Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 8

Stav
Název
OdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017
JinýÚLBDG LDF
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)
2008
2010NAZVL. NovákŠLP
Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy horských lesních porostů Španělska a Irska (OE144)
2003
2004
Jiný
P. PřibilŠLP
Inovace lesních lanovek Larix
20122014TAČRP. Smolka
VS ŠLP
Lesní lanovka Larix Hydro (ŠLP "Masarykův les" Křtiny) (FA-E2/007)
19992001
MPO
P. PřibilŠLP
Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva
2008
--VZÚDT LDF
Technický vývoj lesních lanovek (OE76)
20012002
Jiný
ŠLP
Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)
2015
2016
JinýJ. Schneider
FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený