Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znaků
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Aktuální pohled na hodnocení kvality rostlinných bioproduktů a biopotravin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1
--
3.
DisT
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajinyDepartment of Landscape Planning (FH)D-LAD-LA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
Klepárník, R.
4.
BT
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FHDetails of topic1 / 1
5.DT
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
6.
DT
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Kumšta, M.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
7.
BT
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
8.DT
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťáv
Šnurkovič, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--NZTKPFH
Details of topic
1 / 1
Prokop, J.
9.DTAnalytické a senzorické hodnocení hroznových moštůŠnurkovič, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Analýza historického vývoje systému zeleně sídla
Zámečník, R.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vondálová, M.
11.
BT
Analýza možností využívání různých komponentů pro tvorbu školkařských substrátůDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
12.
BT
Analýza nabídky keřů na českém trhuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
Details of topic1 / 1
13.BT
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1
14.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-RMGM--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
15.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.Department of Landscape Planning (FH)------FH
Details of topic
2 / 2
16.
BT
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)------FH
Details of topic
1 / 1
Dědová, I.
17.
BT
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
18.BTAnalýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinuŽallmannová, E.Department of Landscape Planning (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
19.
DisT
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE----
FH
Details of topic0 / 1--
20.
BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SRSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
21.BT
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HE
C-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 1--
23.
DTAplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HEC-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
25.
DisT
Aquaponic vegetable production
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
26.BT
Aquaponie pro produkci rostlin a ryb
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
27.
BT
Archeologie v zahradě
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kratochvilová, J.
29.
BT
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Architektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FHDetails of topic
1 / 2
Brimusová, L.
32.BTAroklimatická rajonizace vinné révyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 2--
33.
BTAromatické látky v bílých vínech
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Aspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadby
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
36.
BT
Benefity rostlin ve vztahu k psychice člověka
Kopřivová, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH
Details of topic
0 / 1
--
37.
BTBezreziduální produkce zeleninyKopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
38.DT
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
39.
BTBIO trendy ve vinařstvíDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / 1
Matejička, J.
40.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
41.
DT
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
42.
BTBiovína v České republice a ve světěHorák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1--
43.DT
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--NH
FH
Details of topic
1 / 1 Linhová, D.
44.
DisT
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--FHDetails of topic0 / 1--
45.
BT
Dešťové zahrady pro městské ulice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FH
Details of topic
1 / 1 Brázdová, T.
46.DTDetection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevines
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
47.
DisT
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic
1 / 1
Wohlmuth, J.
48.
DT
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
49.
DT
Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCREichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
50.
BT
Detekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodami
Hakalová, E.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / ----
51.
DTDetekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTDEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FHDetails of topic
1 / 1
52.BTDětské hřiště jako sociokulturní fenomén
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
1 / 1
Brablcová, A.
53.
DisT
Development of LED lighting in intensive production systems
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
54.BT
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
55.DT
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zóna
Kulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1
--
56.
DT
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 1--
57.
DT
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorůDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
58.
DT
Diplomní projekt - volné téma
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
59.
DT
Diplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.
Wilhelmová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
60.
DTDiplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůDamec, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LAC-LA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
61.
DTDiplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Deans Office of the Faculty of Horticulture (FH)
------MENDELU
Details of topic
0 / --
--
62.
DT
Diplomní projekt obnovy historické zahradyDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1
--
63.
DT
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském HradištiŠevčíková, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
64.
DisT
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
65.
BT
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahodRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
66.
BT
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
67.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
68.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
69.
DT
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FH
Details of topic
1 / 1 Kupská, V.
70.
BT
Edukativní a osvětová funkce zahradyPoláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
71.
DisTEfektivita pěstitelských technologií v zelinářstvíZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
72.
DT
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního uměníKučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
73.DT
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
74.
DisT
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--FHDetails of topic1 / 1 Bártová, P.
75.
BT
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
1 / 1
Konečný, J.
76.
DTEnergetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoceMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
77.
DT
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
78.DisTEvaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pests
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHDetails of topic
1 / --
Jababu, N.
79.
DT
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno ŽembováDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEN
--
NH
FH
Details of topic
1 / 1
80.DT
Farní a klášterní zahrady
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / --
--
81.
DT
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušníNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
82.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR----
FH
Details of topic
1 / 1
83.
DTFlavonoidy rodu Origanum, zadáno FialaDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--NH
FH
Details of topic1 / 1
84.DT
Fragmentace krajiny
Department of Landscape Planning (FH)C-LA----FH
Details of topic
0 / 1
--
85.
BT
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
86.BTFragmentace krajinySedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
87.BTFriedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
88.
BT
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
89.
BT
Fytoplazmy napadající révuDepartment of Fruit Science (FH)B-HEB-HE-VV--FHDetails of topic
0 / 1
--
90.
BTFytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Department of Fruit Science (FH)
B-HEN
B-HE
--
B-HE-VV
VAV
--
FH
Details of topic
0 / 1--
91.
BT
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-HE
B-H-JRPZ
B-HE-PHP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Spurná, K.
92.DisTFyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic
1 / 1
93.
DT
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné Pálava
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
94.
BT
Genetické databáze na internetu a jejich využití
Vachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
95.
BT
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
96.BT
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
97.BTGenius loci historického zahradního prostoru.Lebedová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
98.
BT
Genové manipulace révy
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
99.
BT
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtěníVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
100.
DisT
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látekPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
101.BT
Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
1 / --
102.DT
Grotta a nympheum v zahradním umění
Damec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
103.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
104.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
105.DisTHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT----FHDetails of topic
0 / --
--
106.DisTHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
107.BT
Historický park jako veřejný prostor
Poláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
108.BTHistorický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
109.
BT
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO Pálava
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LR
--
FHDetails of topic0 / 1--
110.
BT
Historie, pěstování a využití konopí v českých zemích
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
111.
BT
Historie, pěstování a využití tabáku v českých zemích
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
112.
DisT
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobámPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
113.
DisT
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
114.
DTHodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozráváníDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FH
Details of topic
0 / --
--
115.
BT
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
116.
BT
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--
FH
Details of topic0 / 1
--
117.
DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictvíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
118.
DTHodnocení energetického potenciálu u matolinDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
119.
DTHodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.Department of Fruit Science (FH)------
FH
Details of topic1 / 1 Zbiták, R.
120.
DisT
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinicBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
121.
BT
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
122.BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
123.
BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FH
Details of topic
0 / 1
--
124.BTHodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleninyJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
125.
DT
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
126.
DT
Hodnocení jakostních parametrů cidrů.
Híc, P.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
127.
DT
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
128.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architekturyŠimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FHDetails of topic0 / 2--
129.
DT
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
130.DTHodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíBaránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
1 / 1
Růžičková, T.
131.
BT
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorběBukovská, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
132.
DT
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Fojtík, T.
133.
DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČRKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
134.
BT
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
135.
DTHodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
136.
DTHodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
137.
DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
138.
DT
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic0 / 1--
139.
BT
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
140.BTHodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
141.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíDepartment of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2--
142.
BTHodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchDepartment of Fruit Science (FH)------FH
Details of topic
0 / 2
--
143.
DT
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
144.
DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
145.
DTHodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1 Minksová, D.
146.DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
147.
BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
148.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
149.
DT
Hodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinnéPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
150.BT
Hodnocení růstových, kvalitativních a zdravotních aspektů při využití zahuštěných výsadeb révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic
0 / --
--
151.
DT
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v KroměřížiVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FHDetails of topic1 / 1
152.
DT
Hodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
153.
BT
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
154.
BT
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
156.BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Uher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
157.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
158.BTHodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytikaUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
159.
DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Tekielska, D. A.
160.
DT
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
161.BT
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
162.BTHodnocení vegetativního stádia u botanických narcisůJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
163.
DisT
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnostiBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Šinková, A.
164.
DisT
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
165.
DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Department of Fruit Science (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
166.
DT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoníNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
167.
BTHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
168.
DT
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1
--
169.BTHodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------FH
Details of topic
1 / --
170.
DT
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
171.
DT
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.Ondrášek, I.
Department of Fruit Science (FH)
C-HEC-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / --
--
172.
BT
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
173.
DTHodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobámVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
174.
DT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Březinová, Z.
175.
BT
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FHDetails of topic
1 / 1
176.BT
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / --
177.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM
--
--
FHDetails of topic1 / --
178.
DT
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
179.
DT
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyDepartment of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHDetails of topic1 / 1
180.DT
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
181.
DT
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Jančura, Š.
182.BTHoubové choroby révy vinné.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Hrazdilová, M.
183.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
Žížková, L.
184.
DT
Hydroponická kultivace révy vinnéPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / ----
185.BT
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
186.
BT
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbách
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1 Pipreková, M.
187.BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--
FHDetails of topic0 / ----
188.
BT
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
189.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Tesková, K.
190.
DisT
Identifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkáchEichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-LFM----FFWTDetails of topic1 / 1
191.
DisT
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
192.
BT
Identifikace a možnosti regenerace hodnot historické kulturní krajiny.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
B-RMGM
--
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
193.
BT
Identifikace a prezentace historických krajinných struktur
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1 Jamrožová, A.
194.
BT
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitŽallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
195.
BT
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
196.
BT
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
197.
DT
Identita krajiny a rozvoj venkova
Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
1 / 2
Pangrácová, L.
198.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
199.
DT
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
200.BT
Informace bez tabulí
Department of Landscape Planning (FH)B-LAA
B-LSA
B-LA
--
B-LSA-LA
B-LA-LA
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
201.
DisT
Inhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Štůsková, K.
202.
DTInokulace ořešáku královského fytopatogenními houbamiMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
203.
DT
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1
--
204.
BT
Inspirace přírodouKuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
1 / --
Jirečková, E.
205.
DTInventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního SlovenskaVlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
206.
DT
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------
FH
Details of topic
0 / 2
--
207.
DT
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
208.
BT
Kompostování odpadních produktů z vinařstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
209.
DTKompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
210.
BT
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu rokuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
----FHDetails of topic
1 / 1
Růžičková, P.
211.DTKoncepce regenerace komponované krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
212.
BT
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Jurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / --
213.
BT
Konverze železničních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
214.DT
Koupací nádrže a biobazény
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FHDetails of topic0 / 1
--
215.DT
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)C-LA----FH
Details of topic
0 / 1--
216.
BT
Krajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěTrpáková, L.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LA-LR
--
FH
Details of topic
0 / 1--
217.
BT
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Žallmannová, E.
Department of Landscape Planning (FH)
------FH
Details of topic
1 / 1
Kadlec, D.
218.
BT
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA----FH
Details of topic
0 / 1--
219.BT
Krajinářská studie vybraného modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / ----
220.
BT
Krajinářská studie vybraného modelového územíMatějka, D.Department of Landscape Planning (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Sýkorová, M.
221.
DT
Krajinářská studie vybraného území
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-RMGM
C-LA-LA
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
222.
BT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
223.
DT
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
Řezanina, Z.
224.
DT
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
225.
BT
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálů
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH
Details of topic
0 / 1--
226.
DT
Krajinný plán modelového území
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
227.BT
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
228.
DisTKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 2
229.
DisT
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systémuPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 2
--
230.
BT
Kvalita a zpracování plodů rybízu
Kožíšková, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-H
B-HE-PHP
B-H-JRPZ
--
--
FHDetails of topic1 / 1
231.DT
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
232.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-MGM
--
FHDetails of topic
1 / --
Svozilová, M.
233.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / 2 Škorpíková, E.
234.
BT
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSAB-LSA-LR--FH
Details of topic
0 / 2
--
235.
BT
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1 Hanáková, V.
236.DTLéčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno VostalováNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-RMGM
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
237.
DTLékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlinNeugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FH
Details of topic
0 / 1
--
238.
DTLisování olejů ze semen méně známých ovocných druhůMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1--
239.
DTLitovel a řeka
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA--FHDetails of topic0 / 1
--
240.
DT
Management komponované krajinySalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHDetails of topic0 / 2--
241.
BT
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
----
--
FH
Details of topic0 / 1
--
242.
DTManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
243.
DisT
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Krejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-KA
--
--FHDetails of topic1 / 1 Šmída, J.
244.
BT
Management programu památky zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 2
Forejtková, L.
245.
BT
Management výživy v průběhu fermentaceDepartment of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
246.
DT
Management zakládání a údržby květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
247.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1
248.BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA----
FH
Details of topic
0 / 1--
249.
BT
Managementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic3 / 1
250.BTManagementová opatření v péči o chráněná území
Department of Landscape Planning (FH)
B-RMGM
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
251.
BT
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
252.BT
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
253.BT
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV--FH
Details of topic
0 / 1
--
254.
DT
Městská periferie
Department of Landscape Planning (FH)C-LA
C-LA-LM
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
255.BT
Městský park jako propojení sídla s krajinou
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
256.
BT
Městský park na zaniklých strukturách
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 2
--
257.BTMetabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
258.BTMetabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
259.
BT
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využití
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
260.
BT
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
261.
BT
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H--
FH
Details of topic
1 / 1
262.
BTMezigenerační zahradaMagni, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1
263.
DT
Mikroklima kontejnerovny
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
264.
BT
Mikroklima kontejnerovnyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
265.
BT
Množení dřevin bylinnými řízky
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
266.DisTMobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elementsBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-EUHO
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Bajus, M.
267.
DT
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Slepčan, O.
268.BT
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHDetails of topic1 / 1 Savelieva, V.
269.
BT
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicíchBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
270.
BT
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
271.BTModerní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
272.
BT
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHDetails of topic1 / 1 Kollárová, J. N.
273.
BT
Modrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studieKopřivová, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
Rosiarová, D.
274.
BT
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2 Krejcarová, M.
275.
DT
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRSotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
276.
DT
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Kiss, T.Department of Fruit Science (FH)
C-HEN
C-HE
--
C-HE-MAMHP
NVAV
VV
FHDetails of topic
0 / 1
--
277.
DisT
Morfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
278.
BT
Možnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorběKlasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
279.
DisT
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1
280.
BT
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--FHDetails of topic
1 / 1
281.
BT
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1--
282.
BT
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Department of Horticultural Machinery (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
283.
DT
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
284.BT
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Bukovská, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
285.
BT
Možnosti konverze agrárních brownfields
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
286.
BT
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
287.
BTMožnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajinySalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
----FHDetails of topic2 / 2 Mazáková, K.
Maršová, A.-M.
288.
DT
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Lančarič, L.
289.
DisT
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic1 / 1
290.
BT
Možnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
291.DisTMožnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
----FH
Details of topic
0 / 1
--
292.
BT
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H--FH
Details of topic
0 / 1
--
293.
BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkciBurgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--FHDetails of topic
0 / 1
--
294.BT
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--FHDetails of topic0 / 1
--
295.BTMožnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorběBulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
296.
DT
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicíchPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
297.
BT
Možnosti prevence proti fytoplazmě stoluburu ve vinicích
Department of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic
0 / --
--
298.
BT
Možnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCA
Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
299.DT
Možnosti prevence proti komplexu chorob kmínku a zejména chorobě ESCA
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
300.DTMožnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictvíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2 Frydrychová, A.
301.
DT
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Department of Horticultural Machinery (FH)C-LA
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
302.BT
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1
--
303.
BT
Možnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
304.
DT
Možnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajinyDohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
305.
DT
Možnosti využití dálkového snímkování a hodnocení mikroklima vinice v prognóze padlí révy (Erysiphe necator)
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
306.
BT
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilů
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
307.
BT
Možnosti využití fytoremediace v ZAKAKopřivová, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Valičeková, A.
308.
BT
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
309.
BT
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
310.
BT
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA
B-LSA-LA
B-LSA-LR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
311.BT
Možnosti využití letniček ve floristické tvorbě
Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
312.
DT
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NZTKPFHDetails of topic0 / 1
--
313.
BT
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Skoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA
B-LA-LM
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
314.
DT
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1
--
315.DTMožnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
316.
BT
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktůDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
317.
DT
Možnosti zlepšení výživy zeleniny v režimu ekologického zemědělství
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
318.BTMožnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révyDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)B-HEB-HE-VV--FH
Details of topic
0 / 1
--
319.
BT
Mykotoxiny ve víně.
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Osičková, N.
320.BT
Nákladovost při zakládání vinice
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HEB-HE-VV--FH
Details of topic
1 / 1
321.
DT
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
322.
DT
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1--
323.
DT
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LA--FHDetails of topic
1 / 1
324.
DT
Návrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektu
Skoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
325.
DT
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM--
FH
Details of topic0 / 1--
326.DTNávrh riešenia interiérovej zelenej stenyDepartment of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
327.
DT
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
328.
DTNávrh založení arboretaDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
329.
BT
Netradiční ovocné destiláty
Soural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / 1
330.
DisT
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
331.DTNová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FH
Details of topic
0 / ----
332.
DisT
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
333.
BT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
B-LA-LA
B-LSA-LA
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
334.
DT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
335.
BTNové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
336.
BT
Nové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařství
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1
--
337.
DT
Nové způsoby ovlivnění tvorby adventivních kořenů u řízkovanců
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
338.
BTObnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
339.
BT
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
340.BT
Obnova památky krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
341.DTObnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Kania, A.
342.
BTObnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LAA--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
343.
DT
Obnova soukromé historické zahrady
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
344.DTObnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
345.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA----
FH
Details of topic
0 / 2
--
346.
BT
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
----
FH
Details of topic
0 / 2
--
347.
DT
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architektury
Bulíř, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
348.
DTObraz sídla a krajinyDohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 1
--
349.
BT
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinnéSotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
350.
DT
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínechDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--
NVAV
FH
Details of topic
1 / 1
351.
BT
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architektury
Šimek, P.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2
Špindlerová, A.
352.
DisT
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE----
FH
Details of topic
1 / 1
Sotolářová, O.
353.
BTOdrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
354.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
355.
DisT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / --
356.
BT
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních datUher, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / ----
357.
DT
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
358.
DTOchrana dřevin v prostředí sídel
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
359.DisT
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
Department of Landscape Planning (FH)D-LA--
--
FHDetails of topic
1 / 1
Jeništová, J.
360.BTOchrana krajinného rázu vybraného modelového územíSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)B-LAA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
361.BTOpěrné konstrukce vinicZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
362.
DisT
Optimalizace aquaponické produkce zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / --
363.DisT
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
364.
DisT
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)D-LAD-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
365.
DT
Optimalizace světelných podmínek při množení dřevin
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
366.
DT
Optimalizace systému zeleně sídla
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FHDetails of topic1 / 2 Vařejková, T.
367.DisTOptimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuřePokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
368.
BT
Osobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 století
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
369.
DT
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
Details of topic
0 / --
--
370.DTOvěření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1--
371.
DT
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluDepartment of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
372.
DT
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEC-HE-H--FHDetails of topic0 / 1--
373.DTOvěření použití substrátů pro zelené střechy
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / --
374.
DT
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Mašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
375.
DTOvěření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
376.
DT
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
377.
BT
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího strojeMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
378.
DisT
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
1 / 1
379.
DT
Ověření vlivu mikrobiálního přípravku na kvalitativní parametry dřevinBurgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)----
--
FHDetails of topic
1 / 1
380.
DT
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1
--
381.
BTOxidativní výroba vínPrůšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
1 / 1
382.DT
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
383.
BT
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Vargovčíková, B.
384.
DT
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
385.
BT
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
386.
BT
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
387.BT
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
----FHDetails of topic0 / --
--
388.
BT
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
389.BTPerspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictvíBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
390.
BT
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Miksová, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 2
391.
DT
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajinyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
392.DisT
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
393.
BTPěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
394.
DTPěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
395.
DT
Plán regenerace krajinné památkové zóny
Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--FHDetails of topic
0 / 3
--
396.
BT
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Medlík, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
397.
BT
Pocket parks Brno - Židenice
Ševčíková, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1
398.
BTPodrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FD
B-FD-FD
--
FHDetails of topic1 / 1
399.
BT
Pohornická krajina
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
400.DTPokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
------FHDetails of topic0 / ----
401.
DT
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
402.
DT
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Ondrášek, I.Department of Fruit Science (FH)------FH
Details of topic
0 / 1--
403.
BT
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / --
Škuláňová, T.
404.
DT
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
405.
DisT
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
406.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
407.DTPorovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
408.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEN----FHDetails of topic0 / 1--
409.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--FH
Details of topic
0 / 1--
410.
DT
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Jurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
411.
DT
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznůDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
412.
DTPorovnání softwarů pro analýzu genetických informací
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
413.
BT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1--
414.DTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
415.
DT
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
416.DT
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
417.
BT
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
Kumšta, M.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic
1 / --
418.
DT
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1 Čupková, D.
419.BT
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných ploch
Department of Horticultural Machinery (FH)B-LAB-LA-LM--FHDetails of topic0 / 1
--
420.
DT
Posvátno v krajině
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--FHDetails of topic
0 / 1
--
421.DisT
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-KA--
--
FH
Details of topic
1 / 1
422.
BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHDetails of topic1 / 1 Lashkevich, H.
423.BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
424.
BTPotencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na FrenštátskuNovotná, Ž.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic0 / ----
425.DTPoutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
426.
BT
Použití inertních plynů ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
427.DTPoužití mulče při produkci dřevin v kontejnerechDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
428.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
429.
BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
430.BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
431.BTPoužití symbiotických hub v okrasné školkařské produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / --
--
432.
BTProblematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
433.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vodySalaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
434.DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vavřiník, A.
435.
BT
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnikMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FHDetails of topic0 / 1
--
436.
BT
Proluky v sídelních útvarech
Kokeš, P.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
437.
BT
Proměny květinových záhonů v historických souvislostechDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
438.
DT
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
439.
BT
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.Department of Landscape Planning (FH)------FHDetails of topic
1 / 2
Bazalová, S.
440.
BT
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / 2--
441.BT
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
442.
BT
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-LA--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
443.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostůDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
444.DTPřístupy k navrhování a projektování bylinných VPKuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / ----
445.
BTPůdopokryvné výsadby rostlin
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1
446.
DT
Rajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
447.
BT
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LSA
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Durčáková, A.
448.
DT
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Department of Landscape Planning (FH)
C-LAC-LA-LA
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
449.DisT
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA----FHDetails of topic
0 / 1
--
450.DTRekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LM--FH
Details of topic
0 / 1
--
451.DisT
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HED-HE-H--FHDetails of topic0 / 2--
452.
DisT
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic1 / 1 Mádl, F.
453.DT
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Poláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
454.
DT
Revitalizace stromořadí ve městě s pomocí aplikace půdních kondicionérů.
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN--
NH
FHDetails of topic
0 / 1
--
455.
BTRezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stav
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1--
456.BT
Rod Hemerocallis.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
Details of topic
0 / 1
--
457.BT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / ----
458.
DisT
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšířeníDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
459.BT
Roubování zeleninových druhů
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--FH
Details of topic
0 / 1--
460.
DT
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Raddová, J.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic0 / --
--
461.DTRozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCRRaddová, J.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
462.
DT
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
463.DTRozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / --
--
464.
DisT
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE----FHDetails of topic0 / 1
--
465.DisT
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HED-HE-H--
FH
Details of topic
1 / --
Sekanina, P.
466.
DT
Řebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Neugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HEN
--
NH
FHDetails of topic1 / 1
467.
BT
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru městaMedlík, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
468.DisT
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ARI
--
--FBEDetails of topic0 / ----
469.BT
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic1 / 1
470.
DT
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architekturyPejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
471.BTSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
472.
BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
473.
DisT
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
474.
BT
Skalický vinný región
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / --
475.
DT
Skladování lyoflizovaných jablek
Soural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NZTKPFHDetails of topic1 / 1
476.
DT
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
477.
DT
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Jezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
478.DTSledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1
--
479.
DT
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Pavlačka, R.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / --
--
480.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE----
FH
Details of topic
0 / 1
--
481.DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
482.
DisT
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Department of Landscape Planning (FH)D-LA
D-LA-LA
--FH
Details of topic
1 / 1
483.
BTSoučasná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
484.
BT
Současná úroveň poznání genomu révy vinné
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
485.BTSoučasné drobné sakrální projevy v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
486.
BT
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemích
Jurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--
VAVFHDetails of topic
0 / 1
--
487.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictvíKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
488.
BT
Současné trendy ve šlechtění letniček
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
Details of topic0 / 1--
489.BT
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Department of viticulture and enology (FH)
------FH
Details of topic
1 / 1
490.BTSoudobá zahrada v historickém kontextuPoláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
491.BT
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Filipi, V.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1
492.
BT
Soudobý městský park
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
493.
BT
Soundscape - krajina zvuků
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
----
FH
Details of topic
1 / 1
494.
BT
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorů
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
495.
BT
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
496.
BTSrovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / ----
497.
DT
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
498.DT
Stanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinné
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
499.DT
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Department of Fruit Science (FH)------FH
Details of topic
0 / 1
--
500.
BT
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic0 / ----
501.
BTStarobylé výmladkové lesy
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
502.
BT
Stavebně-technické řešení vinařských provozů
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
Details of topic0 / 1--
503.
BT
Stilbeny v révě vinné
Soural, I.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
504.
DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
505.
DT
Středověké hrady v současné krajině
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Kříčková, K.
506.
BT
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Filipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Ošlejšková, K.
507.
DT
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Department of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
508.
BT
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
----
FH
Details of topic1 / 1
509.
DT
Studie založení ochranného lesního pásu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
510.
DisT
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
----FHDetails of topic0 / 1
--
511.DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Michlovský, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
512.
DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Sochorová, L.
513.
DTStudium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnouDokoupil, L.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
514.
BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
515.DisT
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
516.
DT
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
517.BT
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
518.
BT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Department of viticulture and enology (FH)------FHDetails of topic0 / 2
--
519.
DT
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
520.
BT
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
521.
DisT
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
1 / 1
522.DisT
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--FHDetails of topic
1 / 1
523.
DisT
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vaidová, M.
524.DisT
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
525.
DisT
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----FHDetails of topic
0 / --
--
526.
BT
Studium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
527.
DisT
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.Balík, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Seriš, D.
528.
BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Bulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
----FHDetails of topic
0 / 2
--
529.
DTStudium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
530.
DT
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris
Baránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
531.DT
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--
FHDetails of topic0 / 1--
532.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
533.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO
--
--
FH
Details of topic
1 / -- Saleem, S.
534.DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT----
FH
Details of topic
0 / --
--
535.DisTStudy of internal quality of vegetable in organic farming system
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
536.
DisT
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
537.BT
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
538.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Neugebauerová, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD
--
FH
Details of topic
1 / 1
539.BTSvětelné znečištění kulturní krajinyKučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FHDetails of topic
1 / 1
Fajkus, Z.
540.
BT
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
541.
DisTŠlechtění meruněkNečas, T.Department of Fruit Science (FH)D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
542.
DT
Šlechtění meruněkNečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
543.
BTŠlechtění révy vinné - historie a vývojVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
544.
DT
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
545.
DisTTařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
546.
DT
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
547.
BT
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
548.
BT
Technické prostředky pro údržbu komunikací
Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
549.
BT
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadůZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)B-HEN
--
VAVFHDetails of topic
0 / 1
--
550.
BT
Technika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
551.BTTechnologické využití plodů z rodu Physalis
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / ----
552.
BT
Technologie a jakostní parametry vinných destilátůŠnurkovič, P.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FHDetails of topic
0 / --
--
553.
DisT
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
554.
DisT
Technology of vegetable production with low pesticide residues
Kopta, T.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
555.BTTerapeutická zahradaŠevčíková, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
Koláčková, B.
556.
BT
Terroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
557.
DT
Terroir - nalezení vztahů mezi geomorfologickými podmínkami stanoviště a kvalitou hroznů
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
558.
DT
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
559.
DT
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTD
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
560.
DT
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinnéDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
561.
DisT
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protectionBaránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE----FHDetails of topic0 / 1--
562.
BT
Trávy ve floristické tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
1 / --
563.BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Dohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
564.
BTUdržitelný rozvoj venkovské krajiny
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
565.
BTÚloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stres
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
566.
BT
Umělecké dílo ve veřejném prostoruŠamánek, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Kačalová, M.
567.
DisT
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Damec, J.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
568.
BT
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
569.DTUplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FHDetails of topic
2 / --
570.
DTUplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuřePejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--FHDetails of topic0 / 2
--
571.BT
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-FDB-FD-FD
--
FH
Details of topic
0 / --
--
572.
BT
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
573.BT
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Smetanová, D.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
574.
DisTVegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA--FHDetails of topic
0 / 1
--
575.
BTVertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Ottová, Z.
576.
BTVeřejné prostory na venkově
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
577.
BT
Veřejné prostory na venkověDohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAA
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
578.
BTVeřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. stoletíDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Vaculíková, K.
579.
BT
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHDetails of topic0 / 1
--
580.BT
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
1 / 1
Boukalová, P.
581.
BT
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Department of Fruit Science (FH)----
--
FH
Details of topic0 / 1--
582.
BT
Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcie
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
583.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)B-LA
B-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
584.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
585.
BTVliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůdDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
586.
DisTVliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
587.
DisTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
588.
BTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
589.DisTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
590.
BT
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
591.
BT
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůDepartment of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
592.
DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinnéKyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
593.
DisTVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
594.DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
595.
DisT
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznůPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
596.
DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)D-ZAHR----FH
Details of topic
0 / ----
597.
DTVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FHDetails of topic
1 / 1
Podholová, S.
598.
DTVliv flotace na kvalitu výsledného vínaDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
599.
BT
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleSotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / -- Schildová, L.
600.DisTVliv klimatické změny na rostlinyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
601.
DisT
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Department of Landscape Planning (FH)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
602.
BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
603.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
604.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
605.
DisTVliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalituDepartment of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic1 / 1
606.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
607.DisTVliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H--
FH
Details of topic0 / 1--
608.
DTVliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víněPrůšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1
609.
DisT
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
610.
DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
611.
DT
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
------FHDetails of topic
0 / 1
--
612.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
613.
BT
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)----VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
614.BT
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / --
--
615.DisT
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE----
FH
Details of topic1 / 1
616.DisT
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
617.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látekDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--FH
Details of topic
0 / 1--
618.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--NVAVFHDetails of topic
0 / 2
--
619.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
Details of topic
0 / 2
--
620.
DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
621.DT
Vliv pomocné půdní látky na růst dřevin v kontejnerech
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
622.DTVliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
623.BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1--
624.BT
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
625.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
626.
DTVliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živin
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
627.
DisT
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
628.
BT
Vliv technologických postupů na obsah biogenních aminů ve víněHelmová, T.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
629.
DisT
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH