Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 112

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
zamítnutý Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
obhájený CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004JinýH. ŠefrováÚPŠRR AF
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýÚPŠRR AF
zamítnutý Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýÚPŠRR AF
obhájený Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
řešený Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováÚPŠRR AF
obhájený Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováÚPŠRR AF
ukončený Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováÚPŠRR AF
obhájený Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováÚPŠRR AF
obhájený Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováÚPŠRR AF
obhájený Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
obhájený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
obhájený Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
obhájený Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáÚPŠRR AF
zamítnutý Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
ukončený Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005NAZVB. KocourkováÚPŠRR AF
podaný Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách2010--NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)2005--IGAZ. DokoupilováÚPŠRR AF
řešený Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech20112014NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
obhájený Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009JinýT. StředaÚPŠRR AF
obhájený Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
obhájený Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)20042006NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)20172019NAZVH. StředováÚKE AF
obhájený Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin20092010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
zamítnutý Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí20092009NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
obhájený Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)20052005IGAK. VejražkaÚPŠRR AF
obhájený Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009IGAM. KmochÚPŠRR AF
obhájený Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Molekulární diagnostika viru žluté mozaiky fazolu v mečících (2008-DP6/AF)20082008IGAR. PokornýÚPŠRR AF
ukončený Molekulární markéry tolerance ječmene k suchu a chladu (521/99/1576)1999--GAČRO. ChloupekÚPŠRR AF
obhájený Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene20082008IGAK. UllmannováÚPŠRR AF
řešený Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu20192021NAZVT. StředaÚPŠRR AF
obhájený Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření20112011FRVŠG. RůžičkováÚPŠRR AF
obhájený Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)20112012FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
podaný Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)20062006FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
obhájený Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)20052005FRVŠE. HrudováÚPŠRR AF
ukončený Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)20052005FRVŠN. Březinová BelcrediÚPŠRR AF
řešený Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
řešený Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)20132017NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
obhájený Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci20062007FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
řešený Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)20172021NAZVH. StředováÚKE AF
obhájený Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)20142014IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)20082012NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
ukončený Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého20142014Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
ukončený Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)20102012OPG. RůžičkováÚPŠRR AF
řešený Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (3CE361P4)20112014JinýG. RůžičkováÚPŠRR AF
obhájený Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)2004--NAZVZ. DokoupilováÚPŠRR AF
řešený Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)20042006NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
řešený Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)2004--NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
ukončený Poskytování konzultačních služeb pro transfer znalostí a zkušeností pro rozvoj mlékárenského sektoru a v produkci mléka v Republice Srbsko (UNDP-IRH-RFP-2017-02)20172017Smluvní výzkumO. PolákÚPŠRR AF
obhájený Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů20132013IGAP. SmutnáÚPŠRR AF
obhájený Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí -- situace a metody hodnocení v České republice a v Rakousku20102011AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
obhájený Prohloubení metod pro stanovení množství rosy20162016JinýH. StředováÚKE AF
obhájený Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
řešený Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)20052008GAČRZ. BothÚPŠRR AF
řešený Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene. (QF3191)20022006NAZVO. ChloupekÚPŠRR AF
ukončený Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
ukončený Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)20132013Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
řešený      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření20162017SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)20092011NAZVP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
přijatý Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
ukončený Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
řešený Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku2009--FRVŠK. UllmannováÚPŠRR AF
řešený Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí20102014NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
řešený Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům20122016NAZVE. HrudováÚPŠRR AF
obhájený Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašÚŠMZR ZF
řešený Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.J. NeugebauerováÚZK ZF
řešený Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn. (IP20/2013)2013--IGAP. KoláčkováÚPŠRR AF
obhájený Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostitele20102010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
obhájený Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského (IP 7/2012)20122012IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
zamítnutý Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského20112011IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce20122016NAZVH. StředováÚKE AF
obhájený Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav20122016NAZVH. StředováÚKE AF
zamítnutý Výběr nových odrůd obilovin vhodných pro výrobu bioethanolu20052009NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
zamítnutý Výběr vhodných druhů olejnin pro syntézu nových, ekologicky příznivých nátěrových hmot20042004IGAR. CerkalÚPŠRR AF
ukončený Výskyt důležitých virových patogenů mečíků, kosatců a tulipánů v České republice (16/2007)20072007IGAG. S. DuraisamyÚPŠRR AF
zamítnutý Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky20162019NAZVA. PřidalÚZRHV AF
obhájený Využití molekulárních metod ke zjištění výskytu nových virových patogenů okrasných rostlin v ČR (IP6/2010)20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Využití stávajících odrůd kmínu kořenného (Carum carvi L.) a nových metod v jeho šlechtění pro zvýšení kvalitativních a kvantitativních parametrů. (QF4056)2004--NAZVB. KocourkováÚPŠRR AF
řešený Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid (QJ1210301)20122016NAZVI. VrtkováÚPŠRR AF
řešený Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky2005--GAČRJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
ukončený Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele (1M0570)20052011VCJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
ukončený      Hledání vhodných molekulárních markerů spojených s odolností rostlinných buněk vůči suchu20052011Akt VCO. ChloupekÚPŠRR AF
ukončený      Studium genů zapojených v biosyntetické dráze tokolů s ohledem na jejich možné využití jako molekulárních markerů kocentrace a složení těchto látek v rostlinných pletivech jarního ječmene20052011Akt VCR. CerkalÚPŠRR AF
ukončený      Zjištění vlivu síry a zinku na kvalitu zrna ječmene20052011Akt VCR. CerkalÚPŠRR AF
ukončený           Stanovení vlivu aplikace zinku na velikost kořenového systému ječmene, chemické složení zrna a průběh kvašení mladiny20052011Akt VCR. CerkalÚPŠRR AF
obhájený Zajištění spolupráce s Asociací pro léčivé a aromatické rostliny zemí jihovýchodní Evropy , Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) (LA167)20022003JinýB. KocourkováÚPŠRR AF
obhájený Zefektivnění ochrany proti štítence zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) v ekologickém systému pěstování ovoce (IP 34/2015)20152015IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
řešený Zhodnocení selektivity a účinnosti feromonů obalečů různých výrobců (AF-IGA2019-IP014)20192019IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin (1167/2003)20032003FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
obhájený Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o pěstování luskovin (156/2004)20042004FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
obhájený Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilnin (105/2005)20052005FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
přijatý Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem (QH91053)20092011NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
obhájený Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem (QI111C080)20112014NAZVT. StředaÚPŠRR AF
řešený Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů (QJ 1310055)2013--NAZVP. SmutnáÚPŠRR AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený