Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znakůMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
2.
DisP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyKučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet
1 / 1
3.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-FT
B-FT-FT
--
ZF
1 / 1
Vyvlečková, A.
4.DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
5.
DP
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
1 / --
6.
BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF1 / 1 Doubková, E.
7.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
1 / 1
Prokop, J.
8.DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF0 / 1
--
9.BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
1 / 1
Folwarczna, A.
10.
BPAnalýza nabídky trvalek na českém trhuŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
1 / 1
11.BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
2 / 2
12.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZF
1 / 1
Dědová, I.
13.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Horák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
14.
BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
1 / 1 Jagošová, K.
15.
DisP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účelyÚstav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
16.BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----ZFprohlížet1 / 1 Bačkovský, R.
17.
DPAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virůMendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--
ZF
0 / 1
--
18.DPAplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
0 / 1
--
19.DPAplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
20.
DisP
Aquaponic vegetable productionPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF0 / 2--
21.
BP
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
22.BP
Archeologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFprohlížet
0 / 1
--
23.
BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
24.BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFprohlížet0 / 1
--
25.
DPArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
26.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--
NVAV
ZF
1 / 2 Brimusová, L.
27.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
0 / 2
--
28.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
29.
BPAspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
30.
BP
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Ústav ovocnictví (ZF)
------ZF0 / 1
--
31.
BP
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověkaKopřivová, I.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1 Hromková, H.
32.
DP
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ
--
NVAVZF0 / 1
--
33.
BP
BIO trendy ve vinařstvíPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
1 / 1
34.
DP
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
35.
DP
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
36.BPBiovína v České republice a ve světěÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
37.
DP
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--NZ
ZF
prohlížet
1 / 1
38.DisP
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
39.
BPDešťové zahrady pro městské uliceŠevčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Brázdová, T.
40.DP
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
41.
DisP
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
42.
DP
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
0 / 1--
43.
DP
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCRMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
44.
BP
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiPeňázová, E.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFprohlížet
0 / --
--
45.
DP
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTDEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
1 / 1
46.
BP
Dětské hřiště jako sociokulturní fenomén
Medlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
47.
DisP
Development of LED lighting in intensive production systemsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
ZFprohlížet0 / ----
48.
BP
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Ústav plánování krajiny (ZF)------ZFprohlížet
0 / 1
--
49.
DPDiplomní projekt - Příměstská rekreační zónaKulhánková, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
50.DPDiplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavbyÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
1 / 1
51.DPDiplomní projekt - Studie obnovy historické zahradyWilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
52.
DPDiplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
0 / 1--
53.
DP
Diplomní projekt - volné téma
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
2 / 2
54.DPDiplomní projekt - volné téma
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
55.
DP
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
56.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Radilová, L.Děkanát ZF (ZF)------MENDELUprohlížet0 / --
--
57.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Damec, J.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
58.
DPDiplomní projekt obnovy historické zahradyDamec, J.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
59.
DP
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF0 / 1--
60.DisP
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
Halouzková, K.
61.
BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
--
--ZFprohlížet0 / ----
62.BP
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF0 / ----
63.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
64.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--
ZF
0 / 1
--
65.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
66.
BP
Edukativní a osvětová funkce zahradyPoláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
0 / 1
--
67.
DisP
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
68.
DP
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Ústav plánování krajiny (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
69.
BP
Ekologické přípravky na ochranu révy vinné
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
1 / 1
Nesvadbová, V.
70.
DisP
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR----ZFprohlížet
0 / 1
--
71.
DisP
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
0 / 1
--
72.
DP
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní MoravyZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
73.
DisP
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
74.
BP
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF1 / 1 Konečný, J.
75.
DP
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFprohlížet0 / 1--
76.
DP
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZFprohlížet1 / 1 Bartáková, A.
77.
DisPEvaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pestsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
1 / --
78.
DP
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno Žembová
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF1 / 1
79.
DP
Farní a klášterní zahradyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------
ZF
0 / --
--
80.
DPFenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušníÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
81.
DisPFenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
0 / 1
--
82.DP
Flavonoidy rodu Origanum, zadáno Fiala
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
1 / 1
83.
BP
Fragmentace krajinyÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
84.
DP
Fragmentace krajinySedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
85.
BPFragmentace krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
----
ZF
prohlížet0 / 1
--
86.BPFriedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet1 / 1 Štemberková, K.
87.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet0 / 1
--
88.
BP
Fytoplazmy napadající révuNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
89.
BP
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcieÚstav ovocnictví (ZF)B-ZIZ
B-ZI
--
B-ZI-VIN
VAV
--
ZFprohlížet0 / 1--
90.
BPFyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-ZI
B-Z-JRPZ
B-ZI-ZZP
--
--
ZF
1 / 1
Spurná, K.
91.
DisP
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
92.
DP
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné PálavaMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
93.BPGenetické databáze na internetu a jejich využitíMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
94.
BP
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
0 / --
--
95.
BPGenetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
96.BPGenius loci historického zahradního prostoru.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF0 / 1--
97.BPGenové manipulace révyBaránková, K.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF0 / 1
--
98.
BP
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtěníMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
99.
DisPGenové zdroje révy vinné a profil fenolových látekPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1
--
100.
BPGrapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
1 / --
101.
DPGrotta a nympheum v zahradním uměníDamec, J.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet0 / 1--
102.
DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet0 / 1--
103.
DPHistorická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
104.DisPHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT----
ZF
0 / --
--
105.
DisP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF0 / 1--
106.
BPHistorický park jako veřejný prostorPoláčková, L.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFprohlížet0 / 1--
107.
BP
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařstvíBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
108.BPHistorie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
109.DisP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
110.DisP
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Heinrich, M.
111.DP
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Kožíšková, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZIZ
N-ZI-ZZP
--
JRPZ
NZTKP
ZF0 / --
--
112.
BP
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
prohlížet0 / 1
--
113.BPHodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKAB-ZKA-SZ--ZFprohlížet0 / 1--
114.
DisP
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR----
ZF
0 / 1
--
115.
DP
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZF
1 / 1
116.DPHodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet1 / 1
117.
DisP
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI--
--
ZF
0 / 1--
118.
BP
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAVZF
0 / 1
--
119.
BPHodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využitíMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF0 / 1--
120.BP
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
121.
BP
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet0 / 2--
122.
DP
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF
0 / 1
--
123.
DP
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFYÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
124.
BPHodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architekturyÚstav biotechniky zeleně (ZF)------ZF
0 / 2
--
125.DP
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
2 / 2 Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
126.
DP
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíBaránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF1 / 1
127.
BP
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
0 / 1
--
128.
DP
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
1 / 1
129.DPHodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČRKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
130.
BP
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
131.DPHodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoníWolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
prohlížet0 / 1--
132.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
1 / 1
133.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ----ZF0 / 1
--
134.DP
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
135.BP
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----VAV
ZF
0 / 1
--
136.BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)----
--
ZF
prohlížet0 / 1--
137.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 2
--
138.
BPHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitých
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
139.
DPHodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
140.DP
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1 Wallová, V.
141.
DP
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkáchZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZFprohlížet1 / 1 Minksová, D.
142.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
143.
BP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
0 / 1
--
144.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
145.DP.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v KroměřížiVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
prohlížet1 / 1 Charuzová, K.
146.DP
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
147.
BP
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
148.
BP
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
149.
DP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / ----
150.BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZFprohlížet
0 / --
--
151.BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--ZF
1 / --
152.BPHodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
0 / --
--
153.
DisP
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi XanthomonadaceaeMendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--ZF1 / 1 Tekielska, D. A.
154.
DP
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip buddingWolf, J.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
155.BP
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
------ZF0 / 1--
156.
BP
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisůÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 2
--
157.
DisPHodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnostiÚstav zahradnické techniky (ZF)D-ZAHR----ZFprohlížet0 / 1
--
158.
DisP
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicíchZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZFprohlížet
0 / --
--
159.DP
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
0 / --
--
160.
DP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoníNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
0 / --
--
161.
BP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
162.
DP
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFprohlížet
0 / 1
--
163.BP
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
1 / -- Vozdecká, M.
164.
DP
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Ústav zahradnické techniky (ZF)------ZFprohlížet
0 / 1
--
165.
DP
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
0 / --
--
166.
BP
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / 2
--
167.DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
168.
DP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
1 / 1
169.BPHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------ZFprohlížet1 / 1 Bednář, J.
170.
BPHodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR--
ZF
prohlížet1 / --
171.DP
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
--
--ZFprohlížet1 / -- Paulusová, N.
172.
DP
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněkÚstav ovocnictví (ZF)------
ZF
0 / 1
--
173.DPHodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
174.
DP
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1--
175.
DP
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet1 / 1
176.
BP
Houbové choroby révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet1 / 1
177.
BP
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
prohlížet1 / 1
178.DPHydroponická kultivace révy vinnéPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZFprohlížet0 / ----
179.
DisP
Hyperoxidace moštů při výrobě vínBaroň, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
180.BPCharakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
181.
BPCharakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbáchEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
1 / 1
Pipreková, M.
182.BP
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
0 / --
--
183.
BP
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA
--
--
ZF
prohlížet0 / 2--
184.
BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
1 / --
185.
DisP
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkách
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-LFM--
--
LDF
0 / 1
--
186.
DisPIdentifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péčeSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA--
--
ZF
1 / 1
187.
BP
Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZF
1 / 1
188.
BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
1 / -- Nogová, S.
189.
BPIdentifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovyÚstav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
190.BPIdentifikace potenciálních krajinných kompozicSedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet0 / ----
191.
DP
Identita krajiny a rozvoj venkovaÚstav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--ZFprohlížet
0 / 2
--
192.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
193.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFprohlížet0 / 1--
194.
BPInformace bez tabulíÚstav plánování krajiny (ZF)B-KA
B-ZKA
B-ZAKA
--
B-ZKA-ZKA
B-ZAKA-ZKA
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
195.
DisP
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
0 / 1--
196.DP
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
0 / 1
--
197.DP
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
198.
BP
Inspirace přírodou
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
1 / -- Jirečková, E.
199.DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
200.
DPKeře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuřeŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------
ZF
0 / 2
--
201.
DP
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
1 / --
202.
BP
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1--
203.
BP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
----ZFprohlížet
1 / 1
Růžičková, P.
204.
DP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
0 / 1--
205.BPKonstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavyJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
prohlížet1 / -- Jančíková, T.
206.BPKonverze železničních brownfields
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1 Kohoutová, B.
207.DP
Koupací nádrže a biobazény
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--ZFprohlížet0 / 1--
208.
DP
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
209.BPKrajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZAKR
--
ZF
0 / 1
--
210.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
1 / 1
211.
BPKrajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití územíÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----ZF0 / 1--
212.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1 Sýkorová, M.
213.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA--
ZF
prohlížet0 / ----
214.DP
Krajinářská studie vybraného území
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
prohlížet
2 / 2
215.BPKrajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / --
--
216.
DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1 Řezanina, Z.
217.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
0 / 1
--
218.
BP
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálů
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
219.DP
Krajinný plán modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
220.BP
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
221.
DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
1 / 2 Průchová, S.
222.
DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF0 / 2--
223.
BP
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Kožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
224.
DP
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZFprohlížet
1 / 1
225.
DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF0 / 1--
226.
BP
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZB-Z-JRPZ--ZF0 / 1--
227.
DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZF
0 / 1
--
228.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF1 / 2 Škorpíková, E.
229.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
prohlížet
0 / 2
--
230.BPKvětinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ
--ZF1 / -- Svozilová, M.
231.
BP
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF1 / 1 Hanáková, V.
232.
DP
Léčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno Vostalová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-RSZ----ZF1 / 1
233.
DP
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ
--
NZZFprohlížet
0 / 1
--
234.
DP
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZF
0 / 1
--
235.
DP
Litovel a řekaMatějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
236.
DP
Management komponované krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet0 / 2
--
237.
BP
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZFprohlížet0 / 1--
238.DPManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt ZdounkyVilím, S.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1--
239.
DisP
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
----ZF
0 / 1
--
240.
BP
Management programu památky zahradního umění
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 2
Forejtková, L.
241.BP
Management výživy v průběhu fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFprohlížet0 / 1--
242.
DP
Management zakládání a údržby květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
243.
BPManagementová opatření v péči o chráněná územíLacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
244.
BP
Managementová opatření v péči o chráněná územíÚstav plánování krajiny (ZF)
--
----ZFprohlížet
3 / 1
245.BPMechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
246.
BP
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
247.
BP
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
248.BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Veverka, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
249.DP
Městská periferie
Matějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--ZFprohlížet
0 / 1
--
250.
BP
Městské terasy - krajinářská koncepce modelového objektuÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet0 / 1--
251.
BP
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektůAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet
1 / --
Janoušková, K.
252.
BP
Městský park jako propojení sídla s krajinou
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
253.BP
Městský park na zaniklých strukturách
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
254.BPMetabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
255.BPMetabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
256.BPMeteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využitíVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF0 / 1
--
257.BPMetody hodnocení retence a infiltrace půdy
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
258.
BP
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
prohlížet1 / 1 McIntoshová, I.
259.BP
Mezigenerační zahrada
Magni, A.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet1 / 1
260.
DPMezinárodní soutěže v oboru krajinářská architekturaAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
261.
BPMikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 2
--
262.
DP
Mikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
263.
DisP
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-EUHO
----ZFprohlížet0 / 1
--
264.DPModerné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémomMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)------ZFprohlížet
1 / 1
Slepčan, O.
265.
BPModerní enologické metody při výrobě bílých vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFprohlížet
1 / 1
Savelieva, V.
266.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
267.
BP
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozuBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
268.
BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
1 / 1
Stokláska, D.
269.
BP
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
Kollárová, J. N.
270.
BP
Modrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studie
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet1 / 1 Rosiarová, D.
271.BP
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZFprohlížet1 / 2 Krejcarová, M.
272.
DP
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
273.
DP
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Ústav ovocnictví (ZF)N-ZIZ
N-ZI
--
N-ZI-RZT
NVAV
VIN
ZF
prohlížet
0 / 1
--
274.
DisP
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
275.
BP
Možnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF1 / 1
276.DisPMožnosti a limity regenerace reliktní krajinySalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--ZF
1 / 1
277.
BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet1 / 1
278.BPMožnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
0 / 1
--
279.
BPMožnosti energetického využití odpadů z pálenicÚstav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
0 / 1
--
280.
DP
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF0 / 1
--
281.
BPMožnosti jímání a využití dešťové vody v zahradáchBukovská, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
1 / 1
282.
BP
Možnosti konverze agrárních brownfieldsÚstav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
Kršková, V.
283.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
0 / --
--
284.
BP
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA--
--
ZFprohlížet2 / 2
285.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Dokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1 Lančarič, L.
286.
DisPMožnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastechÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
287.
BP
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
288.
DisP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
289.
BPMožnosti posuzování stresové zátěže stromů.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZIB-ZI-Z
--
ZF
0 / 1--
290.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--ZFprohlížet0 / 1
--
291.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--
ZF
0 / 1--
292.
BP
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZF0 / 1
--
293.
DP
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZFprohlížet1 / 2
294.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF0 / --
--
295.
DP
Možnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůů
Němcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ
--
NZ
ZFprohlížet1 / 1 Nečas, D.
296.
DP
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémůÚstav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA
--
--
MENDELUprohlížet0 / ----
297.
BP
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
298.BP
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------
ZF
prohlížet
0 / 1
--
299.
DPMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
300.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
301.
DP
Možnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--ZF
0 / 1
--
302.BPMožnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilůMendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
303.
BP
Možnosti využití fytoremediace v ZAKA
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZFprohlížet1 / 1
304.
BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.Sedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
305.
BP
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-MZKU--ZFprohlížet
0 / 1
--
306.
BPMožnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuřeMiksová, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZF
0 / 1
--
307.
BP
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZF
0 / 1
--
308.DP
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKPZFprohlížet
0 / 1
--
309.BPMožnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpraváchSkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--MENDELUprohlížet0 / 1--
310.
DP
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
311.DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
312.
BP
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF0 / ----
313.
BP
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
1 / 1 Hartmanová, S.
314.
BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1--
315.BP
Mykotoxiny ve víně.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFprohlížet1 / 1 Osičková, N.
316.
BP
Nákladovost při zakládání vinice
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFprohlížet1 / 1 Mrázová, S.
317.DPNávrh databáze genetických informací pro révu vinnouMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF0 / 1--
318.
DP
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
319.
DP
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
prohlížet
1 / 1
Káchová, N.
320.
DPNávrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektuSkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA----
MENDELU
prohlížet0 / 1
--
321.DPNávrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
0 / 1
--
322.DPNávrh riešenia interiérovej zelenej stenyMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
1 / 1
323.
DP
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěnyMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
324.
DP
Návrh založení arboreta
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZFprohlížet
0 / 1
--
325.
BP
Netradiční ovocné destiláty
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--ZF1 / 1
326.DisP
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI----
ZF
prohlížet
0 / 1
--
327.
DP
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenace
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF0 / --
--
328.
DisP
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--ZF
1 / 1
329.
DP
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
1 / 1
330.
BPNové možnosti interpretace hodnot krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
B-ZAKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
--
ZF0 / 2
--
331.
BPNové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavuŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
332.BPNové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařstvíÚstav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF
0 / 1
--
333.
DP
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architektury
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
1 / 1
334.BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZF
1 / 1
335.BPObnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
336.
BP
Obnova památky krajinářské architekturyÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
1 / 1
Vašínová, K.
337.
BP
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-KA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
338.DPObnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
1 / 1
339.
DP
Obnova soukromé historické zahrady
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------ZF
0 / 1
--
340.DPObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 2--
341.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
0 / 2--
342.BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
0 / 2
--
343.
DP
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
0 / 1
--
344.
DP
Obraz sídla a krajinyDohnalová, B.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
0 / 1
--
345.
BP
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAVZFprohlížet0 / 1--
346.
DP
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechSoural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
1 / 1
347.BP
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)------
ZF
prohlížet
1 / 2
Špindlerová, A.
348.
DisP
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
1 / 1
Sotolářová, O.
349.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF0 / --
--
350.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet0 / 1--
351.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet
1 / --
352.
BPOdrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
353.DP
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / ----
354.
DP
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZFprohlížet
1 / 1
Dlasková, J.
355.DisPOchrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
--
--
ZF
1 / 1
356.
DP
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
357.
BP
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoruSalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 3
--
358.
BP
Opěrné konstrukce vinic
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
prohlížet0 / 1
--
359.
DisP
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR----
ZF
0 / --
--
360.
DisPOptimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmiBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
1 / 1
Kadlecová, E.
361.DisPOptimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změnySalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--ZF0 / 1--
362.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
363.DP
Optimalizace systému zeleně sídla
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
1 / 2
Vařejková, T.
364.
DP
Optimalizace uspořádání krajiny modelového územíSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZFprohlížet0 / 1--
365.
DisP
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuře
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZFprohlížet0 / 1
--
366.
BP
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
0 / 2
--
367.DPOvěření kvality seče robotizovaného žacího strojeMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZFprohlížet0 / --
--
368.
DPOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
0 / 1--
369.DPOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIN-ZI-Z--ZF
0 / 1
--
370.
DPOvěření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIN-ZI-Z--
ZF
prohlížet0 / 1--
371.DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Ústav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
1 / -- Sklenář, S.
372.
DP
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
373.
DPOvěření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
374.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhůBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
375.BP
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
376.
DisP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZFprohlížet
1 / 1
Zatloukal, P.
377.
DP
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
378.
BP
Oxidativní výroba vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
1 / 1
379.
DP
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
1 / --
380.BPPermakultúrne pestovanie zeleninyJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF1 / 1
381.
DPPerspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchemBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----
ZF
prohlížet0 / 1--
382.
BP
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Miksová, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF
0 / 2--
383.
BPPerspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůVilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--ZFprohlížet
0 / --
--
384.BPPerspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--ZFprohlížet0 / ----
385.
BP
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
386.BP
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
387.
BP
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Miksová, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
1 / 2
Loula, J.
388.
DP
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
389.DisP
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
390.
BPPěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
391.
DP
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 2
--
392.
DP
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA----
ZF
0 / 3
--
393.
BP
Plochy podél železniční trati v intravilánu městaÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
394.
BPPocket parks Brno - ŽideniceŠevčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
395.BPPodrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT
--
ZF
1 / 1
396.
BP
Pohornická krajina
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
397.
DP
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
prohlížet0 / --
--
398.
DP
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / --
--
399.
DP
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
0 / 1
--
400.BPPorovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničíKuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
1 / --
401.DPPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
0 / 1
--
402.
DisP
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZID-ZI-Z
--
ZFprohlížet
1 / 1
Bednář, A.
403.
DP
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
404.
DPPorovnání nákladů v technologických postupech zelinářstvíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF0 / 1
--
405.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ----ZF0 / 1--
406.DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
407.
DPPorovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----
ZF
0 / 1
--
408.
DP
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Jurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Lorencová, K.
409.
DPPorovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
410.
DP
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF0 / --
--
411.
BP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZFprohlížet0 / 1--
412.
DP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
413.DPPorovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
1 / 1
414.
BP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
415.
DP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikaceÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
416.
DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFprohlížet
1 / 1
417.BPPorovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZFprohlížet1 / --
418.DP
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
419.
BP
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochSkoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU--ZF
0 / 1
--
420.
DP
Posvátno v krajině
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
0 / 1
--
421.
DisP
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-KA----ZFprohlížet
0 / 1
--
422.
BPPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoruÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet1 / 1 Lashkevich, H.
423.
BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZF1 / 1
424.
BP
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuNovotná, Ž.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKR--ZF0 / --
--
425.
DP
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinouÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
0 / 1
--
426.
BP
Použití inertních plynů ve vinařství
Kandourova, A.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFprohlížet0 / 1
--
427.
DPPoužití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architekturyPejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
0 / 1
--
428.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
--
--
ZF
0 / 1--
429.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
430.
BP
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Čížková, A.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
431.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vodySalaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFprohlížet
0 / --
--
432.
DisP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR--
--
ZF0 / 1
--
433.
BP
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIB-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
434.
BPProluky v sídelních útvarechÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
435.
BP
Proměny květinových záhonů v historických souvislostechKuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet0 / 1--
436.
DP
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnostiÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFprohlížet
1 / 1
Kuchyňková, A.
437.
BP
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studieÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet
1 / 1
Kopčilová, B.
438.
BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZF
1 / 2
Bazalová, S.
439.
DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
0 / 1
--
440.
BP
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském krajiNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
------
ZF
0 / 2--
441.BPPřehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZFprohlížet0 / 1--
442.
BP
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Skoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
443.
DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / ----
444.
DPPřístupy k navrhování a projektování bylinných VPÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / --
--
445.
BPPůdopokryvné výsadby rostlinÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet1 / 1 Novák, R.
446.DPRajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
447.
BP
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
1 / 1
Durčáková, A.
448.
DPRecyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálůÚstav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet0 / 1--
449.
DisP
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
450.
DP
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)Rajnoch, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU--ZF0 / 1--
451.
DisP
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressorsPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
0 / 2
--
452.
DisP
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF1 / 1
453.
DP
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Poláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
0 / 1
--
454.
BP
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
455.
BP
Rod Hemerocallis.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFprohlížet0 / 1
--
456.
BP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
0 / --
--
457.DisPRody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
458.BPRoubování zeleninových druhůÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z--
ZF
prohlížet0 / 1--
459.DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF0 / ----
460.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
461.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
462.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Raddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF0 / --
--
463.DisP
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
464.DisP
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet1 / --
465.
DP
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
1 / 1 Pečivová, K.
466.BP
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Medlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
467.
DisP
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponiiÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ARI
--
--
PEF
0 / ----
468.
BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet1 / 1
469.DPSamovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU--
ZF
prohlížet
0 / 2
--
470.
DisP
Scénografie v krajinářské architektuře
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
----ZF
0 / 1
--
471.BPSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
472.BPSelekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFprohlížet0 / 1
--
473.
DisP
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
474.BP
Skalický vinný región
Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZF1 / --
475.
DP
Skladování lyoflizovaných jablekSoural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ
--
NZTKPZF
1 / 1
Fajgara, D.
476.
DP
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Jezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
477.
DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF0 / 1
--
478.DP
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
479.
DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Pavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF0 / --
--
480.
DisP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
----ZFprohlížet0 / 1
--
481.
DisP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR--
--
ZFprohlížet0 / 1--
482.
DisP
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Ústav plánování krajiny (ZF)D-ZKAD-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet
1 / 1
483.
BP
Současná úroveň poznání genomu druhu CapsicumRaddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / ----
484.
BP
Současná úroveň poznání genomu révy vinné Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
485.
BP
Současné drobné sakrální projevy v krajiněMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
486.
BP
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZFprohlížet
0 / 1
--
487.
BP
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF0 / --
--
488.DP
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZF0 / 1--
489.
BPSoučasné trendy ve šlechtění letniček
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
490.
BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
1 / 1
Repin, V.
491.
BP
Soudobá zahrada v historickém kontextuPoláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFprohlížet
0 / 1
--
492.BP
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet1 / 1
493.
BP
Soudobý městský park
Poláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
0 / 1
--
494.
BP
Soundscape - krajina zvuků
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
0 / 1
--
495.
BP
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
496.
BP
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / 1
--
497.BP
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
0 / --
--
498.DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
499.DP
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)N-ZIN-ZI-RZT--ZF0 / 1
--
500.
DP
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
501.
BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZFprohlížet
0 / --
--
502.
BPStarobylé výmladkové lesy
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / --
--
503.
BP
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
prohlížet0 / 1--
504.BPStilbeny v révě vinnéÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
505.
DisPStresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevinNečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
prohlížet0 / ----
506.DP
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet
1 / 1
507.
BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
Ošlejšková, K.
508.
DP
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA----
ZF
0 / 2
--
509.
BPStudie rozvoje rekreačního využití modelového území.Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
510.
DP
Studie založení ochranného lesního pásu
Rajnoch, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZF
1 / 1
511.
DisP
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI----
ZF
0 / 1
--
512.DisPStudium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
513.
DisP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semenPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZFprohlížet1 / 1 Sochorová, L.
514.
DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
515.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--ZFprohlížet
0 / --
--
516.DisP
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
517.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZF
0 / 1
--
518.
BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
519.DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
520.
BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 2
--
521.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
522.BPStudium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroMendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
523.
DisP
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Balík, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
0 / 1--
524.
DisP
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Baroň, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF0 / 1
--
525.
DisP
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR
--
--ZFprohlížet
0 / 1
--
526.DisP
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vín
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZFprohlížet1 / 1 Vaidová, M.
527.
DisP
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
528.
DisP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI----ZFprohlížet0 / --
--
529.
BP
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZF0 / 1--
530.
DisP
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
0 / 1
--
531.
BP
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA----
ZF
0 / 2
--
532.
DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--
ZF
0 / 1--
533.
DPStudium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestrisBaránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
0 / 1
--
534.
DP
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
535.
DP
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
0 / 1
--
536.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-EUHO
--
--
ZFprohlížet
0 / --
--
537.
DisPStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT
--
--
ZF
prohlížet0 / --
--
538.DisPStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
prohlížet0 / --
--
539.
DisP
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
540.
DisPStudy of the epigenetic factors and their use in horticultural productionMendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
541.
BP
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZF0 / 1
--
542.
BP
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT--ZF1 / 1 Bečvářová, K.
543.
BP
Světelné znečištění kulturní krajiny
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Fajkus, Z.
544.
BP
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
545.
DP
Šlechtění meruněkÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 2
--
546.DisP
Šlechtění meruněk
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
ZF
0 / --
--
547.BPŠlechtění révy vinné - historie a vývojVachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF0 / 1
--
548.
DPŠpenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / --
--
549.DP
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
550.
DisP
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI----ZFprohlížet
0 / 1
--
551.
DP
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFprohlížet0 / 1
--
552.
BP
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
553.
BPTechnické prostředky pro údržbu komunikacíÚstav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
554.
BPTechnika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadůZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZF
0 / 1
--
555.
BP
Technika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFprohlížet0 / ----
556.
BP
Technologické využití plodů z rodu Physalis
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
----
ZF
prohlížet
0 / --
--
557.
BP
Technologie a jakostní parametry vinných destilátů
Šnurkovič, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
0 / --
--
558.
DPTechnologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
------ZF1 / 1
559.
BP
Technologie výroby medoviny
Híc, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
1 / 1 Vrbová, V.
560.
DP
Technologie výroby ovocných destilátů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
1 / 1 Kotrlová, A.
561.
DisP
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
0 / 1--
562.
DP
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízky
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZF
0 / --
--
563.BP
Terapeutická zahrada
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
564.
DP
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
0 / 1
--
565.
DP
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF0 / 1
--
566.
DP
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF1 / 1
567.
DisP
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
568.
BPTradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFprohlížet0 / 1--
569.
BPTrávy ve floristické tvorběÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-FT
B-FT-FT
--ZF
1 / --
Šmídová, V.
570.
BP
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
571.
BP
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
572.
BP
Umělecké dílo ve veřejném prostoru
Šamánek, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1 Kačalová, M.
573.
DP
Univerzitní kampus jako krajinářské dílo
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
574.
DisP
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--
ZF
0 / 1
--
575.
BPUplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařstvíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1--
576.
DP
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
1 / --
Schreyerová, M.
577.
DPUplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuřeÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
prohlížet0 / 2
--
578.
BP
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
prohlížet0 / --
--
579.
BP
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet0 / 1--
580.BP
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----ZF
0 / 1
--
581.
DisPVegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
582.BPVertikální zahrada ve veřejném prostoru městaMedlík, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet
1 / 1
Ottová, Z.
583.
BP
Veřejné prostory na venkověDohnalová, B.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
584.
BP
Veřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. století
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
1 / 1
Vaculíková, K.
585.
BP
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFprohlížet0 / 1--
586.BPVinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionůZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet1 / 1
587.BPVírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
588.BP
Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcie
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
589.
BP
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--
ZF
0 / 2
--
590.
BP
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
591.
BP
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet0 / 1--
592.
DisP
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
593.DisPVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
594.
BP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF0 / 1
--
595.
DisP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
596.
BP
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1
--
597.BPVliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůLicek, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFprohlížet0 / 1--
598.
DisP
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
599.
DisP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1
--
600.
DisP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
0 / 1
--
601.
DisP
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
602.
DisPVliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF0 / ----
603.DP
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZFprohlížet1 / 1 Podholová, S.
604.
DP
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFprohlížet
1 / 1
Pitra, M.
605.
BPVliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
1 / --
Schildová, L.
606.DisPVliv klimatické změny na rostlinyÚstav biotechniky zeleně (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
607.
DisP
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
ZF
0 / 1
--
608.
BP
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFprohlížet
0 / 1
--
609.
DisP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
610.DisPVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1
--
611.
DPVliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinnéSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
1 / 1
Vachek, O.
612.
DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituÚstav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
613.
DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--ZFprohlížet0 / 1--
614.
DisP
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF0 / 1--
615.
DP
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
1 / 1
Šulík, M.
616.
DisP
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
--
--ZF0 / 1--
617.DisPVliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
0 / --
--
618.
DP
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vínaSotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
619.
DisP
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
620.
BP
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
VAV
ZF
0 / 1
--
621.
BP
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFprohlížet0 / ----
622.
DisP
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
1 / 1
Budínová, D.
623.DisP
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1--
624.
BPVliv podnože na příjem minerálních látek
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
prohlížet0 / 1--
625.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
prohlížet
0 / 2
--
626.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--NVAVZFprohlížet0 / 2
--
627.
DP
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF0 / 1
--
628.DisP
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Baroň, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
629.
DP
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
prohlížet0 / 1--
630.
BP
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet0 / 1--
631.
BP
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
632.
DP
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 2
--
633.
DPVliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živinPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZFprohlížet0 / 1--
634.
DisP
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
----ZFprohlížet0 / 1--
635.
DisP
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZFprohlížet
0 / 1
--
636.
DisPVliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
prohlížet0 / 1--
637.
DisP
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF1 / 1
638.
DisP
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
639.DisP
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZID-ZI-Z--
ZF
0 / 1
--
640.DisPVliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území..
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-KA
--
--ZFprohlížet0 / 1--
641.
DisP
VLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH
Kyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
642.
DP
Vliv vnějších faktorů na senzorické vlastnosti lahvových vín
Horák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAVZF
1 / 1
Klusák, D.
643.
DisP
Vliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznůPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZF
0 / 1
--
644.DisP
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
1 / 1
645.
BPVliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštuPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------
ZF
prohlížet0 / 1
--
646.
BP
Voda jako esenciální prvek zahrady.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
--
--ZF0 / 2--
647.
BP
Voda v různých formách a v proměnách historie zahradního prostoru.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFprohlížet0 / 1--
648.
BP
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA--
--
ZF
2 / 2
649.DP
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
0 / 1
--
650.BPVodní toky a jejich úpravy a napojení na urbanistickou strukturu v intravilánu sídelKokeš, P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFprohlížet0 / 1
--
651.BP
Voľná téma
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
------ZF0 / 2
--
652.
DP
volné téma
Damec, J.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
0 / 1
--
653.
BP
Volné téma
Martinková Kuchyňková, H.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
654.
BP
Volné témaBukovská, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-Z
B-ZIZ
B-ZI
B-Z-Z
--
B-ZI-VIN
--
Z
--
ZF0 / 1
--
655.DPVolné téma
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1--