matter (GP521/04/P093)20042006GAČRP. RyantUAPMV FA
The impact of drought on soil microbial activity and soil hydrophobicity20122012IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
The influence of the digestate on selected soil properties2015--IGAJ. JandákUAPMV FA
The necessary conditions for the use of pre-treated waste water for irrigation of the soil, while prevennting groundwater pollution20122012SpecifickýL. KalhotkaUAPMV FA
The possibilities for retention of reactive nitrogen from agriculture in the most vulnerable infiltration area of water resources (QJ1220007)20122016NAZVJ. ZáhoraUAPMV FA
The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varieties (63p4)20122012AKTIONT. LošákUAPMV FA
Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin20092010FRVŠP. ŠkarpaUAPMV FA
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)20112014TAČRL. KalhotkaUAPMV FA
Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné20102011IGAT. LošákUAPMV FA
Vliv stabilizovaných dusíkatých hnojiv a vápnění na změnu druhového složení a výnos trvalého travního porostu2015--IGAL. TaušováUAPMV FA
Vliv vybraných hydrofyzikálních vlastností na měření respirační aktivity mikroorganismů v půdě a hodnocení potenciální respirační aktivity půdy20092009OtherJ. KučerováUAPMV FA
Vliv vybraných půdních kondicionérů na množství a kvalitu humusových látek v půdě2015--IGAL. PospíšilováUAPMV FA
Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností20102012OPM. BrtnickýUAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace listových hnojiv CARBONBOR Q, CARBON Zn a CARBON Si na výnosové ukazatele máku setého20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaUAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace přípravku ALBIT na výnosové ukazatele máku setého formou malopardelkového pokusu20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaUAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných listových hnojiv (Lister Mo a Lister Zn) na výnosové a kvalitativní ukazatele máku setého a slunečnice roční20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaUAPMV FA
Zjištění vlivu listové aplikace vybraných přípravků na bázi fytohormonů na výnosové parametry máku setého a slunečnice20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaUAPMV FA
Zjištění vlivu mimokořenové aplikace listového hnojiva Zinkuran SC na výnosové ukazatele máku setého20142014Smluvní výzkumP. ŠkarpaUAPMV FA
Zpracování studie na téma: Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod (221/9510/SV2120261)20122012Smluvní výzkumL. KalhotkaUAPMV FA
Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie20102010FRVŠL. KalhotkaUAPMV FAKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected