Summary of topics offered - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | D | E | H | I | M | N | O | P | R | S | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátů
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
2.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAVFH
Details of topic
1 / 2
3.
BT
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
4.DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----NVAV
FH
Details of topic0 / 2
--
5.
BTDynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahodRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
6.BTDynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / --
--
7.DTDynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
9.
DTDynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Boková, L.
10.BT
Efektivita používání mikrobiálních přípravků u sazenic révy vinné
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HEN
--
VAVFHDetails of topic0 / 1--
11.
BT
Hodnocení souboru odrůd rakytníku řešetlákového
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
12.DT
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
13.
BT
Mikroklima kontejnerovny
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
14.DTMikroklima kontejnerovnyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Množení dřevin bylinnými řízky
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
16.BT
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
17.DT
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Dokoupil, L.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
18.
BT
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
19.BT
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEB-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--FH
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1--
22.DTNové způsoby ovlivnění tvorby adventivních kořenů u řízkovanců
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
23.
DT
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
24.DT
Ověření vlivu mikrobiálního přípravku na kvalitativní parametry dřevin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
25.BT
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
26.
DT
Použití mulče při produkci dřevin v kontejnerechDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
27.
BT
Použití symbiotických hub v okrasné školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
28.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FH
Details of topic
0 / --
--
29.DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
30.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
31.
DT
Revitalizace stromořadí ve městě s pomocí aplikace půdních kondicionérů.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NHFHDetails of topic0 / 1--
32.BTSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1 Suchý, M.
33.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDokoupil, L.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
34.
BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
35.
DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkciDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR----FHDetails of topic
0 / --
--
36.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
37.BTVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEN
--
VAV
FH
Details of topic0 / 1
--
38.BT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HEN
--VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Vliv pomocné půdní látky na růst dřevin v kontejnerechDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FHDetails of topic0 / ----
40.DisT
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
41.
DTVliv změny klimatu na pěstování révy vinnéRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
NVAV
FH
Details of topic
0 / 2--
42.
DT
volné témaVlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--NHFHDetails of topic1 / 1 Poppek, S.
43.DisTVolné téma dle návrhu uchazečeSalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
44.
DT
Volné téma dle návrhu uchazeče
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / ----
45.BTVolné téma dle návrhu uchazečeDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / --
46.DTvolné téma se zaměřením na staré a krajové odrůdyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NH
FH
Details of topic
1 / 1
47.
DTvolné téma se zaměřením na staré a krajové odrůdyVlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NHFH
Details of topic
1 / 1
Malenová, D.
48.DT
volné téma se zaměřením na staré a krajové odrůdy - parametry plodů (Morava)
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--NH
FH
Details of topic
1 / 1
Bilová, A.
49.
BT
Výskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------
FH
Details of topic
0 / 2
--
50.
BT
Výskyty zemědělského sucha na území jižní MoravyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
51.
DT
Využití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
52.BT
Využití LED diod v zahradnictví
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
53.BT
Zeleň a mezoklimata města Brna
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
Details of topic0 / 2
--
54.DTZeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologieRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Ballayová, K.