Department of Finance (FBE) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 42

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
připravovaný
Assesment of evaluation criteria in public works contracts
2019
2019IGAL. LacinaDF FBE
řešený
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČR
DF FBE
řešený
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
20122014Other
DF FBE
řešený Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGA
DF FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011VZB. Minařík
FBE
obhájený
      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)
2005
2011
TS VZ
DMA FBE
obhájený
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZDF FBE
řešený
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--IGAS. KapounekDF FBE
řešený
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
20122015
Other
DF FBE
obhájený
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
20112011
IGA
S. KapounekDF FBE
řešený Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--
IGA
DF FBE
obhájený E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)20062006FRVŠE. VávrováDF FBE
podaný
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--
Foreign edu.
J. OstřížekDF FBE
řešený European Union after Lisbon treaty2010--
Foreign edu.
J. OstřížekDF FBE
připravovaný Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGAL. Lacina
DL FBE
podaný
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background2009
--
Other
DF FBE
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGADF FBE
řešený
2014
2016GAČR
DF FBE
řešený
20152017
Other
M. RašticováDL FBE
podaný Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011--GAČR
DF FBE
řešený
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011--IGAJ. PoměnkováDF FBE
obhájený
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012
IGA
S. KapounekDF FBE
obhájený
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
20062006IGADF FBE
podaný
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic2008
--
Internal
DF FBE
obhájený
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
2008
2008IGAJ. OstřížekDF FBE
řešený Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008
IGAJ. ŠirokýDF FBE
řešený Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích2012--IGAR. GottwaldDF FBE
řešený Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013
--
IGA
P. Koráb
DF FBE
podaný
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II
2010
--
FRVŠ
DF FBE
řešený Projektové webové stránky
2009
--
Internal
DIT CUD
řešený
      Ústav 118
2010
--
Internal
DF FBE
řešený
           JeanMonet
2019
--
Internal
P. Novák
DF FBE
přijatý
Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007--
Other
J. OstřížekDF FBE
obhájený
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
2012
2012
IGA
DF FBE
obhájený
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
2010
2010
IGA
DF FBE
řešený Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--
IGA
DF FBE
řešený
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)
2004
--Other
DF FBE
ukončený Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)2003
--
FRVŠ
DF FBE
řešený
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market
2012--IGA
DF FBE
řešený Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku2014
--
IGADF FBE
obhájený
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
2005
2005
IGAO. ŠobaDF FBE
obhájený20012001FRVŠE. VávrováDF FBEKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutýrejected