Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 116

StavNázev
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
zamítnutý
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
20112011
IGA
ÚPŠRR AF
řešený Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019--
NAZV
ÚPŠRR AF
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚPŠRR AF
obhájený
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
ÚPŠRR AF
řešený
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019
TAČR
R. CerkalÚPŠRR AF
obhájený
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004
Jiný
ÚPŠRR AF
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGAR. Pokorný
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGA
R. PokornýÚPŠRR AF
obhájený
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
řešený
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)
20072011NAZV
ÚPŠRR AF
obhájený Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007FRVŠÚPŠRR AF
obhájený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011--IGAÚPŠRR AF
ukončený
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012
Smluvní výzkum
P. KoláčkováÚPŠRR AF
obhájený
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA2009
2009
IGAL. Holková
ÚPŠRR AF
obhájený
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů2019
2019
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
řešený Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)
2020
2020
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009FRVŠ
ÚPŠRR AF
obhájený Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
2010
2010
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010--
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
obhájený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
obhájený Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)
2001
2004
NAZV
R. CerkalÚPŠRR AF
obhájený
Inovace předmětu Šlechtění rostlin
20112011FRVŠP. Smutná
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
20102010FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
ukončený Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)
2000
2005
NAZV
B. KocourkováÚPŠRR AF
podaný
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
2010
--NAZVR. Cerkal
ÚPŠRR AF
řešený
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)
2005
--
IGA
Z. Dokoupilová
ÚPŠRR AF
řešený Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech2011
2014
NAZVÚPŠRR AF
obhájený
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009
Jiný
ÚPŠRR AF
obhájený
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)2008
2009
AKTION
ÚPŠRR AF
obhájený
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)
2004
2006
NAZV
R. CerkalÚPŠRR AF
řešený
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)
2017
2019
NAZV
ÚKE AF
obhájený
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
2009
2010
IGA
ÚPŠRR AF
zamítnutý
2009
2009
NAZV
ÚPŠRR AF
obhájený
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)2005
2005
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009
IGA
M. KmochÚPŠRR AF
obhájený
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2010
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
Molekulární diagnostika viru žluté mozaiky fazolu v mečících (2008-DP6/AF)
2008
2008
IGA
ÚPŠRR AF
ukončený Molekulární markéry tolerance ječmene k suchu a chladu (521/99/1576)
1999
--
GAČRÚPŠRR AF
obhájený Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008
IGAK. UllmannováÚPŠRR AF
řešený
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
2019
2021
NAZV
ÚPŠRR AF
obhájený
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření2011
2011
FRVŠ
G. Růžičková
ÚPŠRR AF
obhájený
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
2011
2012
FRVŠ
ÚPŠRR AF
podaný
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
2010--
FRVŠ
ÚPŠRR AF
obhájený
Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚPŠRR AF
obhájený
Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)
2005
2005FRVŠÚPŠRR AF
ukončený
2005
2005
FRVŠ
N. Březinová Belcredi
ÚPŠRR AF
řešený
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)
2015
2018
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený20132017NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
obhájený Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci
2006
2007
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
řešený
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021
NAZV
H. Středová
ÚKE AF
obhájený
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)
2014
2014IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)
2008
2012
NAZV
ÚPŠRR AF
ukončený
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
2014
2014
Smluvní výzkumP. Smutná
ÚPŠRR AF
ukončený
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
2010
2012
OP
G. Růžičková
ÚPŠRR AF
řešený Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠR. Cerkal
ÚPŠRR AF
řešený
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (3CE361P4)
2011
2014
Jiný
G. Růžičková
ÚPŠRR AF
obhájený
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003
FRVŠ
ÚPŠRR AF
řešený
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)2004
--
NAZVÚPŠRR AF
řešený
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)
20042006
NAZV
L. HolkováÚPŠRR AF
řešený
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--NAZVÚPŠRR AF
ukončený
20172017Smluvní výzkumO. PolákÚPŠRR AF
obhájený
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
20132013
IGA
P. SmutnáÚPŠRR AF
obhájený Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí -- situace a metody hodnocení v České republice a v Rakousku2010
2011
AKTIONÚPŠRR AF
obhájený
Prohloubení metod pro stanovení množství rosy
20162016
Jiný
ÚKE AF
obhájený Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)
2014
2014Smluvní výzkum
ÚKE AF
řešený
Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)
2005
2008
GAČR
ÚPŠRR AF
řešený
Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene. (QF3191)
2002
2006
NAZVO. ChloupekÚPŠRR AF
ukončený Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)
2012
2012
Smluvní výzkum
P. Smutná
ÚPŠRR AF
ukončený
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)
2013
2013
Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚBFR AF
řešený
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
20162017
Specifický
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
obhájený Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)
2009
2011
NAZVP. Smutná
ÚPŠRR AF
řešený Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)20152018
NAZV
T. StředaÚPŠRR AF
přijatý Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
ÚPŠRR AF
ukončený
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZVJ. Ehrenbergerová
ÚPŠRR AF
řešený Studium reakcí polních plodin na stres suchem
2012
2012
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
řešený
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
2012
2012
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku2009--
FRVŠ
ÚPŠRR AF
řešený
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí
2010
2014
NAZVÚPŠRR AF
řešený
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům
2012
2016
NAZV
E. HrudováÚPŠRR AF
obhájený Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin2011
2011
ÚŠMZR ZF
řešený Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.
ÚZK ZF
řešený
Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn. (IP20/2013)
2013
--
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostitele20102010
IGA
R. PokornýÚPŠRR AF
obhájený
Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského (IP 7/2012)2012
2012
IGA
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského
20112011IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
2012
2016
NAZV
ÚKE AF
řešený
Vliv stáří feromonových odparníků na jejich účinnost (AF-IGA2020-IP027)
20202020
IGA
H. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený
Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav
2012
2016
NAZVH. Středová
ÚKE AF
zamítnutý
Výběr nových odrůd obilovin vhodných pro výrobu bioethanolu
2005
2009NAZVÚPŠRR AF
zamítnutý
Výběr vhodných druhů olejnin pro syntézu nových, ekologicky příznivých nátěrových hmot20042004
IGA
R. CerkalÚPŠRR AF
ukončený
Výskyt důležitých virových patogenů mečíků, kosatců a tulipánů v České republice (16/2007)
20072007
IGA
G. S. Duraisamy
ÚPŠRR AF
zamítnutý Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky20162019NAZVA. PřidalÚZRHV AF
obhájený
Využití molekulárních metod ke zjištění výskytu nových virových patogenů okrasných rostlin v ČR (IP6/2010)
2010
2010
IGA
I. Šafránková
ÚPŠRR AF
řešený Využití stávajících odrůd kmínu kořenného (Carum carvi L.) a nových metod v jeho šlechtění pro zvýšení kvalitativních a kvantitativních parametrů. (QF4056)
2004
--
NAZVB. Kocourková
ÚPŠRR AF
řešený
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid (QJ1210301)
2012
2016
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky2005
--
GAČRJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
ukončený2005
2011
VC
ÚPŠRR AF
ukončený
      Hledání vhodných molekulárních markerů spojených s odolností rostlinných buněk vůči suchu
2005
2011Akt VCÚPŠRR AF
ukončený
      Studium genů zapojených v biosyntetické dráze tokolů s ohledem na jejich možné využití jako molekulárních markerů kocentrace a složení těchto látek v rostlinných pletivech jarního ječmene
2005
2011
Akt VC
ÚPŠRR AF
ukončený
      Zjištění vlivu síry a zinku na kvalitu zrna ječmene20052011
Akt VC
ÚPŠRR AF
ukončený
           Stanovení vlivu aplikace zinku na velikost kořenového systému ječmene, chemické složení zrna a průběh kvašení mladiny
2005
2011
Akt VC
ÚPŠRR AF
obhájený
20022003Jiný
ÚPŠRR AF
obhájený Zefektivnění ochrany proti štítence zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) v ekologickém systému pěstování ovoce (IP 34/2015)
2015
2015
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
2019
2020IGAH. Šefrová
ÚPŠRR AF
obhájený
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin (1167/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚPŠRR AF
obhájený Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o pěstování luskovin (156/2004)
2004
2004
FRVŠ
R. CerkalÚPŠRR AF
obhájený
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilnin (105/2005)
2005
2005
FRVŠ
R. CerkalÚPŠRR AF
přijatý
Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem (QH91053)
20092011
NAZV
J. EhrenbergerováÚPŠRR AF
obhájený
Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem (QI111C080)
2011
2014
NAZV
T. Středa
ÚPŠRR AF
řešený
Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů (QJ 1310055)
2013
--NAZVP. Smutná
ÚPŠRR AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájený
obhájený
vyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený