Přehled vypsaných témat - Ústav informatiky (PEF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | G | Ch | I | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
A decision support system for customers
Ústav informatiky (PEF)N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 5
--
2.DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF0 / 1--
3.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--PEF
0 / --
--
4.
DPAnalysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
5.DisPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
6.DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--
PEF
prohlížet
0 / --
--
7.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
1 / 1
8.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuTrenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
9.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEF
0 / 1
--
10.
DP
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
1 / -- Harag, J.
11.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Rybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet1 / 1
12.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI----
PEF
prohlížet0 / 1--
13.DPAnalýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datÚstav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1--
14.DPAnalýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
15.DisP
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
16.
BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
17.
DPAnonymita v informační doběPřichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI----
PEF
0 / --
--
18.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
19.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SID-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
20.BPAplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
21.DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
22.
BP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
0 / ----
23.
DP
Aplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF0 / ----
24.
BPAplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
25.
DisPApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Ústav informatiky (PEF)
D-SIAD-SIA-EIA--PEFprohlížet0 / --
--
26.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
SNAN
PEFprohlížet
0 / 1
--
27.BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--PEFprohlížet
0 / 1
--
28.
DisP
Automated machine learningÚstav informatiky (PEF)
D-SIA
----
PEF
0 / 3
--
29.
DPAutomatic categorization of customer requestsÚstav informatiky (PEF)N-SIA
--
--
PEFprohlížet0 / 5--
30.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEF0 / 5
--
31.
BPAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.Ústav informatiky (PEF)B-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
32.BPAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.Ústav informatiky (PEF)--
--
--PEFprohlížet0 / ----
33.
DisP
Automatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
34.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
35.
DP
Blockchain based applicationsFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
0 / --
--
36.
DP
Business Intelligence projects
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----
PEF
prohlížet
0 / 3
--
37.
DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Ústav informatiky (PEF)N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
N-HPS-FIM
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3
--
38.DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3
--
39.
DP
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--PEF
1 / 1
Kaštánek, P.
40.
DP
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysis
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----
PEF
prohlížet0 / 5
--
41.DP
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA--
PEF
0 / 1
--
42.
DisP
Digitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešení
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--PEFprohlížet0 / 1
--
43.
DisP
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SI--
--
PEF0 / --
--
44.
DisPDolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datÚstav informatiky (PEF)D-SI
--
--
PEF0 / 3--
45.DisP
Dolování znalostí z textových dat
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SI
--
--PEFprohlížet0 / 3
--
46.
DP
Economic consequences of (un)ethical behaviorFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--PEF0 / --
--
47.
DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 3
--
48.
DP
Economic impacts of international migration. RemitenceÚstav informatiky (PEF)N-HPSA----PEFprohlížet0 / 3
--
49.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
50.
DPEkonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
51.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvojStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
52.DPEnvironmentální migrace a ekonomický rozvojStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--
PEF0 / 2
--
53.
DP
Fuzzy control application
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--PEF0 / 1
--
54.
DP
Fuzzy control system
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
0 / 1--
55.
BP
Gamifikace akademické etikyDlabolová, D.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
56.
DisP
General topic for D-SI
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIAD-SIA-EIA--PEFprohlížet
0 / --
--
57.
DP
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet0 / 3--
58.
BPGhostwriting detectorÚstav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
59.
DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-SI-EI
--
PEFprohlížet0 / 2
--
60.
DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Ústav informatiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
0 / 1
--
61.DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
62.
DP
Identifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové síti
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1
--
63.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesÚstav informatiky (PEF)N-HPSA--
--
PEF
0 / 1--
64.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 2
--
65.
DP
Individuální téma
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF0 / 1
--
66.
BP
Integrace modulu do podnikového informačního systémuTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF0 / 1
--
67.BPInteraktivní mapa investičních akcí
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEF
0 / 1--
68.
BP
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Ústav informatiky (PEF)B-SIB-SI-EI--
PEF
prohlížet0 / 1
--
69.
BP
Interaktivní 3D model úřadu
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIB-SI-EI--PEFprohlížet0 / 1--
70.BPInternet věcí IoT
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / --
--
71.DPIntrinsic Plagiairsm DetectionFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SIA
--
--
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
72.
DP
Managerial simulator
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet0 / 5
--
73.
DP
Manažerský simulátor
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
74.
DP
Metody fuzzy řízení
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1--
75.
BP
Metody fuzzy řízení
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--PEFprohlížet
0 / 2
--
76.
DisPMining and using context-specific knowledge hidden in text dataDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
----
PEF
prohlížet0 / ----
77.
DisP
Mining knowledge from textsDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SI
--
--
PEF
prohlížet0 / 3--
78.
BP
Modifikace backendu systému Anton
Dlabolová, D.
Ústav informatiky (PEF)
----
--
PEF
0 / 1
--
79.
DisPNasazení neuronových sítí v podnikových aplikacíchTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / 1
--
80.DP
Návrh a implementace modulu pro detekci a korekci typografických jevů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / --
--
81.
BPNávrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjektDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EM--
--
PEF
0 / 4
--
82.
BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
Kalafutová, N.
83.BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM
--
EBMM
PEF
0 / 1
--
84.BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-EAM--
--
PEF
0 / 1
--
85.
DP
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
Ondroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
86.
BP
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelář
Zerdaloglu, S.
Ústav informatiky (PEF)
----
--
PEF
1 / 1
Shovah, S.
87.
DisP
New methods of interaction with digital information in augmented reality
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SIA
--
--
PEF
0 / 3--
88.
DisP
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitěDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-ARI
--
--
--
--
PEF
0 / 3
--
89.DisPNové metody modulárního řízení digitálního kolejištěÚstav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
90.
DisP
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)D-ARI
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
91.
DisP
Nové metody modulárního řízení modelového kolejištěÚstav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
92.
DisP
Obecné téma pro D-SI
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet0 / --
--
93.
DisP
Open Information Extraction for less researched languages
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
0 / 2
--
94.
DisP
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / 2--
95.
BP
Pokročilý cenový srovnávač
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI----
PEF
1 / 5 Chuprina, O.
96.
DP
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových dat
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
97.
BP
Portálové řešení pro obce a města
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEF
0 / 1
--
98.DP
Projekty Business Intelligence
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 3--
99.BPRekonstrukce a analýza síťového provozu
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
100.
DP
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Ústav informatiky (PEF)N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA-VSA
N-HPSA-FIMA
N-HPSA-UADA
--
--
--
PEF
0 / 3
--
101.
DP
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
0 / 2
--
102.
DP
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
103.
BP
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického rameneÚstav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI--PEFprohlížet
0 / 2
--
104.BPŘešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene Fanuc
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / --
--
105.DPŘízení integračních soustav
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1--
106.DP
Řízení rizik v agilních projektech IT
Rábová, I.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
107.
DisP
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)D-ARI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
108.
BP
Řízení točny v digitálním modelu kolejištěRybička, J.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
0 / 2
--
109.DPSmart migration. Digiatal technologies and human migrationÚstav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF0 / 2--
110.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
111.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPSA--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
112.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Rábová, I.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 2
--
113.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 2--
114.
BP
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / --
--
115.DPSystém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektechÚstav informatiky (PEF)N-SI
--
--PEF
0 / 1
--
116.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFprohlížet
0 / 5
--
117.
DP
Testing of system for source code plagiarism detection
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
118.
DP
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFprohlížet1 / 1
119.BPVizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / --
--
120.
DP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
2 / 2
121.
BP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEFprohlížet1 / 2
122.
DisP
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
Ústav informatiky (PEF)D-ARI--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
123.
BP
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČR
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
124.
BP
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
125.
BP
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
126.
BP
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvěSochor, T.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-AII
B-II-ARI
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
127.
DP
Zero knowledge plagiarism detectionÚstav informatiky (PEF)
N-EM
N-II
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
128.
BP
Zpracování obrazu a strojové vidění
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / --
--
129.DP
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
Sochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF0 / 1--