Summary of topics offered - Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znaků
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
2.
DT
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
FH
Details of topic
0 / 1
--
3.DTAplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
FH
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
5.DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic0 / ----
6.DTDetection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
7.
DisT
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi ApiaceaeBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
FH
Details of topic
1 / 1
Wohlmuth, J.
8.DT
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
9.DTDetekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCREichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodami
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
11.
DT
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTDEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Buchtová, S.
12.
DT
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné Pálava
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----FHDetails of topic
0 / 1
--
13.
BT
Genetické databáze na internetu a jejich využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
FH
Details of topic
0 / --
--
15.
BT
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
16.
BT
Genové manipulace révyBaránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VVFH
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtění
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----FHDetails of topic
0 / 1
--
18.
BT
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VVFHDetails of topic1 / -- Neustroeva, A.
19.
BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využitíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
20.
DTHodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíBaránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHPFHDetails of topic
1 / 1
Růžičková, T.
21.
DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi XanthomonadaceaeEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE--FH
Details of topic
1 / 1
22.DTHodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----FH
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakceMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbáchMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
FH
Details of topic
1 / 1
25.
DisT
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkách
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-LFM--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Frejlichová, L.
26.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
27.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
28.
DisT
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-ZAHR
--FHDetails of topic
1 / 1
29.DTInokulace ořešáku královského fytopatogenními houbamiEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
FH
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
31.
DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
32.BTMeteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využitíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
FH
Details of topic
0 / 1
--
33.
DisT
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-EUHO
--FHDetails of topic1 / 1 Bajus, M.
34.
BT
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
FH
Details of topic
0 / 1
--
35.BT
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VVFH
Details of topic
0 / 1--
36.DT
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
38.
DTNová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
39.
DisT
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmiMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
D-HE-H
FHDetails of topic1 / 1
40.
DTPorovnání softwarů pro analýzu genetických informacíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
41.
BTPřehled a využití epigeneticky aktivních látekBaránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
42.
BT
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
43.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
44.DTRozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCRRaddová, J.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
45.DTRozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
46.DTRozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCRMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--FHDetails of topic0 / --
--
47.
BT
Sekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCA
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
48.BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
FH
Details of topic
0 / 1--
49.
DT
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
50.
BTSoučasná úroveň poznání genomu druhu CapsicumRaddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----FHDetails of topic
0 / --
--
51.
BT
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VVFH
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
53.
DT
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HEC-HE-MAMHP
FH
Details of topic
0 / 1
--
54.
DisT
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
FH
Details of topic
0 / 1--
55.
DTStudium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
56.
BT
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
57.
BTStudium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
FH
Details of topic0 / 1
--
58.
BT
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
59.DT
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
FHDetails of topic
0 / 1
--
60.
DTStudium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestrisMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
FH
Details of topic
0 / 1
--
61.DisTStudy of the epigenetic factors and their use in horticultural productionMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
62.
BT
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
63.
DTTest patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
64.DT
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTD
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
65.
DisTThe use of antagonistic microorganisms for biological plant protectionBaránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE
--
FH
Details of topic
0 / 1--
66.
BT
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
67.BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
FHDetails of topic0 / 1--
68.BTVýskyt bakterií rodu Pseudomonas v zelinářských porostechHakalová, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
69.DTVyužití bakterií čeledi Pseudonocardiaceae v biologické ochraně révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
70.
DT
Využití DNA markerů pro zhodnocení potenciálu genotypů révy pro šlechtění na rezistenci vůči houbovým chorobám
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FHDetails of topic1 / 1
71.BT
Využití hub rodu Trichoderma k biologické ochraně révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
72.
DT
Využití kultivačních médií pro množení odrůd meruněk metodou in vitro
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
73.
BT
Využití metody real-time PCR v detekci GTD (Grapevine Trunk Diseases)Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV
FH
Details of topic0 / ----
74.
DisT
Využití molekulárně genetických metod v procesu zvyšování kvality produkce osiv vybraných zelenin rodu Brassica rodu Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
FH
Details of topic
1 / --
75.DisT
Využití nanočástic při snižování hospodářských ztrát způsobovaných patogeny rodu Xanhomonas
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
FHDetails of topic
0 / 1
--
76.DTVyužití nových antivirotik pro eliminaci virů u česneku kuchyňského
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
77.DTVyužití nových antivirotik pro eliminaci virů u rodu PrunusMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
78.
BT
Využití SSR markerů k analýze rodičovství odrůdy révy vinné Vesna
Baránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
FH
Details of topic
0 / 1
--
79.
BTVyužití světelných zdrojů při kultivaci rostlin v podmínkách in vitroVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HT
B-HT-H
FH
Details of topic0 / 1--