Summary of topics offered - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | I | M | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of studyTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--
NVAV
FH
Details of topic
1 / 2
2.BT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic0 / 2
--
3.
BT
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
5.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HE
C-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 1
--
6.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Boková, L.
7.
DTDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Kupská, V.
8.
DT
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Veselý, J.
9.
BT
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEB-HE-VV
--
FHDetails of topic0 / 1--
10.
DT
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
11.
BT
Mikroklima kontejnerovny
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FHDetails of topic
0 / 2
--
12.
BT
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
13.DT
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
14.
BTMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
15.
BTMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
17.BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
18.BTMožnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatuSalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FHDetails of topic0 / --
--
19.
DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
21.DT
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1 Sobotková, T.
22.
BT
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1
--
23.
DT
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Dokoupil, L.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
25.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------
FH
Details of topic
0 / --
--
26.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
27.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
28.BTSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
Details of topic1 / 1
29.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDokoupil, L.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1
--
30.
BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / --
31.DTTéma množení okrasných dřevin bylinnými řízkySalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
32.
BT
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FHDetails of topic
1 / 1
Malenová, D.
33.DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
34.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
35.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN
--
NVAV
FHDetails of topic0 / 2--
36.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--NVAVFH
Details of topic
0 / 2
--
37.
DisT
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylinRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Baltazár, T.
38.
DisTVolné téma dle návrhu uchazeče
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
----FH
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
Výskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevinDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 2
--
40.
BT
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FH
Details of topic
0 / 2--
41.
DT
Využití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
42.BT
Využití LED diod v zahradnictví
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEB-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Zeleň a mezoklimata města Brna
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
44.DT
Zeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologie
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
45.
BT
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků méně rozšířených ovocných druhů.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
46.
BT
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin na území ČR.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1 Skřipčák, T.