Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of studyTrack
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znakůMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
2.
DisT
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--FH1 / 1 Klepárník, R.
3.
BT
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FDB-FD-FD--
FH
1 / 1 Vyvlečková, A.
4.
DT
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbáchUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
prohlížet0 / --
--
5.
DT
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
1 / --
6.BTAmfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyMartinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Doubková, E.
7.
DT
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--NZTKP
FH
prohlížet1 / 1
8.DTAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--FH
0 / 1
--
9.BT
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
10.
BT
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Koluchová, L.
11.BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
prohlížet1 / 1 Dědová, I.
12.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
2 / 2
13.
BTAnalýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhuHorák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
14.
BTAnalýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinuŽallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
15.
DisT
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE----
FH
0 / 1
--
16.
BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA----FHprohlížet1 / 1
17.
DT
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FHprohlížet0 / 1--
18.
DT
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HEC-HE-MAMHP--FH
0 / 1
--
19.DT
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
20.
DisTAquaponic vegetable productionDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHprohlížet
0 / 2
--
21.
BT
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
22.
BTArcheologie v zahraděDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
0 / 1
--
23.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FHprohlížet1 / 1 Kratochvilová, J.
24.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
25.
DT
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
26.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
prohlížet
1 / 2
Brimusová, L.
27.
BT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
28.
BT
Aromatické látky v bílých vínech
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
0 / 1
--
29.
BT
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
30.BTBaktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
31.BT
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Kopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
Hromková, H.
32.
DT
Bílá vína a jejich antioxidační kapacitySoural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--
NVAV
FHprohlížet
0 / 1
--
33.
BT
BIO trendy ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH
1 / 1
Matejička, J.
34.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FHprohlížet
0 / 1
--
35.
DTBioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
0 / --
--
36.
BT
Biovína v České republice a ve světě
Horák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHprohlížet0 / 1
--
37.
DT
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbářeNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
prohlížet1 / 1 Linhová, D.
38.
DisT
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FH
0 / 1
--
39.
BTDešťové zahrady pro městské ulice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH1 / 1
40.DT
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
41.
DisTDetekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi ApiaceaeBaránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
1 / 1
42.DT
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH0 / 1
--
43.
DTDetekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCRMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
prohlížet0 / 1
--
44.
BT
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodami
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH0 / ----
45.DTDetekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTDMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
1 / 1
46.
BT
Dětské hřiště jako sociokulturní fenoménMedlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
47.
DisT
Development of LED lighting in intensive production systems
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
48.
BTDiferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH0 / 1--
49.
DT
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zóna
Kulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--FH
1 / 1
Poláčková, T.
50.
DT
Diplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavby
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
Mesíková, P.
51.
DT
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Wilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--FH0 / 1
--
52.
DT
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorůWilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
0 / 1--
53.
DT
Diplomní projekt - volné téma
Wilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
54.DT
Diplomní projekt - volné téma
Wilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--FH
2 / 2
55.
DT
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
56.
DT
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Damec, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH0 / 1--
57.DT
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Radilová, L.Deans Office of the Faculty of Horticulture (FH)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
58.
DT
Diplomní projekt obnovy historické zahradyDamec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
59.
DT
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
prohlížet
0 / 1
--
60.
DisT
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet
1 / 1
61.
BTDynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahodRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE----FH0 / ----
62.
BT
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH0 / ----
63.DTDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
0 / 1
--
64.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FH1 / 1 Boková, L.
65.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH1 / 1 Kupská, V.
66.BTEdukativní a osvětová funkce zahrady
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
prohlížet
0 / 1
--
67.
DisT
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
68.DT
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
------FHprohlížet0 / 1--
69.
BT
Ekologické přípravky na ochranu révy vinné
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet1 / 1
70.DisTEkologizace hydroponického systému pěstování zeleninyKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR--
--
FH
0 / 1
--
71.
DisT
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
72.DT
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Department of Horticultural Machinery (FH)C-HEN--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
73.
DisTEKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA--
FH
1 / 1
74.
BT
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet1 / 1 Konečný, J.
75.
DTEnergetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
76.
DT
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--FH1 / 1
77.
DisT
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pests
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
D-HE-H
--FHprohlížet
1 / --
Jababu, N.
78.
DT
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno Žembová
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NHFH
1 / 1
79.DT
Farní a klášterní zahrady
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
80.
DT
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
81.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
82.DTFlavonoidy rodu Origanum, zadáno FialaNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--NH
FH
1 / 1
Fiala, J.
83.
DT
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1
--
84.
BT
Fragmentace krajinySedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
85.
BT
Fragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
--
--FH0 / 1--
86.BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FHprohlížet1 / 1
87.
BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1--
88.
BT
Fytoplazmy napadající révu
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
prohlížet
0 / 1
--
89.
BTFytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Department of Fruit Science (FH)
B-HEN
B-HE
--
B-HE-VV
VAV
--
FHprohlížet0 / 1
--
90.BTFyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zráníKožíšková, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-HE
B-H-JRPZ
B-HE-PHP
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
91.DisT
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE----
FH
prohlížet1 / 1
92.
DT
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné Pálava
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH0 / 1--
93.BT
Genetické databáze na internetu a jejich využití
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
0 / 1
--
94.
BT
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
95.
BT
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtěníMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
96.
BTGenius loci historického zahradního prostoru.Lebedová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH0 / 1--
97.
BTGenové manipulace révyBaránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet
0 / 1
--
98.
BT
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtění
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
0 / 1
--
99.
DisTGenové zdroje révy vinné a profil fenolových látekDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1
--
100.
BT
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / --
101.DTGrotta a nympheum v zahradním uměníDamec, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 1
--
102.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1
--
103.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 1
--
104.
DisTHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HORT
--
--
FH
0 / --
--
105.DisTHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR--
--
FH
0 / 1
--
106.
BT
Historický park jako veřejný prostor
Poláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
107.BT
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
108.
BT
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaDepartment of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
109.
DisT
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH0 / 1
--
110.
DisT
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleniny
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Heinrich, M.
111.
DTHodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FHprohlížet
0 / --
--
112.
BT
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1
--
113.
BTHodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM--FH0 / 1
--
114.
DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR--
--
FH
prohlížet0 / 1--
115.
DT
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
prohlížet
1 / 1
Hrnčiříková, K.
116.
DT
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Department of Fruit Science (FH)--
--
--FH1 / 1 Zbiták, R.
117.
DisTHodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinicDepartment of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
118.
BT
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Jezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--VAVFH
0 / 1
--
119.
BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využitíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
120.BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1--
121.BTHodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleninyJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FHprohlížet0 / 2--
122.
DT
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
123.
DT
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
124.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)------
FH
0 / 2
--
125.DTHodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
prohlížet
2 / 2
126.
DT
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--FHprohlížet
1 / 1
Růžičková, T.
127.
BT
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
0 / 1--
128.
DT
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
1 / 1 Fojtík, T.
129.DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHprohlížet
0 / 1
--
130.
BTHodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
131.DTHodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoníWolf, J.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FH0 / 1--
132.DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / 1
133.
DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
134.
DT
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
135.
BT
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FHprohlížet0 / 1
--
136.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)------
FH
prohlížet
0 / 1
--
137.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
------FH
0 / 2
--
138.
BT
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitých
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
----FHprohlížet0 / 2
--
139.DTHodnocení rozchodníků typové sekce rodu HylotelephiumUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
140.DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
141.
DT
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
1 / 1
Minksová, D.
142.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
143.BTHodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
144.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
145.DT
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v Kroměříži
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1 Charuzová, K.
146.
DT
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
147.
BTHodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH0 / 1--
148.BTHodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a EurybiaUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
149.
DT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FHprohlížet0 / ----
150.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
151.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
1 / --
152.BT
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FH0 / ----
153.
DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi XanthomonadaceaeMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FHprohlížet1 / 1 Tekielska, D. A.
154.
DT
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
155.
BT
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
156.BTHodnocení vegetativního stádia u botanických narcisůJezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
prohlížet
0 / 2
--
157.
DisT
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR
--
--FH
0 / 1
--
158.
DisT
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE--
--
FHprohlížet
0 / --
--
159.
DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
prohlížet0 / ----
160.
DT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Department of Fruit Science (FH)
--
----
FH
0 / ----
161.
BTHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněkDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / ----
162.
DT
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
0 / 1
--
163.
BT
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / -- Vozdecká, M.
164.DT
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
------FHprohlížet
0 / 1
--
165.
DT
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.Department of Fruit Science (FH)C-HEC-HE-H--
FH
0 / --
--
166.
BT
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
167.
DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
168.
DTHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1
169.BT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
1 / 1
170.
BT
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FHprohlížet1 / -- Šikulová, M.
171.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM
--
--
FH
1 / --
Paulusová, N.
172.
DT
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
----
FH
0 / 1--
173.
DT
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účely
Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
1 / 1
Ambrosová, L.
174.
DT
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovinNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
175.
DT
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštuBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
1 / 1
Jančura, Š.
176.BTHoubové choroby révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Hrazdilová, M.
177.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
prohlížet1 / 1 Žížková, L.
178.
DT
Hydroponická kultivace révy vinnéDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
179.DisTHyperoxidace moštů při výrobě vínBaroň, M.Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
180.
BT
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
181.
BT
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbách
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1
182.BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / --
--
183.
BTCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
184.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / -- Tesková, K.
185.
DisT
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkáchEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-LFM
--
--
FFWT0 / 1
--
186.
DisT
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
--
--
FH
1 / 1
Fialová, Z.
187.
BT
Identifikace a prezentace historických krajinných strukturDepartment of Landscape Planning (FH)----
--
FH
1 / 1
Jamrožová, A.
188.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitDepartment of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet1 / --
189.BTIdentifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovySedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet
0 / 1
--
190.
BT
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Department of Landscape Planning (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
191.
DT
Identita krajiny a rozvoj venkova
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
192.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH0 / 1
--
193.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1--
194.
BT
Informace bez tabulí
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
B-LSA
B-LA
--
B-LSA-LA
B-LA-LA
--
--
--
FH
0 / 1--
195.DisTInhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / 1
--
196.
DT
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbamiEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
0 / 1
--
197.
DT
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
198.
BT
Inspirace přírodou
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH1 / -- Jirečková, E.
199.DTInventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
200.
DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuřeDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FH0 / 2
--
201.DT
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
1 / --
202.
BT
Kompostování odpadních produktů z vinařstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
203.
DT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA----FH0 / 1--
204.
BT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA--
--
FH
1 / 1
205.BTKonstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavyJurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH1 / -- Jančíková, T.
206.
BT
Konverze železničních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
207.
DT
Koupací nádrže a biobazényKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
0 / 1
--
208.
DT
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1
--
209.
BT
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Trpáková, L.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LR
--
FHprohlížet0 / 1--
210.BT
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
1 / 1
Kadlec, D.
211.BTKrajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití územíDepartment of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / 1
--
212.BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / ----
213.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
214.
DT
Krajinářská studie vybraného území
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FH
2 / 2
215.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
216.
DT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
217.
DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
218.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FH
0 / 1
--
219.
DT
Krajinný plán modelového územíSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA--
--
FH
prohlížet0 / 1--
220.BTKultivace a detekce bakterií přenosných osivemEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
221.
DisTKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--FH1 / 2 Průchová, S.
222.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 2
--
223.
BT
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-H
B-HE-PHP
B-H-JRPZ
--
--
FH
1 / 1
224.
DT
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
prohlížet1 / 1 Ralenovská, M.
225.
DT
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladováníNěmcová, A.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKPFHprohlížet
0 / 1
--
226.
BTKvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladováníNěmcová, A.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
0 / 1
--
227.DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
228.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-MGM
--
FH
1 / --
229.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR--FHprohlížet1 / 2
230.BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LR--
FH
0 / 2
--
231.BT
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)------FHprohlížet
1 / 1
Hanáková, V.
232.DTLéčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno VostalováNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-RMGM
--
--FH
1 / 1
233.
DT
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEN--NHFHprohlížet
0 / 1
--
234.
DT
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEC-HE-H
--
FHprohlížet0 / 1
--
235.DTLitovel a řeka
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH0 / 1--
236.
DT
Management komponované krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHprohlížet0 / 2
--
237.
BT
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Vilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
238.
DT
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
239.
DisT
Management péče v objektech památek krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA----
FH
prohlížet0 / 1--
240.BTManagement programu památky zahradního uměníDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 2
241.BTManagement výživy v průběhu fermentacePrůšová, B.Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
242.
DT
Management zakládání a údržby květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
prohlížet0 / ----
243.
BTManagementová opatření v péči o chráněná územíLacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
------
FH
prohlížet1 / 1
244.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná územíLacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
3 / 1
245.BTMechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHprohlížet0 / 1--
246.
BT
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
247.
BTMechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FHprohlížet0 / 1--
248.
BT
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
0 / 1--
249.
DT
Městská periferie
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
0 / 1
--
250.
BT
Městské terasy - krajinářská koncepce modelového objektuAmbrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
251.BT
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektů
Ambrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
1 / --
252.
BT
Městský park jako propojení sídla s krajinou
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
253.
BT
Městský park na zaniklých strukturáchKulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH
0 / 2
--
254.
BT
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
prohlížet0 / 1--
255.BTMetabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vínaDepartment of viticulture and enology (FH)----
--
FH
0 / 1--
256.
BT
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet0 / 1
--
257.
BT
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Pavlačka, R.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
258.BT
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
prohlížet1 / 1
259.BTMezigenerační zahradaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
Nováková, A.
260.
DT
Mezinárodní soutěže v oboru krajinářská architektura
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
0 / 1--
261.DTMikroklima kontejnerovnyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH0 / 1
--
262.
BT
Mikroklima kontejnerovny
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 2--
263.
DisT
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-EUHO
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
264.
DT
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Slepčan, O.
265.
BT
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHprohlížet1 / 1
266.
BT
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
267.
BT
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
268.
BT
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
269.
BT
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1 Kollárová, J. N.
270.
BT
Modrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studie
Kopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
Rosiarová, D.
271.BTMonitoring dopadů sucha na vegetační prvkyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
prohlížet1 / 2
272.DT
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
273.
DT
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Department of Fruit Science (FH)
C-HEN
C-HE
--
C-HE-MAMHP
NVAV
VV
FH
0 / 1
--
274.
DisT
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--FH
0 / 1
--
275.
BT
Možnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorběDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
1 / 1
Bracek, F.
276.
DisT
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
1 / 1
Šesták, O.
277.
BT
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
prohlížet1 / 1 Černoch, M.
278.
BT
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / 1
--
279.
BTMožnosti energetického využití odpadů z pálenic
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH
0 / 1
--
280.
DT
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
281.BTMožnosti jímání a využití dešťové vody v zahradáchBukovská, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH1 / 1 Slezák, D.
282.BTMožnosti konverze agrárních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHprohlížet1 / 1 Kršková, V.
283.
BT
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FH
0 / --
--
284.BT
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--FH2 / 2 Mazáková, K.
Maršová, A.-M.
285.
DT
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH1 / 1 Lančarič, L.
286.
DisT
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
prohlížet1 / 1
287.
BTMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRVlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
0 / 1
--
288.DisT
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Kopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / 1
--
289.BTMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--FHprohlížet0 / 1--
290.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HEB-HE-H--
FH
prohlížet
0 / 1
--
291.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
0 / 1--
292.
BT
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorběDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
293.
DT
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
1 / 2
Frydrychová, A.
294.
BT
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
295.
DTMožnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůůDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NH
FH
prohlížet
1 / 1
Nečas, D.
296.
DT
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA--
--
MENDELU0 / ----
297.
BT
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH0 / 1
--
298.
BT
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
299.
DTMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
300.
DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
301.
DT
Možnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajiny
Dohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
302.
BT
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH0 / 1
--
303.BTMožnosti využití fytoremediace v ZAKA
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
prohlížet1 / 1 Valičeková, A.
304.
BT
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--FHprohlížet
0 / 1
--
305.
BT
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
306.
BT
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuřeMiksová, L.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA
B-LSA-LA
B-LSA-LR
--
--
FHprohlížet0 / 1--
307.
BTMožnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
308.
DT
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Horák, M.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKPFHprohlížet
0 / 1
--
309.BTMožnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpraváchSkoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
310.
DTMožnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenůmEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
311.DTMožnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracováníDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FH
0 / 1
--
312.BT
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
0 / --
--
313.
BT
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Němcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FHprohlížet1 / 1 Hartmanová, S.
314.BTMožnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révyVlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH0 / 1
--
315.
BT
Mykotoxiny ve víně.
Department of viticulture and enology (FH)
------FHprohlížet
1 / 1
316.
BT
Nákladovost při zakládání vinice
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1 Mrázová, S.
317.
DT
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
318.
DTNávrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicíDepartment of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA--FHprohlížet0 / 1--
319.
DT
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného ÚjezduDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
320.
DTNávrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektu
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA----MENDELUprohlížet
0 / 1
--
321.
DT
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
0 / 1
--
322.DTNávrh riešenia interiérovej zelenej stenyMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
1 / 1
Holičková, Z.
323.
DT
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Department of Horticultural Machinery (FH)
------FHprohlížet0 / 1
--
324.DT
Návrh založení arboreta
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
325.
BT
Netradiční ovocné destiláty
Soural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ--FH1 / 1 Koláčková, P.
326.
DisT
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
327.
DT
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenace
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH0 / --
--
328.
DisT
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA--FH1 / 1
329.
BT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LSA
B-LA-LA
B-LSA-LA
--
--
FHprohlížet0 / 2
--
330.
DT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
1 / 1
331.
BT
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
1 / 1
332.BTNové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
333.
DTNovodobá interpretace historického objektu krajinářské architekturyAmbrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
1 / 1
334.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Burská, V.
335.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--FHprohlížet0 / 1--
336.
BT
Obnova památky krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Vašínová, K.
337.DTObnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
1 / 1 Kania, A.
338.
BT
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LAA
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
339.
DT
Obnova soukromé historické zahrady
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
340.
DT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LA--FHprohlížet0 / 2--
341.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA--
--
FHprohlížet0 / 2--
342.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
----
FH
0 / 2
--
343.
DT
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
----FHprohlížet0 / 1--
344.DTObraz sídla a krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
345.
BT
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FHprohlížet
0 / 1
--
346.
DT
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínech
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
1 / 1
Faitová, E.
347.
BT
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 2
348.
DisT
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
1 / 1
349.BT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
350.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
prohlížet
0 / 1
--
351.DisTOdrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--FH
1 / --
Komárek, P.
352.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
353.
DT
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
0 / --
--
354.
DT
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FHprohlížet1 / 1 Dlasková, J.
355.
DisTOchrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zónyDepartment of Landscape Planning (FH)
D-LA
----FHprohlížet
1 / 1
356.
DTOchrana krajinného rázu CHKO PálavaSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
357.
BT
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LA----
FH
prohlížet0 / 3
--
358.
BT
Opěrné konstrukce vinic
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH0 / 1--
359.
DisT
Optimalizace aquaponické produkce zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR----
FH
0 / --
--
360.
DisT
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmiBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HED-HE-H
--
FHprohlížet1 / 1 Kadlecová, E.
361.DisT
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA--FHprohlížet
0 / 1
--
362.
DT
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevinDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
0 / 1--
363.
DT
Optimalizace systému zeleně sídla
Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FH
prohlížet
1 / 2
364.
DT
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
365.
DisT
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuře
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 1--
366.
BT
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 stoletíDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / 2
--
367.
DT
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FH
0 / --
--
368.DTOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH0 / 1
--
369.
DT
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
0 / 1
--
370.
DT
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEC-HE-H
--
FH
0 / 1
--
371.DTOvěření použití substrátů pro zelené střechyMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / --
Sklenář, S.
372.DTOvěření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semenDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
373.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
0 / 1--
374.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
375.
BT
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / --
--
376.DisTOvěření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinnéDepartment of Horticultural Machinery (FH)D-HE
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
377.
DTOvlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
------FH
0 / 1
--
378.
BT
Oxidativní výroba vín
Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1
379.
DT
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FH1 / --
380.
BTPermakultúrne pestovanie zeleninyJurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1
381.DT
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA----
FH
0 / 1
--
382.
BTPerspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změnDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
--
--
--
FH
0 / 2--
383.
BT
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA--
--
FHprohlížet
0 / --
--
384.
BT
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FH
prohlížet0 / ----
385.
BT
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
386.
BT
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
prohlížet1 / 1 Lacková, P.
387.BTPerspektivní stromy pro použití v městské zeleniMiksová, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
prohlížet1 / 2
388.
DT
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FH
1 / 1
Arnošt, V.
389.
DisT
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
390.
BT
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Dokoupil, L.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FHprohlížet0 / 1--
391.DT
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH0 / 2--
392.
DT
Plán regenerace krajinné památkové zónySalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--FHprohlížet
0 / 3
--
393.
BT
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FH0 / 1
--
394.BTPocket parks Brno - ŽideniceDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH1 / 1 Issakova, S.
395.
BT
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
1 / 1 Bychkouskaya, K.
396.
BT
Pohornická krajina
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1--
397.
DT
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHprohlížet0 / --
--
398.
DT
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FHprohlížet0 / ----
399.
DTPomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Ondrášek, I.
Department of Fruit Science (FH)
------FHprohlížet
0 / 1
--
400.
BT
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničíKuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR--FH
1 / --
Škuláňová, T.
401.DTPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
0 / 1
--
402.
DisT
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHprohlížet
1 / 1
403.
DT
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
404.DT
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
0 / 1
--
405.DTPorovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictvíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
----
FH
prohlížet0 / 1--
406.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
407.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictvíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
408.DTPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systémuJurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
prohlížet
1 / 1
Lorencová, K.
409.
DT
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
410.DT
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
411.
BT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
0 / 1
--
412.
DT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
0 / 1
--
413.
DT
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
1 / 1
414.
BT
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
415.
DT
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
416.
DT
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
417.
BT
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / --
418.
DT
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------
FH
prohlížet
1 / 1
Čupková, D.
419.
BT
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných ploch
Skoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FH0 / 1
--
420.
DT
Posvátno v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
421.
DisTPotenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvkyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)D-KA
--
--FH0 / 1
--
422.
BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
prohlížet1 / 1 Lashkevich, H.
423.
BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Šamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
1 / 1 Marková, K.
424.
BT
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuNovotná, Ž.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
0 / --
--
425.
DT
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
426.BT
Použití inertních plynů ve vinařství
Kandourova, A.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH
0 / 1
--
427.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
428.BTPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
----FHprohlížet0 / 1--
429.BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
430.
BT
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
431.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
432.
DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FH
0 / 1
--
433.
BTProjekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEB-HE-H--FH
0 / 1
--
434.
BT
Proluky v sídelních útvarech
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
435.
BT
Proměny květinových záhonů v historických souvislostechKuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH0 / 1--
436.
DT
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnostiKulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
1 / 1
Kuchyňková, A.
437.BT
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studie
Ambrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1 Kopčilová, B.
438.
BT
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH1 / 2 Bazalová, S.
439.DTProtimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelůSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHprohlížet
0 / 1
--
440.
BT
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FH0 / 2--
441.BTPřehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
442.BTPřehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturyDepartment of Horticultural Machinery (FH)B-LA----MENDELU
0 / 1
--
443.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostůDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
0 / --
--
444.
DT
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / --
--
445.BTPůdopokryvné výsadby rostlinBulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
1 / 1 Novák, R.
446.
DTRajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
447.BTRealizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FHprohlížet1 / 1 Durčáková, A.
448.
DT
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1
--
449.
DisTRekreační program veřejného parku a jeho proměny
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
450.
DT
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
prohlížet0 / 1
--
451.
DisT
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 2
--
452.
DisTRevitalizace a rekonstrukce v plodných vinicíchPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--FH1 / 1
453.
DT
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v EtiopiiPoláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
prohlížet0 / 1
--
454.
BT
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
455.
BT
Rod Hemerocallis.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
0 / 1
--
456.
BT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
457.DisTRody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
458.BTRoubování zeleninových druhůJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
0 / 1--
459.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH0 / ----
460.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH0 / --
--
461.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
0 / --
--
462.DTRozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCRMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
0 / ----
463.
DisT
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
464.
DisT
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
prohlížet1 / -- Sekanina, P.
465.
DT
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
1 / 1
Pečivová, K.
466.BTŘešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru městaMedlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
467.DisT
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ARI
--
--
FBE0 / ----
468.BT
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FHprohlížet1 / 1 Suchý, M.
469.DT
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--FHprohlížet
0 / 2
--
470.
DisT
Scénografie v krajinářské architektuře
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
----
FH
0 / 1
--
471.
BTSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
472.
BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH0 / 1
--
473.
DisT
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
474.
BTSkalický vinný región Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / --
475.
DT
Skladování lyoflizovaných jablekDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
prohlížet
1 / 1
476.
DT
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zeleninJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
prohlížet0 / 1
--
477.
DT
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
478.
DT
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
479.
DT
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Pavlačka, R.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
0 / --
--
480.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
481.
DisTSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíDepartment of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR--
--
FH
0 / 1
--
482.DisTSmart landscape - scénáře pro krajinu 21. stoletíDepartment of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--FH
1 / 1
483.
BT
Současná úroveň poznání genomu druhu CapsicumMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
484.
BT
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
0 / 1--
485.
BT
Současné drobné sakrální projevy v krajiněMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
486.
BT
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--
VAV
FHprohlížet0 / 1--
487.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / --
--
488.
DT
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
489.
BT
Současné trendy ve šlechtění letničekDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
490.
BT
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Repin, V.
491.
BT
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FH0 / 1--
492.BTSoudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoruFilipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
Stránská, A.
493.
BT
Soudobý městský parkPoláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH0 / 1
--
494.BT
Soundscape - krajina zvuků
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
495.
BTSpecifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
1 / 1
496.
BT
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - lískaNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
------MENDELUprohlížet0 / 1--
497.
BT
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
498.
DT
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
499.DT
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
500.
DT
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)------FH
0 / 1
--
501.
BT
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyŠtefl, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LR--FHprohlížet
0 / --
--
502.BT
Starobylé výmladkové lesy
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
0 / --
--
503.
BTStavebně-technické řešení vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
0 / 1--
504.BTStilbeny v révě vinnéSoural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH0 / 1
--
505.
DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
--
--FHprohlížet0 / --
--
506.
DTStředověké hrady v současné krajině
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
Kříčková, K.
507.BTStřechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architekturyFilipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet
1 / 1
508.
DT
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 2
--
509.BT
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
1 / 1
Menšíková, T.
510.
DTStudie založení ochranného lesního pásuRajnoch, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
1 / 1 Zezulová, T.
511.
DisT
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
512.
DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
513.
DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semenPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH1 / 1 Sochorová, L.
514.
DTStudium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FHprohlížet
0 / 1
--
515.
BTStudium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------
FH
0 / ----
516.
DisTStudium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesuBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
517.
DTStudium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1
--
518.BT
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
519.
BT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 2--
520.
DTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
521.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
522.
BT
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet
0 / 1
--
523.
DisT
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / 1
--
524.
DisT
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FH0 / 1
--
525.DisT
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
----
FH
prohlížet0 / 1
--
526.
DisT
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH1 / 1
527.
DisTStudium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR--
--
FH
0 / 1--
528.DisT
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
529.
BT
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
530.
DisTStudium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
531.
BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / 2
--
532.
DT
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
533.
DT
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris
Baránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
0 / 1
--
534.
DT
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
535.
DT
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)C-HEC-HE-MAMHP
--
FH0 / 1
--
536.
DisTStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
----
FH
0 / --
--
537.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-EUHO
--
--FHprohlížet
0 / --
--
538.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT
--
--
FH0 / --
--
539.
DisT
Study of internal quality of vegetable in organic farming systemDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE----FHprohlížet
0 / 1
--
540.
DisT
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH0 / 1
--
541.
BT
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
542.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Neugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD--FHprohlížet1 / 1 Bečvářová, K.
543.
BT
Světelné znečištění kulturní krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet
1 / 1
544.
BT
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
545.
DisT
Šlechtění meruněk
Department of Fruit Science (FH)D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
FH0 / ----
546.
DT
Šlechtění meruněk
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / 2
--
547.BT
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1
--
548.
DT
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkciDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
549.
DT
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
1 / 1
550.DisTTařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizaceDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--FH0 / 1
--
551.
DTTatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
552.
BT
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
553.
BT
Technické prostředky pro údržbu komunikací
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FHprohlížet
0 / 1
--
554.BTTechnika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadůZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEN--
VAV
FH0 / 1--
555.
BTTechnika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH0 / --
--
556.
BTTechnologické využití plodů z rodu PhysalisDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
557.
BT
Technologie a jakostní parametry vinných destilátů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FHprohlížet
0 / --
--
558.
DT
Technologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)------FH
1 / 1
559.BT
Technologie výroby medoviny
Híc, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
1 / 1
560.
DT
Technologie výroby ovocných destilátů
Híc, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKPFHprohlížet
1 / 1
561.
DisT
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--FH0 / 1
--
562.
DT
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízky
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FHprohlížet
0 / --
--
563.BTTerapeutická zahrada
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
Koláčková, B.
564.DTTest patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
565.DTTestování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FH
0 / 1
--
566.DTTestování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinnéSotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
1 / 1
567.
DisT
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
568.
BT
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH0 / 1
--
569.
BTTrávy ve floristické tvorběDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-FD
B-FD-FD
--FHprohlížet
1 / --
570.
BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA----FH0 / 1--
571.
BT
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
0 / 1
--
572.
BT
Umělecké dílo ve veřejném prostoru
Šamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
573.DT
Univerzitní kampus jako krajinářské dílo
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
0 / 1
--
574.
DisT
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.Damec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--
FH
0 / 1
--
575.
BT
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
576.
DTUplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH1 / -- Schreyerová, M.
577.DT
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH0 / 2--
578.BT
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FDB-FD-FD
--
FH
0 / --
--
579.
BT
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatelKokeš, P.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
580.
BT
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA----FHprohlížet
0 / 1
--
581.DisTVegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LAD-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 1
--
582.
BT
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Medlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1 Ottová, Z.
583.
BTVeřejné prostory na venkověDohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
0 / 1
--
584.
BT
Veřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. století
Kopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
Vaculíková, K.
585.
BT
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / 1
--
586.
BT
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
prohlížet1 / 1 Boukalová, P.
587.
BT
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
0 / 1
--
588.BTVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieKiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
------FHprohlížet0 / 1
--
589.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FH0 / 2
--
590.BTVliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznechDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
591.
BT
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
592.DisTVliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinnéPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1
--
593.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH0 / 1
--
594.
BT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
0 / 1
--
595.
DisTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHprohlížet
0 / 1
--
596.
BT
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitůPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
------FH0 / 1
--
597.
BTVliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
598.DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Kyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
----
FH
0 / 1
--
599.DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH0 / 1
--
600.
DisTVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
601.DisTVliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH0 / 1
--
602.DisTVliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / ----
603.
DTVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Department of viticulture and enology (FH)
------FHprohlížet
1 / 1
Podholová, S.
604.DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
1 / 1
605.
BT
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / --
606.DisT
Vliv klimatické změny na rostliny
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--FH0 / 1--
607.
DisT
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Department of Landscape Planning (FH)D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
608.
BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH0 / 1
--
609.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
610.DisTVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1--
611.
DT
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1
612.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
1 / 1
613.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--FHprohlížet
0 / 1
--
614.
DisT
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
prohlížet0 / 1--
615.
DT
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FHprohlížet1 / 1
616.
DisTVliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
--
--
FH
0 / 1
--
617.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
618.
DT
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
prohlížet0 / 1
--
619.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH0 / 1--
620.
BT
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
VAV
FH
0 / 1
--
621.BTVliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet
0 / --
--
622.
DisT
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FHprohlížet
1 / 1
623.
DisT
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1
--
624.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
625.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FHprohlížet
0 / 2
--
626.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAVFH
0 / 2
--
627.DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
0 / 1
--
628.DisT
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Baroň, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
629.
DTVliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznůSotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
630.
BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stavDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
0 / 1
--
631.
BT
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
632.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH0 / 2--
633.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živinDepartment of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
634.
DisT
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
----FHprohlížet
0 / 1
--
635.
DisTVliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnostiPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHprohlížet
0 / 1
--
636.
DisT
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHprohlížet
0 / 1
--
637.
DisT
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vína
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet1 / 1 Vrbová, L.
638.
DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vínDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--FH
0 / 1
--
639.DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE----
FH
0 / 1
--
640.
DisTVliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území..Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-KA
--
--
FH
0 / 1
--
641.DisT
VLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH
Kyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
642.
DT
Vliv vnějších faktorů na senzorické vlastnosti lahvových vínHorák, M.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
1 / 1
643.
DisT
Vliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznůDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--FH
0 / 1
--
644.
DisT
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE
--
--FH
1 / 1
645.BT
Vliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštu
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
646.
BT
Voda jako esenciální prvek zahrady.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA----
FH
prohlížet
0 / 2
--
647.
BT
Voda v různých formách a v proměnách historie zahradního prostoru.
Lebedová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1
--
648.
DT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změnSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
649.
BT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změnSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
prohlížet2 / 2 Vraspírová, E.
Kheková, E.
650.
BT
Vodní toky a jejich úpravy a napojení na urbanistickou strukturu v intravilánu sídel
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
651.
BT
Voľná téma
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 2
--
652.
DT
volné téma
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
prohlížet0 / 1
--
653.
BTVolné témaDepartment of Horticultural Machinery (FH)
B-H
B-HEN
B-HE
B-H-H
--
B-HE-VV
--
Z
--
FH
0 / 1--
654.
DTVolné témaSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
------FH
0 / 1
--
655.
BT
Volné téma
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
656.
BT
Volné téma
Martinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--FHprohlížet0 / 1--
657.
BT
Volné téma
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
658.
BT
Volné téma
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
0 / 1
--
659.
DT
Volné témaDepartment of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
660.
DT
Volné témaDohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--