Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znaků
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DizP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FTB-FT-FT--ZFPodrobnosti témy1 / 1
4.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.DPAlto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / --
6.BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Doubková, E.
7.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Folwarczna, A.
10.
BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Koluchová, L.
11.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
12.BPAnalýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
Cichrová, M.
Skalníková, D.
13.
BPAnalýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČRSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukruSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Jedličková, M.
15.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
16.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DizP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
19.DPAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůMendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.DizPAquaponic vegetable productionPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZID-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy0 / 2--
23.BPAquaponie pro produkci rostlin a rybÚstav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy1 / -- Božik, K.
24.
BP
Archeologie v zahradě
Wilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoruÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
28.DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
29.
BPAroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
31.
BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BPBaktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověkaKopřivová, I.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
34.DPBílá vína a jejich antioxidační kapacity
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ--NVAVZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
BIO trendy ve vinařství
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Matejička, J.
36.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
38.
BP
Biovína v České republice a ve světě
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
39.DPBocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Linhová, D.
40.DizPČeské odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Dešťové zahrady pro městské ulice
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
42.DP
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.DizPDetekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi ApiaceaeBaránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Wohlmuth, J.
44.
DP
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCR
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bílková, J.
46.BP
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodami
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
47.
DP
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTD
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
48.
BPDětské hřiště jako sociokulturní fenoménÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Brablcová, A.
49.
DizP
Development of LED lighting in intensive production systemsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.BP
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zóna
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
52.DP
Diplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavby
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy1 / 1
53.DPDiplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.DP
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.DPDiplomní projekt - volné témaWilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
DP
Diplomní projekt - volné téma
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
57.
DP
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Radilová, L.Děkanát ZF (ZF)--
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
60.
DP
Diplomní projekt obnovy historické zahrady
Damec, J.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DP
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském HradištiŠevčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
62.
DizP
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
BP
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZFPodrobnosti témy0 / --
--
65.DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
67.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kupská, V.
68.
BP
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
DizP
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Ústav plánovania krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.BPEkologické přípravky na ochranu révy vinnéHíc, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
72.DizPEkologizace hydroponického systému pěstování zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DizP
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
74.DPEkonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní MoravyÚstav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
DizP
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚÚstav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bártová, P.
76.
BP
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
77.
DP
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
78.DPEnergetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkceMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIN-ZI-RZT
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Bartáková, A.
79.
DizP
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pestsPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
1 / --
Jababu, N.
80.DP
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno Žembová
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Žembová, K.
81.
DP
Farní a klášterní zahrady
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
82.
DP
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušníNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
83.
DizP
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkáchÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
DPFlavonoidy rodu Origanum, zadáno FialaÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fiala, J.
85.DPFragmentace krajinyÚstav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
86.
BPFragmentace krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.BP
Fragmentace krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)B-KA--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
88.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Štemberková, K.
89.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
90.
BP
Fytoplazmy napadající révuÚstav ovocnictví (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
91.BPFytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcieÚstav ovocnictví (ZF)B-ZIZ
B-ZI
--
B-ZI-VIN
VAV
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
92.
BP
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-ZI
B-Z-JRPZ
B-ZI-ZZP
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Spurná, K.
93.
DizP
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Slezák, K. A.
94.
DP
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné Pálava
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Střihavka, M.
95.
BP
Genetické databáze na internetu a jejich využití
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.BP
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
97.
BP
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtěníMendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
98.
BP
Genius loci historického zahradního prostoru.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
Genové manipulace révy
Baránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BP
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtění
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kadnai, O.
101.
DizP
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látekPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BP
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy1 / -- Neustroeva, A.
103.DP
Grotta a nympheum v zahradním umění
Damec, J.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DPHistorická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
105.
DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DizP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemíÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-HORT
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
107.DizPHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.
BP
Historický park jako veřejný prostorPoláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BP
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
BPHistorie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaMatějka, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
111.
DizP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
112.
DizPHodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Heinrich, M.
113.DPHodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozráváníKožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZIZ
N-ZI-ZZP
--
JRPZ
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
114.BP
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
115.
BP
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dočekalová, I.
116.
DizP
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DP
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
118.
DPHodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Ondrášek, I.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
119.
DizPHodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinicBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.
BPHodnocení fyziologických parametrů u révyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
123.
BP
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
124.DP
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
DPHodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFYÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
BP
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
127.
DP
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemkuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy2 / 2 Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
128.DPHodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíMendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Růžičková, T.
129.
BP
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
DP
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
131.
DP
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.BP
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DP
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Wolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
134.DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
135.DPHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.DP
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
137.
BPHodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Mendl, A.
139.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
140.
BP
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2--
141.
DP
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
142.DPHodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředíBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Wallová, V.
143.DPHodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkáchÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Minksová, D.
144.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinnéPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
145.BP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.
DP.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v KroměřížiVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Charuzová, K.
148.
DP
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
149.
BP
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
152.BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
153.BPHodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a OreosedumÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / -- Peřinová, I.
154.
BP
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
155.
DizP
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi XanthomonadaceaeEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
156.DPHodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip buddingWolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy0 / 1--
157.
BP
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestekÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
158.
BP
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Jezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
159.
DizP
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
160.
DizP
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
161.
DP
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněkNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
162.
DP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoníNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
163.
BP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněkNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
164.
DP
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
165.
BP
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
166.DPHodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
DP
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Ondrášek, I.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
168.
BP
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
169.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobámVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
170.
DP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Březinová, Z.
171.
BP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bednář, J.
172.
BP
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZFPodrobnosti témy1 / -- Šikulová, M.
173.
DP
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / -- Paulusová, N.
174.
DP
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
175.DPHodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Ambrosová, L.
176.
DP
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
177.
DP
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy1 / 1
178.
BP
Houbové choroby révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Hrazdilová, M.
179.
BPHranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.Ústav plánovania krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
180.
DP
Hydroponická kultivace révy vinné
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
181.
DizP
Hyperoxidace moštů při výrobě vín
Baroň, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
182.BPCharakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakceMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
183.
BP
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbách
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
184.BP
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
185.
BP
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
186.
BPIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitÚstav plánovania krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Tesková, K.
187.
DizPIdentifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkáchEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-LFM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
188.
DizPIdentifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péčeSalašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Fialová, Z.
189.BP
Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jamrožová, A.
190.
BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Nogová, S.
191.
BPIdentifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovyÚstav plánovania krajiny (ZF)------ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
192.BPIdentifikace potenciálních krajinných kompozicÚstav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
DP
Identita krajiny a rozvoj venkova
Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
194.DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
195.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
196.DizP
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZAHR
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
197.DP
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.
DP
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleninyKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
199.
BP
Inspirace přírodou
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-FTB-FT-FT
--
ZFPodrobnosti témy1 / --
200.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Veselý, J.
201.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
202.
DPKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzděláváníÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / -- Semrádová, A.
203.BP
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Čížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
204.
DP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
205.
BP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
206.
BPKonstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavyJurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
207.BPKonverze železničních brownfieldsMatějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
208.
DP
Koupací nádrže a biobazény
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Wojnar, O.
209.
DP
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
210.
BP
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-ZAKR
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
211.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Ústav plánovania krajiny (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kadlec, D.
212.
BP
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového územíÚstav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy0 / --
--
214.
BPKrajinářská studie vybraného modelového územíÚstav plánovania krajiny (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
215.DPKrajinářská studie vybraného územíSedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
216.
BP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Ústav plánovania krajiny (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
217.
DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Řezanina, Z.
218.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republikyÚstav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
219.BPKrajinářský kontext nového využití postindustriálních areálů
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
220.DPKrajinný plán modelového územíÚstav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
221.BP
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DizP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy
1 / 2
Průchová, S.
223.
DizP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy0 / 2--
224.BP
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Kožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
225.DP
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ralenovská, M.
226.DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Němcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
227.
BP
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
228.DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
229.
BPKvětinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
230.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZFPodrobnosti témy1 / 2
231.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
232.
BP
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
233.
DP
Léčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno VostalováNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-RSZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Vostalová, M.
234.DP
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
DP
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
236.
DP
Litovel a řeka
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Řmotová, P.
237.
DP
Management komponované krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2
--
238.
BP
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
239.
DP
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
240.
DizP
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
241.
BP
Management programu památky zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2 Zilayová, R.
Forejtková, L.
242.BPManagement výživy v průběhu fermentaceÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Popp, V.
243.DP
Management zakládání a údržby květinových prvků
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
244.
BP
Managementová opatření v péči o chráněná územíÚstav plánovania krajiny (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Štainerová, K.
245.
BPManagementová opatření v péči o chráněná územíLacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
3 / 1
246.
BPMechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
BP
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
248.
BP
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
249.BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
250.
DPMěstská periferieMatějka, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Slavíková, K.
251.BPMěstské terasy - krajinářská koncepce modelového objektuÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
252.
BPMěstské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektůAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Janoušková, K.
253.
BP
Městský park jako propojení sídla s krajinouÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 1
254.
BP
Městský park na zaniklých strukturáchÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 2
255.BPMetabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
256.BP
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
257.BP
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Vachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kutěj, T.
258.BPMetody hodnocení retence a infiltrace půdyPavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
259.
BP
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
260.BPMezigenerační zahradaMagni, A.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
261.
DP
Mezinárodní soutěže v oboru krajinářská architektura
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
262.
BP
Mikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
263.DPMikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.
DizP
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-EUHO
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
265.
DP
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Ústav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Slepčan, O.
266.
BP
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Savelieva, V.
267.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
268.
BP
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Ústav zahradnické techniky (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
269.
BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
270.BPModerní zásahy v památkách krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kollárová, J. N.
271.
BPModrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studieÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
272.BP
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 2
273.DPMonitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRSotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.
DP
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Kiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZIZ
N-ZI
--
N-ZI-RZT
NVAV
VIN
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
DizP
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
276.BPMožnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorběKlasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Bracek, F.
277.DizP
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šesták, O.
278.
BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Černoch, M.
279.BPMožnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
280.
BP
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
281.
DP
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelůNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
282.
BP
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Bukovská, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
283.
BPMožnosti konverze agrárních brownfieldsMatějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
284.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
285.
BP
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
286.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lančarič, L.
287.
DizP
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastechÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
288.
BP
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
289.DizP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
290.
BP
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-Z--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
292.BPMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
293.BPMožnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.
DP
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 2
295.BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / --
--
296.
DPMožnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
297.
DP
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Skoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZKA
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
298.
BP
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
299.BPMožnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictvíČížková, A.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
300.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
301.
DPMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
302.BP
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
BP
Možnosti využití fytoremediace v ZAKA
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
304.
BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.Sedláček, J.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.BPMožnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
306.
BP
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
307.
BP
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
308.
DP
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
309.
BP
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
310.DPMožnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenůmMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
311.
DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Sobotková, T.
312.
BP
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktůBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
313.
BPMožnosti zpracování méně známých ovocných druhůNěmcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hartmanová, S.
314.BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
315.
BPMykotoxiny ve víně.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Osičková, N.
316.BPNákladovost při zakládání viniceÚstav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
317.
DP
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Vachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
318.
DP
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
319.
DP
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného ÚjezduBulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Káchová, N.
320.
DP
Návrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektuSkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
DP
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Rajnoch, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pešková, Z.
322.
DP
Návrh riešenia interiérovej zelenej steny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Holičková, Z.
323.
DPNávrh systému kapkové závlahy pro zelené stěnyMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
324.
DP
Návrh založení arboretaKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Hybler, S.
325.
BP
Netradiční ovocné destilátySoural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
326.
DizP
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
327.
DP
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenace
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
328.
DizP
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Hlaváčková, P.
329.
BPNové možnosti interpretace hodnot krajinyMatějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
B-ZAKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
330.DPNové možnosti interpretace hodnot krajinyMatějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
331.
BP
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
332.
BP
Nové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařstvíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
333.
DP
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architekturyAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
334.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Burská, V.
335.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
336.
BP
Obnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
337.
DP
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kania, A.
338.BP
Obnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
339.
DPObnova soukromé historické zahrady
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Murínová, A.
340.
DP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
341.BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2
--
342.
BPObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA----ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
343.DPObnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architekturyBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
344.BP
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
DP
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Faitová, E.
346.
BP
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 2
347.
DizPOdrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu HylotelephiumUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sotolářová, O.
348.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
349.
DizP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.DizPOdrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
351.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
352.
DPOdrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
353.DPOchrana dřevin v prostředí sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
354.DizPOchrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zónyÚstav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jeništová, J.
355.
DP
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
356.
BP
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 3
--
357.
BP
Opěrné konstrukce vinic
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
358.
DizP
Optimalizace aquaponické produkce zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
359.DizP
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
360.
DizP
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
361.DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
362.
DPOptimalizace systému zeleně sídlaÚstav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
363.
DPOptimalizace uspořádání krajiny modelového území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
364.
DizP
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuřePokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.BP
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
366.
DP
Ověření kvality seče robotizovaného žacího strojeÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
367.DPOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
368.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
369.DPOvěření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
370.
DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / --
371.
DPOvěření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semenÚstav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
372.DPOvěření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhůÚstav zahradnické techniky (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1--
373.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhůBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
374.
BP
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
375.
DizP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zatloukal, P.
376.DPOvlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
377.BPOxidativní výroba vínÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
378.
DP
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Svobodová, V.
379.
BP
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Vargovčíková, B.
380.
DP
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
381.BP
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
382.BPPerspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA----
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
383.
BPPerspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
384.
BP
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
385.
BP
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
386.BP
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2 Loula, J.
387.
DPPerspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
388.
DizP
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkciUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
389.BPPěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
390.DPPěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 2--
391.
DP
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA----
ZF
Podrobnosti témy0 / 3
--
392.BPPlochy podél železniční trati v intravilánu města
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
393.
BP
Pocket parks Brno - Židenice
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Issakova, S.
394.
BP
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
395.
BP
Pohornická krajina
Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
396.
DP
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
397.
DP
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
398.
DP
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Ústav ovocnictví (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
399.
BP
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Škuláňová, T.
400.
DP
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.DizPPorovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkcePavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Bednář, A.
402.
DP
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Havelková, L.
403.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
404.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
405.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
406.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
407.
DPPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systémuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lorencová, K.
408.
DP
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
409.DPPorovnání softwarů pro analýzu genetických informacíVachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
410.
BP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
411.
DPPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
DP
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Londová, J.
413.BP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
414.
DP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
415.
DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hlaváčková, T.
416.BP
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / --
417.
DP
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Čupková, D.
418.BPPosouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochSkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
419.
DizPPotenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
----ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
420.
BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lashkevich, H.
421.
BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
422.
BP
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuÚstav plánovania krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
423.
DP
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Ševčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
424.
BP
Použití inertních plynů ve vinařství
Kandourova, A.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.
DP
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
427.
BPPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluÚstav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
428.
BP
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
429.BPProblematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vodySalaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / --
--
430.
DizP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
431.
BP
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
432.
BPProluky v sídelních útvarechKokeš, P.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
433.BPProměny květinových záhonů v historických souvislostechÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
434.
DPProměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnostiÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy1 / 1
435.BPProstory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studieAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
436.
BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
437.
DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelůSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Salajka, V.
438.BP
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
439.
BP
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
440.
BP
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturySkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
441.
DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
442.
DP
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VPÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
443.
BP
Půdopokryvné výsadby rostlin
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
444.
DPRajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
445.
BP
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Durčáková, A.
446.
DP
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
447.
DizPRekreační program veřejného parku a jeho proměnyWilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
448.
DP
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.
DizP
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
450.
DizP
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
451.
DP
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
452.BPRezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stavVachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
453.
BP
Rod Hemerocallis.
Sotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
454.BPRody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
455.
DizP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
456.
BP
Roubování zeleninových druhů
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIB-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.
DPRozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuRaddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
458.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Raddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
459.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuRaddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
460.DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZFPodrobnosti témy0 / --
--
461.
DizPROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
462.DizP
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZID-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
1 / --
463.
DP
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
464.BP
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
465.
DizP
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ARI
----PEFPodrobnosti témy
0 / --
--
466.BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
467.
DP
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
468.DizP
Scénografie v krajinářské architektuře
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
469.
BPSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
470.BP
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Baránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
471.
DizP
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
472.
BP
Skalický vinný región
Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Janota, J.
473.
DPSkladování lyoflizovaných jablekSoural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
474.
DP
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
475.
DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
476.
DP
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Výbošťoková, A.
477.
DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinicPavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
478.
DizP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
479.
DizP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
480.
DizPSmart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Březinová, M.
481.
BP
Současná úroveň poznání genomu druhu CapsicumMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
482.
BPSoučasná úroveň poznání genomu révy vinné Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
483.
BP
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Matějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sedlmajerová, A.
484.
BP
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemích
Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
485.
BP
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
486.
DP
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
487.
BP
Současné trendy ve šlechtění letničekÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
488.
BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Repin, V.
489.
BP
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
490.BPSoudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
491.
BP
Soudobý městský park
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
492.
BPSoundscape - krajina zvukůDohnalová, B.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
493.
BP
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vodičková, K.
494.
BP
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
495.
BPSrovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
496.
DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
497.
DP
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
498.
DP
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Ústav ovocnictví (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
499.
BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyŠtefl, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
500.BP
Starobylé výmladkové lesy
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Szokala, D.
501.
BP
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
502.
BP
Stilbeny v révě vinné
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
503.
DizP
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
----ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
504.
DP
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kříčková, K.
505.
BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
506.
DP
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
507.
BPStudie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Menšíková, T.
508.
DP
Studie založení ochranného lesního pásuRajnoch, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Zezulová, T.
509.
DizPStudium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
510.DizPStudium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keřeMichlovský, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
----ZFPodrobnosti témy0 / 1--
511.
DizP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semenPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sochorová, L.
512.
DPStudium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
513.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
514.
DizPStudium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesuBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
515.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
516.
BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metodRaddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
517.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
518.
BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
519.DPStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
520.
BP
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
521.
DizPStudium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Balík, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
522.
DizP
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Baroň, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
523.
DizP
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
524.
DizP
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vín
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
525.DizPStudium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
526.
DizP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
527.
BP
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivo
Ondrušiková, E.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
528.DizPStudium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
529.
BP
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
530.
DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
531.DPStudium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Tesařík, Š.
532.DPStudium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRÚstav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
533.DizP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
534.
DizP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-EUHO
----ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
535.
DizP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT----ZFPodrobnosti témy0 / --
--
536.DizPStudy of internal quality of vegetable in organic farming system
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
537.DizPStudy of the epigenetic factors and their use in horticultural productionBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
538.BPSubstráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
539.BPSvatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
540.BPSvětelné znečištění kulturní krajinyÚstav plánovania krajiny (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Fajkus, Z.
541.
BP
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Ústav plánovania krajiny (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
542.
DizP
Šlechtění meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
543.
DP
Šlechtění meruněk
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 2--
544.
BP
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Vachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Barda, K.
545.
DP
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
546.
DP
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na SlovenkuÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
547.
DizP
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizaceUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
548.
DP
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních strukturMatějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
549.
BP
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
550.
BP
Technické prostředky pro údržbu komunikacíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
551.
BP
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIZ--VAV
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
552.
BP
Technika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.
Pavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
553.
BP
Technologické využití plodů z rodu PhysalisHorák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
554.BP
Technologie a jakostní parametry vinných destilátů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-Z
B-Z-JRPZ
--ZFPodrobnosti témy1 / -- Jávorka, O.
555.
DP
Technologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Janáčková, M.
556.BPTechnologie výroby medovinyHíc, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Vrbová, V.
557.
DPTechnologie výroby ovocných destilátů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kotrlová, A.
558.DizP
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
559.
DP
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízkyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
560.
BPTerapeutická zahradaŠevčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
561.
DP
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
562.
DP
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTD
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy0 / 1--
563.
DP
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Martincová, M.
564.
DizP
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
565.
BPTradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
566.
BP
Trávy ve floristické tvorbě
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZFPodrobnosti témy
1 / --
567.
BP
Udržitelný rozvoj venkovské krajinyDohnalová, B.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
568.
BP
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stresMendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
569.
BP
Umělecké dílo ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
570.
DPUniverzitní kampus jako krajinářské díloAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
571.
DizP
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
572.
BP
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Sloboda, B.
573.
DP
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
574.
DP
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
575.
BPUplatnění zlatého řezu ve floristice.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
576.
BP
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Kokeš, P.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
577.
BP
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍSmetanová, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
578.
DizP
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-ZKAD-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
579.
BP
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru městaMedlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
580.BPVeřejné prostory na venkověDohnalová, B.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
581.BP
Veřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. století
Kopřivová, I.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
582.
BP
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Chvalinová, K.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kočí, D.
583.
BP
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
584.
BP
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
585.BPVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
586.BP
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
587.BP
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
588.
BP
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
589.
DizPVliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinnéÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
590.
DizP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
591.
BPVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
592.
DizP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
593.BP
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
594.
BP
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
595.
DizP
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
596.
DizP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
597.DizP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
598.
DizPVliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
599.
DizP
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
600.
DP
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
601.
DP
Vliv flotace na kvalitu výsledného vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Pitra, M.
602.
BP
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonale
Sotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Schildová, L.
603.
DizP
Vliv klimatické změny na rostliny
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
604.DizP
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
605.
BP
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
606.DizPVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
607.
DizPVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
608.DP
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinné
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
609.
DizPVliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
610.DizP
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
611.
DizPVliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
612.
DP
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
613.
DizPVliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
614.DizPVliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
615.DP
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
616.
DizP
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
617.
BP
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
618.
BP
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
619.
DizPVliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Budínová, D.
620.
DizP
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
621.BP
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pěček, J.
622.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
623.
DPVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
624.
DP
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
625.
DizP
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.DP
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů
Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
627.
BP
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stavÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
628.
BP
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
629.
DP
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína