Přehled vypsaných témat - Ústav informatiky (PEF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | G | Ch | I | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DPA decision support system for customersDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
2.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SIA
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DPAnalysis of contract cheating market in selected countryFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
----PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
4.DPAnalysis of human behaviour using cell phone dataStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
7.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Borák, M.
8.
DPAnalýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
DP
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader Farana, R.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / -- Harag, J.
11.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Rybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mitrová, V.
12.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-SI----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.
DPAnalýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.DisP
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
16.
BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.
DP
Anonymita v informační doběÚstav informatiky (PEF)N-SI--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
19.DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Haluza, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
B-HPS
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
21.DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Prokop, L.
22.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
25.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIAD-SIA-EIA--PEFPodrobnosti tématu0 / ----
26.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
SNAN
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
28.
DisP
Automated machine learningDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SIA
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 3--
29.
DP
Automatic categorization of customer requests
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
30.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
31.
BP
Automatizované sledování konkurenceÚstav informatiky (PEF)B-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
32.
BP
Automatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
33.
DisPAutomatizované strojové učeníÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3--
34.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
35.
DPBlockchain based applicationsFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DP
Business Intelligence projects
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3--
37.
DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
38.
DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
N-HPS-FIM
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
39.
DP
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kaštánek, P.
40.
DP
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysis
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
41.DPCreation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessmentTrenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIAN-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.DisP
Digitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešení
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DisP
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
44.DisPDolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datÚstav informatiky (PEF)D-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
45.
DisP
Dolování znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
46.
DP
Economic consequences of (un)ethical behavior
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
48.
DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
49.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
50.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-VS
N-HPS-UAD
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.
DPEnvironmentální migrace a ekonomický rozvojStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EM--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
DPEnvironmentální migrace a ekonomický rozvojStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
53.
DP
Fuzzy control applicationFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DP
Fuzzy control system
Ústav informatiky (PEF)
N-SIAN-SIA-EIA
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
55.
BP
Gamifikace akademické etiky
Henek Dlabolová, D.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.DisP
General topic for D-SI
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.
DP
Ghostwriting detectorÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
58.BPGhostwriting detectorÚstav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DPChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
60.
DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.DPChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DPIdentifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové sítiJedlička, P.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
64.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.DP
Individuální téma
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BPIntegrace modulu do podnikového informačního systémuÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
67.
BP
Interaktivní mapa investičních akcíDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIB-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
68.
BP
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-SI-EI
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BPInteraktivní 3D model úřadu
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Internet věcí IoTOndroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
71.
DP
Intrinsic Plagiairsm Detection
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-SIA
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.
DPManagerial simulatorDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 5
--
73.
DP
Manažerský simulátor
Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
74.
BP
Metody fuzzy řízení
Ústav informatiky (PEF)B-II
B-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
75.
DP
Metody fuzzy řízení
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DisP
Mining and using context-specific knowledge hidden in text data
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
----
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
77.
DisP
Mining knowledge from texts
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3--
78.
BP
Modifikace backendu systému Anton
Ústav informatiky (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
79.
DisP
Nasazení neuronových sítí v podnikových aplikacíchTrenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
80.
DP
Návrh a implementace modulu pro detekci a korekci typografických jevů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
81.BP
Návrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjekt
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 4
--
82.
BPNávrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
83.
BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Ústav informatiky (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
84.
BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM
--
EBMM
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
85.
DP
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
Ondroušek, V.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
86.
BP
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelář
Ústav informatiky (PEF)
------
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
87.
DisP
New methods of interaction with digital information in augmented reality
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
88.
DisP
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitě
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-ARI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
89.
DisP
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejištěRybička, J.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
90.DisPNové metody modulárního řízení digitálního kolejištěÚstav informatiky (PEF)D-ARI----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
91.
DisP
Nové metody modulárního řízení modelového kolejiště
Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
DisP
Obecné téma pro D-SI
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SID-SI-EI--PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
93.
DisPOpen Information Extraction for less researched languagesÚstav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
94.
DisP
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
95.BP
Pokročilý cenový srovnávač
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 5
96.
DP
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových dat
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 5
--
97.
BP
Portálové řešení pro obce a města
Ústav informatiky (PEF)
B-SI--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.DPProjekty Business IntelligenceÚstav informatiky (PEF)N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
99.BPRekonstrukce a analýza síťového provozuJedlička, P.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
DP
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Ústav informatiky (PEF)N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA-VSA
N-HPSA-FIMA
N-HPSA-UADA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
101.DP
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
102.
DP
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3--
103.
BP
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
Ústav informatiky (PEF)
B-IIB-II-ARI--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
BPŘešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene FanucOndroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-IIB-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
DP
Řízení integračních soustav
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
106.DPŘízení rizik v agilních projektech ITRábová, I.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
107.
DisP
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)D-ARI
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
108.
BP
Řízení točny v digitálním modelu kolejiště
Rybička, J.Ústav informatiky (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
109.DPSmart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
111.DPSmart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
112.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
113.
DPSoftwarové projekty a jejich odhadyRábová, I.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
BP
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
115.
DP
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektechRábová, I.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
116.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
117.DPTesting of system for source code plagiarism detectionFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
118.
DP
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnoceníÚstav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šebela, M.
119.BP
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
120.
DP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datechPřichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2
121.
BP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 2 Košťálová, D.
122.
DisP
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BP
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČR
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
BP
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
125.
BPWebová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravěHaluza, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
126.BP
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Sochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-AII
B-II
--
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.DP
Zero knowledge plagiarism detection
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.
BP
Zpracování obrazu a strojové vidění
Ústav informatiky (PEF)
B-IIB-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.DPZvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítíchSochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--