Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znaků
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
prohlížet0 / 1
--
2.
DisT
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
1 / 1 Klepárník, R.
3.
BT
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD--
FH
prohlížet1 / 1
4.
DT
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / --
--
5.
DT
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Kumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
1 / --
6.BTAmfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architekturyDepartment of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
1 / 1
Doubková, E.
7.
DT
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Šnurkovič, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
1 / 1
8.
DT
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Šnurkovič, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--
FH
prohlížet1 / 1
9.
BT
Analýza nabídky keřů na českém trhuŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
10.BT
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FHprohlížet
1 / 1
11.BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Dědová, I.
12.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet2 / 2
13.
BT
Analýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČR
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
14.
BT
Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukruDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
1 / 1
Jedličková, M.
15.
BT
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhuHorák, M.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH0 / 1--
16.
BT
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Department of Landscape Planning (FH)------
FH
1 / 1
17.
DisT
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE----FHprohlížet0 / 1
--
18.
BTAplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA----FH
1 / 1
19.
DT
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FHprohlížet
0 / 1
--
20.DT
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FHprohlížet0 / 1
--
21.
DT
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
22.
DisT
Aquaponic vegetable production
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 2
--
23.
BT
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
1 / -- Božik, K.
24.
BT
Archeologie v zahraděWilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHprohlížet
0 / 1
--
25.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet
1 / 1
Kratochvilová, J.
26.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
27.
DTArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1--
28.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH1 / 2 Brimusová, L.
29.
BT
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH0 / 2
--
30.
BT
Aromatické látky v bílých vínech
Horák, M.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
31.
BTAspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH0 / 1
--
32.BT
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.Department of Fruit Science (FH)------
FH
0 / 1
--
33.
BT
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Kopřivová, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
1 / 1
Hromková, H.
34.
DT
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FHprohlížet
0 / 1
--
35.
BT
BIO trendy ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH1 / 1 Matejička, J.
36.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FHprohlížet0 / 1--
37.
DTBioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
0 / --
--
38.BT
Biovína v České republice a ve světě
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
1 / 1
Štancl, M.
39.
DT
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--NHFHprohlížet1 / 1 Linhová, D.
40.DisT
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
41.BTDešťové zahrady pro městské ulice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
42.
DT
Detection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
prohlížet0 / 1--
43.
DisTDetekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi ApiaceaeMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE
--
--
FHprohlížet1 / 1
44.
DT
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
45.DTDetekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCRMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
prohlížet1 / 1 Bílková, J.
46.
BT
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiPeňázová, E.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / ----
47.
DT
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTD
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Buchtová, S.
48.BTDětské hřiště jako sociokulturní fenoménMedlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FHprohlížet
1 / 1
49.
DisT
Development of LED lighting in intensive production systems
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
FH
0 / --
--
50.
BT
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
51.
DT
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zóna
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--FH
1 / 1
52.
DT
Diplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavbyDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
53.
DT
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
54.DTDiplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorůWilhelmová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
55.
DT
Diplomní projekt - volné téma
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
56.DTDiplomní projekt - volné témaWilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--FH2 / 2 Posová, K.
Habánová, K.
57.
DT
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
58.
DT
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Damec, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
59.
DTDiplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůRadilová, L.Deans Office of the Faculty of Horticulture (FH)--
--
--
MENDELU
0 / --
--
60.
DT
Diplomní projekt obnovy historické zahrady
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHprohlížet0 / 1
--
61.
DT
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Ševčíková, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--FH
0 / 1
--
62.
DisT
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalituPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
1 / 1
Halouzková, K.
63.BT
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Rožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HE
--
--
FH
0 / --
--
64.BTDynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / ----
65.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HE
C-HE-H
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
66.DTDynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
1 / 1
67.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Kupská, V.
68.
BT
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
69.
DisT
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
70.
DT
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
71.BT
Ekologické přípravky na ochranu révy vinné
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1
Nesvadbová, V.
72.
DisT
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
73.
DisT
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleninyKopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
74.
DT
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
0 / 1
--
75.DisT
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA--FH1 / 1 Bártová, P.
76.BTEnergetické využití odpadních produktů z vinařských provozůMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1
Konečný, J.
77.DTEnergetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoceMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
78.
DT
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--FHprohlížet1 / 1 Bartáková, A.
79.
DisT
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pests
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
prohlížet
1 / --
Jababu, N.
80.
DT
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno ŽembováNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
1 / 1
Žembová, K.
81.
DT
Farní a klášterní zahrady
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
0 / --
--
82.
DT
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušní
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
83.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
84.
DT
Flavonoidy rodu Origanum, zadáno Fiala
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FHprohlížet
1 / 1
85.
DT
Fragmentace krajinySedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
----
FH
0 / 1
--
86.
BT
Fragmentace krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)B-LA
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
87.
BT
Fragmentace krajinySedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
88.BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHprohlížet1 / 1
89.
BTFriedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FHprohlížet
0 / 1
--
90.BTFytoplazmy napadající révuNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / 1
--
91.
BT
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
B-HEN
B-HE
--
B-HE-VV
VAV
--
FHprohlížet0 / 1
--
92.
BT
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-H
B-HE
B-H-JRPZ
B-HE-PHP
--
--
FH
1 / 1
Spurná, K.
93.DisTFyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE--
--
FH
prohlížet1 / 1
94.
DT
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné Pálava
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Střihavka, M.
95.BT
Genetické databáze na internetu a jejich využití
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------FH
0 / 1
--
96.
BT
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příkladyVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
97.BTGenetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtěníVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
0 / 1--
98.
BT
Genius loci historického zahradního prostoru.Lebedová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1--
99.
BT
Genové manipulace révy
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / 1
--
100.
BT
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtění
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Kadnai, O.
101.
DisT
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látek
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1--
102.BT
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / --
103.DTGrotta a nympheum v zahradním uměníDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
104.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
105.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH0 / 1
--
106.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT
--
--
FH
0 / ----
107.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
108.
BT
Historický park jako veřejný prostor
Poláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
109.
BT
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
------FH0 / 1--
110.
BT
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO Pálava
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LR
--
FH1 / 1
111.DisTHodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobámPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
112.
DisT
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Heinrich, M.
113.
DT
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FH
0 / --
--
114.
BT
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FHprohlížet0 / 1--
115.
BT
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-MGM
--
FH
1 / 1
Dočekalová, I.
116.DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FHprohlížet0 / 1--
117.
DT
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Hrnčiříková, K.
118.
DTHodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Department of Fruit Science (FH)----
--
FH
1 / 1
119.
DisT
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--FHprohlížet0 / 1
--
120.BT
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
VAV
FH
prohlížet
0 / 1
--
121.
BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
122.
BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
123.
BT
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
0 / 2
--
124.DT
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
125.DTHodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFYNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
126.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 2
--
127.
DT
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemkuKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
prohlížet2 / 2 Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
128.
DT
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním období
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HEC-HE-MAMHP--FH
1 / 1
129.BTHodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorběBukovská, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
130.
DTHodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukceZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Fojtík, T.
131.DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
132.
BT
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH0 / 1--
133.
DT
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Wolf, J.
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
134.
DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
135.DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)C-HEN
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
136.DT
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
137.BTHodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinnéDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAVFHprohlížet
0 / 1
--
138.BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
prohlížet1 / 1
139.BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
------
FH
0 / 2
--
140.BTHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
141.
DT
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu HylotelephiumUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
MENDELU
0 / --
--
142.
DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
143.
DT
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FH
1 / 1
Minksová, D.
144.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
prohlížet
1 / 1
145.
BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHprohlížet0 / 1
--
146.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
147.
DT
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v Kroměříži
Vilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
prohlížet1 / 1
148.
DT
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinicMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHprohlížet
0 / --
--
149.
BT
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
150.
BT
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHprohlížet0 / 1
--
151.
DT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
0 / --
--
152.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / ----
153.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FH1 / --
154.BT
Hodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
155.
DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet1 / 1
156.
DT
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Wolf, J.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FH
0 / 1
--
157.
BT
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
158.
BT
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisů
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
prohlížet
0 / 2
--
159.DisT
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / 1
--
160.DisT
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
161.
DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / ----
162.
DTHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoníNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
----FH0 / ----
163.
BT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)------FHprohlížet
0 / --
--
164.
DT
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH0 / 1--
165.BTHodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
------
FH
1 / --
Vozdecká, M.
166.
DT
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
prohlížet0 / 1--
167.
DT
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Ondrášek, I.Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
prohlížet
0 / --
--
168.
BT
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněkNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH0 / 2--
169.DTHodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
170.
DT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
1 / 1
Březinová, Z.
171.
BT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / 1
172.BTHodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
prohlížet1 / --
173.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM
--
--
FH
1 / -- Paulusová, N.
174.
DTHodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněkNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
175.
DT
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
1 / 1
176.
DT
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
177.
DT
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštuBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
1 / 1
178.
BT
Houbové choroby révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1
179.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
180.
DT
Hydroponická kultivace révy vinnéDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FHprohlížet0 / ----
181.
DisT
Hyperoxidace moštů při výrobě vín
Baroň, M.Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
182.BTCharakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1
--
183.
BT
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbáchEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet
1 / 1
Pipreková, M.
184.
BTCharakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA----FHprohlížet
0 / --
--
185.BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FHprohlížet0 / 2
--
186.BTIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitDepartment of Landscape Planning (FH)----
--
FH1 / -- Tesková, K.
187.DisTIdentifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkáchEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-LFM
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
188.DisTIdentifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péčeDepartment of Landscape Planning (FH)
D-LA
----
FH
1 / 1
189.
BT
Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / 1 Jamrožová, A.
190.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / --
Nogová, S.
191.
BT
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
192.
BT
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
193.
DT
Identita krajiny a rozvoj venkova
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA--
--
FH
prohlížet0 / 2--
194.
DTIn vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------
FH
0 / 1
--
195.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
196.
DisT
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-ZAHR----
FH
prohlížet0 / 1--
197.DTInokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
0 / 1--
198.
DT
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHprohlížet
0 / 1
--
199.
BT
Inspirace přírodou
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-FDB-FD-FD
--
FH
1 / --
Jirečková, E.
200.
DT
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH1 / 1
201.
DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------
FH
0 / 2
--
202.DT
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
1 / --
203.
BT
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Čížková, A.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
204.DT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
205.
BT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA----
FH
1 / 1
Růžičková, P.
206.
BT
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----
FH
1 / --
207.
BT
Konverze železničních brownfields
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
1 / 1
208.DT
Koupací nádrže a biobazény
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM--
FH
1 / 1
209.DT
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--FH0 / 1--
210.
BT
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na Moravě
Trpáková, L.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAB-LA-LR
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
211.BTKrajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreaceŽallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Kadlec, D.
212.
BT
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Smetanová, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / 1
--
213.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / --
--
214.BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
prohlížet
1 / 1
215.
DT
Krajinářská studie vybraného území
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FH
prohlížet2 / 2
216.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny. Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet0 / --
--
217.
DT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet1 / 1
218.
DTKrajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FHprohlížet0 / 1
--
219.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůDepartment of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
0 / 1
--
220.
DT
Krajinný plán modelového územíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1
--
221.BT
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FH0 / 1
--
222.DisTKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHprohlížet1 / 2 Průchová, S.
223.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HED-HE-H
--
FH
0 / 2
--
224.BTKvalita a zpracování plodů rybízuKožíšková, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-H
B-HE-PHP
B-H-JRPZ
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Hotárková, T.
225.
DT
Kvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKPFH
1 / 1
226.DTKvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladování
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN--
NZTKP
FH
0 / 1
--
227.
BT
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ--
FH
prohlížet0 / 1--
228.
DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1
--
229.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--
FH
1 / --
Svozilová, M.
230.BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH1 / 2 Škorpíková, E.
231.BTKvětinové prvky v městském prostoru.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR--
FH
prohlížet
0 / 2
--
232.BTKvětinový záhon v italské a francouzské zahradě.Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
1 / 1
233.DTLéčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno VostalováDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-RMGM
--
--
FHprohlížet1 / 1 Vostalová, M.
234.
DT
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
prohlížet
0 / 1
--
235.
DT
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhů
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEC-HE-H
--
FH
0 / 1
--
236.
DT
Litovel a řeka
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
prohlížet
1 / 1
237.
DT
Management komponované krajinySalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 2--
238.
BT
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
239.
DT
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
240.
DisT
Management péče v objektech památek krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA
--
--
FH
0 / 1--
241.BT
Management programu památky zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet2 / 2 Zilayová, R.
Forejtková, L.
242.
BT
Management výživy v průběhu fermentace
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHprohlížet
1 / 1
Popp, V.
243.DTManagement zakládání a údržby květinových prvkůVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH0 / --
--
244.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
------
FH
prohlížet1 / 1 Štainerová, K.
245.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet
3 / 1
Jurczyga, Š.
Goldman, J.
Oczková, J.
246.
BT
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet0 / 1--
247.
BT
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
248.
BTMechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
249.BTMechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH0 / 1
--
250.
DT
Městská periferieMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LM
--
FHprohlížet1 / 1
251.BT
Městské terasy - krajinářská koncepce modelového objektu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHprohlížet
0 / 1
--
252.
BT
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektů
Ambrožová, Z.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH1 / --
253.BTMěstský park jako propojení sídla s krajinouKulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet2 / 1
254.
BT
Městský park na zaniklých strukturách
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--
FH
1 / 2
255.
BT
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
256.
BT
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH0 / 1--
257.
BTMeteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využitíVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
1 / 1
Kutěj, T.
258.
BT
Metody hodnocení retence a infiltrace půdyDepartment of Horticultural Machinery (FH)------FHprohlížet
0 / --
--
259.
BT
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshováNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--FHprohlížet1 / 1 McIntoshová, I.
260.
BTMezigenerační zahradaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FHprohlížet
1 / 1
261.
DTMezinárodní soutěže v oboru krajinářská architekturaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
0 / 1
--
262.
DTMikroklima kontejnerovnyRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FHprohlížet
0 / 1
--
263.
BT
Mikroklima kontejnerovny
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FHprohlížet0 / 2--
264.
DisT
Mobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elements
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-EUHO
--
--
FH
0 / 1
--
265.
DTModerné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémomMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH1 / 1
266.
BT
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet1 / 1 Savelieva, V.
267.
BTModerní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicíchBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
268.
BT
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
269.
BT
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FHprohlížet1 / 1 Stokláska, D.
270.
BT
Moderní zásahy v památkách krajinářské architekturyŠamánek, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
271.
BT
Modrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studie
Kopřivová, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
Rosiarová, D.
272.
BTMonitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH1 / 2 Krejcarová, M.
273.
DTMonitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
274.DT
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
C-HEN
C-HE
--
C-HE-MAMHP
NVAV
VV
FH0 / 1--
275.
DisT
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
276.BTMožnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1 Bracek, F.
277.
DisT
Možnosti a limity regenerace reliktní krajinySalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1
278.
BT
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Licek, J.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
1 / 1
Černoch, M.
279.
BT
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
280.BT
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
281.
DT
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelůNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
282.BTMožnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Slezák, D.
283.BT
Možnosti konverze agrárních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1 Kršková, V.
284.
BT
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH
0 / --
--
285.
BTMožnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajinySalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--FH2 / 2
286.DT
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Lančarič, L.
287.
DisT
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Procházka, V.
288.
BT
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČRVlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
0 / 1
--
289.
DisTMožnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidůDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
290.
BT
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
291.BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEB-HE-H
--
FH
0 / 1--
292.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
0 / 1
--
293.
BTMožnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorběBulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
294.DTMožnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictvíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet
1 / 2
Frydrychová, A.
295.
BT
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
prohlížet
0 / --
--
296.
DT
Možnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůůNěmcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NH
FH
1 / 1
Nečas, D.
297.
DT
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémůDepartment of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
298.
BTMožnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH0 / 1
--
299.
BTMožnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)------
FH
0 / 1
--
300.DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
301.
DT
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
302.
BT
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet
0 / 1
--
303.
BT
Možnosti využití fytoremediace v ZAKA
Kopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1 Valičeková, A.
304.BTMožnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAB-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
305.
BT
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.
Department of Landscape Planning (FH)B-LAB-LA-LM--FHprohlížet0 / 1--
306.BT
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA
B-LSA-LA
B-LSA-LR
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
307.
BT
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
prohlížet0 / 1
--
308.DTMožnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
prohlížet0 / 1--
309.
BT
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
MENDELU0 / 1--
310.
DT
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenůmMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
311.
DTMožnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracováníDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Sobotková, T.
312.
BT
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
prohlížet
0 / --
--
313.
BT
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Němcová, A.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--FHprohlížet
1 / 1
314.
BT
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révyVlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HEB-HE-VV--FH0 / 1
--
315.
BT
Mykotoxiny ve víně.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet1 / 1
316.
BT
Nákladovost při zakládání vinice
Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH1 / 1 Mrázová, S.
317.
DT
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
318.DTNávrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FH0 / 1--
319.DT
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
prohlížet
1 / 1
Káchová, N.
320.
DTNávrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektuSkoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
321.DTNávrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--FHprohlížet
1 / 1
322.
DT
Návrh riešenia interiérovej zelenej steny
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
323.
DT
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FHprohlížet
0 / 1
--
324.
DT
Návrh založení arboreta
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHprohlížet1 / 1 Hybler, S.
325.
BT
Netradiční ovocné destiláty
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-H
B-H-JRPZ
--
FH
1 / 1
Koláčková, P.
326.
DisTNetřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkciUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----FH
0 / 1
--
327.
DT
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / --
--
328.
DisT
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČRSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1 Hlaváčková, P.
329.BT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
B-LA-LA
B-LSA-LA
--
--
FH
0 / 2
--
330.
DT
Nové možnosti interpretace hodnot krajinyMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
0 / 1
--
331.BTNové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
prohlížet1 / 1
332.
BT
Nové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
prohlížet1 / 1 Kuchyňka, J.
333.
DT
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architektury
Ambrožová, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHprohlížet
1 / 1
334.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHprohlížet1 / 1
335.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1--
336.
BT
Obnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Vašínová, K.
337.DT
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
1 / 1
338.
BT
Obnova památky krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LAA----
FH
prohlížet0 / 1
--
339.
DT
Obnova soukromé historické zahrady
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
1 / 1
340.
DT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 2
--
341.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--FH
0 / 2
--
342.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Pejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--FH
0 / 2
--
343.
DTObnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1
--
344.
BT
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
VAV
FH
0 / 1
--
345.
DT
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínech
Soural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
1 / 1 Faitová, E.
346.
BT
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 2
347.
DisTOdrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
1 / 1
348.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
0 / --
--
349.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 1
--
350.DisTOdrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
1 / --
351.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / --
--
352.
DT
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
353.
DT
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
1 / 1
354.
DisT
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA----FH1 / 1
355.
DT
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHprohlížet
1 / 1
356.BTOchrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoruSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
--
--
FHprohlížet
0 / 3
--
357.BTOpěrné konstrukce vinicZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHprohlížet0 / 1
--
358.DisTOptimalizace aquaponické produkce zeleninyPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / --
--
359.
DisT
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
D-HE-H
--FH
1 / 1
360.
DisT
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Department of Landscape Planning (FH)
D-LAD-LA-LA
--
FH0 / 1--
361.
DT
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FH0 / 1
--
362.
DT
Optimalizace systému zeleně sídla
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FH
prohlížet
1 / 2
363.
DT
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
364.
DisT
Optimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuře
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH0 / 1
--
365.
BT
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FHprohlížet0 / 2
--
366.
DT
Ověření kvality seče robotizovaného žacího strojeMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
367.
DTOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
prohlížet0 / 1--
368.
DT
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
369.
DT
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
prohlížet
0 / 1
--
370.
DTOvěření použití substrátů pro zelené střechy
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH1 / -- Sklenář, S.
371.
DT
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
372.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhůBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
prohlížet0 / 1--
373.DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
374.BTOvěření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího strojeMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
375.
DisTOvěření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinnéDepartment of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
----
FH
1 / 1 Zatloukal, P.
376.
DTOvlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
377.
BT
Oxidativní výroba vín
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1 Poláček, L.
378.
DT
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara KučiDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
1 / --
379.BTPermakultúrne pestovanie zeleninyJurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------
FH
prohlížet
1 / 1
Vargovčíková, B.
380.DT
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
381.
BTPerspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změnMiksová, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
--
--
--
FH
prohlížet0 / 2--
382.BT
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
----
FH
0 / --
--
383.
BT
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FH
prohlížet0 / ----
384.BTPerspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
385.
BT
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictvíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Lacková, P.
386.
BTPerspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FHprohlížet1 / 2
387.
DT
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
1 / 1
388.
DisT
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkciDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
389.BTPěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
390.
DTPěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH0 / 2
--
391.DTPlán regenerace krajinné památkové zónyDepartment of Landscape Planning (FH)C-LA----FHprohlížet0 / 3--
392.BT
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Medlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
0 / 1
--
393.
BT
Pocket parks Brno - Židenice
Ševčíková, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1 Issakova, S.
394.BTPodrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FDB-FD-FD--
FH
prohlížet1 / 1 Bychkouskaya, K.
395.
BT
Pohornická krajina
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
0 / 1--
396.
DT
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleninyPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / --
--
397.DTPokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / ----
398.
DT
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
399.
BT
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničíDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-LR--
FH
prohlížet
1 / --
Škuláňová, T.
400.DTPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
401.DisT
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
1 / 1
Bednář, A.
402.
DT
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
403.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEC-HE-H
--
FHprohlížet
1 / 1
Hausknechtová, V.
404.DTPorovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEN
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
405.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--FHprohlížet0 / 1
--
406.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictvíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)C-HEN----FHprohlížet0 / 1--
407.
DT
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FHprohlížet1 / 1
408.
DT
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
409.
DT
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------FH0 / --
--
410.BTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)------
FH
prohlížet0 / 1--
411.DTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
0 / 1
--
412.DT
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Londová, J.
413.
BT
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
414.DT
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
415.DT
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FHprohlížet1 / 1
416.
BT
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
Kumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FHprohlížet1 / -- Hajdúchová, M.
417.
DT
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
1 / 1
Čupková, D.
418.
BT
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných plochSkoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FHprohlížet0 / 1
--
419.
DisT
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA
--
--FHprohlížet0 / 1--
420.
BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1 Lashkevich, H.
421.
BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Šamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1
422.
BTPotencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na Frenštátsku
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
0 / --
--
423.
DT
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
0 / 1
--
424.
BT
Použití inertních plynů ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1--
425.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architekturyPejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
0 / 1
--
426.BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
--
--
FH
0 / 1
--
427.BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE----
FH
0 / 1
--
428.
BT
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezeníDepartment of Horticultural Machinery (FH)----
--
FHprohlížet0 / 1
--
429.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
430.
DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
431.BT
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnik
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-H--FHprohlížet
0 / 1
--
432.
BT
Proluky v sídelních útvarech
Kokeš, P.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
433.BTProměny květinových záhonů v historických souvislostech
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
434.
DTProměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnostiKulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1
435.
BT
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studieAmbrožová, Z.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FHprohlížet1 / 1 Kopčilová, B.
436.
BT
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet
1 / 2
437.
DTProtimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelůDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
438.
BT
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 2--
439.
BT
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
prohlížet
0 / 1
--
440.BTPřehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA----MENDELU0 / 1
--
441.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FH
0 / --
--
442.
DT
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
prohlížet
0 / --
--
443.
BT
Půdopokryvné výsadby rostlin
Department of Planting Design and Maintenance (FH)------
FH
1 / 1
444.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
445.
BT
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
1 / 1
446.
DT
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálůMatějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
prohlížet
0 / 1
--
447.
DisT
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
448.
DT
Rekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
449.
DisT
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
D-HE-H
--FHprohlížet
0 / 2
--
450.DisT
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--FH
1 / 1
451.DT
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
452.
BTRezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stavVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
453.
BT
Rod Hemerocallis.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
454.
BT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / --
--
455.
DisT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----FHprohlížet
0 / 1
--
456.BT
Roubování zeleninových druhů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FHprohlížet
0 / 1
--
457.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomuRaddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH0 / ----
458.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
0 / --
--
459.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHprohlížet
0 / --
--
460.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCRRaddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
461.
DisT
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--
FHprohlížet0 / 1
--
462.
DisT
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HED-HE-H
--
FH
prohlížet
1 / --
463.
DT
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEN--
NH
FH
1 / 1
464.
BT
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet0 / 1
--
465.DisTŘízení systému závlah a dávkování živin v hydroponiiDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ARI--
--
FBE
0 / --
--
466.
BT
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Suchý, M.
467.
DT
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LM
--
FH
0 / 2
--
468.DisTScénografie v krajinářské architektuře
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA--
--
FH
0 / 1
--
469.
BT
Sekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
0 / 1
--
470.
BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéBaránková, K.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
prohlížet
0 / 1
--
471.
DisT
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
----
FH
0 / 1
--
472.
BT
Skalický vinný región Kumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
1 / --
473.
DTSkladování lyoflizovaných jablekSoural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
prohlížet1 / 1 Fajgara, D.
474.
DTSledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zeleninJezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEC-HE-H--FHprohlížet0 / 1
--
475.DTSledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH0 / 1
--
476.
DTSledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCREichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
1 / 1 Výbošťoková, A.
477.DTSledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinicPavlačka, R.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
478.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)D-HE
--
--
FH
0 / 1--
479.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíDepartment of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
480.
DisT
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. stoletíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)D-LA
D-LA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
481.
BT
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH0 / --
--
482.
BTSoučasná úroveň poznání genomu révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
483.BT
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
Sedlmajerová, A.
484.
BT
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--VAVFH
0 / 1
--
485.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictvíDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
1 / --
Damborská, L.
486.
DT
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
487.
BT
Současné trendy ve šlechtění letniček
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
488.
BT
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
Repin, V.
489.
BT
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Poláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
490.
BT
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoruFilipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FHprohlížet
1 / 1
Stránská, A.
491.
BT
Soudobý městský parkPoláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
prohlížet
0 / 1
--
492.
BT
Soundscape - krajina zvuků
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH0 / 1--
493.BT
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Ševčíková, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1
494.BT
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
----MENDELUprohlížet0 / 1
--
495.
BT
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
0 / ----
496.
DT
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
497.
DT
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FHprohlížet
0 / 1
--
498.
DTStanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Department of Fruit Science (FH)
--
----
FH
0 / 1--
499.
BT
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupyŠtefl, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
0 / --
--
500.BTStarobylé výmladkové lesyKučera, P.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--FH
1 / --
Szokala, D.
501.
BTStavebně-technické řešení vinařských provozůZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / 1--
502.
BT
Stilbeny v révě vinné
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HEB-HE-VV--FHprohlížet
0 / 1
--
503.
DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)D-ZAHR
--
--
FH
0 / --
--
504.
DT
Středověké hrady v současné krajině
Martinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
1 / 1 Kříčková, K.
505.
BT
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet
1 / 1
Ošlejšková, K.
506.
DT
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Department of Landscape Planning (FH)C-LA--
--
FH
0 / 2
--
507.
BTStudie rozvoje rekreačního využití modelového území.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA----FH1 / 1 Menšíková, T.
508.DTStudie založení ochranného lesního pásuRajnoch, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FH1 / 1 Zezulová, T.
509.
DisTStudium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
510.DisTStudium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keřeMichlovský, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
511.DisTStudium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semenDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FHprohlížet1 / 1 Sochorová, L.
512.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1--
513.
BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FH1 / --
514.DisTStudium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FH0 / 1
--
515.DT
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FH0 / 1
--
516.BTStudium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metodMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH0 / 1--
517.
BT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
518.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiDepartment of viticulture and enology (FH)----
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
519.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
520.
BT
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH0 / 1--
521.DisTStudium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
----
FH
0 / 1
--
522.
DisT
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
523.
DisT
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH0 / 1
--
524.DisT
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vín
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
1 / 1
Vaidová, M.
525.
DisT
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / 1
--
526.
DisTStudium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkcePokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----FHprohlížet0 / ----
527.
BTStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
528.DisT
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
529.
BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
----FH
0 / 2
--
530.DT
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HEC-HE-H--
FH
0 / 1
--
531.
DTStudium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Tesařík, Š.
532.
DT
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
0 / 1
--
533.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
0 / --
--
534.DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO----FH0 / ----
535.DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HORT
--
--
FH0 / --
--
536.
DisT
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
537.
DisT
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
0 / 1
--
538.
BTSubstráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
539.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno BečvářováNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD
--
FH1 / 1
540.
BT
Světelné znečištění kulturní krajiny
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH1 / 1
541.
BT
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a PavloviceKučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
0 / 1
--
542.
DisT
Šlechtění meruněk
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
FH0 / ----
543.
DT
Šlechtění meruněk
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)------FHprohlížet
0 / 2
--
544.
BT
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Barda, K.
545.DT
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Jezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHprohlížet0 / ----
546.
DT
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
547.DisTTařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizaceUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----
FH
0 / 1
--
548.DTTatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních strukturMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
1 / 1
549.
BT
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
550.
BT
Technické prostředky pro údržbu komunikacíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
551.
BT
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadůZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEN
--
VAV
FH
prohlížet
0 / 1
--
552.
BTTechnika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.Pavlačka, R.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
553.
BT
Technologické využití plodů z rodu Physalis
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
--
--
--
FH
0 / --
--
554.BTTechnologie a jakostní parametry vinných destilátůŠnurkovič, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HB-H-JRPZ--
FH
1 / --
555.
DT
Technologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.Híc, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)--
--
--
FH
1 / 1
556.
BTTechnologie výroby medovinyHíc, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ--FHprohlížet
1 / 1
Vrbová, V.
557.DT
Technologie výroby ovocných destilátů
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKP
FH
prohlížet1 / 1 Kotrlová, A.
558.
DisT
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietěDepartment of viticulture and enology (FH)D-ZAHR--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
559.DT
Téma množení okrasných dřevin bylinnými řízky
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
prohlížet0 / --
--
560.
BTTerapeutická zahradaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHprohlížet
1 / 1
Koláčková, B.
561.
DT
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FHprohlížet1 / 1
562.
DT
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTD
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
563.
DT
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinnéSotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
------FHprohlížet1 / 1 Martincová, M.
564.
DisT
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE----FH0 / 1--
565.BT
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FH1 / 1 Malenová, D.
566.
BT
Trávy ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
prohlížet1 / --
567.
BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / 1--
568.
BTÚloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stresBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
569.
BT
Umělecké dílo ve veřejném prostoruŠamánek, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
prohlížet1 / 1 Kačalová, M.
570.
DTUniverzitní kampus jako krajinářské dílo
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
0 / 1
--
571.
DisT
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)D-KA----FHprohlížet
0 / 1
--
572.BTUplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařstvíBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
1 / 1
Sloboda, B.
573.
DT
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
1 / --
574.DT
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--FHprohlížet
0 / 2
--
575.
BT
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH0 / --
--
576.
BT
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHprohlížet
0 / 1
--
577.
BT
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍSmetanová, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
0 / 1
--
578.
DisT
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-LAD-LA-LA--
FH
prohlížet
0 / 1
--
579.
BT
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Medlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
580.
BT
Veřejné prostory na venkově
Dohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FHprohlížet0 / 1--
581.
BT
Veřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. století
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
1 / 1
582.
BT
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Chvalinová, K.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
prohlížet
1 / 1
583.
BT
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FHprohlížet1 / 1
584.
BTVírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
585.
BT
Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcie
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
586.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FH
0 / 2
--
587.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
588.
BT
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
0 / 1
--
589.
DisT
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1
--
590.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
591.BT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
0 / 1
--
592.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 1
--
593.
BT
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
594.
BTVliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FHprohlížet
1 / 1
595.
DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinnéDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH0 / 1
--
596.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
597.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHprohlížet
0 / 1
--
598.DisTVliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1
--
599.DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet
0 / --
--
600.
DT
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1 Podholová, S.
601.
DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHprohlížet
1 / 1
Pitra, M.
602.BTVliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FHprohlížet
1 / --
Schildová, L.
603.
DisT
Vliv klimatické změny na rostlinyKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA--
FH
prohlížet0 / 1--
604.
DisTVliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Department of Landscape Planning (FH)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
605.
BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
0 / 1
--
606.
DisTVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
607.
DisTVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet
0 / 1
--
608.
DT
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinné
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
1 / 1
Vachek, O.
609.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
prohlížet
1 / 1
610.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 1
--
611.
DisT
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H--
FH
0 / 1
--
612.
DT
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet1 / 1
613.
DisT
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
--
--
FHprohlížet0 / 1--
614.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--FH0 / ----
615.
DTVliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vínaSotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FHprohlížet
1 / 1
616.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet0 / 1--
617.
BT
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
----VAV
FH
0 / 1
--
618.BTVliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH0 / --
--
619.
DisT
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FHprohlížet
1 / 1
Budínová, D.
620.
DisT
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
0 / 1--
621.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
1 / 1
622.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAVFH0 / 2
--
623.
DTVliv podnože na vodní režim révy vinné.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--NVAVFHprohlížet0 / 2
--
624.
DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet0 / 1--
625.
DisT
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Baroň, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
----
FH
prohlížet0 / 1
--
626.
DT
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznůDepartment of viticulture and enology (FH)
--
----FH0 / 1
--
627.
BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FHprohlížet0 / 1
--
628.
BT
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHprohlížet
0 / 1
--
629.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
630.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živinPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
631.DisTVliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
prohlížet0 / 1
--
632.
DisT
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H
--
FH
0 / 1
--
633.
DisTVliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 1
--
634.
DisTVliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHprohlížet1 / 1
635.
DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
0 / 1
--
636.
DisTVliv terroir na kvalitativní parametry vínPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--
FH0 / 1--
637.
DisT
Vliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území..Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)D-KA----FHprohlížet0 / 1--
638.
DisT
VLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH Kyseláková, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE----
FH
0 / 1
--
639.
DT
Vliv vnějších faktorů na senzorické vlastnosti lahvových vín
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
prohlížet
1 / 1
640.
DisT
Vliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznůDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--FHprohlížet0 / 1--
641.
DisT
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylinRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE----
FH
prohlížet
1 / 1
642.
BT
Vliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštu
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHprohlížet
0 / 1
--
643.
BTVoda jako esenciální prvek zahrady.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
--
--
FH
0 / 2
--
644.
BTVoda v různých formách a v proměnách historie zahradního prostoru.Lebedová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
0 / 1--
645.
DT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
prohlížet0 / 1--
646.BT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--FH
2 / 2
Vraspírová, E.
Kheková, E.
647.
BT
Vodní toky a jejich úpravy a napojení na urbanistickou strukturu v intravilánu sídel
Kokeš, P.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FHprohlížet0 / 1--
648.BTVoľná témaDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
0 / 2
--
649.
DT
volné téma
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
0 / 1--
650.
BT
Volné téma
Bukovská, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-H
B-HEN
B-HE
B-H-H
--
B-HE-VV
--
Z
--
FHprohlížet0 / 1
--
651.
DT
Volné téma
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
prohlížet
0 / 1
--
652.
BT
Volné téma
Department of Landscape Planning (FH)
------FHprohlížet0 / 1
--
653.
BT
Volné témaMartinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
prohlížet
0 / 1
--
654.
BT
Volné témaSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
prohlížet0 / 1--
655.
BT
Volné téma
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHprohlížet
0 / 1
--
656.
DT
Volné téma
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 1--
657.
DT
Volné téma
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
0 / 1
--
658.
DisT
Volné téma dle návrhu uchazeče
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR