Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | D | I | M | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DPAroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
1 / 2
Brimusová, L.
2.BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
3.
BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
4.BP
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
0 / --
--
5.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--
ZF
prohlížet0 / 1--
6.
DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFprohlížet
1 / 1
Boková, L.
7.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
8.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
prohlížet1 / 1 Veselý, J.
9.
BPMechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
0 / 1
--
10.
DP
Mikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
prohlížet0 / 1--
11.
BP
Mikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
0 / 2
--
12.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřenímiÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF0 / --
--
13.
DPMožnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFprohlížet1 / 1 Lančarič, L.
14.
BP
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
15.BP
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
16.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
17.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
18.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatuÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF0 / --
--
19.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
0 / 1--
20.DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
21.
DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Sobotková, T.
22.BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF0 / 1--
23.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
prohlížet0 / 1--
24.
BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF0 / 1--
25.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vodySalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
26.
DPPřírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostůSalaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / --
--
27.
DP
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
28.
BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
29.DPStudium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
30.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF1 / -- Batůšek, V.
31.
DP
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízkySalaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
32.BP
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
33.
DisP
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF0 / --
--
34.
DisPVliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
prohlížet0 / --
--
35.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--NVAVZFprohlížet0 / 2--
36.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
prohlížet0 / 2--
37.DisP
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet1 / 1 Baltazár, T.
38.DisPVolné téma dle návrhu uchazečeÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
0 / --
--
39.
BP
Výskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevin
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
0 / 2
--
40.
BP
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFprohlížet0 / 2--
41.
DPVyužití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZFprohlížet
1 / 1
Ambrož, M.
42.BP
Využití LED diod v zahradnictví
Burgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
43.
BPZeleň a mezoklimata města BrnaRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF0 / 2--
44.
DP
Zeleň v meste Bratislava - perspektivnost drevín z hľadiska fenologie
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFprohlížet1 / 1
45.
BPZhodnocení sortimentu školkařských výpěstků méně rozšířených ovocných druhů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
46.
BP
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin na území ČR.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1 Skřipčák, T.