Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | I | M | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu1 / 2 Brimusová, L.
2.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
3.
BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahodRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BPDynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
5.
DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
6.DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
8.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
BP
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
DP
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BP
Mikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 2
--
12.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
14.BPMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
15.
BP
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
17.BPMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.DPMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevinÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
24.
BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
25.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
26.
DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostůSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.
DP
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Suchý, M.
29.DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BPStudium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.
DP
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízkyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DisP
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
34.
DisP
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
35.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
36.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--NVAVZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.DisPVliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylinRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baltazár, T.
38.
DisPVolné téma dle návrhu uchazeče
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
BP
Výskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevin
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
BP
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
41.
DP
Využití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.
Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.BP
Využití LED diod v zahradnictví
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Zeleň a mezoklimata města BrnaÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
44.
DP
Zeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologieRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
BPZhodnocení sortimentu školkařských výpěstků méně rozšířených ovocných druhů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
46.
BP
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin na území ČR.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--