Prehľad vypísaných tém - Ústav ovocnictví (ZF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:

* | B | F | H | M | O | P | S | Š | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborŠpecializáciaUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPBaktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPFenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušníNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / ----
3.BPFytoplazmy napadající révuNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPFytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcieKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)B-ZIZ
B-ZI
--
B-ZI-VIN
VAV
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPHodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Ondrášek, I.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPHodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFYNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPHodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoníWolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 2--
9.DPHodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip buddingWolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPHodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestekNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPHodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / ----
12.DPHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoníNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / ----
13.BPHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPHodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.Ondrášek, I.Ústav ovocnictví (ZF)N-ZIN-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy0 / ----
15.BPHodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 2--
16.DPHodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPHodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovinNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPMonitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolíKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)N-ZIZ
N-ZI
--
N-ZI-RZT
NVAV
VIN
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPMožnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelůNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPOvlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPPomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Ondrášek, I.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPPrůzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském krajiNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 2--
23.BPSrovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - lískaNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPStanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopieNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
25.DizPStresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevinNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
26.DPStudium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)N-ZIN-ZI-RZT--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPŠlechtění meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 2--
28.BPVírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPVoľná témaKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 2--
31.BPVužití školkařských postupů pro tvorbu chimér u ovocných druhůNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 2--
32.BPVýznam a tržní pěstování rakytníku řešetlákového v Evropě a ve světě.Ondrášek, I.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--