Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.DT Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znakůVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
2.DisTAleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)D-LAD-LA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1 Klepárník, R.
3.BT
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vyvlečková, A.
4.
DT
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
5.
BT
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
6.
DT
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--
NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1
7.
DTAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštůŠnurkovič, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
1 / 1
Dostálová, A. D.
8.BTAnalýza nabídky keřů na českém trhuŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
9.BTAnalýza nabídky trvalek na českém trhuŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------FHDetails of topic1 / 1 Koluchová, L.
10.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)------FH
Details of topic
2 / 2
Cichrová, M.
Skalníková, D.
12.
BT
Analýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČR
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic0 / 1--
13.
BT
Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukru
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FHDetails of topic
1 / 1
Jedličková, M.
14.
BT
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhuHorák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1--
15.
BTAnalýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinuDepartment of Landscape Planning (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Jagošová, K.
16.DisTAnalýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účelyDepartment of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
17.BTAplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
----FHDetails of topic1 / 1
18.DT
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HEC-HE-MAMHP
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
20.DTAplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)------FH
Details of topic
0 / 1
--
21.
DisT
Aquaponic vegetable production
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
22.
BT
Aquaponie pro produkci rostlin a rybPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Božik, K.
23.
BT
Archeologie v zahradě
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
24.BT
Architektonická studie - Krajiny soudobého českého industriálu
Krejčí, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
Vašková, T.
25.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHDetails of topic1 / 1
26.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic0 / 1--
27.DTArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHDetails of topic0 / 1--
28.
DTAroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN--
NVAV
FH
Details of topic1 / 2 Brimusová, L.
29.BT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 2--
30.
BT
Aromatické látky v bílých vínech
Horák, M.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
32.
BTBaktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
33.
BTBenefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1 Hromková, H.
34.
DT
Bezpečné cesty města
Krejčí, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
35.
DT
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Soural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN
--
NVAV
FH
Details of topic0 / 1
--
36.
BT
BIO trendy ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
Matejička, J.
37.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
38.DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / ----
39.BT
Biovína v České republice a ve světě
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic1 / 1 Štancl, M.
40.
DT
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEN--NHFHDetails of topic
1 / 1
41.
DisT
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
42.
BT
Dešťové zahrady pro městské ulice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Brázdová, T.
43.
DT
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevinesEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
44.
DisT
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi ApiaceaeBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic1 / 1 Wohlmuth, J.
45.DTDetekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
46.DTDetekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FHDetails of topic1 / 1 Bílková, J.
47.
BT
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodami
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
48.
DT
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTD
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1
49.
BT
Dětské hřiště jako sociokulturní fenomén
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
1 / 1
50.
DisT
Development of LED lighting in intensive production systems
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
51.BTDiferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zónaKulhánková, Z.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Poláčková, T.
53.
DT
Diplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavby
Wilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Mesíková, P.
54.
DT
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahradyWilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1
--
55.
DT
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
56.
DT
Diplomní projekt - volné témaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
57.
DT
Diplomní projekt - volné téma
Wilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--FH
Details of topic
2 / 2
58.
DT
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
59.
DT
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Damec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
60.
DT
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Deans Office of the Faculty of Horticulture (FH)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
61.
DT
Diplomní projekt obnovy historické zahradyDamec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic0 / 1
--
62.
DT
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1--
63.
DisT
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Halouzková, K.
64.BTDynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahodDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
65.
BT
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
66.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
67.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
68.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Kupská, V.
69.
BT
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Poláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
70.DisTEfektivita pěstitelských technologií v zelinářstvíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
71.DTEkologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního uměníKučera, P.Department of Landscape Planning (FH)----
--
FHDetails of topic0 / 1
--
72.
BT
Ekologické přípravky na ochranu révy vinné
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1 Nesvadbová, V.
73.
DisT
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
74.DisTEkologizace hydroponického systému pěstování zeleninyKopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR----FH
Details of topic
0 / 1
--
75.DT
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
76.DisT
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LAD-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
77.
BTEnergetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
78.
DT
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoceMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
79.DTEnergetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkceMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
1 / 1
80.
DisT
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pestsPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic1 / -- Jababu, N.
81.
DT
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno ŽembováNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
Details of topic
1 / 1
82.
DTFarní a klášterní zahradyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / --
--
83.DT
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
84.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
85.DTFlavonoidy rodu Origanum, zadáno FialaNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
Details of topic1 / 1 Fiala, J.
86.
DT
Fragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)C-LA--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
87.
BTFragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
88.
BT
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
----FH
Details of topic
0 / 1
--
89.BTFriedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuFilipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FHDetails of topic
1 / 1
Štemberková, K.
90.
BTFriedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1--
91.BT
Fytoplazmy napadající révu
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
92.
BT
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Department of Fruit Science (FH)
B-HEN
B-HE
--
B-HE-VV
VAV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
93.
BT
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zráníDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-HE
B-H-JRPZ
B-HE-PHP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Spurná, K.
94.
DisT
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
1 / 1
95.DTGenetická analýza klonů odrůdy révy vinné PálavaBaránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic
1 / 1
96.
BT
Genetické databáze na internetu a jejich využitíMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
97.
BTGenetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
Details of topic
0 / --
--
98.
BT
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
99.BTGenius loci historického zahradního prostoru.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
100.BTGenové manipulace révy
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
101.
BT
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtěníMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
102.
DisT
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látekPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
103.
BT
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / --
Neustroeva, A.
104.
DT
Grotta a nympheum v zahradním umění
Damec, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
105.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
106.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
107.
DisTHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemíDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HORT----FHDetails of topic
0 / --
--
108.
BTHistorický park jako veřejný prostorDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic0 / 1--
109.
BT
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
110.
BT
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO Pálava
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic1 / 1 Kovařík, L.
111.DisT
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Department of viticulture and enology (FH)D-HE----FH
Details of topic
0 / 1
--
112.
DisTHodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE----
FH
Details of topic
1 / 1
Heinrich, M.
113.
DT
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Kožíšková, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FHDetails of topic
0 / --
--
114.BTHodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
115.
BT
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--FH
Details of topic
1 / 1 Dočekalová, I.
116.
DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
117.
DT
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
118.
DT
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
119.
DisT
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
120.
BTHodnocení fyziologických parametrů u révyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
VAV
FH
Details of topic0 / 1
--
121.BTHodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využitíMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
122.
BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1--
123.BT
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
124.
DTHodnocení infiltrační schopnosti půd u vinicBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
125.
DT
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFYDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
126.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
127.DT
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
2 / 2
128.
DTHodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
1 / 1 Růžičková, T.
129.
BT
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
130.DT
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Fojtík, T.
131.DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
132.
BT
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
133.
DTHodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoníDepartment of Fruit Science (FH)------FHDetails of topic0 / 1--
134.
DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FHDetails of topic1 / 1
135.
DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
----
FH
Details of topic
0 / 1--
136.
DTHodnocení půdního zhutnění u vinicBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic0 / 1--
137.
BT
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic0 / 1--
138.
BTHodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Mendl, A.
139.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
140.
BT
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitých
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
141.
DTHodnocení rozchodníků typové sekce rodu HylotelephiumUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
142.
DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FHDetails of topic
1 / 1
Wallová, V.
143.
DT
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
144.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
145.BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic0 / 1
--
146.DTHodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
147.
DT
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v KroměřížiVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
148.
DT
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / ----
149.
BT
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
150.
BT
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / 1
--
151.
DT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
152.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / --
--
153.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / --
154.
BT
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
155.
DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Tekielska, D. A.
156.
DTHodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
157.
BT
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
158.
BT
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 2
--
159.DisTHodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnostiDepartment of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
160.DisT
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
161.
DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněkNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
162.DT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
163.
BT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Department of Fruit Science (FH)------
FH
Details of topic0 / --
--
164.
DT
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1--
165.BT
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.
Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / --
166.
DT
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
167.
DT
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-H
--FH
Details of topic
0 / ----
168.
BTHodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněkNečas, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
Details of topic
0 / 2
--
169.DTHodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobámMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
170.
DT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FHDetails of topic
1 / 1
Březinová, Z.
171.
BT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Bednář, J.
172.BTHodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / --
173.DTHodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM
----
FH
Details of topic1 / -- Paulusová, N.
174.
DT
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněkNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
------
FH
Details of topic
1 / 1
Gála, P.
175.DTHodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyDepartment of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
176.DT
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
177.
DT
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
178.BT
Houbové choroby révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Hrazdilová, M.
179.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
180.
DT
Hydroponická kultivace révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
181.
DisT
Hyperoxidace moštů při výrobě vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
182.
BT
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakceEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
183.
BT
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbách
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Pipreková, M.
184.
BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
185.
BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FH
Details of topic0 / 2--
186.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / --
187.
DisT
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkách
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-LFM----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
188.
DisTIdentifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Fialová, Z.
189.BTIdentifikace a prezentace historických krajinných strukturDepartment of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic1 / 1 Jamrožová, A.
190.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitŽallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / -- Nogová, S.
191.BT
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
192.
BT
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
193.
DT
Identita krajiny a rozvoj venkovaDepartment of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--FHDetails of topic
0 / 2
--
194.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
195.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
196.
DisT
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-ZAHR--
--
FHDetails of topic0 / 1--
197.
DT
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
198.
DT
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1
--
199.BTInspirace přírodouKuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic1 / -- Jirečková, E.
200.
DT
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
Veselý, J.
201.
DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 2--
202.
DTKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzděláváníKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
1 / --
203.
BT
Kompostování odpadních produktů z vinařstvíČížková, A.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
204.
DTKompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
----FHDetails of topic
0 / 1
--
205.
BT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Růžičková, P.
206.
BT
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FH
Details of topic
1 / --
Jančíková, T.
207.
BT
Konverze železničních brownfields
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
208.
DT
Koupací nádrže a biobazény
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
Details of topic
1 / 1
Wojnar, O.
209.
DT
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
210.
BT
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěTrpáková, L.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LR--
FH
Details of topic
0 / 1
--
211.BT
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Žallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
212.
BT
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití územíSmetanová, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA----
FH
Details of topic0 / 1
--
213.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LA-LA
--FH
Details of topic
0 / ----
214.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového územíMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Sýkorová, M.
215.
DT
Krajinářská studie vybraného územíSedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
216.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)------FH
Details of topic
0 / ----
217.
DT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Řezanina, Z.
218.
DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
219.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
220.DTKrajinný plán modelového územíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)C-LA----
FH
Details of topic
0 / 1
--
221.
BTKultivace a detekce bakterií přenosných osivemEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1--
222.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
Details of topic
1 / 2
Průchová, S.
223.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
224.
BT
Kvalita a zpracování plodů rybízuKožíšková, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-H
B-HE-PHP
B-H-JRPZ
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Hotárková, T.
225.
DT
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN--
NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1
Ralenovská, M.
226.DT
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Němcová, A.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN--
NZTKP
FH
Details of topic0 / 1
--
227.
BT
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladováníDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HB-H-JRPZ
--
FH
Details of topic0 / 1
--
228.
DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
229.
BTKvětinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--
FHDetails of topic
1 / --
230.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LR
--
FHDetails of topic1 / 2
231.BTKvětinové prvky v městském prostoru.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
232.BT
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Hanáková, V.
233.DT
Léčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno Vostalová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-RMGM
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
234.DT
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
Details of topic
0 / 1
--
235.
DT
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
236.
DT
Litovel a řeka
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Řmotová, P.
237.
DT
Management komponované krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHDetails of topic
0 / 2
--
238.
BTManagement květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v KroměřížiVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
239.
DT
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt ZdounkyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
240.
DisTManagement péče v objektech památek krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
241.
BTManagement programu památky zahradního uměníDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Zilayová, R.
Zavadilová, L.
242.
BT
Management výživy v průběhu fermentace
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / 1
Popp, V.
243.
DTManagement zakládání a údržby květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
244.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
245.BTManagementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FHDetails of topic3 / 1 Jurczyga, Š.
Goldman, J.
Oczková, J.
246.BTMechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEB-HE-VV--FH
Details of topic
0 / 1
--
247.
BT
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
248.BT
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
249.
BT
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHDetails of topic
0 / 1
--
250.
DT
Městská periferie
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FHDetails of topic1 / 1 Slavíková, K.
251.BTMěstské terasy - krajinářská koncepce modelového objektuAmbrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
252.
BTMěstské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektůDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / --
253.
BT
Městský park jako propojení sídla s krajinou
Kulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
2 / 1
254.
BT
Městský park na zaniklých strukturách
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
1 / 2
255.
BT
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
256.
BT
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1--
257.
BT
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic1 / 1 Kutěj, T.
258.
BT
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
259.
BT
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEB-HE-H--
FH
Details of topic
1 / 1
260.
BT
Mezigenerační zahrada
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Nováková, A.
261.
DT
Mezinárodní soutěže v oboru krajinářská architekturaAmbrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
262.
DT
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
263.
BT
Mikroklima kontejnerovnyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
264.DisTMobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elementsBaránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-EUHO
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
265.
DT
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
Details of topic
1 / 1 Slepčan, O.
266.
BT
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1 Savelieva, V.
267.BTModerní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1--
268.BT
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
269.
BT
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1
270.
BTModerní zásahy v památkách krajinářské architekturyŠamánek, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kollárová, J. N.
271.
BT
Modrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studie
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHDetails of topic
1 / 1
Rosiarová, D.
272.
BT
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2
273.
DT
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
274.DT
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Department of Fruit Science (FH)
C-HEN
C-HE
--
C-HE-MAMHP
NVAV
VV
FHDetails of topic
0 / 1
--
275.
DisT
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE----
FH
Details of topic0 / 1
--
276.
BT
Možnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorbě
Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
277.DisT
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA--
FH
Details of topic1 / 1
278.
BT
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1 Černoch, M.
279.
BTMožnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
280.
BT
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Veverka, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic0 / 1
--
281.
DTMožnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelůDepartment of Fruit Science (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
282.
BT
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Bukovská, P.Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Slezák, D.
283.
BT
Možnosti konverze agrárních brownfieldsMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
284.BTMožnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřenímiSalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
285.BT
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
286.DTMožnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníDokoupil, L.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Lančarič, L.
287.DisT
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Procházka, V.
288.BTMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRVlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
289.
DisT
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Kopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
290.
BTMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
291.BTMožnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
292.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
B-HE-H
--FHDetails of topic
0 / 1
--
293.
BT
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorběBulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1--
294.
DT
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictvíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 2
295.
BT
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatuSalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
296.
DT
Možnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůů
Němcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN
--
NH
FH
Details of topic
1 / 1 Nečas, D.
297.DTMožnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémůSkoupil, J.Department of Horticultural Machinery (FH)C-LA--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
298.
BT
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictvíČížková, A.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
299.
BT
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / 1--
300.
DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1--
301.
DTMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
302.BT
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
303.
BT
Možnosti využití fytoremediace v ZAKA
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1 Valičeková, A.
304.
BT
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
305.BT
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
306.
BT
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuřeDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA
B-LSA-LA
B-LSA-LR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
307.BT
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FHDetails of topic1 / 1
308.
DT
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
Details of topic
0 / 1
--
309.BTMožnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
310.
DT
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1
--
311.
DT
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Sobotková, T.
312.
BT
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktůBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
313.
BT
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhůNěmcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / 1
314.
BT
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
315.
BT
Mykotoxiny ve víně.
Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1 Osičková, N.
316.
BT
Nákladovost při zakládání vinice
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / 1
317.
DT
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
318.DTNávrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
319.
DT
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
Káchová, N.
320.
DT
Návrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektu
Skoupil, J.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
321.
DT
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--FHDetails of topic1 / 1
322.DTNávrh riešenia interiérovej zelenej stenyMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FHDetails of topic1 / 1
323.DT
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)------FHDetails of topic
0 / 1
--
324.
DT
Návrh založení arboreta
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FH
Details of topic
1 / 1
Hybler, S.
325.BT
Netradiční ovocné destiláty
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / 1 Koláčková, P.
326.DisT
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
327.
DTNová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / --
--
328.
DisT
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČRDepartment of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Hlaváčková, P.
329.BT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
B-LA-LA
B-LSA-LA
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
330.DT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
331.
BT
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
----FH
Details of topic
1 / 1
Dukátníková, B.
332.
BT
Nové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
333.
DT
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FH
Details of topic
1 / 1
334.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Burská, V.
335.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
336.
BT
Obnova památky krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Vašínová, K.
337.DTObnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kania, A.
338.
BTObnova památky krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LAA
----FH
Details of topic
0 / 1
--
339.
DT
Obnova soukromé historické zahrady
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------FH
Details of topic
1 / 1
Murínová, A.
340.
DT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 2--
341.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--FH
Details of topic
0 / 2
--
342.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--FH
Details of topic
0 / 2
--
343.
DT
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA----FH
Details of topic
0 / 1
--
344.
BT
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
VAV
FHDetails of topic
0 / 1
--
345.
DT
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechSoural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NVAVFH
Details of topic
1 / 1 Faitová, E.
346.
BTObytná městská krajinaKrejčí, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
347.
BTObytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architekturyŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 2
348.
DisT
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----FHDetails of topic1 / 1
349.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
350.DisTOdrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HED-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
351.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / --
352.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------
FH
Details of topic
0 / --
--
353.
DT
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / ----
354.DT
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1 Dlasková, J.
355.
DisT
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Jeništová, J.
356.
DTOchrana krajinného rázu CHKO PálavaDepartment of Landscape Planning (FH)
--
----FHDetails of topic1 / 1
357.
BT
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
--
--FH
Details of topic
0 / 3
--
358.BTOpěrné konstrukce vinicZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
359.
DisT
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
0 / ----
360.DisTOptimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmiBaránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HED-HE-H--FHDetails of topic1 / 1
361.
DisTOptimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změnySalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
362.
DTOptimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
363.DT
Optimalizace systému zeleně sídla
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA----FHDetails of topic
1 / 2
Vařejková, T.
364.
DT
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
365.
DisT
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuře
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
366.BT
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
367.DT
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
368.
DT
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 1
--
369.
DT
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
370.
DT
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1--
371.DT
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Sklenář, S.
372.
DT
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1
--
373.
DTOvěření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhůDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 1--
374.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
375.BTOvěření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího strojeMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
376.DisTOvěření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinnéBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
1 / 1
377.
DT
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Department of Fruit Science (FH)----
--
FHDetails of topic0 / 1
--
378.
BT
Oxidativní výroba vín
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHDetails of topic1 / 1
379.DTPéče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Svobodová, V.
380.
BT
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Vargovčíková, B.
381.DTPerspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchemBulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
----
FH
Details of topic0 / 1--
382.BTPerspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
--
--
--
FHDetails of topic0 / 2
--
383.
BTPerspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
384.
BTPerspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--FHDetails of topic0 / ----
385.
BT
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
386.
BTPerspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
387.
BT
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2
Loula, J.
388.
DTPerspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHDetails of topic
1 / 1
389.
DisT
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkciUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE----
FH
Details of topic
0 / 1
--
390.BTPěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
391.
DTPěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Department of Landscape Planning (FH)
------FHDetails of topic
0 / 2
--
392.
DT
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
----FHDetails of topic
0 / 3
--
393.
BT
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Medlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
394.
BT
Pocket parks Brno - Židenice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
395.
BT
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD--FH
Details of topic
1 / 1
396.
BT
Pohornická krajinaDepartment of Landscape Planning (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1--
397.
DT
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
398.
DT
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
399.
DT
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
400.
BT
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LR--
FH
Details of topic
1 / --
Škuláňová, T.
401.DTPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
402.
DisT
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
403.
DT
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Havelková, L.
404.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
Details of topic
1 / 1 Hausknechtová, V.
405.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
----FHDetails of topic
0 / 1
--
406.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
407.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)C-HEN
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
408.DT
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Jurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1 Lorencová, K.
409.
DTPorovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznůPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
410.
DT
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informacíMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / --
--
411.
BT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1
--
412.
DT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
413.
DT
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
414.
BT
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
415.DTPorovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikaceDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
416.
DT
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
Details of topic
1 / 1 Hlaváčková, T.
417.DTPorovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.Jurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
418.
BTPosouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochDepartment of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
419.
DisT
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
420.BTPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoruŠamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1 Lashkevich, H.
421.
BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoruŠamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
422.
BT
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na Frenštátsku
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
0 / --
--
423.
DTPoutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinouDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 1--
424.
BT
Použití inertních plynů ve vinařství
Kandourova, A.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--FH
Details of topic
0 / 1
--
425.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
426.
BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
----FH
Details of topic
0 / 1
--
427.
BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
428.
BT
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezeníČížková, A.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
429.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Salaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
430.
DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
----
FH
Details of topic0 / 1
--
431.
BT
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnikMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-H
--FH
Details of topic
0 / 1
--
432.
BT
Proluky v sídelních útvarechKokeš, P.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
433.
BT
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
Details of topic
0 / 1--
434.
DTProměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1
435.
BTProstory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studieDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kopčilová, B.
436.BTProstupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 2
437.DTProtimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelůDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
438.
BT
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
439.
BT
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
440.
BT
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
----
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
441.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
442.
DT
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VPKuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / ----
443.BTPůdopokryvné výsadby rostlin
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Novák, R.
444.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
445.
BTRealizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
446.
DT
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHDetails of topic0 / 1
--
447.DisT
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
448.
DTRekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
449.
DisT
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HED-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 2
--
450.
DisT
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE----FH
Details of topic
1 / 1 Mádl, F.
451.DT
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 1
--
452.
BT
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
453.BT
Rod Hemerocallis.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
454.
BT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
455.
DisT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE----FH
Details of topic
0 / 1
--
456.
BT
Roubování zeleninových druhů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H--
FH
Details of topic0 / 1--
457.DT
ROZHRANÍ MĚSTA A KRAJINY
Krejčí, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Bezděková, T.
458.DTRozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuRaddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
459.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
460.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Raddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
461.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
462.
DisT
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
463.DisT
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / --
Sekanina, P.
464.
DT
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NHFH
Details of topic
1 / 1 Pečivová, K.
465.
BTŘešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru městaMedlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
466.
DisTŘízení systému závlah a dávkování živin v hydroponiiPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ARI
--
--
FBE
Details of topic
0 / ----
467.
BT
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FHDetails of topic
1 / 1
468.
DT
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LM--FHDetails of topic
0 / 2
--
469.
DisT
Scénografie v krajinářské architektuře
Ambrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
470.
BT
Sekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCA
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
471.BTSelekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1--
472.
DisT
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
473.BTSkalický vinný región Kumšta, M.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
474.
DT
Skladování lyoflizovaných jablek
Soural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1 Fajgara, D.
475.
DT
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zeleninDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
476.DTSledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleninyJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
477.
DT
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1 Výbošťoková, A.
478.DTSledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
479.
DisTSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
0 / 1--
480.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
481.
DisTSmart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA--FH
Details of topic
1 / 1 Březinová, M.
482.
BT
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Raddová, J.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
483.
BT
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1--
484.
BT
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHDetails of topic1 / 1 Sedlmajerová, A.
485.BTSoučasné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--VAVFH
Details of topic
0 / 1
--
486.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic1 / -- Damborská, L.
487.
DT
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
488.
BT
Současné trendy ve šlechtění letničekDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Ščipák, M.
489.
BTSoučasné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic
1 / 1
Repin, V.
490.BT
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Poláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1--
491.
BTSoudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Stránská, A.
492.
BT
Soudobý městský park
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
493.
BT
Soundscape - krajina zvuků
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--FH
Details of topic
0 / 1--
494.
BTSpecifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
495.BT
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
496.
BT
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
497.
DT
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
498.
DTStanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--FH
Details of topic
0 / 1
--
499.
DT
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
500.BTStanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR--
FH
Details of topic
0 / --
--
501.
BT
Starobylé výmladkové lesy
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)------
FH
Details of topic1 / --
502.
BT
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
503.
BT
Stilbeny v révě vinnéDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
504.
DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
505.
DT
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
506.
BT
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
507.DT
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
508.BTStudie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Menšíková, T.
509.DT
Studie založení ochranného lesního pásu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Zezulová, T.
510.DisTStudium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
511.
DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
512.DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
513.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
514.BTStudium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / --
515.
DisT
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesuDepartment of Horticultural Machinery (FH)D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
516.
DT
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
517.BTStudium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metodRaddová, J.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
518.
BT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiDepartment of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic
0 / 2
--
519.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
520.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1
521.
BT
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1
--
522.DisTStudium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
----FHDetails of topic
0 / 1
--
523.DisTStudium kyslíku v různých technologických fázích výroby vínaDepartment of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
524.
DisT
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
525.
DisT
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínDepartment of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
526.
DisT
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
527.
DisT
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
528.
BT
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivo
Ondrušiková, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
529.
DisT
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
530.
BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA--
--
FHDetails of topic0 / 2--
531.
DT
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
532.DT
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Tesařík, Š.
533.DTStudium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--
FH
Details of topic0 / 1
--
534.DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
535.DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-EUHO
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
536.DisTStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
537.
DisT
Study of internal quality of vegetable in organic farming systemPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
538.DisT
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE----
FH
Details of topic
0 / 1
--
539.
BTSubstráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic0 / 1
--
540.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--FH
Details of topic
1 / 1
541.BTSvětelné znečištění kulturní krajinyKučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1 Fajkus, Z.
542.
BT
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
543.
DisT
Šlechtění meruněk
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
544.
DT
Šlechtění meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 2--
545.
BT
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
546.
DT
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkciJezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
547.
DTŠtúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
548.
DisT
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
549.
DTTatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních strukturMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHDetails of topic
1 / 1
Plandorová, D.
550.BT
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
551.BT
Technické prostředky pro údržbu komunikací
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
552.
BT
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadů
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEN
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
553.
BTTechnika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
Details of topic
0 / --
--
554.
BT
Technologické využití plodů z rodu Physalis
Horák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
------
FH
Details of topic
0 / --
--
555.BT
Technologie a jakostní parametry vinných destilátů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / --
556.
DT
Technologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.
Híc, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
557.
BT
Technologie výroby medoviny
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / 1
558.
DT
Technologie výroby ovocných destilátů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN
--
NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1
559.
DisT
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietěSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
560.
DT
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízky
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FHDetails of topic0 / ----
561.
BT
Terapeutická zahrada
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Koláčková, B.
562.
DT
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Grunová, I.
563.
DT
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1--
564.
DT
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
565.DisT
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
566.
BT
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1
567.
BT
Trávy ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
1 / -- Šmídová, V.
568.
BT
Tvorba veřejných prostorů - Plovárny a koupaliště
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Černý, P.
569.
BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
570.
BT
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stresBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
571.
BT
Umělecké dílo ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
572.
DT
Univerzitní kampus jako krajinářské dílo
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
573.
DisTUplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA----
FH
Details of topic
0 / 1
--
574.BTUplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařstvíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
Sloboda, B.
575.
DT
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / -- Schreyerová, M.
576.DT
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
577.BTUplatnění zlatého řezu ve floristice.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-FD
B-FD-FD
--FH
Details of topic
0 / --
--
578.BTÚpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatelKokeš, P.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
579.BTUTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍDepartment of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
580.DisTVegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LAD-LA-LA
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
581.
BT
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
582.BTVeřejné prostory na venkově
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
583.BTVeřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. stoletíKopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
584.BT
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Chvalinová, K.Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kočí, D.
585.
BT
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
586.
BT
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
587.
BT
Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieKiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
588.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAB-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 2
--
589.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
590.BTVliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1--
591.DisTVliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinnéPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
592.
DisTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
593.
BT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
594.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--FH
Details of topic
0 / 1
--
595.BT
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
596.BTVliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůLicek, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic1 / 1
597.
DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)D-HE----
FH
Details of topic
0 / 1--
598.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
599.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
600.DisTVliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
601.
DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
602.DTVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vínaPrůšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
Podholová, S.
603.
DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vínaPrůšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Pitra, M.
604.
BT
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonale
Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / -- Schildová, L.
605.
DisT
Vliv klimatické změny na rostlinyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
606.
DisT
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
607.BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHDetails of topic0 / 1--
608.
DisTVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
609.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
610.
DTVliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic1 / 1
611.
DisTVliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalitu
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Červinka, L.
612.DisTVliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vínaPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--FHDetails of topic
0 / 1
--
613.
DisTVliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1--
614.
DT
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1 Šulík, M.
615.
DisTVliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-LA
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
616.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR----
FH
Details of topic0 / ----
617.
DT
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1
618.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
619.
BT
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
----
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
620.BTVliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / --
--
621.DisTVliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Budínová, D.
622.
DisTVliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
623.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
624.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--NVAV
FH
Details of topic0 / 2
--
625.DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN
--
NVAV
FH
Details of topic
0 / 2
--
626.
DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--