Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znaků
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
2.
DizP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyÚstav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Klepárník, R.
3.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vyvlečková, A.
4.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
6.
DPAnalytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--NZTKPZFPodrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Šnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dostálová, A. D.
8.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Folwarczna, A.
9.
BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Dědová, I.
11.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
2 / 2 Cichrová, M.
Skalníková, D.
12.BPAnalýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČRSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.BPAnalýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukruSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jedličková, M.
14.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.BPAnalýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinuŽallmannová, E.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
16.DizP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DPAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůMendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
DPAplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DizPAquaponic vegetable productionÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / -- Božik, K.
23.
BP
Archeologie v zahradě
Wilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BPArchitektonická studie - Krajiny soudobého českého industriálu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Vašková, T.
25.BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kratochvilová, J.
26.
BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
27.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.DPAroklimatická rajonizace vinné révyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti témy1 / 2 Brimusová, L.
29.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
BP
Aromatické látky v bílých vínechHorák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Ústav ovocnictví (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Hromková, H.
34.
DP
Bezpečné cesty městaKrejčí, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Michna, V.
35.
DP
Bílá vína a jejich antioxidační kapacitySoural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--NVAVZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
BIO trendy ve vinařství
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Matejička, J.
37.
DP
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
38.DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
39.
BP
Biovína v České republice a ve světěÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Štancl, M.
40.DP
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
41.DizP
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Dešťové zahrady pro městské uliceÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DP
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.DizP
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Wohlmuth, J.
45.
DP
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.DP
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
47.
BP
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiPeňázová, E.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
48.
DPDetekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTDMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Buchtová, S.
49.
BP
Dětské hřiště jako sociokulturní fenoménMedlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Brablcová, A.
50.
DizP
Development of LED lighting in intensive production systems
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
51.
BP
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
52.DP
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zóna
Kulhánková, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
53.
DP
Diplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavby
Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Mesíková, P.
54.
DP
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Wilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Diplomní projekt - volné téma
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrubá, T.
57.
DP
Diplomní projekt - volné témaWilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy2 / 2
58.
DP
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
59.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Radilová, L.
Děkanát ZF (ZF)
--
----MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
61.
DP
Diplomní projekt obnovy historické zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPDiplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském HradištiÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DizP
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalituPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
64.
BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
65.
BPDynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
67.DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Boková, L.
68.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kupská, V.
69.
BP
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DizP
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DP
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
72.BPEkologické přípravky na ochranu révy vinné
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
73.
DizP
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleninyKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
74.DizP
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
DP
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
DizPEKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bártová, P.
77.
BP
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
78.DP
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
DP
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartáková, A.
80.
DizP
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pests
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
81.
DP
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno Žembová
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
82.DPFarní a klášterní zahradyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
83.DP
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
84.
DizP
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
85.DPFlavonoidy rodu Origanum, zadáno FialaNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
86.
DPFragmentace krajinyÚstav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.BP
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
BP
Fragmentace krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
90.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Fytoplazmy napadající révuNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
92.
BP
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcieKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)B-ZIZ
B-ZI
--
B-ZI-VIN
VAV
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zráníÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-ZI
B-Z-JRPZ
B-ZI-ZZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Spurná, K.
94.
DizP
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
95.
DPGenetická analýza klonů odrůdy révy vinné PálavaBaránková, K.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy1 / 1 Střihavka, M.
96.BPGenetické databáze na internetu a jejich využitíVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
97.
BP
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příkladyVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
98.BP
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
99.
BP
Genius loci historického zahradního prostoru.Lebedová, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BPGenové manipulace révyBaránková, K.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
101.
BP
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtění
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
102.
DizP
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látek
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
BP
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / -- Neustroeva, A.
104.
DP
Grotta a nympheum v zahradním umění
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.
DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
107.
DizP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT
----ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
DizP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemíÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BPHistorický park jako veřejný prostorÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.
BP
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
111.BPHistorie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaMatějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
DizP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DizP
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
DP
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozráváníKožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZIZ
N-ZI-ZZP
--
JRPZ
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
115.
BP
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkciKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.BPHodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-SZ--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dočekalová, I.
117.
DizP
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
DP
Hodnocení energetického potenciálu u matolinBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
119.
DP
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zbiták, R.
120.
DizP
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
122.BPHodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
123.
BP
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
124.
BP
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 2--
125.DPHodnocení infiltrační schopnosti půd u vinicBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
DP
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
127.
BP
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architekturyÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
128.
DP
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
129.
DP
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním období
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Růžičková, T.
130.BPHodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorběBukovská, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.DP
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
132.DPHodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČRKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
133.
BP
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.DP
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
135.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
136.DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
137.
DP
Hodnocení půdního zhutnění u vinicBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.
BP
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--VAVZFPodrobnosti témy0 / 1--
139.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Ústav plánovania krajiny (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
140.BPHodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíLacina, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
141.
BPHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
142.DPHodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
143.
DP
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Wallová, V.
144.
DPHodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkáchZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Minksová, D.
145.
DPHodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinnéÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Hromková, V.
146.
BP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
147.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
148.
DP.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v KroměřížiVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
149.
DP
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
150.
BP
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
151.
BP
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.
DP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
153.
BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.
BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
155.
BP
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytikaUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
156.
DizP
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Tekielska, D. A.
157.DP
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Wolf, J.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
158.
BP
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestekNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
159.
BP
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
160.
DizP
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
161.
DizP
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
162.
DP
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
163.DP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
164.
BPHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.
DPHodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
BP
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Vozdecká, M.
167.DPHodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkámBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
168.
DP
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
169.BP
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
170.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
171.
DP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Březinová, Z.
172.BPHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy1 / 1
173.
BP
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--ZFPodrobnosti témy1 / --
174.
DP
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-RSZ----
ZF
Podrobnosti témy1 / --
175.
DP
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Gála, P.
176.
DP
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
177.DPHodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.
DP
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
179.BPHoubové choroby révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
180.
BPHranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Žížková, L.
181.
DP
Hydroponická kultivace révy vinnéÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.DizP
Hyperoxidace moštů při výrobě vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
183.
BP
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
184.BPCharakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbáchEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Pipreková, M.
185.
BPCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
186.
BPCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
187.
BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
188.
DizP
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkách
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-LFM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
189.DizPIdentifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péčeÚstav plánovania krajiny (ZF)D-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
190.
BP
Identifikace a prezentace historických krajinných strukturŽallmannová, E.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
191.
BPIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitÚstav plánovania krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Nogová, S.
192.BPIdentifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovySedláček, J.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.BP
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Sedláček, J.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
194.
DP
Identita krajiny a rozvoj venkova
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
195.DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1--
196.DPIn vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
197.
DizP
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.DPInokulace ořešáku královského fytopatogenními houbamiMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
199.DPInovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
BP
Inspirace přírodou
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--ZF
Podrobnosti témy
1 / --
201.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Veselý, J.
202.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuřeÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
203.DP
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA----ZF
Podrobnosti témy
1 / -- Semrádová, A.
204.
BP
Kompostování odpadních produktů z vinařstvíÚstav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
DP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
206.
BP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
207.
BPKonstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavyJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
208.
BP
Konverze železničních brownfields
Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
209.DP
Koupací nádrže a biobazény
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Wojnar, O.
210.
DP
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
211.
BP
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Trpáková, L.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-ZAKR--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Ústav plánovania krajiny (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kadlec, D.
213.
BP
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
214.BPKrajinářská studie vybraného modelového územíMatějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
215.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
216.
DP
Krajinářská studie vybraného území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
217.
BPKrajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
218.
DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Řezanina, Z.
219.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republikyÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
220.
BP
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
221.
DP
Krajinný plán modelového území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
222.BPKultivace a detekce bakterií přenosných osivemEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.DizPKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
224.DizP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy0 / 2--
225.
BPKvalita a zpracování plodů rybízuKožíšková, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
226.
DP
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladováníNěmcová, A.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Ralenovská, M.
227.
DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladováníNěmcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ
--
NZTKP
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
228.
BP
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladováníNěmcová, A.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
229.
DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
230.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ
--
ZFPodrobnosti témy
1 / --
Svozilová, M.
231.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
Škorpíková, E.
232.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.BPKvětinový záhon v italské a francouzské zahradě.Klasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
234.
DP
Léčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno Vostalová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-RSZ--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
235.
DP
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--NZ
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
236.
DP
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
237.DP
Litovel a řeka
Matějka, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
238.DP
Management komponované krajiny
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2
--
239.
BP
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Vilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
240.
DPManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt ZdounkyVilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
241.
DizPManagement péče v objektech památek krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.
BP
Management programu památky zahradního umění
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
243.
BP
Management výživy v průběhu fermentace
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Popp, V.
244.DP
Management zakládání a údržby květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.
BPManagementová opatření v péči o chráněná územíLacina, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
246.BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy3 / 1
247.
BP
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
248.BP
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
249.BPMechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
250.
BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
251.
DP
Městská periferie
Matějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
252.
BP
Městské terasy - krajinářská koncepce modelového objektuÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
253.
BP
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektůAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Janoušková, K.
254.
BP
Městský park jako propojení sídla s krajinouKulhánková, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy
2 / 1
255.
BP
Městský park na zaniklých strukturách
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy1 / 2
256.BP
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
257.
BP
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
BPMeteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využitíMendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Kutěj, T.
259.
BP
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Pavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
260.
BP
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIB-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 McIntoshová, I.
261.
BP
Mezigenerační zahrada
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Nováková, A.
262.
DP
Mezinárodní soutěže v oboru krajinářská architekturaÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.
BP
Mikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
264.
DP
Mikroklima kontejnerovnyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
265.DizPMobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elementsMendeleum - ústav genetiky (ZF)D-EUHO
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
266.DP
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
267.BP
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
268.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
269.
BPModerní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozuÚstav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Keňo, M.
270.
BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Stokláska, D.
271.BPModerní zásahy v památkách krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
272.
BPModrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studieÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
273.
BPMonitoring dopadů sucha na vegetační prvkyBulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
274.
DP
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
DP
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZIZ
N-ZI
--
N-ZI-RZT
NVAV
VIN
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
276.
DizP
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
277.BPMožnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bracek, F.
278.
DizP
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
279.BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Licek, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Černoch, M.
280.
BP
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
281.
BP
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Veverka, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
282.
DP
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
283.
BP
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Bukovská, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
284.
BP
Možnosti konverze agrárních brownfields
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
285.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
286.
BP
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
2 / 2
287.
DPMožnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Lančarič, L.
288.
DizP
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Procházka, V.
289.BPMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
290.
DizP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidůKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.BPMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
292.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
293.BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
294.
BP
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
295.
DP
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictvíSalašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
Frydrychová, A.
296.BPMožnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatuÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
297.
DP
Možnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
298.
DP
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémůSkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
299.BPMožnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictvíČížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
300.BPMožnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictvíÚstav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
301.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
302.
DPMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
303.
BPMožnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilůBaránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.
BP
Možnosti využití fytoremediace v ZAKAÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Valičeková, A.
305.
BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Sedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
306.
BPMožnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.Sedláček, J.Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
307.
BPMožnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuřeMiksová, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
308.BPMožnosti využití letniček ve floristické tvorběKlasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
309.DPMožnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi pivaÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--NZTKP
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
310.
BP
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Skoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1--
311.
DP
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
312.
DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Sobotková, T.
313.BPMožnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
314.
BP
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
315.
BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
316.BP
Mykotoxiny ve víně.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Osičková, N.
317.
BP
Nákladovost při zakládání vinice
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
318.
DP
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnouMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
319.DPNávrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicíKučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
320.
DP
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
321.DP
Návrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektu
Skoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
322.
DP
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Rajnoch, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
323.
DP
Návrh riešenia interiérovej zelenej stenyÚstav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Holičková, Z.
324.
DP
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
325.
DP
Návrh založení arboreta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hybler, S.
326.
BP
Netradiční ovocné destiláty
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
327.
DizP
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
328.
DPNová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
329.DizPNové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hlaváčková, P.
330.BP
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
B-ZAKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
331.
DP
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Ústav plánovania krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
332.
BP
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dukátníková, B.
333.
BPNové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařstvíBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kuchyňka, J.
334.DP
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architektury
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
335.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
336.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
337.
BPObnova památky krajinářské architekturyÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vašínová, K.
338.DPObnova památky krajinářské architekturyÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
339.
BP
Obnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
340.DP
Obnova soukromé historické zahrady
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Murínová, A.
341.
DP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2--
342.BPObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
343.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
----ZFPodrobnosti témy0 / 2--
344.
DP
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architekturyBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.BPObsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
346.
DP
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechSoural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Faitová, E.
347.
BP
Obytná městská krajina
Krejčí, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
348.
BP
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
349.
DizP
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sotolářová, O.
350.
BPOdrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
351.
DizP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.
DizP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
353.BPOdrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
354.DP
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
355.
DPOchrana dřevin v prostředí sídelÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dlasková, J.
356.
DizP
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jeništová, J.
357.
DP
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Ústav plánovania krajiny (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
358.
BP
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 3
--
359.
BP
Opěrné konstrukce vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
360.
DizP
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
361.
DizP
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
362.DizP
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Ústav plánovania krajiny (ZF)D-ZKAD-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
363.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
364.
DP
Optimalizace systému zeleně sídla
Salašová, A.Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
----ZF
Podrobnosti témy
1 / 2 Vařejková, T.
365.
DP
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Ústav plánovania krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
366.
DizP
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuřeÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
367.
BP
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2--
368.
DP
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
369.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
371.DP
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
372.DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / --
Sklenář, S.
373.DP
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
374.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
375.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
376.
BPOvěření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího strojeÚstav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
377.
DizP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zatloukal, P.
378.
DP
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
379.
BP
Oxidativní výroba vín
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Poláček, L.
380.
DP
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara KučiÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy1 / -- Svobodová, V.
381.
BPPermakultúrne pestovanie zeleninyJurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
382.
DP
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
383.
BP
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Miksová, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
384.
BPPerspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
385.
BP
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
386.
BP
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
387.
BP
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
388.BP
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 2
Loula, J.
389.
DP
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
390.
DizPPěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkciÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
391.
BP
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Dokoupil, L.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
392.
DP
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2--
393.DP
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Salašová, A.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 3--
394.
BP
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Medlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
395.BPPocket parks Brno - ŽideniceÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Issakova, S.
396.BP
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Jurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
397.
BP
Pohornická krajina
Matějka, D.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
398.
DP
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
399.
DPPokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révyPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
400.
DP
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Ústav ovocnictví (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.
BP
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Škuláňová, T.
402.
DPPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
403.
DizP
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkceÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bednář, A.
404.DP
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Havelková, L.
405.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářstvíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIN-ZI-Z--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Hausknechtová, V.
406.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictvíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
407.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
408.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
409.
DP
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Jurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy1 / 1 Lorencová, K.
410.
DP
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
411.
DP
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
412.
BP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.
DPPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
414.
DPPorovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Londová, J.
415.
BP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
DPPorovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
417.
DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
418.
DP
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
419.
BP
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných ploch
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
420.
DizP
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvkyKuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
421.
BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
422.BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Marková, K.
423.
BP
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na Frenštátsku
Novotná, Ž.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
424.
DP
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinouŠevčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
425.
BP
Použití inertních plynů ve vinařstvíÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.
DP
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
427.BPPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
428.
BPPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI----ZFPodrobnosti témy0 / 1--
429.
BP
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezeníČížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
431.DizP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
432.
BP
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnikMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
433.
BPProluky v sídelních útvarechÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
434.BP
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
435.DP
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Kulhánková, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
436.
BP
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studie
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
437.
BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.Ústav plánovania krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 2
438.
DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelůSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Salajka, V.
439.BPPrůzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském krajiÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 2
--
440.BPPřehled a využití epigeneticky aktivních látekBaránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
441.
BP
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
442.DPPřírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
443.DPPřístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
444.
BP
Půdopokryvné výsadby rostlin
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
445.DPRajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
446.BPRealizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Durčáková, A.
447.
DPRecyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
448.
DizP
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)D-KA
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.
DP
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Rajnoch, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
450.
DizP
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 2
--
451.
DizPRevitalizace a rekonstrukce v plodných vinicíchPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Mádl, F.
452.
DP
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Poláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
453.BPRezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stavMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
454.BPRod Hemerocallis.Sotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
455.
BPRody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
456.
DizP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
457.
BP
Roubování zeleninových druhů
Jezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
458.DPROZHRANÍ MĚSTA A KRAJINYKrejčí, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
459.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
460.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Raddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
461.
DPRozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuMendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
462.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Raddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
463.DizPROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
464.
DizP
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlinPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
465.
DPŘebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlinNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--NZ
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
466.
BP
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
467.DizPŘízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ARI----PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
468.BPSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Suchý, M.
469.
DP
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU--ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
470.
DizP
Scénografie v krajinářské architektuřeAmbrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
471.BPSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
472.
BPSelekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéBaránková, K.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
473.
DizP
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
474.
BP
Skalický vinný región
Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
475.
DP
Skladování lyoflizovaných jablekSoural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
476.
DP
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zeleninJezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
477.
DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
478.
DP
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
479.DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / ----
480.DizPSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
481.
DizP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
482.
DizP
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Březinová, M.
483.
BP
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
484.BPSoučasná úroveň poznání genomu révy vinné Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
485.
BP
Současné drobné sakrální projevy v krajiněÚstav plánovania krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Sedlmajerová, A.
486.BP
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemích
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--VAVZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
487.
BP
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictvíKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy
1 / --
488.
DP
Současné možnosti využití torz sakrálních stavebÚstav plánovania krajiny (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
489.
BP
Současné trendy ve šlechtění letniček
Sotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
490.BPSoučasné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
491.
BP
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
492.BPSoudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoruÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
493.
BP
Soudobý městský park
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
494.
BP
Soundscape - krajina zvukůDohnalová, B.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
495.
BP
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
496.
BP
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
497.
BP
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
498.
DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
499.
DP
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
500.
DP
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopieÚstav ovocnictví (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
501.
BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyŠtefl, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
502.
BPStarobylé výmladkové lesy
Ústav plánovania krajiny (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / -- Szokala, D.
503.
BP
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
504.BP
Stilbeny v révě vinné
Soural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
505.
DizP
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevinÚstav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
506.
DP
Středověké hrady v současné krajině
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
507.BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
508.
DP
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Kučera, P.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
509.BP
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
510.DP
Studie založení ochranného lesního pásu
Rajnoch, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zezulová, T.
511.
DizP
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
512.
DizPStudium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keřeMichlovský, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
513.
DizP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sochorová, L.
514.
DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
515.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy1 / -- Batůšek, V.
516.
DizP
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
517.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
518.BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
519.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Vavřiník, A.
520.
BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
521.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
522.BPStudium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
523.DizPStudium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
524.DizP
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Baroň, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
525.
DizP
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
526.
DizPStudium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZID-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1
527.
DizP
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
528.
DizP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkcePokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI----
ZF
Podrobnosti témy0 / --
--
529.
BP
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivo
Ondrušiková, E.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
530.
DizPStudium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.Balík, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
531.
BP
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
----
ZF
Podrobnosti témy0 / 2
--
532.
DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
533.
DP
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Tesařík, Š.
534.
DP
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
535.DizPStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
536.DizPStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-EUHO
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
537.DizP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
538.DizP
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
539.
DizP
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
540.BP
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
541.BP
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
542.
BP
Světelné znečištění kulturní krajiny
Kučera, P.Ústav plánovania krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fajkus, Z.
543.
BP
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Ústav plánovania krajiny (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
544.
DizP
Šlechtění meruněk
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / ----
545.
DP
Šlechtění meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
546.
BP
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1 Barda, K.
547.
DP
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
548.
DPŠtúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Demovič, Š.
549.
DizP
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
550.
DP
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních strukturMatějka, D.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Plandorová, D.
551.
BP
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznůÚstav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
552.BPTechnické prostředky pro údržbu komunikacíZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
553.
BP
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadů
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIZ
--
VAV
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
554.
BP
Technika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.Pavlačka, R.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
555.
BP
Technologické využití plodů z rodu PhysalisHorák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / --
--
556.BPTechnologie a jakostní parametry vinných destilátůÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
557.
DP
Technologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
558.
BP
Technologie výroby medoviny
Híc, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vrbová, V.
559.
DPTechnologie výroby ovocných destilátů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Kotrlová, A.
560.
DizP
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietěSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
561.
DPTéma množení okrasných dřevin bylinnými řízkySalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
562.BP
Terapeutická zahrada
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1
563.
DP
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZF
Podrobnosti témy
1 / 1 Grunová, I.
564.
DPTestování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
565.DPTestování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinnéSotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti témy1 / 1
566.
DizP
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
567.
BP
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
568.BPTrávy ve floristické tvorběÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
569.BP
Tvorba veřejných prostorů - Plovárny a koupaliště
Krejčí, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
570.
BP
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Dohnalová, B.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
571.
BP
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
572.
BP
Umělecké dílo ve veřejném prostoru
Šamánek, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy1 / 1 Kačalová, M.
573.
DP
Univerzitní kampus jako krajinářské dílo
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
574.
DizP
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)D-KA----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.
BP
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařstvíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy1 / 1 Sloboda, B.
576.
DP
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti témy
1 / --
577.
DP
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
578.
BP
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / ----
579.
BP
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
580.BPUTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍÚstav plánovania krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
581.
DizP
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
582.BP
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Medlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
583.
BP
Veřejné prostory na venkověDohnalová, B.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
584.BPVeřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. stoletíKopřivová, I.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
585.
BP
Vinařství a vinohradnictví v PolskuChvalinová, K.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
586.
BP
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
587.
BPVírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
588.BPVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieKiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
589.
BPVizualizace jako podklad pro rozhodování o území.Ústav plánovania krajiny (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
590.
BPVliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznechÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
591.
BP
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.DizPVliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
593.DizP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
594.BPVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti témy0 / 1--
595.DizP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
596.BPVliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
597.
BP
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůLicek, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
598.
DizP
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinnéKyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
599.
DizP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
600.
DizPVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZFPodrobnosti témy0 / 1
--
601.
DizPVliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
602.
DizP
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti témy0 / --
--
603.
DP
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vínaPrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
604.
DPVliv flotace na kvalitu výsledného vínaPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZFPodrobnosti témy1 / 1 Pitra, M.
605.
BPVliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / --
Schildová, L.
606.
DizP
Vliv klimatické změny na rostliny
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
607.
DizP
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Ústav plánovania krajiny (ZF)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
608.
BP
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
609.
DizPVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1
--
610.
DizP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
611.
DPVliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinnéSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
1 / 1
Vachek, O.
612.
DizP
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalitu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
613.DizPVliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
614.
DizPVliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
615.
DPVliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víněPrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
616.DizPVliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-ZKA----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
617.
DizP
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
618.
DP
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Burian, J.
619.
DizP
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / 1--
620.
BP
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----VAVZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
621.
BPVliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
0 / --
--
622.
DizP
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
Budínová, D.
623.
DizPVliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti témy0 / 1--
624.
BP
Vliv podnože na příjem minerálních látekPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti témy
1 / 1
625.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAVZFPodrobnosti témy0 / 2
--
626.
DPVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--NVAV
ZF
Podrobnosti témy0 / 2--
627.
DP
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti témy
0 / 1
--
628.DizP
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Baroň, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR----ZF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
629.DP