Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znakůVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
2.DisT
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1 Klepárník, R.
3.BTAlergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--FH
Details of topic
1 / 1
4.
DT
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbáchDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FHDetails of topic0 / ----
5.DTAlto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / --
6.
BT
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Martinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Doubková, E.
7.
DT
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1 Prokop, J.
8.
DT
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FHDetails of topic1 / 1 Dostálová, A. D.
9.
BTAnalýza nabídky keřů na českém trhuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Folwarczna, A.
10.BT
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------FHDetails of topic
1 / 1
11.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.Department of Landscape Planning (FH)------
FH
Details of topic1 / 1
12.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Cichrová, M.
Skalníková, D.
13.
BTAnalýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČRSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
14.
BT
Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukru
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
15.
BT
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Horák, M.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
17.
DisT
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Department of Horticultural Machinery (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
18.
BTAplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
Bačkovský, R.
19.DTAplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HEC-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--FH
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
22.
DisT
Aquaponic vegetable production
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
23.
BT
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Božik, K.
24.
BT
Archeologie v zahradě
Wilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1 Kratochvilová, J.
26.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
27.
DT
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architekta
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
28.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN--NVAV
FH
Details of topic
1 / 2
29.BTAroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
30.BT
Aromatické látky v bílých vínech
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
31.
BT
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
Details of topic0 / 1
--
33.
BT
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1 Hromková, H.
34.
DT
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--
NVAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
BIO trendy ve vinařství
Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / 1
36.DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
37.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
Details of topic0 / ----
38.
BT
Biovína v České republice a ve světě
Horák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic1 / 1
39.DTBocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN--NH
FH
Details of topic
1 / 1
40.
DisT
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
41.BT
Dešťové zahrady pro městské ulice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FHDetails of topic
1 / 1
42.
DT
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
43.
DisT
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Wohlmuth, J.
44.
DTDetekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
45.
DT
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCREichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Bílková, J.
46.
BTDetekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiPeňázová, E.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
47.
DT
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTD
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Buchtová, S.
48.BTDětské hřiště jako sociokulturní fenomén
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
49.DisTDevelopment of LED lighting in intensive production systemsPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
50.
BT
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
51.
DT
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zóna
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
52.
DTDiplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavbyWilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1
53.
DT
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
54.DT
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic0 / 1
--
55.
DT
Diplomní projekt - volné téma
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Hrubá, T.
56.
DT
Diplomní projekt - volné téma
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic2 / 2
57.DT
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
58.
DT
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůDamec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic0 / 1
--
59.
DT
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůDeans Office of the Faculty of Horticulture (FH)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
60.
DT
Diplomní projekt obnovy historické zahrady
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
62.
DisT
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
63.
BT
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE----
FH
Details of topic
0 / --
--
64.
BT
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / ----
65.
DTDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEC-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 1--
66.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
Details of topic
1 / 1
Boková, L.
67.DTDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
68.
BT
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1--
69.
DisT
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
70.
DT
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
71.
BT
Ekologické přípravky na ochranu révy vinné
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
1 / 1
72.
DisT
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleninyKopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
----
FH
Details of topic
0 / 1--
73.DisTEkologizace hydroponického systému pěstování zeleninyKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
74.
DT
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
75.
DisT
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-LA
D-LA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1
76.BT
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
77.
DT
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--FHDetails of topic
1 / 1
79.
DisT
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pests
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HED-HE-H--FH
Details of topic
1 / -- Jababu, N.
80.
DTFaktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno ŽembováNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FHDetails of topic1 / 1 Žembová, K.
81.DT
Farní a klášterní zahrady
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / ----
82.
DT
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
83.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Flavonoidy rodu Origanum, zadáno Fiala
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN--NHFHDetails of topic1 / 1 Fiala, J.
85.
DTFragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA----
FH
Details of topic
0 / 1
--
86.
BT
Fragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
87.BT
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
88.BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
89.
BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
90.
BT
Fytoplazmy napadající révu
Department of Fruit Science (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
91.
BT
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
B-HEN
B-HE
--
B-HE-VV
VAV
--
FHDetails of topic0 / 1
--
92.BTFyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zráníKožíšková, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-HE
B-H-JRPZ
B-HE-PHP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Spurná, K.
93.DisT
Fyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic1 / 1 Slezák, K. A.
94.DT
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné Pálava
Baránková, K.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
95.
BT
Genetické databáze na internetu a jejich využitíMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
96.BTGenetické markery - programy, statistické postupy, praktické příkladyMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
97.
BT
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtěníMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
98.
BTGenius loci historického zahradního prostoru.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
99.
BT
Genové manipulace révy
Baránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
100.
BTGenové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtěníVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kadnai, O.
101.
DisT
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látekDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
102.
BT
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníkyEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV--FHDetails of topic
1 / --
Neustroeva, A.
103.DTGrotta a nympheum v zahradním uměníDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
104.DTHistorická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
105.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic0 / 1--
106.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HORT--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
107.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemíDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
108.BTHistorický park jako veřejný prostor
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
109.BTHistorický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařstvíBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
110.
BTHistorie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / 1
111.
DisTHodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
112.
DisTHodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic
1 / 1
113.
DT
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FH
Details of topic
0 / --
--
114.
BT
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
115.
BT
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-MGM--FH
Details of topic
1 / 1 Dočekalová, I.
116.
DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
117.
DT
Hodnocení energetického potenciálu u matolinDepartment of Horticultural Machinery (FH)------
FH
Details of topic1 / 1 Hrnčiříková, K.
118.
DT
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
119.DisT
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
120.
BT
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1--
121.
BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
122.
BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Sotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
123.
BT
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FH
Details of topic
0 / 2
--
124.DT
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
125.
DTHodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / 1--
126.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
Details of topic0 / 2--
127.
DT
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic2 / 2 Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
128.
DT
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním období
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
1 / 1
129.
BT
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
130.
DT
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
131.
DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
132.
BT
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
133.
DT
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Wolf, J.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
134.
DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
135.DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíDepartment of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
136.
DT
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
137.
BT
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)------FH
Details of topic
1 / 1
Mendl, A.
139.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 2
--
140.
BTHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2--
141.
DT
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu HylotelephiumUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
142.
DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
143.DTHodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkáchDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Minksová, D.
144.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Hromková, V.
145.
BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
146.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
147.
DT
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v KroměřížiVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
148.
DT
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
149.BTHodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
150.
BT
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1--
151.
DT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHDetails of topic0 / ----
152.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
153.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
154.
BT
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
155.DisTHodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi XanthomonadaceaeEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE----
FH
Details of topic
1 / 1
Tekielska, D. A.
156.
DT
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Wolf, J.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
157.
BTHodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestekNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
158.
BT
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisůDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 2
--
159.
DisTHodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnostiBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
0 / 1--
160.
DisT
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicíchZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
161.
DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Department of Fruit Science (FH)
------
FH
Details of topic0 / --
--
162.
DT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
163.BTHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněkDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
164.DT
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
165.BTHodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / -- Vozdecká, M.
166.DTHodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkámBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
167.
DT
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Ondrášek, I.Department of Fruit Science (FH)C-HEC-HE-H--
FH
Details of topic
0 / --
--
168.BT
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
169.
DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
170.
DTHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1
Březinová, Z.
171.
BT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------
FH
Details of topic1 / 1 Bednář, J.
172.BT
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / --
173.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM
--
--
FH
Details of topic1 / --
174.DT
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
175.DTHodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHDetails of topic1 / 1
176.
DT
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
177.
DT
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Department of Horticultural Machinery (FH)
------FHDetails of topic1 / 1 Jančura, Š.
178.
BT
Houbové choroby révy vinné.
Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
179.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--FHDetails of topic1 / 1
180.
DT
Hydroponická kultivace révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
Details of topic0 / ----
181.
DisT
Hyperoxidace moštů při výrobě vín
Baroň, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
182.
BT
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
183.
BT
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbách
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
184.
BTCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
185.
BTCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
186.
BTIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitŽallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
187.DisTIdentifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkáchMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-LFM--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
188.
DisT
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
Department of Landscape Planning (FH)D-LA----FHDetails of topic1 / 1
189.
BTIdentifikace a prezentace historických krajinných struktur
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHDetails of topic1 / 1
190.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHDetails of topic
1 / --
191.
BT
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1--
192.
BT
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / --
--
193.
DT
Identita krajiny a rozvoj venkova
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
----FH
Details of topic
0 / 2--
194.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
195.DTIn vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
196.
DisT
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-ZAHR
----
FH
Details of topic
0 / 1--
197.
DTInokulace ořešáku královského fytopatogenními houbamiEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
198.
DT
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
199.BTInspirace přírodouDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
1 / --
Jirečková, E.
200.
DTInventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaVlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1
201.DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
202.DT
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
----
FH
Details of topic1 / --
203.BT
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Čížková, A.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
204.
DTKompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
----FHDetails of topic
0 / 1
--
205.BT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
206.
BT
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
207.
BT
Konverze železničních brownfields
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
208.
DT
Koupací nádrže a biobazényKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LM--
FH
Details of topic
1 / 1
209.
DTKrajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
210.BTKrajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAB-LA-LR--
FH
Details of topic
0 / 1
--
211.
BT
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kadlec, D.
212.
BTKrajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití územíSmetanová, D.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
213.
BTKrajinářská studie vybraného modelového územíDepartment of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LA-LA
--
FHDetails of topic
0 / --
--
214.
BTKrajinářská studie vybraného modelového územíMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHDetails of topic
1 / 1
Sýkorová, M.
215.
DT
Krajinářská studie vybraného území
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
216.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
217.DT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1 Řezanina, Z.
218.DTKrajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republikyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
219.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
220.DT
Krajinný plán modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
221.
BT
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
222.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHDetails of topic
1 / 2
Průchová, S.
223.
DisTKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
224.
BT
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Kožíšková, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-H
B-HE-PHP
B-H-JRPZ
--
--
FH
Details of topic1 / 1
225.DT
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN
--
NZTKP
FH
Details of topic1 / 1
226.
DTKvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladováníDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKP
FH
Details of topic
0 / 1--
227.
BT
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladování
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HB-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
0 / 1--
228.
DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
229.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-MGM
--
FHDetails of topic1 / -- Svozilová, M.
230.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / 2
231.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-LR
--FHDetails of topic0 / 2
--
232.
BT
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
233.
DTLéčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno VostalováNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-RMGM
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Vostalová, M.
234.DT
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FHDetails of topic
0 / 1
--
235.
DTLisování olejů ze semen méně známých ovocných druhůDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEC-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
236.
DT
Litovel a řekaMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA--FH
Details of topic
1 / 1 Řmotová, P.
237.
DT
Management komponované krajiny
Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
238.
BTManagement květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v KroměřížiVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
239.
DT
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt ZdounkyVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
240.
DisT
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-KA--
--
FH
Details of topic0 / 1--
241.
BT
Management programu památky zahradního uměníDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Zilayová, R.
Forejtková, L.
242.
BT
Management výživy v průběhu fermentaceDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--FHDetails of topic
1 / 1
243.
DT
Management zakládání a údržby květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
244.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Štainerová, K.
245.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
Details of topic
3 / 1
246.
BT
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
247.
BT
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 1
--
248.BTMechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
249.
BT
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Veverka, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic0 / 1
--
250.
DTMěstská periferieMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LM--FH
Details of topic
1 / 1 Slavíková, K.
251.BT
Městské terasy - krajinářská koncepce modelového objektu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
252.
BT
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektů
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / --
Janoušková, K.
253.
BTMěstský park jako propojení sídla s krajinou
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
2 / 1
254.
BT
Městský park na zaniklých strukturách
Kulhánková, Z.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 2
255.BTMetabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
256.
BT
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic0 / 1
--
257.
BT
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / 1 Kutěj, T.
258.
BT
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Pavlačka, R.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / ----
259.
BT
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshováDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FHDetails of topic1 / 1
260.
BT
Mezigenerační zahradaMagni, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
261.
DTMezinárodní soutěže v oboru krajinářská architekturaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
262.
DT
Mikroklima kontejnerovny
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
263.
BT
Mikroklima kontejnerovnyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
264.
DisT
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-EUHO
----
FH
Details of topic0 / 1
--
265.
DT
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Slepčan, O.
266.
BT
Moderní enologické metody při výrobě bílých vínDepartment of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH
Details of topic
1 / 1 Savelieva, V.
267.
BT
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / 1
--
268.BTModerní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
269.
BT
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1
270.
BTModerní zásahy v památkách krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FHDetails of topic1 / 1 Kollárová, J. N.
271.
BT
Modrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studieDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
272.BTMonitoring dopadů sucha na vegetační prvkyBulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2
273.DT
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1
--
274.
DT
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Department of Fruit Science (FH)
C-HEN
C-HE
--
C-HE-MAMHP
NVAV
VV
FH
Details of topic0 / 1
--
275.
DisT
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
276.
BTMožnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------
FH
Details of topic
1 / 1 Bracek, F.
277.
DisTMožnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1
278.
BT
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Licek, J.Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
279.
BT
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1--
280.
BT
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
281.
DT
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
Details of topic0 / 1--
282.
BT
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Slezák, D.
283.BT
Možnosti konverze agrárních brownfields
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Kršková, V.
284.
BTMožnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
285.BT
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Mazáková, K.
Maršová, A.-M.
286.
DT
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníDokoupil, L.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
287.
DisT
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
288.BTMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
289.DisTMožnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
290.
BT
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
291.BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H--FHDetails of topic0 / 1
--
292.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1--
293.
BT
Možnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorběDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
294.
DTMožnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FHDetails of topic1 / 2
295.
BT
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatuSalaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / --
--
296.DT
Možnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NH
FHDetails of topic
1 / 1
Nečas, D.
297.
DT
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Skoupil, J.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
298.BT
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
299.BTMožnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictvíČížková, A.Department of Horticultural Machinery (FH)------FHDetails of topic
0 / 1
--
300.
DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
301.
DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
302.
BTMožnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
303.
BTMožnosti využití fytoremediace v ZAKADepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
304.BTMožnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
305.BT
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAB-LA-LM--
FH
Details of topic
0 / 1
--
306.
BT
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Miksová, L.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA
B-LSA-LA
B-LSA-LR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
307.
BT
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
308.DT
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FHDetails of topic
0 / 1
--
309.
BT
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Skoupil, J.Department of Horticultural Machinery (FH)B-LAB-LA-LM--MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
310.
DT
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
311.
DT
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracováníDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
312.BT
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
313.BT
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Němcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ--FHDetails of topic1 / 1 Hartmanová, S.
314.BTMožnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHDetails of topic
0 / 1
--
315.BT
Mykotoxiny ve víně.
Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)------FH
Details of topic
1 / 1
Osičková, N.
316.
BTNákladovost při zakládání viniceZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic1 / 1 Mrázová, S.
317.
DT
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnouMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
318.
DT
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
319.
DT
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
320.
DT
Návrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektu
Skoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
321.DT
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FHDetails of topic
1 / 1
Pešková, Z.
322.
DT
Návrh riešenia interiérovej zelenej steny
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
323.
DT
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
324.
DTNávrh založení arboretaKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
325.BT
Netradiční ovocné destiláty
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / 1
326.
DisT
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
327.
DT
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenace
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
Details of topic0 / ----
328.DisT
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
329.
BT
Nové možnosti interpretace hodnot krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
B-LA-LA
B-LSA-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
330.
DT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
331.BT
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Dukátníková, B.
332.BTNové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kuchyňka, J.
333.
DT
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architekturyDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
334.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
335.BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
336.
BT
Obnova památky krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vašínová, K.
337.
DT
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--FH
Details of topic
1 / 1
338.
BT
Obnova památky krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LAA
--
--FHDetails of topic0 / 1--
339.
DT
Obnova soukromé historické zahrady
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
340.
DTObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
341.BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--FH
Details of topic
0 / 2--
342.
BTObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
343.
DTObnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
344.BT
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
345.
DT
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínech
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--NVAV
FH
Details of topic
1 / 1
346.
BT
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 2
347.
DisT
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Sotolářová, O.
348.
BTOdrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FHDetails of topic0 / ----
349.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1--
350.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic1 / -- Komárek, P.
351.
BTOdrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / --
--
352.
DTOdrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
353.
DT
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
354.DisT
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
--
--FHDetails of topic1 / 1 Jeništová, J.
355.DT
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Kohoutková, K.
356.
BT
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
--
--FH
Details of topic
0 / 3
--
357.
BT
Opěrné konstrukce vinic
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
358.
DisT
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
359.
DisTOptimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmiMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kadlecová, E.
360.
DisT
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
361.
DT
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevinBurgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
362.
DTOptimalizace systému zeleně sídlaSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
----FHDetails of topic1 / 2
363.DT
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
364.
DisT
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuře
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
365.
BT
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic0 / 2--
366.
DT
Ověření kvality seče robotizovaného žacího strojeMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / --
--
367.
DTOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEC-HE-H--FHDetails of topic
0 / 1
--
368.DTOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluDepartment of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
369.DT
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Department of Horticultural Machinery (FH)C-HEC-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
370.
DT
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / -- Sklenář, S.
371.
DT
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
372.
DTOvěření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhůBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
373.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
374.
BT
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
375.
DisT
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE----
FH
Details of topic
1 / 1
376.
DT
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
377.
BT
Oxidativní výroba vín
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1 Poláček, L.
378.DT
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Svobodová, V.
379.
BT
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Jurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vargovčíková, B.
380.DT
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
381.BT
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
382.
BT
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA--
--
FHDetails of topic0 / ----
383.
BT
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA----
FH
Details of topic
0 / --
--
384.
BT
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
385.
BT
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
Details of topic
1 / 1
Lacková, P.
386.
BT
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Miksová, L.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 2
387.
DT
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
388.
DisT
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
389.
BT
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
390.
DTPěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
391.
DT
Plán regenerace krajinné památkové zónySalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--FH
Details of topic
0 / 3--
392.BT
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Medlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
393.
BT
Pocket parks Brno - Židenice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
394.BTPodrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
1 / 1
Bychkouskaya, K.
395.
BT
Pohornická krajina
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
396.
DTPokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / --
--
397.DT
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
398.
DT
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
399.BTPorovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / --
400.
DTPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníDepartment of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1--
401.
DisTPorovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkcePavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHDetails of topic1 / 1 Bednář, A.
402.
DTPorovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkciPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Havelková, L.
403.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Department of Horticultural Machinery (FH)C-HE
C-HE-H
--FH
Details of topic
1 / 1
404.DTPorovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEN
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
405.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)C-HEN--
--
FHDetails of topic0 / 1--
406.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN----
FH
Details of topic
0 / 1
--
407.
DTPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systémuDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
Details of topic1 / 1 Lorencová, K.
408.
DT
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
409.
DT
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informacíVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
410.
BT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
411.DTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
412.
DT
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
413.
BTPorovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1--
414.DTPorovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
415.DTPorovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologiePrůšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
Hlaváčková, T.
416.
BT
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Kumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / --
Hajdúchová, M.
417.
DT
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FH
Details of topic
1 / 1
Čupková, D.
418.BTPosouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochDepartment of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
419.
DisT
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
420.BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHDetails of topic
1 / 1
Lashkevich, H.
421.
BTPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoruŠamánek, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
422.
BT
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na Frenštátsku
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
0 / --
--
423.DTPoutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinouŠevčíková, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
424.BT
Použití inertních plynů ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHDetails of topic
0 / 1
--
425.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
426.
BTPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
427.BTPoužití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
--
--FH
Details of topic
0 / 1--
428.
BT
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
429.
BTProblematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / ----
430.DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
431.
BT
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnikMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEB-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1--
432.BTProluky v sídelních útvarechDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--
FH
Details of topic0 / 1
--
433.
BTProměny květinových záhonů v historických souvislostechKuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FHDetails of topic0 / 1--
434.DT
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Kuchyňková, A.
435.
BT
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studie
Ambrožová, Z.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FHDetails of topic
1 / 1
436.
BT
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 2 Bazalová, S.
437.DT
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
438.
BTPrůzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském krajiDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 2--
439.BT
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1--
440.
BTPřehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architekturySkoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
441.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostůSalaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
442.
DT
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHDetails of topic
0 / --
--
443.
BT
Půdopokryvné výsadby rostlin
Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
444.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1--
445.
BT
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
Durčáková, A.
446.
DT
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
447.
DisT
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
448.DTRekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)Rajnoch, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FHDetails of topic0 / 1--
449.
DisT
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 2
--
450.DisT
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Mádl, F.
451.
DT
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
452.BT
Rezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1--
453.BT
Rod Hemerocallis.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
454.
BT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
455.
DisT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
456.BT
Roubování zeleninových druhů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-HEB-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
457.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
458.DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
459.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / --
--
460.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCRMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
461.
DisT
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
462.
DisT
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlinPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / --
Sekanina, P.
463.
DT
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEN--
NH
FH
Details of topic
1 / 1 Pečivová, K.
464.
BT
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
465.
DisTŘízení systému závlah a dávkování živin v hydroponiiDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ARI----
FBE
Details of topic0 / ----
466.
BTSad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Suchý, M.
467.
DTSamovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architekturyPejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--FHDetails of topic0 / 2--
468.DisT
Scénografie v krajinářské architektuře
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)D-KA
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
469.BTSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------FH
Details of topic
0 / 1--
470.
BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
471.DisTSENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
472.
BT
Skalický vinný región
Kumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FHDetails of topic1 / -- Janota, J.
473.
DT
Skladování lyoflizovaných jablek
Soural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN--NZTKPFH
Details of topic
1 / 1
474.
DT
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEC-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
475.
DT
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleninyJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
476.
DTSledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCREichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
477.
DT
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
478.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
479.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíDepartment of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
480.
DisT
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--FHDetails of topic
1 / 1
481.
BT
Současná úroveň poznání genomu druhu CapsicumRaddová, J.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
482.
BT
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1--
483.
BT
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Sedlmajerová, A.
484.BTSoučasné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
485.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictvíKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / --
486.
DT
Současné možnosti využití torz sakrálních stavebSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
487.BT
Současné trendy ve šlechtění letniček
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
488.
BT
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Repin, V.
489.BT
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Poláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
490.
BT
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
491.
BT
Soudobý městský park
Poláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH
Details of topic
0 / 1--
492.BTSoundscape - krajina zvukůDohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
493.BTSpecifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
494.
BT
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
495.
BT
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------
FH
Details of topic0 / ----
496.DT
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
497.
DT
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--FHDetails of topic0 / 1--
498.DT
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
499.
BT
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Štefl, L.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LR--
FH
Details of topic
0 / --
--
500.
BT
Starobylé výmladkové lesy
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--
FHDetails of topic1 / --
501.
BT
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)------FHDetails of topic
0 / 1
--
502.
BTStilbeny v révě vinnéDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
503.DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
504.
DT
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Kříčková, K.
505.BT
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
Ošlejšková, K.
506.
DT
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
507.
BT
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Menšíková, T.
508.DTStudie založení ochranného lesního pásuRajnoch, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Zezulová, T.
509.DisT
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE----
FH
Details of topic0 / 1
--
510.
DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Department of viticulture and enology (FH)D-HE----FHDetails of topic
0 / 1
--
511.
DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
512.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
513.
BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
514.
DisTStudium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
515.DT
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
516.
BT
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
517.BT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic0 / 2--
518.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
519.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
520.
BT
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHDetails of topic
0 / 1
--
521.
DisT
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Balík, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
522.
DisT
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Baroň, M.Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR----FH
Details of topic
0 / 1
--
523.
DisT
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
524.
DisT
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínDepartment of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
525.
DisT
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)D-ZAHR----
FH
Details of topic
0 / 1
--
526.
DisT
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
527.
BTStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
528.
DisT
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)D-ZAHR
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
529.
BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
530.
DTStudium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
531.
DTStudium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vínaDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Tesařík, Š.
532.
DT
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
533.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
534.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
535.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
536.
DisT
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
537.
DisT
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
538.
BT
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
539.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--FH
Details of topic
1 / 1
540.
BT
Světelné znečištění kulturní krajiny
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic1 / 1 Fajkus, Z.
541.
BT
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
542.
DisTŠlechtění meruněkNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
543.
DTŠlechtění meruněkNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
544.BTŠlechtění révy vinné - historie a vývojMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
Barda, K.
545.
DT
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FH
Details of topic
0 / --
--
546.
DT
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Demovič, Š.
547.DisT
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
548.
DT
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Plandorová, D.
549.BTTechnické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznůZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
550.
BT
Technické prostředky pro údržbu komunikací
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
551.
BT
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadů
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEN
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
552.BT
Technika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.
Pavlačka, R.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
553.
BT
Technologické využití plodů z rodu Physalis
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
554.
BT
Technologie a jakostní parametry vinných destilátůŠnurkovič, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / --
555.
DT
Technologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
556.
BTTechnologie výroby medovinyHíc, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HB-H-JRPZ
--
FH
Details of topic1 / 1
557.
DTTechnologie výroby ovocných destilátůDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--
NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1
Kotrlová, A.
558.
DisT
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
559.DTTéma množení okrasných dřevin bylinnými řízkyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
560.
BT
Terapeutická zahrada
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Koláčková, B.
561.
DT
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
Grunová, I.
562.
DT
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTDEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
563.DT
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
564.
DisT
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
565.
BT
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
566.
BT
Trávy ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FDB-FD-FD
--
FH
Details of topic1 / --
567.
BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
568.
BT
Úloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 1--
569.
BT
Umělecké dílo ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kačalová, M.
570.
DT
Univerzitní kampus jako krajinářské díloAmbrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
571.
DisT
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.Damec, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
572.
BT
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
------FHDetails of topic1 / 1 Sloboda, B.
573.
DT
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FHDetails of topic1 / -- Schreyerová, M.
574.
DT
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA----
FH
Details of topic
0 / 2
--
575.
BT
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
0 / --
--
576.
BT
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
577.BT
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
578.
DisTVegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
579.
BT
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru městaMedlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
Ottová, Z.
580.
BTVeřejné prostory na venkověDohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
581.BTVeřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. stoletíDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHDetails of topic
1 / 1
Vaculíková, K.
582.
BT
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
583.BTVinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionůZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
584.
BT
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
585.
BT
Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcie
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
586.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--FH
Details of topic
0 / 2
--
587.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
588.
BT
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
589.
DisT
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
590.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
591.
BT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
592.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
593.BTVliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitůPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
594.
BT
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůLicek, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
595.DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
596.DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
597.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 1
--
598.
DisT
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznůPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
599.DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
600.
DTVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Podholová, S.
601.
DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Pitra, M.
602.BTVliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleSotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / -- Schildová, L.
603.DisTVliv klimatické změny na rostlinyKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-LAD-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1
--
604.DisTVliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
605.
BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1
--
606.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
607.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
608.
DT
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinné
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
Details of topic1 / 1 Vachek, O.
609.
DisTVliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalitu
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
610.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vínaDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1--
611.
DisT
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
612.
DTVliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víněDepartment of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
613.
DisT
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
----
FH
Details of topic
0 / 1--
614.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
615.
DT
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vínaSotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
616.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
617.BT
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
----
VAV
FHDetails of topic0 / 1
--
618.
BT
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / ----
619.
DisT
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic1 / 1
620.
DisTVliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
621.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látekDepartment of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
622.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FHDetails of topic0 / 2--
623.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN--NVAVFH
Details of topic
0 / 2
--
624.
DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
625.
DisT
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Baroň, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
626.
DT
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů
Department of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1
--
627.
BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
628.BTVliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
629.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
630.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živinDepartment of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1
--
631.
DisT
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
632.DisTVliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
633.
DisT
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
634.
DisT
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1