Summary of topics offered - Department of Accounting and Taxes (FBE)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | D | E | K | M | N | O | P | R | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of study
Track
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DisT
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBEprohlížet0 / 1
--
2.
DT
Dopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)Otavová, M.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / 1
Nesvadbová, R.
3.
DT
Dopady ekonomické krize na daňové příjmy obcíGrásgruber, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE1 / 1
4.DT
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice
David, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
2 / 2
Zahradníková, M.
Votavová, L.
5.
DT
Dostatečnost opravných položek bank v kontextu současného vývoje
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / 1 Odstrčilová, R.
6.
DisT
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně
Department of Accounting and Taxes (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
7.
DT
Elektronická evidence tržeb v České republice
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--FBEprohlížet0 / --
--
8.
DisT
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
9.
DT
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)
Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA----
FBE
1 / 1
10.
DT
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podnikuDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBEprohlížet
1 / --
11.
DT
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnostiGrásgruber, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD--FBE
2 / 1
Hojačová, E.
Suchý, D.
12.
DT
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)
Otavová, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / 1
13.
DisT
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
David, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
prohlížet0 / 1--
14.
DT
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomiky
Nerudová, D.Department of Accounting and Taxes (FBE)--
--
--
FBE
0 / 2
--
15.DT
Návrh na zdanění letecké dopravy
Semerád, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
0 / --
--
16.
DT
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchoduDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / -- Šarman, R.
17.DTProblematika převodních cen z pohledu srovnatelnostiSolilová, V.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
prohlížet1 / 3 Zajíc, M.
18.DT
Protekcionismus spotřebních daní v zemích EU
David, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
1 / 1
Neumannová, S.
19.
DisT
Relace nominální a efektivní sazby daní z příjmů
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--FBEprohlížet
0 / 1
--
20.DisTRelationship of nominal and effective tax rates on income
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
FBE
0 / 1
--
21.DTTechnické rezervy komerčních pojišťovenGláserová, J.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UADSNZA
FBE
prohlížet
1 / 1
Sedláková, Z.
22.
DT
Účetní a daňové aspekty kryptoměnSvoboda, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD--FBEprohlížet1 / 1
23.
DT
Účetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktiv
Svoboda, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD--FBEprohlížet
0 / 1
--
24.
DisT
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
25.
DT
Význam nefinančního výkaznictvíGláserová, J.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UADSNZA
FBE
prohlížet
1 / 1
26.
DT
Zdanění a účtování kryptoměn
Semerád, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UAD
SNZA
FBE
0 / --
--
27.
DT
Zohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoru
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--FBEprohlížet
0 / 1
--