Department of Economics (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 21

State
Name
FromUntilTypeSupervisorDepartment
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)2010
2010
GAČRA. Melicharová
DE FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZB. MinaříkFBE
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011TS VZDE FBE
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011eTS VZ
DE FBE
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZM. Sojka
DE FBE
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGA
N. NajmanDE FBE
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--
IGA
DE FBE
2015
2017
Other
DL FBE
Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. Najman
DE FBE
Impact of Globalization on Macroeconomic Policy
2010
--
GAČRDE FBE
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)
2003
2005
GAČR
DE FBE
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)2003
2004
GAČRDE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU
2012
--
IGA
DE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013--IGAL. Kouba
DE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014
--
IGA
L. KoubaDE FBE
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)
2009
2009
GAČR
A. Melicharová
DE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--IGAK. FuchsDE FBE
2010
--
IGA
DE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGADE FBEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defendedrejected