Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 116

StavNázev
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
2011
2011
IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--
NAZVÚPŠRR AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)
2010
2010
FRVŠH. Šefrová
ÚPŠRR AF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
20022005GAČRP. Smutná
ÚPŠRR AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019TAČRÚPŠRR AF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004
Jiný
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGA
ÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGA
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)
20072011NAZVJ. VíchováÚPŠRR AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007
FRVŠI. Šafránková
ÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--IGAE. SapákováÚPŠRR AF
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012
Smluvní výzkum
P. Koláčková
ÚPŠRR AF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009
IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGAE. SolařováÚPŠRR AF
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů
2019
2019
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)
2020
2020IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
2010
2010
IGA
I. Šafránková
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010
--
IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010
--
IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010
--
IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)
2001
2004
NAZVR. Cerkal
ÚPŠRR AF
Inovace předmětu Šlechtění rostlin
2011
2011
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky2010
2010
FRVŠ
R. PokornýÚPŠRR AF
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)
2000
2005
NAZV
B. Kocourková
ÚPŠRR AF
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
2010
--
NAZV
ÚPŠRR AF
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)2005
--
IGAZ. Dokoupilová
ÚPŠRR AF
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech
2011
2014
NAZV
ÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)2008
2009
JinýT. StředaÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)2008
2009
AKTIONÚPŠRR AF
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)
2004
2006
NAZV
ÚPŠRR AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)
2017
2019
NAZV
H. Středová
ÚKE AF
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
2009
2010
IGA
ÚPŠRR AF
Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí
2009
2009
NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)
2005
2005IGAK. VejražkaÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2009
IGA
M. Kmoch
ÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2010
IGA
ÚPŠRR AF
Molekulární diagnostika viru žluté mozaiky fazolu v mečících (2008-DP6/AF)
20082008
IGA
R. PokornýÚPŠRR AF
Molekulární markéry tolerance ječmene k suchu a chladu (521/99/1576)
1999
--GAČRO. ChloupekÚPŠRR AF
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008
IGAÚPŠRR AF
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu2019
2021
NAZVT. Středa
ÚPŠRR AF
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření
2011
2011FRVŠG. RůžičkováÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)2011
2012
FRVŠ
I. ŠafránkováÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
2010
--
FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)20062006FRVŠR. Pokorný
ÚPŠRR AF
Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)
2005
2005
FRVŠ
E. HrudováÚPŠRR AF
2005
2005
FRVŠ
N. Březinová Belcredi
ÚPŠRR AF
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)
2015
2018
NAZV
T. StředaÚPŠRR AF
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)20132017
NAZV
ÚPŠRR AF
Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci
2006
2007
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021NAZV
ÚKE AF
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)
2014
2014
IGAH. Šefrová
ÚPŠRR AF
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)20082012NAZVR. Pokorný
ÚPŠRR AF
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
2014
2014
Smluvní výzkumP. Smutná
ÚPŠRR AF
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
2010
2012
OP
ÚPŠRR AF
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)
2007--FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (3CE361P4)
2011
2014JinýÚPŠRR AF
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)
2003
2003
FRVŠR. Cerkal
ÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)
2004--
NAZV
Z. DokoupilováÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)20042006
NAZV
ÚPŠRR AF
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--
NAZV
M. Jůzl
ÚPŠRR AF
Poskytování konzultačních služeb pro transfer znalostí a zkušeností pro rozvoj mlékárenského sektoru a v produkci mléka v Republice Srbsko (UNDP-IRH-RFP-2017-02)
2017
2017
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013IGAÚPŠRR AF
Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí -- situace a metody hodnocení v České republice a v Rakousku
2010
2011
AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
Prohloubení metod pro stanovení množství rosy
2016
2016
Jiný
ÚKE AF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014
Smluvní výzkum
H. Středová
ÚKE AF
Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)2005
2008
GAČRZ. Both
ÚPŠRR AF
Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene. (QF3191)2002
2006
NAZV
ÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)
2012
2012
Smluvní výzkum
P. Smutná
ÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)
2013
2013Smluvní výzkumÚPŠRR AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
T. VyhnánekÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
2016
2017
Specifický
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)
2009
2011
NAZVÚPŠRR AF
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)
2015
2018
NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
J. Ehrenbergerová
ÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
J. Ehrenbergerová
ÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
2012
2012
IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
2012
2012
IGA
ÚPŠRR AF
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku
2009
--
FRVŠK. Ullmannová
ÚPŠRR AF
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí2010
2014
NAZV
ÚPŠRR AF
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům
2012
2016NAZVE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin2011
2011
ÚŠMZR ZF
Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011
--
Zahr. vzd.
ÚZK ZF
Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn. (IP20/2013)
2013
--
IGA
ÚPŠRR AF
Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostitele20102010IGAÚPŠRR AF
2012
2012
IGA
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského
2011
2011
IGA
ÚPŠRR AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
2012
2016
NAZV
ÚKE AF
Vliv stáří feromonových odparníků na jejich účinnost (AF-IGA2020-IP027)20202020
IGA
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav
2012
2016
NAZV
H. Středová
ÚKE AF
Výběr nových odrůd obilovin vhodných pro výrobu bioethanolu
2005
2009
NAZVR. Cerkal
ÚPŠRR AF
Výběr vhodných druhů olejnin pro syntézu nových, ekologicky příznivých nátěrových hmot
2004
2004
IGA
ÚPŠRR AF
Výskyt důležitých virových patogenů mečíků, kosatců a tulipánů v České republice (16/2007)
2007
2007
IGAG. S. DuraisamyÚPŠRR AF
Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky2016
2019
NAZV
A. Přidal
ÚZRHV AF
Využití molekulárních metod ke zjištění výskytu nových virových patogenů okrasných rostlin v ČR (IP6/2010)
2010
2010IGAI. Šafránková
ÚPŠRR AF
Využití stávajících odrůd kmínu kořenného (Carum carvi L.) a nových metod v jeho šlechtění pro zvýšení kvalitativních a kvantitativních parametrů. (QF4056)
2004
--
NAZV
B. KocourkováÚPŠRR AF
Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid (QJ1210301)
2012
2016
NAZV
I. Vrtková
ÚPŠRR AF
Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky
2005
--GAČRJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
20052011
VC
ÚPŠRR AF
      Hledání vhodných molekulárních markerů spojených s odolností rostlinných buněk vůči suchu
2005
2011
Akt VC
O. Chloupek
ÚPŠRR AF
      Studium genů zapojených v biosyntetické dráze tokolů s ohledem na jejich možné využití jako molekulárních markerů kocentrace a složení těchto látek v rostlinných pletivech jarního ječmene
2005
2011
Akt VC
ÚPŠRR AF
      Zjištění vlivu síry a zinku na kvalitu zrna ječmene
2005
2011
Akt VCÚPŠRR AF
           Stanovení vlivu aplikace zinku na velikost kořenového systému ječmene, chemické složení zrna a průběh kvašení mladiny
2005
2011
Akt VC
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
20022003
Jiný
ÚPŠRR AF
Zefektivnění ochrany proti štítence zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) v ekologickém systému pěstování ovoce (IP 34/2015)
2015
2015
IGA
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Zhodnocení selektivity a účinnosti feromonů obalečů různých výrobců (AF-IGA2019-IP014)2019
2020
IGA
ÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin (1167/2003)
2003
2003
FRVŠÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o pěstování luskovin (156/2004)20042004
FRVŠ
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilnin (105/2005)
2005
2005
FRVŠ
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem (QH91053)20092011
NAZV
ÚPŠRR AF
Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem (QI111C080)2011
2014
NAZV
T. Středa
ÚPŠRR AF
Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů (QJ 1310055)
2013
--
NAZV
ÚPŠRR AFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpřijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený