Department of Economics (FBE) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

State
NameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
zamítnutý Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
2010
2010
GAČR
DE FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011VZB. MinaříkFBE
obhájený      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011TS VZM. SojkaDE FBE
obhájený
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
obhájený           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)2005
2011
eTS VZ
M. SojkaDE FBE
obhájený
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
obhájený
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
řešený
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGA
DE FBE
řešený
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--
IGA
N. NajmanDE FBE
řešený
Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)20152017
Other
DL FBE
řešený
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012--IGADE FBE
podaný Impact of Globalization on Macroeconomic Policy
2010
--
GAČR
P. BreinekDE FBE
ukončený
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)
2003
2005
GAČR
DE FBE
ukončený
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)
2003
2004
GAČRM. ŠevelaDE FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012
--
IGAL. KoubaDE FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013
--
IGADE FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014
--
IGAL. KoubaDE FBE
zamítnutý
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)
20092009GAČR
DE FBE
přijatý Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGAK. Fuchs
DE FBE
přijatý
2010
--IGAK. Fuchs
DE FBE
řešený Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010
--
IGA
J. Staňová
DE FBEKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podanýsubmitted
Inactive states:
zrušenýcancelled
obhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defendedzamítnutýrejected