Ústav ekonomie (PEF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 21

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanÚE PEF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanÚE PEF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017JinýM. RašticováÚPHV PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. NajmanÚE PEF
Postkeynesovská teorie spotřebitele a její praktická aplikace (P402/10/P189)20092009GAČRA. MelicharováÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012--IGAL. KoubaÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II2013--IGAL. KoubaÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III2014--IGAL. KoubaÚE PEF
Vazby postkeynesovské makroekonomie a mikroekonomie (P402/11/P180)20102010GAČRA. MelicharováÚE PEF
Vliv globalizace na hospodářskou politiku2010--GAČRP. BreinekÚE PEF
Vybrané aspekty postavení české ekonomiky v mezinárodním obchodu (402/03/P130)20032004GAČRM. ŠevelaÚE PEF
Vybrané aspekty výkonnosti české ekonomiky z perspektivy vstupu do Evropské unie (402/03/1105)20032005GAČRM. SojkaÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAJ. StaňováÚE PEFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený