Department of Finance (FBE) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 42

State
Name
From
Until
Type
SupervisorDepartment
připravovaný
Assesment of evaluation criteria in public works contracts
2019
2019
IGA
L. Lacina
DF FBE
řešený
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--GAČRR. Ptáček
DF FBE
řešený
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
OtherS. Kapounek
DF FBE
řešený Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGAS. KapounekDF FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZB. MinaříkFBE
obhájený
2005
2011TS VZP. Žufan
DMA FBE
obhájený
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
2005
2011
eTS VZDF FBE
řešený
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014--
IGA
DF FBE
řešený
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
2012
2015
Other
L. Lacina
DF FBE
obhájený
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011
IGAS. KapounekDF FBE
řešený
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--
IGAM. DoréeDF FBE
obhájený
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006
FRVŠE. Vávrová
DF FBE
podaný
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--
Foreign edu.
DF FBE
řešený
European Union after Lisbon treaty
2010
--
Foreign edu.
J. Ostřížek
DF FBE
připravovaný Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGAL. Lacina
DL FBE
podaný
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009
--
Other
L. LacinaDF FBE
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGADF FBE
řešený
20142016
GAČR
DF FBE
řešený
2015
2017
Other
DL FBE
podaný
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011
--
GAČR
DF FBE
řešený
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGAJ. PoměnkováDF FBE
obhájený
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012
IGA
S. Kapounek
DF FBE
obhájený
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
2006
2006
IGAJ. OstřížekDF FBE
podaný Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic2008--
Internal
O. ŠobaDF FBE
obhájený
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
2008
2008
IGA
J. Ostřížek
DF FBE
řešený
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008
IGA
J. ŠirokýDF FBE
řešený Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--
IGA
DF FBE
řešený Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013
--
IGAP. Koráb
DF FBE
podaný
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II2010
--
FRVŠ
DF FBE
řešený
Projektové webové stránky
2009
--
InternalI. VyskočilDIT CUD
řešený
      Ústav 118
2010
--InternalM. Tyllich
DF FBE
řešený           JeanMonet2019--Internal
DF FBE
přijatý Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007
--
Other
J. OstřížekDF FBE
obhájený
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
2012
2012IGADF FBE
obhájený
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
20102010IGAS. KapounekDF FBE
řešený
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014--
IGA
P. Koráb
DF FBE
řešený
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)
2004
--
OtherL. LacinaDF FBE
ukončený
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003--FRVŠP. Toman
DF FBE
řešený
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market
2012--IGA
DF FBE
řešený
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku
2014
--
IGA
DF FBE
obhájený Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace2005
2005
IGA
DF FBE
obhájený
Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)20012001FRVŠE. VávrováDF FBEKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončenýcompletedpřipravovaný
in preparation
řešený
in progresspodanýsubmitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájenýdefended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected