Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 112

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáÚPŠRR AF
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004InýH. ŠefrováÚPŠRR AF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováÚPŠRR AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováÚPŠRR AF
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováÚPŠRR AF
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew20162016InýH. StředováÚKE AF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováÚPŠRR AF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováÚPŠRR AF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáÚPŠRR AF
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005NAZVB. KocourkováÚPŠRR AF
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách2010--NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)2005--IGAZ. DokoupilováÚPŠRR AF
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech20112014NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009InýT. StředaÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)20042006NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)20172019NAZVH. StředováÚKE AF
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin20092010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí20092009NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)20052005IGAK. VejražkaÚPŠRR AF
Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)20082008IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009IGAM. KmochÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Molekulární markéry tolerance ječmene k suchu a chladu (521/99/1576)1999--GAČRO. ChloupekÚPŠRR AF
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene20082008IGAK. UllmannováÚPŠRR AF
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu20192021NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření20112011FRVŠG. RůžičkováÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)20112012FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)20062006FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)20052005FRVŠE. HrudováÚPŠRR AF
Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)20052005FRVŠN. Březinová BelcrediÚPŠRR AF
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)20132017NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci20062007FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)20172021NAZVH. StředováÚKE AF
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)20142014IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)20082012NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého20142014Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)20102012OPG. RůžičkováÚPŠRR AF
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)2004--NAZVZ. DokoupilováÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)20042006NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)2004--NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů20132013IGAP. SmutnáÚPŠRR AF
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria20102011AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)20112014InýG. RůžičkováÚPŠRR AF
Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)20172017Smluvní výzkumO. PolákÚPŠRR AF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)20052008GAČRZ. BothÚPŠRR AF
Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene. (QF3191)20022006NAZVO. ChloupekÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)20132013Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření20162017SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)20092011NAZVP. SmutnáÚPŠRR AF
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku2009--FRVŠK. UllmannováÚPŠRR AF
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí20102014NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům20122016NAZVE. HrudováÚPŠRR AF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašÚŠMZR ZF
Traditional and wild -Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.J. NeugebauerováÚZK ZF
Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn. (IP20/2013)2013--IGAP. KoláčkováÚPŠRR AF
Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostitele20102010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského (IP 7/2012)20122012IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského20112011IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce20122016NAZVH. StředováÚKE AF
Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav20122016NAZVH. StředováÚKE AF
Výběr nových odrůd obilovin vhodných pro výrobu bioethanolu20052009NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Výběr vhodných druhů olejnin pro syntézu nových, ekologicky příznivých nátěrových hmot20042004IGAR. CerkalÚPŠRR AF
Výskyt důležitých virových patogenů mečíků, kosatců a tulipánů v České republice (16/2007)20072007IGAG. S. DuraisamyÚPŠRR AF
Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky20162019NAZVA. PřidalÚZRHV AF
Využití molekulárních metod ke zjištění výskytu nových virových patogenů okrasných rostlin v ČR (IP6/2010)20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Využití stávajících odrůd kmínu kořenného (Carum carvi L.) a nových metod v jeho šlechtění pro zvýšení kvalitativních a kvantitativních parametrů. (QF4056)2004--NAZVB. KocourkováÚPŠRR AF
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid (QJ1210301)20122016NAZVI. VrtkováÚPŠRR AF
Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky2005--GAČRJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele (1M0570)20052011VCJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
      Hledání vhodných molekulárních markerů spojených s odolností rostlinných buněk vůči suchu20052011Akt VCO. ChloupekÚPŠRR AF
      Studium genů zapojených v biosyntetické dráze tokolů s ohledem na jejich možné využití jako molekulárních markerů kocentrace a složení těchto látek v rostlinných pletivech jarního ječmene20052011Akt VCR. CerkalÚPŠRR AF
      Zjištění vlivu síry a zinku na kvalitu zrna ječmene20052011Akt VCR. CerkalÚPŠRR AF
           Stanovení vlivu aplikace zinku na velikost kořenového systému ječmene, chemické složení zrna a průběh kvašení mladiny20052011Akt VCR. CerkalÚPŠRR AF
Zajištění spolupráce s Asociací pro léčivé a aromatické rostliny zemí jihovýchodní Evropy , Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) (LA167)20022003InýB. KocourkováÚPŠRR AF
Zefektivnění ochrany proti štítence zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) v ekologickém systému pěstování ovoce (IP 34/2015)20152015IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Zhodnocení selektivity a účinnosti feromonů obalečů různých výrobců (AF-IGA2019-IP014)20192019IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin (1167/2003)20032003FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o pěstování luskovin (156/2004)20042004FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilnin (105/2005)20052005FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem (QH91053)20092011NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem (QI111C080)20112014NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů (QJ 1310055)2013--NAZVP. SmutnáÚPŠRR AFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený