Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znakůVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.
DisP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyKučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Klepárník, R.
3.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.DPAlto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
Bureš, M.
6.BPAmfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Doubková, E.
7.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Šnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Prokop, J.
8.DPAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštůŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koluchová, L.
11.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2
13.BP
Analýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČR
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
14.BP
Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukru
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jagošová, K.
17.
DisP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
19.
DP
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
20.DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DisP
Aquaponic vegetable production
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.BP
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
24.
BP
Archeologie v zahradě
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kratochvilová, J.
26.BPArchitektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.
DP
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Brimusová, L.
29.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
30.
BP
Aromatické látky v bílých vínech
Horák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
31.
BP
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyÚstav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hromková, H.
34.
DP
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Soural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ--NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.
BP
BIO trendy ve vinařství
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
38.BPBiovína v České republice a ve světěHorák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.DPBocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZZFPodrobnosti tématu1 / 1
40.DisPČeské odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.
BP
Dešťové zahrady pro městské ulice
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Brázdová, T.
42.
DP
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevinesMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
43.
DisP
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Wohlmuth, J.
44.
DP
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.BPDetekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiPeňázová, E.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
47.
DPDetekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTDEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
48.
BP
Dětské hřiště jako sociokulturní fenoménMedlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
DisP
Development of LED lighting in intensive production systems
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
BP
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zónaKulhánková, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.DP
Diplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavby
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Mesíková, P.
53.
DP
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
54.
DP
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DP
Diplomní projekt - volné téma
Wilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrubá, T.
56.
DP
Diplomní projekt - volné téma
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu2 / 2
57.
DP
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
58.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Damec, J.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Děkanát ZF (ZF)
--
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
DP
Diplomní projekt obnovy historické zahradyÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.DPDiplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském HradištiŠevčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
62.
DisP
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
63.
BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
64.BPDynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
65.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
67.DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kupská, V.
68.BP
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Poláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DisP
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
70.DPEkologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního uměníÚstav plánování krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.BP
Ekologické přípravky na ochranu révy vinné
Híc, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
72.
DisPEkologizace hydroponického systému pěstování zeleninyKopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DisP
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DP
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní MoravyÚstav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.DisP
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
76.
BPEnergetické využití odpadních produktů z vinařských provozůMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
77.DP
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.DP
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bartáková, A.
79.
DisP
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pestsPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
80.
DPFaktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno ŽembováNeugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žembová, K.
81.
DP
Farní a klášterní zahrady
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
DP
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
83.
DisPFenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkáchÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
DP
Flavonoidy rodu Origanum, zadáno Fiala
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ--
NZ
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fiala, J.
85.
DP
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
86.
BP
Fragmentace krajinySedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
87.BP
Fragmentace krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)B-KA----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
89.
BPFriedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
90.
BP
Fytoplazmy napadající révuÚstav ovocnictví (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BP
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
B-ZIZ
B-ZI
--
B-ZI-VIN
VAV
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání
Kožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-ZI
B-Z-JRPZ
B-ZI-ZZP
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Spurná, K.
93.
DisP
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
94.DP
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné Pálava
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Střihavka, M.
95.BPGenetické databáze na internetu a jejich využitíVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
96.
BP
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
97.BP
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Vachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
BP
Genius loci historického zahradního prostoru.Lebedová, M.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.BPGenové manipulace révyBaránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
100.BPGenové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtěníVachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Kadnai, O.
101.
DisPGenové zdroje révy vinné a profil fenolových látekÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
BP
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / --
103.DP
Grotta a nympheum v zahradním umění
Damec, J.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
104.DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
106.
DisP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.
DisPHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.BPHistorický park jako veřejný prostorPoláčková, L.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařstvíBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.BPHistorie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKR--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kovařík, L.
111.
DisP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.DisPHodnocení alternativních výrobních postupů zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
113.
DP
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Kožíšková, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZIZ
N-ZI-ZZP
--
JRPZ
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.
BP
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
115.BP
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
116.DisP
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.DP
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
118.
DP
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Ondrášek, I.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
119.
DisPHodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinicBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.BP
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BP
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Vachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
BPHodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.BPHodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
124.
DP
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
125.DP
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
BP
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architekturyŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
127.DP
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2
128.
DP
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním období
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
129.
BP
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.DP
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
131.
DP
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
BP
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.DP
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
135.
DPHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIZ----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
137.
BP
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Sotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíÚstav plánování krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
139.BPHodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíÚstav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
140.
BP
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchÚstav ovocnictví (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
141.
DPHodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
142.DP
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
143.
DPHodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hromková, V.
145.BP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
146.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
147.
DP
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v Kroměříži
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
148.
DP
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
149.BP
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
150.
BP
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
DP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
152.
BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
153.BPHodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a OreosedumÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
154.
BP
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
155.
DisP
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Tekielska, D. A.
156.
DP
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip buddingWolf, J.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
157.BPHodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestekÚstav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
BP
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisůÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
159.
DisPHodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnostiBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
DisP
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.
DP
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
162.
DP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
163.
BP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
DP
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
165.BPHodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu1 / --
166.
DP
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
167.
DP
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Ondrášek, I.
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.
BPHodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
169.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
170.DP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
171.
BP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bednář, J.
172.BP
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Šikulová, M.
173.DP
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-RSZ
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Paulusová, N.
174.DP
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gála, P.
175.
DP
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účely
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ambrosová, L.
176.DPHodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
177.
DP
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jančura, Š.
178.BP
Houbové choroby révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hrazdilová, M.
179.
BP
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žížková, L.
180.DPHydroponická kultivace révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
181.
DisP
Hyperoxidace moštů při výrobě vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR----ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
182.
BPCharakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakceEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
BPCharakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbáchEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pipreková, M.
184.BPCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
185.BPCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
186.
BPIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitŽallmannová, E.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
187.
DisPIdentifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkáchEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-LFM
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
188.
DisP
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péčeSalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
189.BP
Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jamrožová, A.
190.
BPIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
191.
BP
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
192.
BP
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
193.DPIdentita krajiny a rozvoj venkova
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2--
194.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
196.DisP
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
DP
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DP
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
199.
BP
Inspirace přírodou
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
200.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Veselý, J.
201.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
202.DPKnihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
203.BPKompostování odpadních produktů z vinařstvíÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
204.
DP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
BP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
206.
BP
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / -- Jančíková, T.
207.
BP
Konverze železničních brownfields
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
208.
DP
Koupací nádrže a biobazény
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
209.DPKrajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
210.
BPKrajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěTrpáková, L.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-ZAKR
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
211.
BPKrajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreaceÚstav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Kadlec, D.
212.
BP
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití územíÚstav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
214.
BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
215.
DPKrajinářská studie vybraného územíSedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2
216.
BP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Ústav plánování krajiny (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.
DP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Řezanina, Z.
218.
DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
BP
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
220.
DP
Krajinný plán modelového území
Salašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.BPKultivace a detekce bakterií přenosných osivemMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
222.DisPKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
223.
DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
224.
BP
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Hotárková, T.
225.
DP
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladováníNěmcová, A.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
226.
DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
BPKvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladováníÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
229.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA-SZ
--ZFPodrobnosti tématu1 / -- Svozilová, M.
230.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
231.BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2--
232.BP
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu1 / 1
233.
DP
Léčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno VostalováNeugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-RSZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vostalová, M.
234.
DP
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
235.DPLisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
DP
Litovel a řeka
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Řmotová, P.
237.
DP
Management komponované krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
238.BP
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
239.
DP
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
240.
DisP
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
241.
BPManagement programu památky zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Zilayová, R.
Forejtková, L.
242.
BP
Management výživy v průběhu fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Popp, V.
243.DPManagement zakládání a údržby květinových prvkůÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
244.BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
245.
BPManagementová opatření v péči o chráněná územíÚstav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu3 / 1 Jurczyga, Š.
Goldman, J.
Oczková, J.
246.BPMechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
BPMechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
248.BP
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
249.
BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Veverka, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
250.
DPMěstská periferie
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
251.
BPMěstské terasy - krajinářská koncepce modelového objektuÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
252.
BP
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektů
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
253.
BP
Městský park jako propojení sídla s krajinou
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 1 Holcnerová, M.
Kasimova, D.
254.
BP
Městský park na zaniklých strukturách
Kulhánková, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
255.
BP
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
256.
BP
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
257.
BP
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kutěj, T.
258.
BP
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.BP
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIB-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
McIntoshová, I.
260.
BP
Mezigenerační zahradaMagni, A.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nováková, A.
261.
DP
Mezinárodní soutěže v oboru krajinářská architektura
Ambrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
BPMikroklima kontejnerovnyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
263.
DP
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
264.DisP
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-EUHO
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
265.
DP
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémomÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
266.
BP
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
267.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicíchBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.
BP
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozuBurg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
269.
BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
270.
BP
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kollárová, J. N.
271.BP
Modrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studie
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
272.
BP
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvkyÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
273.
DP
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRSotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
274.
DP
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZIZ
N-ZI
--
N-ZI-RZT
NVAV
VIN
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.
DisP
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
276.BPMožnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorběÚstav biotechniky zeleně (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
277.
DisP
Možnosti a limity regenerace reliktní krajinyÚstav plánování krajiny (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Šesták, O.
278.
BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentaceÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
279.
BP
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BP
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
281.
DP
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.BPMožnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
283.BP
Možnosti konverze agrárních brownfields
Matějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
284.
BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
285.BPMožnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajinySalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu2 / 2 Mazáková, K.
Maršová, A.-M.
286.
DP
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Lančarič, L.
287.DisPMožnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
288.
BP
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.
DisP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidůKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
290.
BP
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
291.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
292.BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
293.
BP
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorběÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
294.DPMožnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
295.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
296.
DP
Možnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
297.
DP
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZKA--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
298.BP
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Čížková, A.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
BP
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictvíČížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.
DPMožnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
301.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
302.BPMožnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilůBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
303.
BP
Možnosti využití fytoremediace v ZAKA
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
304.BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
305.BPMožnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
306.BP
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Miksová, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
307.
BP
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
308.
DP
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Horák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKPZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
309.
BP
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Skoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKAB-ZAKA-MZKU--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
DP
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Eichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
311.
DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
312.
BP
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
313.
BP
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-Z
B-Z-JRPZ
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
314.
BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révyVlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
BP
Mykotoxiny ve víně.Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Osičková, N.
316.
BP
Nákladovost při zakládání vinice
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
317.
DPNávrh databáze genetických informací pro révu vinnouVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
DP
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicíKučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
319.
DP
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného ÚjezduBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Káchová, N.
320.DPNávrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektuSkoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZKA--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
DP
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Rajnoch, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pešková, Z.
322.
DP
Návrh riešenia interiérovej zelenej steny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
323.
DP
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
324.DP
Návrh založení arboreta
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hybler, S.
325.BP
Netradiční ovocné destiláty
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
326.
DisPNetřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkciUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
DP
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
328.
DisP
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
329.
BP
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
B-ZAKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
330.
DP
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
331.
BP
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavuŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dukátníková, B.
332.
BPNové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
333.
DP
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Dokoupilová, M.
334.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Burská, V.
335.BPObnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
336.
BP
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
337.DP
Obnova památky krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kania, A.
338.
BP
Obnova památky krajinářské architekturyÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
339.
DP
Obnova soukromé historické zahradyÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
340.
DP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
341.BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
342.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
343.
DPObnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architekturyBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
344.
BP
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
DP
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínech
Soural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
346.
BP
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architekturyŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
347.
DisP
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Sotolářová, O.
348.
BPOdrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdÚstav zelinářství a květinářství (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
349.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
Komárek, P.
351.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
352.DPOdrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / ----
353.DP
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
354.DisPOchrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zónyÚstav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jeništová, J.
355.
DP
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
356.
BPOchrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoruÚstav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
357.
BP
Opěrné konstrukce vinicZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
DisP
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
359.
DisPOptimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmiBaránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kadlecová, E.
360.
DisPOptimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změnySalašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
361.
DP
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
DP
Optimalizace systému zeleně sídla
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 2
363.
DP
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
364.
DisP
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuřeÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
365.BP
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
366.DPOvěření kvality seče robotizovaného žacího strojeMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
367.DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
368.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
DP
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIN-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Sklenář, S.
371.
DP
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
372.DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
373.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
374.
BP
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího strojeÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
375.
DisP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinnéBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zatloukal, P.
376.
DP
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Ústav ovocnictví (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
377.
BP
Oxidativní výroba vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
378.DPPéče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara KučiŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
379.
BPPermakultúrne pestovanie zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
380.
DP
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchemÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
381.
BP
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Miksová, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
382.
BP
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
383.
BP
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůÚstav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
384.
BP
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
BPPerspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictvíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lacková, P.
386.
BP
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Miksová, L.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Loula, J.
387.
DP
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
388.
DisP
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
389.BPPěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.DPPěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
391.DPPlán regenerace krajinné památkové zóny
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
392.
BP
Plochy podél železniční trati v intravilánu městaÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
393.
BPPocket parks Brno - Židenice
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Issakova, S.
394.BPPodrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Bychkouskaya, K.
395.BP
Pohornická krajina
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
396.DPPokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
397.DP
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
398.
DP
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Ondrášek, I.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
399.BP
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / -- Škuláňová, T.
400.DPPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
401.DisPPorovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
402.
DP
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Havelková, L.
403.DPPorovnání nákladů v technologických postupech zelinářstvíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hausknechtová, V.
404.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictvíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
406.
DPPorovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
407.
DP
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
408.
DP
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
409.
DPPorovnání softwarů pro analýzu genetických informacíMendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
410.
BP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
411.
DP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
412.
DP
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Londová, J.
413.
BP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikaceÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
414.
DP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
415.
DPPorovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
416.
BPPorovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
417.
DP
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Čupková, D.
418.
BP
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochSkoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZAKAB-ZAKA-MZKU
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
419.
DisP
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
420.
BPPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoruŠamánek, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
421.
BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Marková, K.
422.
BP
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
423.
DP
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Ševčíková, B.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
424.
BP
Použití inertních plynů ve vinařstvíKandourova, A.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
425.
DP
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
426.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
427.
BPPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
428.
BP
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Čížková, A.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
430.
DisP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
431.BPProjekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
432.
BP
Proluky v sídelních útvarech
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
433.
BP
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
434.
DP
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnostiKulhánková, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuchyňková, A.
435.
BP
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studieAmbrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kopčilová, B.
436.
BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Bazalová, S.
437.DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Salajka, V.
438.
BP
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
439.
BPPřehled a využití epigeneticky aktivních látekMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
440.
BPPřehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturySkoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1
--
441.DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
442.DPPřístupy k navrhování a projektování bylinných VPKuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
443.
BP
Půdopokryvné výsadby rostlin
Bulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Novák, R.
444.
DP
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Rožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
445.BP
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
446.
DP
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
447.
DisPRekreační program veřejného parku a jeho proměnyWilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
448.
DP
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
449.
DisP
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressorsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 2--
450.DisP
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
451.
DP
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v EtiopiiPoláčková, L.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
BP
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
453.
BP
Rod Hemerocallis.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
454.
BP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
455.DisPRody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
456.
BP
Roubování zeleninových druhů
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
457.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
458.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
459.DPRozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuRaddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / ----
460.DPRozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCRMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
461.
DisPROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
462.
DisP
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
463.
DP
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
464.
BP
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
465.
DisP
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ARI----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
466.BPSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Suchý, M.
467.
DP
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
468.
DisP
Scénografie v krajinářské architektuře
Ambrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
469.
BP
Sekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCA
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
470.BPSelekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
471.
DisP
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
472.BP
Skalický vinný región
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / --
Janota, J.
473.
DP
Skladování lyoflizovaných jablek
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
474.
DP
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zeleninÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
475.DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
476.
DP
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Výbošťoková, A.
477.
DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinicPavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
478.
DisPSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
479.DisPSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
480.
DisP
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
481.
BP
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Raddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
482.
BP
Současná úroveň poznání genomu révy vinné Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
483.
BP
Současné drobné sakrální projevy v krajiněÚstav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
484.
BP
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemích
Jurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--
VAVZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
485.
BP
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / -- Damborská, L.
486.DPSoučasné možnosti využití torz sakrálních stavebSalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
487.BP
Současné trendy ve šlechtění letniček
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
488.
BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
489.BPSoudobá zahrada v historickém kontextuPoláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
490.
BP
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
491.BPSoudobý městský park
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
492.
BP
Soundscape - krajina zvuků
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
BP
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vodičková, K.
494.BPSrovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
495.BP
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
496.
DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
497.DPStanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
498.
DPStanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopieNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
499.
BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
500.
BP
Starobylé výmladkové lesy
Ústav plánování krajiny (ZF)----
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / --
501.
BPStavebně-technické řešení vinařských provozůZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
502.
BP
Stilbeny v révě vinné
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
503.
DisP
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR----ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
504.
DP
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
505.BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
506.DP
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
507.
BP
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA----ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
508.DP
Studie založení ochranného lesního pásu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
509.DisP
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
510.
DisP
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
511.
DisP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sochorová, L.
512.
DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Dokoupil, L.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
513.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
514.
DisP
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
515.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
516.BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Raddová, J.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
517.DPStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
518.
BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFPodrobnosti tématu0 / 2--
519.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
520.BPStudium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
521.
DisPStudium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
522.DisP
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
523.DisP
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
524.DisPStudium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
525.DisP
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
526.
DisP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkceÚstav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI----
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
527.BPStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
528.
DisP
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Balík, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
529.
BPStudium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
530.
DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5Vetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
531.
DPStudium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tesařík, Š.
532.
DP
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
533.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / ----
534.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-EUHO
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
535.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
536.
DisP
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
537.
DisP
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
538.
BP
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
539.
BP
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Neugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FTB-FT-FT--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
540.
BP
Světelné znečištění kulturní krajiny
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Fajkus, Z.
541.BPSytém zeleně v obcích Bohdalice a PavloviceKučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
542.
DisP
Šlechtění meruněkNečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
543.
DPŠlechtění meruněkÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
544.
BP
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Barda, K.
545.
DP
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
546.
DPŠtúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na SlovenkuSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
547.
DisP
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizaceUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
548.
DP
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
549.
BP
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
550.BPTechnické prostředky pro údržbu komunikacíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
551.
BP
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadů
Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZIZ--
VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
552.BPTechnika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.Pavlačka, R.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
553.BP
Technologické využití plodů z rodu Physalis
Horák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
554.
BPTechnologie a jakostní parametry vinných destilátůŠnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
555.DPTechnologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
556.
BP
Technologie výroby medovinyÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vrbová, V.
557.
DP
Technologie výroby ovocných destilátůÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kotrlová, A.
558.
DisP
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
559.DPTéma množení okrasných dřevin bylinnými řízkySalaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
560.
BP
Terapeutická zahrada
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
561.
DPTest patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grunová, I.
562.
DP
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
563.DP
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
564.
DisP
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
565.
BP
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Malenová, D.
566.
BP
Trávy ve floristické tvorbě
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FTB-FT-FT
--
ZFPodrobnosti tématu1 / --
567.
BP
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Dohnalová, B.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
568.
BP
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
569.
BP
Umělecké dílo ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
570.
DP
Univerzitní kampus jako krajinářské díloAmbrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.DisP
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
572.
BP
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
573.
DP
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
Schreyerová, M.
574.
DP
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuřeÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
575.
BP
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
576.
BP
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatelKokeš, P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
577.BP
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Smetanová, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
578.
DisP
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
579.
BP
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
580.
BP
Veřejné prostory na venkově
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
581.BPVeřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. stoletíKopřivová, I.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vaculíková, K.
582.
BPVinařství a vinohradnictví v PolskuChvalinová, K.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kočí, D.
583.BPVinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Boukalová, P.
584.
BP
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
585.
BPVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieKiss, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
586.BP
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Sedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
587.
BP
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
588.
BP
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
589.
DisP
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
590.
DisP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
591.BP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
592.DisP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
593.
BP
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
594.
BP
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
595.DisPVliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinnéKyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
596.
DisP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
597.
DisP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
598.
DisP
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
599.
DisPVliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkciÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
600.
DPVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vínaPrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Podholová, S.
601.DPVliv flotace na kvalitu výsledného vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
602.BPVliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
603.DisP
Vliv klimatické změny na rostliny
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
604.
DisP
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
605.BPVliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
606.
DisP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
607.
DisP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
608.
DP
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinnéSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vachek, O.
609.
DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
610.
DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
611.
DisPVliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
612.
DPVliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víněPrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šulík, M.
613.
DisP
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
614.
DisP
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
615.
DP
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Burian, J.
616.
DisP
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
617.
BP
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
618.
BP
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
619.DisPVliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Budínová, D.
620.
DisPVliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
621.BP
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pěček, J.
622.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
623.DPVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
624.
DPVliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
625.DisP
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
626.
DP
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
627.
BP
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu