Prehľad vypísaných tém - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | I | M | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Odbor
Špecializácia
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy1 / 2 Brimusová, L.
2.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.BPDynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
--
--ZFPodrobnosti témy0 / ----
4.
BP
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy0 / ----
5.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPMikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Dokoupil, L.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.BPMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZIB-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
21.DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Dokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / --
--
27.
DP
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Suchý, M.
29.DPStudium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / ----
31.
DP
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízky
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DizPVliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
34.
DizP
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
35.DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
DizP
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Baltazár, T.
38.
DizP
Volné téma dle návrhu uchazečeSalaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
----ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
BPVýskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevinRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 2
--
40.BP
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.DPVyužití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Využití LED diod v zahradnictví
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
43.
BP
Zeleň a mezoklimata města Brna
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.
DP
Zeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologieRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Ballayová, K.
45.
BP
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků méně rozšířených ovocných druhů.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BPZhodnocení sortimentu školkařských výpěstků starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin na území ČR.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--