Výzkumné centrum (PEF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 13

Stav
NázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)2012
2016
RP EK
VYZC PEF
řešený Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČR
VYZC PEF
řešený
Korporátní sociální zodpovědnost (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Zahr. vzd.
E. Abramuszkinová Pavlíková
VYZC PEF
řešený
MobEx 2011--2012. Voda a město2011
2012
Jiný
J. KomináckáVYZC PEF
řešený
Pilotní projekt CENTROPE: Zpráva o regionálním rozvoji
2010
2012
JinýVYZC PEF
obhájený
Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných kandidátských ekonomik k eurozóně (GP402/08/P494)
2008
2010GAČRP. RozmahelVYZC PEF
řešený
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ
2011
--
OP
VYZC PEF
řešený Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu ne PEF (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)
2011
2014
OPD. Nerudová
VYZC PEF
obhájený
Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR
2007
2009
VYZC PEF
obhájený Výstava z IPP v Turecku: Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí2011
2011
Akt VC
VYZC PEF
ukončený
Výstava z konference
20112011Akt VC
VYZC PEF
řešený
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách
2011--
IGA
L. Kouba
VYZC PEF
obhájený Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí
2010
2011
Zahr. vzd.
VYZC PEFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpodanýpřijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený