Department of Economics (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)20102010GAČRA. MelicharováDE FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaDE FBE
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanDE FBE
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanDE FBE
Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)20152017OtherM. RašticováDL FBE
Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. NajmanDE FBE
Impact of Globalization on Macroeconomic Policy2010--GAČRP. BreinekDE FBE
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)20032005GAČRM. SojkaDE FBE
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)20032004GAČRM. ŠevelaDE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012--IGAL. KoubaDE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II2013--IGAL. KoubaDE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III2014--IGAL. KoubaDE FBE
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)20092009GAČRA. MelicharováDE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsDE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsDE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAJ. StaňováDE FBEKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected