Summary of topics offered - Department of Planting Design and Maintenance (FH)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTAnalýza nabídky keřů na českém trhuŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Folwarczna, A.
2.BTAnalýza nabídky trvalek na českém trhuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)----
FH
Details of topic
1 / 1
3.
DT
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
FH
Details of topic
0 / 1
--
4.
DisT
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LAFH
Details of topic
1 / 1
5.DT
Farní a klášterní zahrady
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
6.BTHodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGMFHDetails of topic
0 / 1
--
7.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
8.
DT
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v Kroměříži
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Charuzová, K.
9.
BT
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Vozdecká, M.
10.
BTHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Bednář, J.
11.
DT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Březinová, Z.
12.
BT
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LRFHDetails of topic1 / -- Šikulová, M.
13.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-RMGM
--
FHDetails of topic1 / -- Paulusová, N.
14.
BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
FH
Details of topic
0 / --
--
15.BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
16.
BT
Inspirace přírodou
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
FH
Details of topic
1 / --
17.
DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
18.
DTKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA--FHDetails of topic
1 / --
19.
DT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
20.
BTKompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA--FH
Details of topic
1 / 1 Růžičková, P.
21.DTKoupací nádrže a biobazény
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
FH
Details of topic
0 / 1
--
22.DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
FH
Details of topic0 / 1--
23.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
FH
Details of topic
1 / --
Svozilová, M.
24.BTKvětinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
FH
Details of topic
1 / 2 Škorpíková, E.
25.BTKvětinové prvky v městském prostoru.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
FH
Details of topic
0 / 2--
26.
BT
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
FH
Details of topic
1 / 1
27.BT
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Vilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
28.
DTManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
29.DisT
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-KA
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
30.
BT
Management programu památky zahradního umění
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / 2
Forejtková, L.
31.DTManagement zakládání a údržby květinových prvkůVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
FH
Details of topic
0 / --
--
32.
BTMonitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
FHDetails of topic1 / 2
33.BTMožnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorběKlasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Bracek, F.
34.BTMožnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
FH
Details of topic0 / 1--
35.
BT
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA
B-LSA-LA
B-LSA-LR
FH
Details of topic
0 / 1
--
36.BTMožnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
37.
DTNávrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného ÚjezduBulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
FH
Details of topic
1 / 1
38.DT
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Rajnoch, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LMFH
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Návrh založení arboreta
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LAFHDetails of topic
0 / 1
--
40.
BT
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavuŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA--
FH
Details of topic
1 / 1
Dukátníková, B.
41.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
FH
Details of topic
1 / 1 Burská, V.
42.BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
43.BT
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vašínová, K.
44.
DT
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LA
FH
Details of topic1 / 1 Kania, A.
45.
BT
Obnova památky krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LAA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
46.DTObnova soukromé historické zahradyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
47.
DT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LAFHDetails of topic
0 / 2
--
48.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA--FH
Details of topic
0 / 2
--
49.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
FH
Details of topic0 / 2--
50.
DT
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architekturyŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----FHDetails of topic1 / 2 Špindlerová, A.
52.
DT
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Dlasková, J.
53.
BT
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 stoletíŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
FH
Details of topic
0 / 2--
54.DTPéče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
1 / --
55.
DT
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--FH
Details of topic
0 / 1--
56.
BT
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
FHDetails of topic0 / 2
--
57.
BTPerspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--FHDetails of topic
0 / --
--
58.
BT
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
FH
Details of topic
0 / --
--
59.
BT
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----FHDetails of topic0 / 1
--
60.BT
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Miksová, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2 Loula, J.
61.
DT
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
FH
Details of topic1 / 1
62.
BT
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LRFHDetails of topic
1 / --
63.
DisT
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
64.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architekturyPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
65.
BT
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
FH
Details of topic
0 / 1--
66.
DT
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
FHDetails of topic0 / --
--
67.BT
Půdopokryvné výsadby rostlin
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----FH
Details of topic
1 / 1
68.DTRekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LM
FH
Details of topic
0 / 1
--
69.
DTSamovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LM
FH
Details of topic0 / 2--
70.
BT
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyŠtefl, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
FHDetails of topic0 / ----
71.
DT
Studie založení ochranného lesního pásuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)----FH
Details of topic
1 / 1
72.BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
73.
BT
Trávy ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
FHDetails of topic
1 / --
Šmídová, V.
74.
DT
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuřeDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA--FHDetails of topic0 / 2--
75.
BT
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-FD
B-FD-FD
FHDetails of topic
0 / --
--
76.
DisT
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LAFHDetails of topic0 / 1--
77.
DisT
Vliv klimatické změny na rostlinyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LAD-LA-LA
FH
Details of topic
0 / 1
--
78.
DisTVliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA--
FH
Details of topic0 / 1
--
79.
BT
Vybraná skupina rostlin či vegetačních prvků a způsoby jejího použití v zahradní a krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
FH
Details of topic
1 / 1
80.
DT
Výstavnický potenciál objektů pro trvalé pěstování rostlin.
Martinek, J.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
81.
BTVyužití a biotechnika vybraných vegetačních prvků na stavebních konstrukcích využívaných v současné zahradní a krajinářské tvorběVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-MGM
FH
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Využití a biotechnika vybraných vegetačních prvků na stavebních konstrukcích využívaných v současné zahradní a krajinářské tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--FHDetails of topic0 / ----
83.
BT
Využití cibulnatých a hlíznatých rostlin v objektech zahradní a krajinářské tvorby
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-MGM
FH
Details of topic2 / 1
84.BTVyužití cibulnatých a hlíznatých rostlin v objektech zahradní a krajinářské tvorbyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)----FH
Details of topic
1 / 1
85.
BTVyužití rostlin z okrasných druhů čeledi Poaceae v zahradní a krajinářské tvorběVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA--FHDetails of topic0 / ----
86.
BT
Využití rostlin z okrasných druhů čeledi Poaceae v zahradní a krajinářské tvorbě
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
FH
Details of topic
0 / --
--
87.
BT
Využití xerofytních trvalek v zahradní a krajinářské tvorbě
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LAA
B-LA
B-LA
--
--
B-LA-LR
FHDetails of topic0 / 1
--
88.
DT
Význam druhu Picea abies pro kompozici zámeckého parku v PrůhonicíchDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
FH
Details of topic
0 / 1
--
89.
BT
Vzácné dřeviny zámeckých zahrad
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
FH
Details of topic
0 / 1--
90.
BT
Zahradně-architektonická tvorba Ivara Otruby do roku 1989 na území současné České republikyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
91.
BT
Zahradně-architektonická tvorba Otakara Kuči do roku 1989 na území současné České republiky
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
92.DTZahrady rodinných domů, jako specifický biotop pro faunu a flóruDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)----FHDetails of topic
1 / 1
93.DTZahrady u rodinných domů jako součást systému zeleně sídlaDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)----FH
Details of topic
1 / 1
94.
BT
Zásady zakládání, pěstování a obnovy ochranných lesních pásů.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LRFH
Details of topic
1 / 1
Kollár, M.
95.DTZemědělská půda v systémech zeleně sídelŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
FH
Details of topic
0 / 1
--
96.DTZhodnocení arboristických pěstebních zásahů ve vybraném objektu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
97.
DisT
Zhodnocení nové introdukce dubů (Quercus L.) na území České republiky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LAFH
Details of topic
1 / 1
Souček, J.
98.
BT
Zmapování současného využití bylin při tvorbě květinových vegetačních prvků v intravilánu sídel
Vilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 3
--
99.
BTZmapování současného využití růží při tvorbě vegetačních prvků v intravilánu sídelVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-MGMFH
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Zmapování současného využití růží při tvorbě vegetačních prvků v intravilánu sídelVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
101.BTZmapování současného využití trvalek při tvorbě květinových vegetačních prvků v intravilánu sídelDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
FHDetails of topic
4 / 3
Zábojníková, B.
Sedláček, M.
Tomková, S.
Slavík Golešová, T.
102.BTZoologické zahrady a expozice v krajinářské tvorběDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LAA
B-LSA
B-LSA
B-LA
--
B-LSA-LA
B-LSA-LM
--
FH
Details of topic0 / 1
--
103.DT
Zoologické zahrady jako objekty zahradní a krajinářské tvorby
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
FHDetails of topic
1 / --