Department of Finance (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 42

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Assesment of evaluation criteria in public works contracts
20192019
IGA
L. LacinaDF FBE
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--
GAČR
R. Ptáček
DF FBE
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture20122014OtherDF FBE
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013--
IGA
DF FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011VZB. Minařík
FBE
      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)2005
2011
TS VZ
P. Žufan
DMA FBE
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
2005
2011
eTS VZV. Kašparovská
DF FBE
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGAS. Kapounek
DF FBE
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
20122015OtherL. LacinaDF FBE
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize20112011
IGA
S. Kapounek
DF FBE
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--
IGA
DF FBE
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)2006
2006
FRVŠ
DF FBE
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--Foreign edu.DF FBE
European Union after Lisbon treaty
2010
--Foreign edu.J. Ostřížek
DF FBE
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018
IGA
DL FBE
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009--OtherL. Lacina
DF FBE
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGAJ. LaštůvkováDF FBE
Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECs (GA14-28848S)20142016GAČR
DF FBE
20152017
Other
M. RašticováDL FBE
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
V. KašparovskáDF FBE
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011--IGA
DF FBE
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012
IGADF FBE
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
2006
2006
IGA
DF FBE
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008--InternalO. Šoba
DF FBE
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
2008
2008
IGAJ. OstřížekDF FBE
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008IGA
DF FBE
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích2012--IGA
DF FBE
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize2013
--
IGA
P. KorábDF FBE
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II
2010
--
FRVŠJ. OstřížekDF FBE
Projektové webové stránky
2009
--
Internal
I. Vyskočil
DIT CUD
      Ústav 118
2010
--
Internal
M. TyllichDF FBE
           JeanMonet
2019
--
Internal
P. NovákDF FBE
Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007--Other
DF FBE
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
2012
2012
IGAK. Burešová
DF FBE
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
2010
2010
IGADF FBE
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--
IGADF FBE
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)
2004
--
Other
L. LacinaDF FBE
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003
--
FRVŠ
DF FBE
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012--
IGA
DF FBE
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku2014
--
IGA
DF FBE
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace20052005IGAO. Šoba
DF FBE
Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)2001
2001
FRVŠ
DF FBEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defendedrejected