Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 116

StavNázovOdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
20112011IGA
ÚPŠRR AF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--
NAZV
ÚPŠRR AF
2010
2010
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
P. SmutnáÚPŠRR AF
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRÚPŠRR AF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004
Iný
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGA
ÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGAÚPŠRR AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)2009
2009
FRVŠÚPŠRR AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)
2007
2011
NAZV
J. VíchováÚPŠRR AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
E. Sapáková
ÚPŠRR AF
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)2012
2012
Smluvní výzkumP. KoláčkováÚPŠRR AF
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
2016
2016
Iný
ÚKE AF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009IGAL. Holková
ÚPŠRR AF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů
2019
2019
IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)20202020IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod2010
2010
IGAI. Šafránková
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010
IGAÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)
2001
2004
NAZV
R. CerkalÚPŠRR AF
Inovace předmětu Šlechtění rostlin
2011
2011FRVŠ
ÚPŠRR AF
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
2010
2010
FRVŠ
R. PokornýÚPŠRR AF
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005
NAZV
ÚPŠRR AF
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
2010
--
NAZV
ÚPŠRR AF
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)
2005
--
IGA
ÚPŠRR AF
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech2011
2014
NAZVR. Cerkal
ÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)2008
2009
Iný
ÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009
AKTION
T. StředaÚPŠRR AF
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)
2004
2006
NAZV
R. CerkalÚPŠRR AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)2017
2019
NAZVH. Středová
ÚKE AF
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
20092010
IGA
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí
2009
2009
NAZV
J. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)
2005
2005
IGA
ÚPŠRR AF
Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)
2008
2008
IGA
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice2009
2009
IGA
ÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2010
IGA
I. Šafránková
ÚPŠRR AF
1999
--
GAČRO. ChloupekÚPŠRR AF
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008
IGA
ÚPŠRR AF
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
2019
2021
NAZV
ÚPŠRR AF
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření
2011
2011
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
2011
2012FRVŠÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)
2006
2006FRVŠR. Pokorný
ÚPŠRR AF
Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)
2005
2005
FRVŠE. HrudováÚPŠRR AF
Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)
2005
2005
FRVŠN. Březinová Belcredi
ÚPŠRR AF
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)
2015
2018
NAZV
ÚPŠRR AF
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)
2013
2017NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci
2006
2007
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021
NAZV
ÚKE AF
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)
2014
2014
IGA
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)
20082012NAZVÚPŠRR AF
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
2014
2014
Smluvní výzkumP. Smutná
ÚPŠRR AF
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
2010
2012
OPG. Růžičková
ÚPŠRR AF
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)
2007
--
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003FRVŠÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)
2004
--
NAZV
ÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)20042006NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)2004--NAZVM. Jůzl
ÚPŠRR AF
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013IGA
ÚPŠRR AF
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria2010
2011
AKTION
ÚPŠRR AF
Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)20112014InýG. RůžičkováÚPŠRR AF
Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)
2017
2017
Smluvní výzkum
O. PolákÚPŠRR AF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP (215/9510/SV2140341)2014
2014
Smluvní výzkum
H. StředováÚKE AF
Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)
2005
2008
GAČR
ÚPŠRR AF
Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene. (QF3191)20022006
NAZV
ÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)
20132013Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
2016
2017
Specifický
ÚBFR AF
Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)
2009
2011
NAZV
P. Smutná
ÚPŠRR AF
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)
2015
2018
NAZV
T. StředaÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
J. Ehrenbergerová
ÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
J. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGA
ÚPŠRR AF
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku
2009
--FRVŠ
ÚPŠRR AF
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí
2010
2014
NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům
2012
2016
NAZVÚPŠRR AF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011
P. SalašÚŠMZR ZF
Traditional and wild -Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)
2011
--
Zahr. vzd.
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn. (IP20/2013)2013
--
IGAP. KoláčkováÚPŠRR AF
Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostitele
2010
2010IGAÚPŠRR AF
20122012
IGA
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského
2011
2011IGAÚPŠRR AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
2012
2016
NAZVH. StředováÚKE AF
Vliv stáří feromonových odparníků na jejich účinnost (AF-IGA2020-IP027)
20202020
IGA
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav
20122016NAZVH. Středová
ÚKE AF
Výběr nových odrůd obilovin vhodných pro výrobu bioethanolu
2005
2009
NAZV
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
Výběr vhodných druhů olejnin pro syntézu nových, ekologicky příznivých nátěrových hmot20042004IGAÚPŠRR AF
Výskyt důležitých virových patogenů mečíků, kosatců a tulipánů v České republice (16/2007)
2007
2007
IGA
ÚPŠRR AF
Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky2016
2019
NAZV
ÚZRHV AF
Využití molekulárních metod ke zjištění výskytu nových virových patogenů okrasných rostlin v ČR (IP6/2010)
2010
2010
IGAI. Šafránková
ÚPŠRR AF
Využití stávajících odrůd kmínu kořenného (Carum carvi L.) a nových metod v jeho šlechtění pro zvýšení kvalitativních a kvantitativních parametrů. (QF4056)
2004--
NAZV
ÚPŠRR AF
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid (QJ1210301)
2012
2016
NAZV
I. Vrtková
ÚPŠRR AF
Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky
2005
--
GAČRJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele (1M0570)
2005
2011
VC
J. EhrenbergerováÚPŠRR AF
      Hledání vhodných molekulárních markerů spojených s odolností rostlinných buněk vůči suchu
2005
2011Akt VC
ÚPŠRR AF
      Studium genů zapojených v biosyntetické dráze tokolů s ohledem na jejich možné využití jako molekulárních markerů kocentrace a složení těchto látek v rostlinných pletivech jarního ječmene20052011Akt VCÚPŠRR AF
      Zjištění vlivu síry a zinku na kvalitu zrna ječmene
2005
2011
Akt VC
ÚPŠRR AF
           Stanovení vlivu aplikace zinku na velikost kořenového systému ječmene, chemické složení zrna a průběh kvašení mladiny
2005
2011
Akt VCR. CerkalÚPŠRR AF
2002
2003
InýB. KocourkováÚPŠRR AF
Zefektivnění ochrany proti štítence zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) v ekologickém systému pěstování ovoce (IP 34/2015)
2015
2015IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Zhodnocení selektivity a účinnosti feromonů obalečů různých výrobců (AF-IGA2019-IP014)2019
2020
IGA
ÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin (1167/2003)2003
2003
FRVŠÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o pěstování luskovin (156/2004)
2004
2004
FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilnin (105/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem (QH91053)
2009
2011
NAZV
ÚPŠRR AF
Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem (QI111C080)
2011
2014NAZV
ÚPŠRR AF
Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů (QJ 1310055)
2013
--
NAZVP. Smutná
ÚPŠRR AFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený