Summary of topics offered - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | I | M | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgramme
Field of study
Track
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--NVAV
FH
Details of topic
1 / 2
Brimusová, L.
2.
BTAroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2--
3.BTDynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE----FHDetails of topic
0 / --
--
4.BTDynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
Details of topic
0 / --
--
5.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HE
C-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 1--
6.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Boková, L.
7.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
8.
DT
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1 Veselý, J.
9.
BT
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
10.
DT
Mikroklima kontejnerovnyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
11.
BTMikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 2
--
12.
BT
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
13.DTMožnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FHDetails of topic1 / 1 Lančarič, L.
14.
BT
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
B-HE-H
--FHDetails of topic
0 / 1
--
16.BTMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
19.
DTMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
20.DTMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
21.DTMožnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
22.
BTMožnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1--
23.DTOptimalizace světelných podmínek při množení dřevinDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------
FH
Details of topic0 / 1--
24.BTPěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
25.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / ----
26.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
27.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
28.
BTSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FH
Details of topic
1 / 1
29.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
30.BTStudium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
31.DTTéma množení okrasných dřevin bylinnými řízkyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
33.DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
34.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
35.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--
NVAV
FH
Details of topic
0 / 2
--
36.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAVFHDetails of topic
0 / 2
--
37.
DisT
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Baltazár, T.
38.DisT
Volné téma dle návrhu uchazeče
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
39.BTVýskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevinDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------
FH
Details of topic0 / 2--
40.
BT
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 2
--
41.DTVyužití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
42.BTVyužití LED diod v zahradnictvíBurgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1--
43.BTZeleň a mezoklimata města BrnaDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
44.
DT
Zeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologie
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
Details of topic
1 / 1
45.BT
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků méně rozšířených ovocných druhů.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 1--
46.BT
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin na území ČR.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--