Prehľad vypísaných tém - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | D | I | M | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdborŠpecializácia
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DPAroklimatická rajonizace vinné révyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ
--
NVAVZFPodrobnosti témy1 / 2 Brimusová, L.
2.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
3.BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
5.
DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Boková, L.
7.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kupská, V.
8.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
9.
BP
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
DP
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
BP
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy0 / 2--
12.
BPMožnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
13.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lančarič, L.
14.
BP
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
16.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
BPMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZIB-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Sobotková, T.
22.
BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DPOptimalizace světelných podmínek při množení dřevinBurgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Dokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
DPPřírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
DP
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
29.
DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.BPStudium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / --
Batůšek, V.
31.
DP
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízky
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
33.DizPVliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.DizPVliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DPVliv podnože na vodní režim révy vinné.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--
NVAV
ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
37.DizPVliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZI
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DizP
Volné téma dle návrhu uchazeče
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
----ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
39.
BPVýskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevinRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
BP
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 2--
41.
DP
Využití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Využití LED diod v zahradnictví
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BPZeleň a mezoklimata města BrnaRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.
DP
Zeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologieRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ballayová, K.
45.BP
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků méně rozšířených ovocných druhů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
46.BPZhodnocení sortimentu školkařských výpěstků starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin na území ČR.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Skřipčák, T.