Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyTrackIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znaků
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
0 / 1
--
2.
BT
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravinDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
3.
DisTAleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)D-LA
D-LA-LA
--
FH
1 / 1
Klepárník, R.
4.
BT
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno VyvlečkováNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD--
FH
1 / 1
5.DT
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH0 / ----
6.
DT
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / --
7.
BT
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FHprohlížet1 / 1 Doubková, E.
8.
DTAnalytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávŠnurkovič, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--
NZTKP
FH1 / 1 Prokop, J.
9.
DT
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--
FH
prohlížet
0 / 1
--
10.BT
Analýza historického vývoje systému zeleně sídla
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
11.
BT
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátůDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH0 / ----
12.BT
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
13.
BT
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
14.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)
B-RMGM
--
--
FH
prohlížet0 / 2
--
15.BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
2 / 2
16.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
1 / 1
17.
BT
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet0 / 1
--
18.
BT
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Jagošová, K.
19.
DisT
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE----FHprohlížet0 / 1--
20.BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--FH1 / 1
21.
BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LAA
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
22.DTAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HE
C-HE-H
--
FH0 / 1--
23.
DT
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
0 / 1--
24.
DT
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH0 / 1--
25.DisT
Aquaponic vegetable production
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH0 / 2
--
26.BT
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH0 / ----
27.
BT
Archeologie v zahraděWilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
28.
BTArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1
29.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--
FH
0 / 1
--
30.DTArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
31.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN--NVAVFHprohlížet1 / 2
32.
BT
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 2
--
33.BT
Aromatické látky v bílých vínech
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
34.BTAspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
0 / 1
--
35.BTBaktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
0 / 1
--
36.
BT
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověkaKopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1--
37.
BT
Bezreziduální produkce zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
38.
DT
Bílá vína a jejich antioxidační kapacitySoural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
prohlížet
0 / 1
--
39.
BTBIO trendy ve vinařstvíDepartment of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
1 / 1 Matejička, J.
40.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
41.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FH
0 / --
--
42.BT
Biovína v České republice a ve světě
Horák, M.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
43.
DT
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH1 / 1 Linhová, D.
44.
DisT
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1--
45.BTDešťové zahrady pro městské ulice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
46.
DTDetection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevinesEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
47.
DisT
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FHprohlížet
1 / 1
48.
DTDetekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
49.
DT
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
50.
BT
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / --
--
51.
DT
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTD
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
prohlížet1 / 1 Buchtová, S.
52.
BT
Dětské hřiště jako sociokulturní fenomén
Medlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
1 / 1
53.
DisT
Development of LED lighting in intensive production systemsDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
FHprohlížet0 / ----
54.
BT
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
55.
DT
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zónaKulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH0 / 1
--
56.
DT
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1
--
57.
DT
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
58.
DT
Diplomní projekt - volné téma
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
59.
DTDiplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
60.
DTDiplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůDamec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
61.DTDiplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůDeans Office of the Faculty of Horticulture (FH)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
62.
DT
Diplomní projekt obnovy historické zahrady
Damec, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
0 / 1
--
63.
DT
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA
--
FHprohlížet
0 / 1
--
64.DisT
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
1 / 1
65.
BT
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
66.
BT
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH0 / ----
67.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--FHprohlížet0 / 1--
68.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
prohlížet
1 / 1
69.DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
70.BT
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Poláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet0 / 1--
71.
DisT
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-HE
--
--FH
0 / 1
--
72.
DT
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního uměníKučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
73.DT
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN--
--
FH
0 / 1
--
74.
DisT
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA--FHprohlížet
1 / 1
Bártová, P.
75.BTEnergetické využití odpadních produktů z vinařských provozůMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
1 / 1
76.
DT
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
77.
DT
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkceDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEC-HE-MAMHP
--
FH
0 / 1
--
78.DisT
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pests
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HED-HE-H--FH
1 / --
Jababu, N.
79.DT
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno Žembová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
1 / 1
Žembová, K.
80.
DT
Farní a klášterní zahrady
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
81.
DT
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / ----
82.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkáchPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR----
FH
prohlížet1 / 1 Vrána, P.
83.
DTFlavonoidy rodu Origanum, zadáno FialaNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH1 / 1 Fiala, J.
84.
DT
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)C-LA--
--
FH
prohlížet0 / 1--
85.
BTFragmentace krajinySedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
86.
BT
Fragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
----
FH
0 / 1
--
87.
BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuFilipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHprohlížet1 / 1
88.
BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
89.BTFytoplazmy napadající révuDepartment of Fruit Science (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
90.
BT
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcieKiss, T.Department of Fruit Science (FH)B-HEN
B-HE
--
B-HE-VV
VAV
--
FHprohlížet
0 / 1
--
91.BT
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-HE
B-H-JRPZ
B-HE-PHP
--
--
FH
1 / 1
92.
DisT
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--FH1 / 1
93.
DTGenetická analýza klonů odrůdy révy vinné PálavaBaránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
94.
BTGenetické databáze na internetu a jejich využitíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
95.
BT
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
0 / --
--
96.BT
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
0 / 1
--
97.
BT
Genius loci historického zahradního prostoru.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
98.
BT
Genové manipulace révy
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
99.
BT
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtěníVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
prohlížet0 / 1
--
100.
DisT
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látek
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
101.
BT
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníkyEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
1 / --
Neustroeva, A.
102.
DT
Grotta a nympheum v zahradním umění
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHprohlížet0 / 1
--
103.DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
104.DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHprohlížet
0 / 1
--
105.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HORT
--
--
FH
0 / --
--
106.
DisTHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--FHprohlížet0 / 1
--
107.
BT
Historický park jako veřejný prostor
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FHprohlížet0 / 1--
108.
BT
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařstvíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
109.
BT
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaDepartment of Landscape Planning (FH)B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
0 / 1
--
110.BTHistorie, pěstování a využití konopí v českých zemíchDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
111.
BT
Historie, pěstování a využití tabáku v českých zemích
Kopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
0 / 1--
112.DisT
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
113.DisT
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
1 / 1
114.
DT
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozráváníKožíšková, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FH
0 / --
--
115.
BTHodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkciDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FH0 / 1--
116.
BTHodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-MGM
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
117.DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / 1
--
118.DTHodnocení energetického potenciálu u matolinBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
1 / 1
119.
DT
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Ondrášek, I.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
120.
DisT
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
121.BTHodnocení fyziologických parametrů u révyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAVFHprohlížet
0 / 1
--
122.
BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
123.BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
124.
BTHodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
0 / 2
--
125.
DT
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
0 / 1
--
126.
DT
Hodnocení jakostních parametrů cidrů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
------
FH
prohlížet
0 / 1
--
127.DT
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Department of Fruit Science (FH)------FH0 / 1--
128.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architekturyŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
129.
DT
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
2 / 2 Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
130.DTHodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--FH1 / 1 Růžičková, T.
131.
BT
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
0 / 1
--
132.
DT
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
1 / 1
133.
DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
134.
BT
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FHprohlížet
0 / 1
--
135.
DT
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
136.
DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
1 / 1
137.DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN--
--
FHprohlížet0 / 1
--
138.
DT
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
139.
BT
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH0 / 1--
140.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
141.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 2
--
142.BTHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchNečas, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
0 / 2
--
143.
DT
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
144.
DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
1 / 1
145.DT
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
1 / 1
Minksová, D.
146.DTHodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
147.BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
148.DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
prohlížet0 / 1
--
149.
DT
Hodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinnéPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
150.
BT
Hodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinnéPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
151.
DT
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v KroměřížiVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------FHprohlížet1 / 1 Charuzová, K.
152.
DT
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinicDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
153.BTHodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
154.
BT
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a EurybiaUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
155.
DT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
156.
BTHodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
157.BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
1 / --
158.
BT
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
prohlížet
0 / --
--
159.
DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
1 / 1
160.DTHodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH0 / 1
--
161.BT
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
162.
BT
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
163.
DisT
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Department of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR
--
--
FH
1 / 1
164.
DisTHodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE--
--
FH0 / --
--
165.DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
166.
DT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / --
--
167.
BT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / --
--
168.DT
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
169.
BT
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH1 / -- Vozdecká, M.
170.
DT
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
0 / 1--
171.
DT
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
prohlížet0 / --
--
172.
BT
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
173.
DTHodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobámMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FHprohlížet0 / 1--
174.
DTHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FH
1 / 1
175.
BTHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------FH
1 / 1
176.
BT
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR--
FH
1 / --
Šikulová, M.
177.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM
--
--FH
1 / --
178.DTHodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněkNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
------FHprohlížet0 / 1
--
179.
DT
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
1 / 1
180.DTHodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovinNečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
181.
DT
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FHprohlížet1 / 1 Jančura, Š.
182.
BT
Houbové choroby révy vinné.Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH1 / 1 Hrazdilová, M.
183.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH1 / 1
184.DT
Hydroponická kultivace révy vinné
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
185.BT
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FH
0 / 1
--
186.
BT
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbách
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
187.
BTCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--FH0 / --
--
188.
BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FHprohlížet
0 / 2
--
189.BTIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FHprohlížet
1 / --
190.
DisT
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkách
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-LFM--
--
FFWTprohlížet
1 / 1
Frejlichová, L.
191.DisT
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
Department of Landscape Planning (FH)D-LA--
--
FHprohlížet
1 / 1
Fialová, Z.
192.
BT
Identifikace a možnosti regenerace hodnot historické kulturní krajiny.
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
B-RMGM
--
--
--
--
FH0 / 1--
193.
BT
Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
prohlížet
1 / 1
Jamrožová, A.
194.
BTIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitŽallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
prohlížet
1 / --
Nogová, S.
195.
BT
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovySedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH0 / 1
--
196.
BT
Identifikace potenciálních krajinných kompozicSedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
197.
DT
Identita krajiny a rozvoj venkova
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--FH1 / 2
198.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
prohlížet
0 / 1
--
199.
DTIn vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
200.
BTInformace bez tabulíDohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
B-LSA
B-LA
--
B-LSA-LA
B-LA-LA
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
201.
DisT
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-ZAHR
--
--
FH1 / 1 Štůsková, K.
202.
DT
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH0 / 1
--
203.
DT
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
204.
BT
Inspirace přírodou
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FDB-FD-FD--
FH
1 / --
205.
DT
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / 1 Veselý, J.
206.
DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 2--
207.
DT
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA----FH0 / --
--
208.
BT
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)------FH0 / 1--
209.
DTKompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA--
--
FH
prohlížet0 / 1--
210.
BT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--FHprohlížet
1 / 1
211.
DT
Koncepce regenerace komponované krajiny
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH0 / 2
--
212.
BT
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Jurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
1 / -- Jančíková, T.
213.
BT
Konverze železničních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH1 / 1
214.
DT
Koupací nádrže a biobazényKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH0 / 1
--
215.
DT
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH0 / 1
--
216.
BT
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LR--
FH
0 / 1
--
217.
BT
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet1 / 1
218.
BT
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
----FHprohlížet
0 / 1
--
219.BTKrajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA--
FH
0 / ----
220.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
221.
DT
Krajinářská studie vybraného území
Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FHprohlížet2 / 2
222.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
0 / ----
223.DT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH1 / 1 Řezanina, Z.
224.
DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republikyŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--FH0 / 1--
225.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálů
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHprohlížet0 / 1
--
226.DTKrajinný plán modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1--
227.BT
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHprohlížet0 / 1--
228.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HED-HE-H
--
FH
1 / 2
Průchová, S.
229.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH0 / 2
--
230.BTKvalita a zpracování plodů rybízuKožíšková, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-H
B-HE-PHP
B-H-JRPZ
--
--
FHprohlížet1 / 1 Hotárková, T.
231.
DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
0 / 1
--
232.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM--FHprohlížet
1 / --
233.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FHprohlížet1 / 2 Škorpíková, E.
234.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
prohlížet0 / 2--
235.
BT
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
236.
DT
Léčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno Vostalová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-RMGM
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Vostalová, M.
237.
DTLékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlinDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEN
--
NH
FH
0 / 1
--
238.DTLisování olejů ze semen méně známých ovocných druhůMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--FHprohlížet0 / 1--
239.DTLitovel a řeka
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
240.
DTManagement komponované krajinySalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
241.
BT
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
242.
DT
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--FH0 / 1
--
243.DisT
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA----FHprohlížet
1 / 1
Šmída, J.
244.BTManagement programu památky zahradního uměníKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 2
Forejtková, L.
245.
BT
Management výživy v průběhu fermentace
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--FH0 / 1--
246.
DT
Management zakládání a údržby květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH0 / ----
247.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1 Štainerová, K.
248.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
----
FH
0 / 1
--
249.
BTManagementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
3 / 1
250.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
B-RMGM
--
--FH
0 / 1
--
251.
BT
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
252.
BTMechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
253.BTMechanizační prostředky pro výsadbu vinicVeverka, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHprohlížet
0 / 1
--
254.
DT
Městská periferieDepartment of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
0 / 1
--
255.
BT
Městský park jako propojení sídla s krajinouKulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet
0 / 1
--
256.
BT
Městský park na zaniklých strukturách
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
0 / 2
--
257.BTMetabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
258.
BT
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
259.
BTMeteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
prohlížet
0 / 1
--
260.
BTMetody hodnocení retence a infiltrace půdy
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
prohlížet
0 / --
--
261.
BT
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEB-HE-H--FHprohlížet1 / 1
262.BT
Mezigenerační zahrada
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
Nováková, A.
263.DTMikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
264.BT
Mikroklima kontejnerovny
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 2
--
265.BTMnožení dřevin bylinnými řízkySalaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
266.
DisT
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-EUHO
--
--
FH
1 / 1
267.
DT
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémomMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Slepčan, O.
268.BTModerní enologické metody při výrobě bílých vín
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHprohlížet1 / 1 Savelieva, V.
269.
BTModerní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicíchBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
0 / 1
--
270.
BT
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
271.
BT
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FHprohlížet1 / 1
272.
BT
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Šamánek, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet1 / 1 Kollárová, J. N.
273.
BTModrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studie
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet
1 / 1
274.BT
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
1 / 2
275.
DT
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
276.
DT
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Department of Fruit Science (FH)
C-HEN
C-HE
--
C-HE-MAMHP
NVAV
VV
FH
0 / 1
--
277.
DisT
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE----
FH
0 / 1
--
278.BT
Možnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorbě
Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / 1 Bracek, F.
279.
DisTMožnosti a limity regenerace reliktní krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FHprohlížet
1 / 1
280.
BTMožnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1
Černoch, M.
281.
BT
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV--FH
0 / 1
--
282.
BT
Možnosti energetického využití odpadů z pálenicVeverka, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
283.DTMožnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelůDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
284.
BT
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Bukovská, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FHprohlížet1 / 1 Slezák, D.
285.BTMožnosti konverze agrárních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
286.
BT
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřenímiSalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
287.
BT
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
2 / 2
288.
DT
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
289.
DisT
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Procházka, V.
290.
BTMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRVlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
291.
DisT
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / 1--
292.
BT
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
0 / 1
--
293.
BTMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HEB-HE-H--
FH
0 / 1--
294.BTMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH0 / 1
--
295.
BT
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FHprohlížet0 / 1--
296.
DT
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicíchPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH0 / --
--
297.
BT
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicích
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
298.
BT
Možnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCAPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)------FHprohlížet
0 / --
--
299.
DT
Možnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCA
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
prohlížet
0 / --
--
300.DT
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH1 / 2
301.
DT
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
--
--
MENDELU
0 / ----
302.
BTMožnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictvíČížková, A.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
0 / 1
--
303.
BT
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Čížková, A.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
304.DTMožnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)C-LA--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
305.
DT
Možnosti využití dálkového snímkování a hodnocení mikroklima vinice v prognóze padlí révy (Erysiphe necator)
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FHprohlížet
0 / --
--
306.
BT
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet0 / 1
--
307.
BT
Možnosti využití fytoremediace v ZAKAKopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
1 / 1
Valičeková, A.
308.
BT
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LA-LA
--
FH0 / 1
--
309.
BTMožnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FH
0 / 1
--
310.
BT
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA
B-LSA-LA
B-LSA-LR
--
--
FH0 / 1--
311.BTMožnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
312.DT
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKPFHprohlížet
0 / 1
--
313.
BT
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Department of Horticultural Machinery (FH)B-LA
B-LA-LM
--MENDELU0 / 1
--
314.
DTMožnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
315.
DT
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
316.BTMožnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktůDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
317.
DTMožnosti zlepšení výživy zeleniny v režimu ekologického zemědělstvíKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH0 / 1--
318.BTMožnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHprohlížet
0 / 1
--
319.BTMykotoxiny ve víně.Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FH
1 / 1
Osičková, N.
320.
BT
Nákladovost při zakládání viniceZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1
Mrázová, S.
321.DT
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
322.
DT
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH0 / 1
--
323.
DT
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného ÚjezduBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FH1 / 1
324.DT
Návrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektu
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
----MENDELUprohlížet0 / 1--
325.
DT
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LM
--
FH0 / 1--
326.
DT
Návrh riešenia interiérovej zelenej steny
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
327.
DT
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
328.
DT
Návrh založení arboreta
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
0 / 1
--
329.
BT
Netradiční ovocné destiláty
Soural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
1 / 1
330.DisTNetřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE----
FH
prohlížet0 / 1
--
331.
DT
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenace
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / --
--
332.
DisT
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1 Appelová, P.
333.
BT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LSA
B-LA-LA
B-LSA-LA
--
--
FH
0 / 2--
334.
DT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
335.
BT
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Dukátníková, B.
336.BTNové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařstvíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
prohlížet0 / 1--
337.
DTNové způsoby ovlivnění tvorby adventivních kořenů u řízkovancůBurgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
338.
BTObnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Burská, V.
339.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
340.
BT
Obnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH1 / 1 Vašínová, K.
341.
DT
Obnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LA--FHprohlížet
1 / 1
342.
BT
Obnova památky krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LAA
--
--
FH
0 / 1
--
343.
DT
Obnova soukromé historické zahradyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
0 / 1
--
344.
DT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 2
--
345.BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / 2
--
346.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--FHprohlížet0 / 2
--
347.
DT
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
348.
DTObraz sídla a krajinyDohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 1--
349.
BT
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
prohlížet
0 / 1
--
350.DTObsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechSoural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
prohlížet
1 / 1
Faitová, E.
351.
BT
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 2 Špindlerová, A.
352.DisTOdrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu HylotelephiumUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FHprohlížet1 / 1 Sotolářová, O.
353.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FH0 / --
--
354.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--FH
0 / 1
--
355.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH1 / -- Komárek, P.
356.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
prohlížet
0 / --
--
357.
DT
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
358.
DT
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1 Dlasková, J.
359.
DisT
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
----FHprohlížet1 / 1
360.
BT
Ochrana krajinného rázu vybraného modelového územíDepartment of Landscape Planning (FH)B-LAA----
FH
0 / 1
--
361.
BT
Opěrné konstrukce vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
362.DisT
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR
--
--
FH
1 / -- Franková, Š.
363.
DisT
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HED-HE-H--
FH
prohlížet
1 / 1
Kadlecová, E.
364.
DisT
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
365.DTOptimalizace světelných podmínek při množení dřevinBurgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
prohlížet0 / 1
--
366.
DT
Optimalizace systému zeleně sídlaSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
1 / 2
367.
DisT
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuře
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--FH0 / 1
--
368.
BT
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH0 / 2--
369.DT
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / --
--
370.DTOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluDepartment of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
0 / 1
--
371.
DT
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluDepartment of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FHprohlížet0 / 1--
372.
DTOvěření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH0 / 1
--
373.DT
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
1 / --
374.DTOvěření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semenMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
375.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
376.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhůBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH0 / 1
--
377.
BT
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FHprohlížet0 / ----
378.
DisTOvěření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinnéBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
379.DTOvěření vlivu mikrobiálního přípravku na kvalitativní parametry dřevinBurgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
380.
DT
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FH0 / 1--
381.
BTOxidativní výroba vínDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--FH
1 / 1
Poláček, L.
382.
DT
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / --
Svobodová, V.
383.
BT
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Jurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FH
1 / 1
Vargovčíková, B.
384.
DTPerspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA--
--
FH
0 / 1
--
385.
BT
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
--
--
--
FH0 / 2
--
386.BT
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA--
--
FH
prohlížet0 / --
--
387.BT
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
----FH0 / --
--
388.
BTPerspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
389.
BT
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH1 / 1
390.BTPerspektivní stromy pro použití v městské zeleniMiksová, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
prohlížet1 / 2 Loula, J.
391.DTPerspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHprohlížet1 / 1 Arnošt, V.
392.
DisTPěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
393.
BT
Pěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH0 / 1--
394.
DT
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
395.
DT
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 3
--
396.BTPlochy podél železniční trati v intravilánu městaMedlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH0 / 1
--
397.BT
Pocket parks Brno - Židenice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
398.BTPodrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.Jurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD
--
FH
1 / 1
399.BTPohornická krajinaDepartment of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
400.
DT
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------
FH
prohlížet
0 / --
--
401.
DTPokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révyPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FHprohlížet0 / --
--
402.
DT
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Ondrášek, I.
Department of Fruit Science (FH)
------
FH
0 / 1
--
403.
BT
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--FHprohlížet1 / -- Škuláňová, T.
404.
DT
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
405.
DisT
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H
--
FH
1 / 1
406.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
0 / 1
--
407.
DTPorovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictvíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
0 / 1
--
408.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictvíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
0 / 1
--
409.DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
----
FH
0 / 1
--
410.
DTPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHprohlížet1 / 1
411.
DTPorovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHprohlížet
0 / 1
--
412.DTPorovnání softwarů pro analýzu genetických informacíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
0 / --
--
413.BTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
0 / 1--
414.
DTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
415.
DTPorovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
prohlížet
1 / 1
416.
DTPorovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologieDepartment of viticulture and enology (FH)
--
----FH
1 / 1
Hlaváčková, T.
417.
BT
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Kumšta, M.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / -- Hajdúchová, M.
418.DT
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHprohlížet
1 / 1
419.
BT
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochSkoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LAB-LA-LM
--
FH
0 / 1--
420.
DTPosvátno v krajiněDohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
prohlížet
0 / 1
--
421.
DisT
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvkyKuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-KA
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Drochytková, J.
422.
BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Šamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
423.
BTPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoruŠamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
Marková, K.
424.
BT
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuNovotná, Ž.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
prohlížet0 / ----
425.
DTPoutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinouDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 1
--
426.
BT
Použití inertních plynů ve vinařstvíKandourova, A.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--FH
0 / 1
--
427.
DT
Použití mulče při produkci dřevin v kontejnerechDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FHprohlížet
0 / --
--
428.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1
--
429.
BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
--
--
FH
0 / 1
--
430.BTPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
431.BT
Použití symbiotických hub v okrasné školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / --
--
432.
BT
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Čížková, A.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
433.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
434.
DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH1 / 1 Vavřiník, A.
435.
BT
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnikDepartment of Horticultural Machinery (FH)B-HEB-HE-H
--
FH
prohlížet0 / 1
--
436.
BT
Proluky v sídelních útvarechDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
437.
BT
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
0 / 1
--
438.
DTProměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnostiKulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
Kuchyňková, A.
439.
BT
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
1 / 2 Bazalová, S.
440.
BT
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském krajiNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 2
--
441.
BT
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHprohlížet0 / 1
--
442.
BT
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturySkoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
--
--
MENDELU0 / 1--
443.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostůDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / --
--
444.
DT
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / --
--
445.
BT
Půdopokryvné výsadby rostlin
Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
prohlížet1 / 1 Novák, R.
446.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FHprohlížet0 / 1
--
447.
BT
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
1 / 1 Durčáková, A.
448.
DT
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FH0 / 1
--
449.
DisT
Rekreační program veřejného parku a jeho proměnyDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--
FH
0 / 1
--
450.DT
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM--FHprohlížet0 / 1--
451.
DisT
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressorsPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 2--
452.DisTRevitalizace a rekonstrukce v plodných vinicíchPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
1 / 1 Mádl, F.
453.
DT
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 1--
454.
DT
Revitalizace stromořadí ve městě s pomocí aplikace půdních kondicionérů.
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--NHFH0 / 1--
455.
BT
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
456.BT
Rod Hemerocallis.
Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
0 / 1
--
457.
BT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FH
0 / --
--
458.
DisT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
459.
BT
Roubování zeleninových druhů
Jezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FHprohlížet0 / 1
--
460.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH0 / ----
461.
DTRozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCRRaddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
462.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuRaddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
0 / --
--
463.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FH
0 / --
--
464.
DisT
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE--
--
FH
prohlížet0 / 1--
465.
DisT
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlinPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
1 / --
Sekanina, P.
466.
DT
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FHprohlížet1 / 1
467.
BT
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru městaMedlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
468.
DisT
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ARI
----
FBE
prohlížet0 / ----
469.BT
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH1 / 1 Suchý, M.
470.
DT
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LM--
FH
prohlížet0 / 2--
471.
BTSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
472.
BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
473.
DisT
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE--
--
FH0 / 1--
474.
BT
Skalický vinný región Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
1 / --
Janota, J.
475.DT
Skladování lyoflizovaných jablek
Soural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKP
FH
prohlížet
1 / 1
476.
DT
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Jezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
0 / 1--
477.
DT
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
0 / 1
--
478.
DT
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
479.
DTSledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinicDepartment of Horticultural Machinery (FH)------
FH
prohlížet0 / --
--
480.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
481.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
482.DisT
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LAD-LA-LA--
FH
prohlížet1 / 1
483.
BTSoučasná úroveň poznání genomu druhu CapsicumMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
484.
BT
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / 1--
485.
BT
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet0 / 1--
486.
BT
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemích
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--VAVFHprohlížet0 / 1
--
487.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--
VAV
FH0 / 1--
488.BT
Současné trendy ve šlechtění letniček
Sotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
489.BTSoučasné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Repin, V.
490.
BT
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
491.BT
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
prohlížet1 / 1 Stránská, A.
492.
BT
Soudobý městský parkPoláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1--
493.
BTSoundscape - krajina zvukůDohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--
FH
1 / 1
494.BTSpecifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
Vodičková, K.
495.
BTSrovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 1
--
496.
BT
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
497.
DTStanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
498.
DT
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
prohlížet0 / 1
--
499.
DT
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
500.
BTStanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyŠtefl, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LR--FH
0 / --
--
501.
BT
Starobylé výmladkové lesy
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
------
FH
prohlížet0 / ----
502.
BT
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
503.
BT
Stilbeny v révě vinnéDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH0 / 1--
504.
DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
--
--FHprohlížet
0 / --
--
505.
DT
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
Kříčková, K.
506.BT
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FHprohlížet1 / 1 Ošlejšková, K.
507.
DT
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
----
FH
prohlížet
0 / 2
--
508.
BTStudie rozvoje rekreačního využití modelového území.Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
1 / 1
Menšíková, T.
509.DT
Studie založení ochranného lesního pásu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--FHprohlížet1 / 1
510.
DisT
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
----
FH
prohlížet0 / 1--
511.DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Michlovský, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE--
--
FH
0 / 1
--
512.
DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
1 / 1
Sochorová, L.
513.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
0 / 1
--
514.BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
515.
DisT
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FH
0 / 1
--
516.
DTStudium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH0 / 1
--
517.
BT
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------FH
0 / 1
--
518.
BT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 2
--
519.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
520.
BT
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH0 / 1
--
521.
DisTStudium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Balík, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
1 / 1
522.
DisT
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
----FH1 / 1
523.DisTStudium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-HED-HE-H
--
FHprohlížet
1 / 1
524.
DisT
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR--
--
FH
1 / 1
525.
DisT
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkcePokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / --
--
526.BTStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivo
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
0 / 1--
527.
DisT
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
528.
BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--
FH
0 / 2
--
529.DT
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH0 / 1
--
530.
DT
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestrisBaránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FHprohlížet0 / 1--
531.
DTStudium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRDepartment of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
0 / 1--
532.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--FH0 / --
--
533.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO
--
--
FH
1 / -- Saleem, S.
534.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT
--
--FHprohlížet0 / ----
535.
DisT
Study of internal quality of vegetable in organic farming systemPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
536.
DisT
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
537.
BT
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1--
538.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno BečvářováNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD
--
FHprohlížet
1 / 1
Bečvářová, K.
539.BTSvětelné znečištění kulturní krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
1 / 1 Fajkus, Z.
540.
BT
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
541.DisT
Šlechtění meruněk
Department of Fruit Science (FH)D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
FHprohlížet1 / -- Gála, P.
542.
DT
Šlechtění meruněk
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
----FH0 / 2
--
543.
BT
Šlechtění révy vinné - historie a vývojVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
544.DTŠpenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkciDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FH1 / --
545.
DisT
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
546.DT
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH0 / 1
--
547.BTTechnické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznůZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
548.BTTechnické prostředky pro údržbu komunikací
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
549.BTTechnika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadůDepartment of Horticultural Machinery (FH)B-HEN--VAV
FH
0 / 1--
550.
BT
Technika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.
Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
0 / --
--
551.
BTTechnologické využití plodů z rodu PhysalisDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
552.
BT
Technologie a jakostní parametry vinných destilátů
Šnurkovič, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HB-H-JRPZ
--
FH
0 / --
--
553.DisTTechnologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Suská, A.
554.
DisT
Technology of vegetable production with low pesticide residues
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO--
--
FH
0 / 1
--
555.
BT
Terapeutická zahrada
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FH1 / 1 Koláčková, B.
556.
BT
Terroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH0 / --
--
557.
DT
Terroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznůPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH0 / --
--
558.
DTTest patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
559.
DTTestování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH0 / 1
--
560.
DT
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
561.
DisT
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
562.
BTTrávy ve floristické tvorběKuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
prohlížet1 / -- Šmídová, V.
563.BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
564.
BT
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stresMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FH
0 / 1
--
565.BTUmělecké dílo ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHprohlížet1 / 1
566.
DisT
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)D-KA
--
--
FH
1 / 1
567.BT
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
568.
DTUplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleninyPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
2 / --
569.
DT
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 2
--
570.
BT
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
0 / --
--
571.BTÚpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
572.
BT
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Smetanová, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
----FH0 / 1
--
573.
DisT
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
0 / 1--
574.
BT
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--
FH
1 / 1
575.
BT
Veřejné prostory na venkově
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH0 / 1--
576.BTVeřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. stoletíDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FHprohlížet1 / 1 Vaculíková, K.
577.
BT
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH0 / 1
--
578.
BT
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH
1 / 1
Boukalová, P.
579.
BT
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
prohlížet0 / 1
--
580.
BTVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieKiss, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
581.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--FH
0 / 2
--
582.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
0 / 1
--
583.BT
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--FH0 / 1
--
584.DisT
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH0 / 1--
585.
DisTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
586.
BT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet
0 / 1
--
587.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H--FH
0 / 1
--
588.
BTVliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH0 / 1--
589.
BT
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznů
Licek, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
590.
DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
591.
DisTVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1
--
592.DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHprohlížet0 / 1
--
593.
DisT
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH0 / 1
--
594.
DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR----FHprohlížet0 / ----
595.
DTVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vínaDepartment of viticulture and enology (FH)------FHprohlížet1 / 1 Podholová, S.
596.
DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Pitra, M.
597.
BT
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleSotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / --
598.DisT
Vliv klimatické změny na rostliny
Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-LA
D-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
599.
DisTVliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Department of Landscape Planning (FH)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
600.BTVliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV--FHprohlížet0 / 1
--
601.DisTVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
602.DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
603.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
1 / 1
Červinka, L.
604.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H
--
FHprohlížet0 / 1
--
605.
DisTVliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHprohlížet
0 / 1
--
606.DT
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1 Šulík, M.
607.
DisT
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
--
--
FH
0 / 1
--
608.DisTVliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR--
--
FH
prohlížet0 / ----
609.DT
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FHprohlížet0 / 1--
610.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1
--
611.BTVliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
VAV
FHprohlížet
0 / 1
--
612.
BT
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHprohlížet0 / ----
613.DisT
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE----FHprohlížet1 / 1 Budínová, D.
614.
DisT
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
615.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH0 / 1--
616.
DTVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FHprohlížet
0 / 2
--
617.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--NVAV
FH
0 / 2
--
618.
DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
619.
DT
Vliv pomocné půdní látky na růst dřevin v kontejnerechSalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
620.
DT
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů
Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
621.
BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
0 / 1--
622.
BT
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHprohlížet
0 / 1
--
623.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 2
--
624.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živin
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
625.DisT
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Helmová, T.
626.BT
Vliv technologických postupů na obsah biogenních aminů ve víně
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet
1 / 1
Janušík, J.
627.
DisT
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnostiDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
628.
DisT
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
prohlížet0 / 1--
629.DisT
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vína
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH1 / 1 Vrbová, L.
630.DisTVliv terroir na kvalitativní parametry vínPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
prohlížet
0 / 1
--
631.
DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vínPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH0 / 1
--
632.
DisTVliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území..Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-KA
--
--FH1 / 1 Kohoutková, K.
633.DisT
VLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
634.
DT
Vliv vnějších faktorů na senzorické vlastnosti lahvových vínHorák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN--
NVAV
FH1 / 1 Klusák, D.
635.
DisTVliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHprohlížet
0 / 1
--
636.DisTVliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
637.
BTVliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštuPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
638.BTVoda jako esenciální prvek zahrady.Lebedová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA--
--
FHprohlížet0 / 2
--
639.
BT
Voda v různých formách a v proměnách historie zahradního prostoru.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet
0 / 1
--
640.
DTVoda ve městě v kontextu současných klimatických změnDepartment of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
641.BT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
B-RMGM
--
--
--
--
FH
0 / 2
--
642.
BT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změnSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FHprohlížet2 / 2 Vraspírová, E.
Kheková, E.
643.BTVodní toky a jejich úpravy a napojení na urbanistickou strukturu v intravilánu sídelKokeš, P.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
644.
BT
Voľná téma
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
645.DT
volné téma
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
646.
DT
volné téma
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--NHFH1 / 1 Poppek, S.
647.BT
Volné téma
Bukovská, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-H
B-HEN
B-HE
B-H-H
--
B-HE-VV
--
Z
--
FHprohlížet
0 / 1
--
648.
DT
Volné téma
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
649.
BT
Volné téma
Department of Landscape Planning (FH)------
FH
0 / 1
--
650.
BT
Volné téma
Martinková Kuchyňková, H.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
651.
BT
Volné téma
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
------FH
0 / 1
--
652.
BT
Volné téma
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--