Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znakůMendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.DisP
Aleje a stromořadí v historickém vývoji kulturní krajiny
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klepárník, R.
3.
BP
Alergenní rostliny ve floristické tvorbě, zadáno Vyvlečková
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
4.
DP
Alocasia, Colocasia a Xanthosoma v ornamentálních záhonových výsadbách
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DP
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblast
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bureš, M.
6.
BP
Amfiteátr jako prvek zahradní a krajinářské architektury
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Doubková, E.
7.
DP
Analytické a senzorické hodnocení odrůdových ovocných šťávÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Analytické a senzorické hodnocení hroznových moštů
Šnurkovič, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Analýza historického vývoje systému zeleně sídlaZámečník, R.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
10.
BP
Analýza nabídky keřů na českém trhuŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
11.
BP
Analýza nabídky trvalek na českém trhuŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém území
Lacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Dědová, I.
13.
BP
Analýza naučných stezek ve vybraném modelovém územíLacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Cichrová, M.
Skalníková, D.
14.
BP
Analýza sortimentu a jakostních parametrů oranžových vín na českém trhu
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.BP
Analýza území s hodnocením dopadu rekreačních a sportovních aktivit na krajinu
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
16.
DisP
Analýza využití matoliny pro separaci semen a energetické účely
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DP
Aplikace kryoterapie jako metody pro eliminaci rostlinných virů
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Aplikace růstových regulátorů pro multiplikaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
DisP
Aquaponic vegetable production
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
22.BPAquaponie pro produkci rostlin a ryb
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
BPArcheologie v zahraděWilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
BP
Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoruFilipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DPArchitektura a tvar stromu jako tvůrčí nástroj v díle krajinářského architektaBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DP
Aroklimatická rajonizace vinné révyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Brimusová, L.
28.
BP
Aroklimatická rajonizace vinné révy
Rožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
BP
Aromatické látky v bílých vínechHorák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.BPAspekty výběru vinohradnické mechanizace s ohledem na spon výsadbyÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
31.BP
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BPBenefity rostlin ve vztahu k psychice člověkaÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.DP
Bílá vína a jejich antioxidační kapacity
Soural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)N-ZIZ--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
BIO trendy ve vinařství
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
DPBioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických datMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.DP
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení souborů ze sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
BPBiovína v České republice a ve světěHorák, M.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Bocciuv herbář-identifikace sortimentu rostlin historického herbáře
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Linhová, D.
39.
DisP
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a možnosti konzervace
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
40.
BP
Dešťové zahrady pro městské ulice
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Brázdová, T.
41.
DPDetection and identification of possible mycoviruses within Diaporthe sp., a major pathogen of Czech grapevinesMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.DisP
Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
Baránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
DP
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
44.
DPDetekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCREichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.BPDetekce patogenu Candidatus Liberibacter solanacearum molekulárními metodamiPeňázová, E.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
46.
DP
Detekce virů v rostlinách révy vinné napadených patogeny komplexu GTD
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Buchtová, S.
47.
BP
Dětské hřiště jako sociokulturní fenomén
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
48.
DisP
Development of LED lighting in intensive production systems
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
D-EUHO
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.BP
Diferenciace krajiny v územně analytických podkladech ČR.
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
50.
DP
Diplomní projekt - Příměstská rekreační zóna
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Diplomní projekt - Revitalizace vnitřních dvorů blokové zástavbyWilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
DP
Diplomní projekt - Studie obnovy historické zahrady
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Diplomní projekt - Uplatnění krajinářské architektury v přeměnách historických prostorů
Wilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.DP
Diplomní projekt - volné téma
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrubá, T.
55.DPDiplomní projekt - volné témaWilhelmová, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu
2 / 2
56.
DPDiplomní projekt - Výtvarně architektonická studie náměstí.Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DP
Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DPDiplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorůDěkanát ZF (ZF)--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DP
Diplomní projekt obnovy historické zahradyDamec, J.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Diplomový projekt - Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
61.
DisP
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalituPavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halouzková, K.
62.
BP
Dynamika teploty a vlhkosti vzduchu v porostu jahod
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
----ZFPodrobnosti tématu0 / ----
63.
BP
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní MoravěRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DP
Dynamika vláhové bilance na území jižní MoravyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)N-ZIN-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
66.DPDynamika vláhové bilance na území jižní MoravyRožnovský, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.
BP
Edukativní a osvětová funkce zahradyPoláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DisP
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářství
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.DP
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Ekologické přípravky na ochranu révy vinnéÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.
DisP
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.
DisPEkologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
73.DP
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DisP
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
75.BP
Energetické využití odpadních produktů z vinařských provozů
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
76.
DP
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DP
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZIN-ZI-RZT--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DisP
Evaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pestsPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--ZFPodrobnosti tématu1 / --
79.DP
Faktory ovlivňující kvantitu silice, zadáno Žembová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--
NZ
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
80.DPFarní a klášterní zahradyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / ----
81.
DP
Fenologické a pomologické hodnocení odrůd asijských hrušníÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
82.DisP
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Vrána, P.
83.
DP
Flavonoidy rodu Origanum, zadáno Fiala
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ--NZZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Fiala, J.
84.DP
Fragmentace krajiny
Sedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
85.BPFragmentace krajinySedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
86.
BP
Fragmentace krajinyÚstav plánování krajiny (ZF)B-KA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
88.
BP
Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturuÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
89.BPFytoplazmy napadající révuÚstav ovocnictví (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
90.
BP
Fytoplazmy napádajúce vinič a možnosti ich detekcie
Ústav ovocnictví (ZF)B-ZIZ
B-ZI
--
B-ZI-VIN
VAV
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BP
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zráníKožíšková, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-ZI
B-Z-JRPZ
B-ZI-ZZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Spurná, K.
92.DisPFyziologické aspekty růstu cibulí a jejich vliv na obsah vybraných chemických složek u narcisů (Narcissus, Amaryllidaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
93.
DP
Genetická analýza klonů odrůdy révy vinné PálavaMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Genetické databáze na internetu a jejich využitíVachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
95.
BPGenetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
96.
BP
Genetické markery ve šlechtění révy vinné jejich význam a příklady využití v praktickém šlechtění
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.BPGenius loci historického zahradního prostoru.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
98.BP
Genové manipulace révy
Baránková, K.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.BP
Genové zdroje révy vinné - charakteristika a jejich využití ve šlechtění
Vachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
DisP
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látek
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
101.
BPGrapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníkyEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
102.
DP
Grotta a nympheum v zahradním umění
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
103.
DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DP
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
105.
DisP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemíNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-HORT
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.DisP
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Neugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZAHR--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
107.BP
Historický park jako veřejný prostor
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.BPHistorický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařstvíÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO PálavaÚstav plánování krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKR--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
DisP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
DisP
Hodnocení alternativních výrobních postupů zeleninyPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Heinrich, M.
112.
DPHodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZI
N-ZIZ
N-ZI-ZZP
--
JRPZ
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
BP
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Kopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
114.
BP
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA-SZ
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
DisP
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
DP
Hodnocení energetického potenciálu u matolin
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
117.DPHodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
118.
DisPHodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinicBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
BP
Hodnocení fyziologických parametrů u révyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využitíVachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BP
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
BP
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleniny
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
123.
DPHodnocení infiltrační schopnosti půd u vinicÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
124.
DP
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFYÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
125.
BPHodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / 2
--
126.
DP
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu2 / 2 Vyhnánek, M.
Řičánková, A.
127.
DP
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním obdobíBaránek, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Růžičková, T.
128.
BP
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Bukovská, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukceZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
130.
DP
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČRKopta, T.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
131.
BP
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
DP
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Wolf, J.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Záklasníková, L.
134.
DP
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulací
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DP
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
136.
BP
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
VAVZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
138.
BP
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Lacina, D.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
139.
BP
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitých
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 2--
140.DP
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.DPHodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředíÚstav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
142.
DP
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Minksová, D.
143.
DPHodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinnéÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
144.
BP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
145.
DP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožíchPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
DP
.Hodnocení směsí cibulnatých a hlíznatých rostlin – modelový objekt Květná zahrada v Kroměříži
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Charuzová, K.
147.
DPHodnocení smyvu půdy v meziřadí vinicÚstav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.BPHodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
BP
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a EurybiaÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
DP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
152.
BP
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
153.
BPHodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytika
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
154.
DisP
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
155.
DP
Hodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip budding
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
156.BP
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.
BP
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisůÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 2--
158.
DisP
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šinková, A.
159.
DisPHodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.DPHodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
161.DP
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
162.BPHodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněkÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
163.
DP
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
164.
BP
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Vozdecká, M.
165.
DP
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkám
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
DP
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.
Ústav ovocnictví (ZF)N-ZIN-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.BPHodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněkÚstav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
168.
DP
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobám
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
DP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Klasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
170.
BP
Hodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bednář, J.
171.
BP
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
172.
DP
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-RSZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
173.DP
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
174.
DP
Hodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
175.
DP
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.DP
Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
177.
BP
Houbové choroby révy vinné.
Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
178.
BP
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Kučera, P.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žížková, L.
179.
DP
Hydroponická kultivace révy vinné
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / ----
180.
DisPHyperoxidace moštů při výrobě vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
181.
BP
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakceEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.
BP
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbáchEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
183.
BP
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Čechy) z období 1945-1990
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
184.BP
Charakteristika objektů krajinářské architektury (severní Morava) z období 1945-1990
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
185.BP
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu1 / -- Tesková, K.
186.
DisPIdentifikace a charakterizace houbových patogenů dřeva listnatých dřevin v lesních školkáchMendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-LFM
--
--LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
Frejlichová, L.
187.
DisP
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
188.BPIdentifikace a prezentace historických krajinných struktur
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Jamrožová, A.
189.
BPIdentifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalitŽallmannová, E.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / --
190.BP
Identifikace historických krajinných struktur a možnosti jejich obnovy
Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
BP
Identifikace potenciálních krajinných kompozic
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
192.
DP
Identita krajiny a rozvoj venkova
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
193.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
DP
In vitro testování komerčního přípravku založeného na antagonismu houby Pythium oligandrum vůči vybraným houbám komplexu chorob kmene révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
195.
BP
Informace bez tabulí
Dohnalová, B.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-KA
B-ZKA
B-ZAKA
--
B-ZKA-ZKA
B-ZAKA-ZKA
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
196.DisPInhibiční efekt bakterií rodu Saccharothrix vůči patogenním houbám dřeva révy vinnéEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
197.
DP
Inokulace ořešáku královského fytopatogenními houbami
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DPInovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleninyÚstav zelinářství a květinářství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
BP
Inspirace přírodou
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
200.
DP
Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve vybrané oblasti Západního Slovenska
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
201.
DP
Keře-nedoceněný vegetační prvek v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
202.
DP
Knihovní zahrada jako nový typ městského prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
203.
BP
Kompostování odpadních produktů z vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
204.DP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
BP
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Pejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
206.BP
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
207.BP
Konverze železničních brownfields
Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
208.
DP
Koupací nádrže a biobazény
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
209.DP
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
210.BPKrajinářská kompozice typu Jagdstern v Čechách a na MoravěTrpáková, L.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-ZAKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
211.
BP
Krajinářská studie s návrzem využití potenciálu území pro rozvoj udržitelné rekreace
Žallmannová, E.Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kadlec, D.
212.
BP
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
Smetanová, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
213.BP
Krajinářská studie vybraného modelového území
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
214.
BPKrajinářská studie vybraného modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sýkorová, M.
215.DP
Krajinářská studie vybraného území
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-RSZ
N-ZKA-ZAKA
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Gottschallová, N.
Lanková, L.
216.
BP
Krajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.
DPKrajinářská studie vybraného území s využitím digitálního modelování vlastností krajiny.Sedláček, J.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Řezanina, Z.
218.DP
Krajinářské úpravy dálničních těles mezi léty 1948 až 1989 na území současné České republiky
Šimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
BP
Krajinářský kontext nového využití postindustriálních areálůMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
220.
DP
Krajinný plán modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
221.BP
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.DisP
Kvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 2
223.DisPKvalita a produktivita rostlin ve vertikálním pěstebním systému
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
224.BPKvalita a zpracování plodů rybízuKožíšková, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-Z
B-ZI-ZZP
B-Z-JRPZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hotárková, T.
225.DPKvalita drobného ovoce po sklizni a v průběhu skladování
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKPZFPodrobnosti tématu1 / 1
226.
DP
Kvalita plodů asijských druhů meruněk v průběhu skladováníÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
227.BP
Kvalita plodů hrušek při sklizni a v průběhu skladování
Němcová, A.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
228.
DP
Kvantitativní detekce houby Phomopsis spp. ve dřevě révy vinné
Eichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
229.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-SZ
--
ZFPodrobnosti tématu1 / -- Svozilová, M.
230.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
231.
BP
Květinové prvky v městském prostoru.Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
232.BP
Květinový záhon v italské a francouzské zahradě.
Klasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hanáková, V.
233.
DPLéčivé a kořeninové rostliny v české venkovské zahradě, zadáno VostalováNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-RSZ
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Vostalová, M.
234.DP
Lékořice-hodnocení genofondu léčivých rostlin
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
N-ZIZ
--NZZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
235.
DP
Lisování olejů ze semen méně známých ovocných druhůMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
DP
Litovel a řeka
Matějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
237.DPManagement komponované krajinyÚstav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
238.
BP
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
239.
DPManagement obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
240.
DisP
Management péče v objektech památek krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-KA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
241.BPManagement programu památky zahradního uměníKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Forejtková, L.
242.
BP
Management výživy v průběhu fermentace
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
DP
Management zakládání a údržby květinových prvků
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
244.BP
Managementová opatření v péči o chráněná území
Lacina, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štainerová, K.
245.
BPManagementová opatření v péči o chráněná území
Ústav plánování krajiny (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu3 / 1 Jurczyga, Š.
Goldman, J.
Oczková, J.
246.
BP
Mechanismy odolnosti boblí k šedé hnilobě (Botrytis cinerea)
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
BP
Mechanizační prostředky pro sklizeň jádrového ovoce
Ústav zahradnické techniky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
248.
BP
Mechanizační prostředky pro údržbu meziřadí a půdního pokryvu u vinic
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
249.
BP
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinicVeverka, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
250.
DP
Městská periferieMatějka, D.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
251.BPMěstské terasy - krajinářská koncepce modelového objektu
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
252.
BP
Městské zahrady - krajinářská koncepce modelových objektů
Ambrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / --
253.
BP
Městský park jako propojení sídla s krajinou
Kulhánková, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
BP
Městský park na zaniklých strukturách
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
255.BP
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
256.
BP
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
BP
Meteorologické stanice pro vinohradnictví a jejich využitíVachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
258.BP
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Pavlačka, R.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.
BP
Metody stanovení proazulenů, zadáno McIntoshová
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
McIntoshová, I.
260.BPMezigenerační zahradaMagni, A.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
261.
DP
Mezinárodní soutěže v oboru krajinářská architektura
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
BP
Mikroklima kontejnerovnyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
263.
DP
Mikroklima kontejnerovny
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
264.DisPMobilisation of retrotransposons as environmntaly-responsive elementsBaránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-EUHO
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bajus, M.
265.
DP
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémomMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
266.
BPModerní enologické metody při výrobě bílých vínPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Savelieva, V.
267.
BP
Moderní mechanizace pro nápravu půdního zhutnění ve vinicích
Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.
BP
Moderní nádoby na uskladnění vína ve vinařském provozu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
269.
BP
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Stokláska, D.
270.
BP
Moderní zásahy v památkách krajinářské architektury
Šamánek, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
271.
BPModrozelená infrastruktura jako základ zahradně architektonické studie
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
272.
BP
Monitoring dopadů sucha na vegetační prvkyBulíř, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Krejcarová, M.
273.
DPMonitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČRSotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
274.DP
Monitoring výskytu fytoplaziem viniča hroznorodého v Lednici a okolí
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZIZ
N-ZI
--
N-ZI-RZT
NVAV
VIN
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.DisPMorfologická variabilita a stresuvzdornost rozchodníků rodů Hylotelephium a Phedimus (Crassulaceae)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
276.BPMožnost využití divoce rostoucích trvalek ve floristické tvorběKlasová, K.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
277.
DisP
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
278.
BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
279.BP
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BP
Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
281.
DP
Možnosti hodnocení napadení ovocných výsadeb patogeními činiteli pomocí řiditelných modelů
Nečas, T.Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
282.
BP
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZAKA
B-ZI-Z
B-ZAKA-MZKU
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
283.
BP
Možnosti konverze agrárních brownfields
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
284.BP
Možnosti náhrady herbicidů jinými přípravky či opatřeními
Salaš, P.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.BP
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--ZFPodrobnosti tématu2 / 2 Mazáková, K.
Maršová, A.-M.
286.DPMožnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloníÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
287.
DisPMožnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastechÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Procházka, V.
288.
BPMožnosti pěstování Smokvoně obecné v podmínkách ČR
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.
DisP
Možnosti pěstování zeleniny bez reziduí pesticidů
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
290.BP
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Burgová, J.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
292.
BP
Možnosti potlačování plevelů ve školkařské produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)B-ZI
B-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
293.
BPMožnosti použití rodu Salix L. v zahradní a krajinářské tvorběBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
294.
DP
Možnosti prezentace historické krajiny jako kulturního dědictví
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Frydrychová, A.
295.
BP
Možnosti revitalizace stromů v aridním prostředí městského klimatu
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
296.
DP
Možnosti technologického zpracování méně známých ovocných druhůůNěmcová, A.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Nečas, D.
297.
DP
Možnosti tvorby a zpracování digitálních modelů terénu v prostředí CAD-systémů
Skoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
298.
BP
Možnosti uplatnění bioúhlu ve vinohradnictví
Čížková, A.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.BPMožnosti uplatnění mulčovacích materiálů ve vinohradnictvíČížková, A.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd černého rybízu.
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
301.
DP
Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
302.
DP
Možnosti využití audiovizuální tvorby v studiu krajiny
Dohnalová, B.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
303.
BP
Možnosti využití databáze odrůd révy vytvořené na základě jejich DNA profilůMendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
304.
BP
Možnosti využití fytoremediace v ZAKAÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Valičeková, A.
305.
BP
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
306.
BP
Možnosti využití geoinformačních informačních systémů (GIS) v managementu krajinářských úprav.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
307.
BP
Možnosti využití kultivarů domácích dřevin v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA
B-ZKA-ZAKA
B-ZKA-ZKR
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
308.
BP
Možnosti využití letniček ve floristické tvorběKlasová, K.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
DP
Možnosti využití medu při výrobě nápojů na bázi piva
Horák, M.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.BP
Možnosti využití mechanizačních prostředků pro výstavbu a údržbu zpevněných ploch v zahradních úpravách
Skoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
311.
DP
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
312.DP
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
313.BP
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
314.
BP
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZB-Z-JRPZ--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Hartmanová, S.
315.BP
Možnosti zvýšení rezistence révy vinné k padlí révy
Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
BP
Mykotoxiny ve víně.
Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu1 / 1
317.
BP
Nákladovost při zakládání vinice
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
318.
DP
Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
Vachůn, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
319.
DP
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
320.DP
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Káchová, N.
321.DPNávrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektuSkoupil, J.Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZKA
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.
DP
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
323.
DPNávrh riešenia interiérovej zelenej steny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
324.DP
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Ústav zahradnické techniky (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.
DP
Návrh založení arboreta
Krejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
326.
BP
Netradiční ovocné destiláty
Soural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-ZB-Z-JRPZ--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koláčková, P.
327.
DisP
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
328.
DP
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceEichmeier, A.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / ----
329.
DisPNové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČRÚstav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Appelová, P.
330.BPNové možnosti interpretace hodnot krajinyMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
B-ZAKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
331.
DPNové možnosti interpretace hodnot krajinyMatějka, D.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
332.
BPNové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavuŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA----ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dukátníková, B.
333.
BP
Nové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařství
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
334.
DP
Novodobá interpretace historického objektu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dokoupilová, M.
335.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan Wagner
Šimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Burská, V.
336.
BP
Obnova historické části parku Nemocnice TGM Hodonín – autor Bohdan WagnerŠimek, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
337.
BP
Obnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vašínová, K.
338.
DP
Obnova památky krajinářské architekturyKrejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kania, A.
339.
BP
Obnova památky krajinářské architektury
Krejčiřík, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-KA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DPObnova soukromé historické zahradyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
341.DP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního umění
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
342.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníPejchal, M.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2--
343.
BP
Obnova vegetačních prvků v památce zahradního uměníÚstav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
344.
DP
Obnova vegetačních prvků zasažených kůrovcem a dalšími kalamitními vlivy v objektech krajinářské architekturyBulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
345.
DP
Obraz sídla a krajinyDohnalová, B.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
346.BP
Obsahové látky v semenech u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Sotolářová, O.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
347.
DP
Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínech
Soural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
348.
BP
Obytné soubory (1949-1990) z hlediska krajinářské architekturyÚstav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Špindlerová, A.
349.DisP
Odrůdové sortimenty a variabilita v přesevech u rozchodníků rodu Hylotelephium
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Sotolářová, O.
350.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
351.DisPOdrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůdUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
352.
DisP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
353.
BP
Odrůdové sortimenty rodu Symphyotrichum Nees ve světle historických a molekulárních dat
Uher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
354.
DP
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
355.
DP
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
356.DisPOchrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zónySalašová, A.Ústav plánování krajiny (ZF)D-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jeništová, J.
357.
DP
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
358.
BP
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
359.
BP
Opěrné konstrukce vinic
Zemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
360.
DisP
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----ZFPodrobnosti tématu1 / -- Franková, Š.
361.DisP
Optimalizace procesu mikropropagace v podmínkách in vitro u vybraných zahradnických druhů s problematickými vlastnostmi
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
362.
DisP
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
363.
DPOptimalizace světelných podmínek při množení dřevinÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
364.
DP
Optimalizace systému zeleně sídla
Salašová, A.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
365.
DPOptimalizace uspořádání krajiny modelového území
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
366.DisPOptimalizace výrobní technologie rajčat v hydroponické kultuřePokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZID-ZI-Z--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
367.
BPOsobnosti zahradní architektury 2.1/2 20 stoletíŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
368.
DP
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
369.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
DP
Ověření použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
371.
DP
Ověření použití substrátů pro exteriérové zelené stěny 
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
372.
DP
Ověření použití substrátů pro zelené střechy
Mašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
373.
DP
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semenMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
374.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
375.
DP
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
376.
BP
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího strojeMašán, V.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
377.
DisP
Ověření vlivu hloubkové aplikace kompostu u vinic na vybrané fyzikální vlastnosti půd a růst révy vinné
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
378.DPOvlivnění školkařských výpěstků různými fytohormonyÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
379.
BP
Oxidativní výroba vín
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
380.
DPPéče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara KučiŠimek, P.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
381.
BP
Permakultúrne pestovanie zeleninyJurica, M.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
382.
DPPerspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchemÚstav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
383.BP
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Miksová, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-RSZ
B-ZAKA
--
--
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
384.
BP
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
385.
BP
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZAKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / --
--
386.BPPerspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
387.BP
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
388.
BP
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleni
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-RSZ
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 2
Loula, J.
389.
DP
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Arnošt, V.
390.DisP
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
391.
BPPěstování a odrůdový sortiment papriky ročníDokoupil, L.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
DP
Pěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
393.DPPlán regenerace krajinné památkové zónyÚstav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
394.
BP
Plochy podél železniční trati v intravilánu městaÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
395.
BP
Pocket parks Brno - Židenice
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Issakova, S.
396.
BP
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.Jurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bychkouskaya, K.
397.
BP
Pohornická krajina
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
398.
DP
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
399.DPPokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révyPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
400.
DP
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.Ústav ovocnictví (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.
BP
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / -- Škuláňová, T.
402.
DP
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
403.
DisPPorovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkceÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bednář, A.
404.
DP
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkciPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářství
Ústav zahradnické techniky (ZF)N-ZI
N-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
406.DP
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
407.
DP
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
408.DPPorovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictvíZemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
N-ZIZ
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
409.DPPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systémuÚstav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Lorencová, K.
410.
DP
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
411.DP
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / ----
412.BPPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
413.
DP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
414.
DPPorovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Londová, J.
415.
BP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
416.DP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
417.
DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
418.
BP
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / --
419.
DP
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čupková, D.
420.
BP
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných ploch
Skoupil, J.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
B-ZAKA-MZKU--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
421.
DP
Posvátno v krajiněDohnalová, B.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
422.
DisP
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-KA
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Drochytková, J.
423.BP
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Šamánek, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lashkevich, H.
424.
BPPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
425.
BP
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na Frenštátsku
Novotná, Ž.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKR
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
426.DP
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinou
Ševčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
427.BPPoužití inertních plynů ve vinařstvíÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
428.DP
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architektury
Pejchal, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
429.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmyslu
Mašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
430.
BP
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmysluMašán, V.Ústav zahradnické techniky (ZF)B-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
431.
BP
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezeníČížková, A.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
432.
BP
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vodyÚstav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)------ZFPodrobnosti tématu0 / ----
433.
DisP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
434.BPProjekt závlahového systému pro konkrétní podnikÚstav zahradnické techniky (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
435.
BP
Proluky v sídelních útvarechKokeš, P.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
436.BPProměny květinových záhonů v historických souvislostechKuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
437.
DPProměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnostiÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kuchyňková, A.
438.
BP
Prostory kolem bývalých feudálních objektů na venkově - studie
Ambrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kopčilová, B.
439.BP
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Kučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Bazalová, S.
440.
DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
441.
BP
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském krajiÚstav ovocnictví (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
442.BP
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
443.
BP
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZAKA
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
444.DP
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Salaš, P.Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
445.DPPřístupy k navrhování a projektování bylinných VPÚstav biotechniky zeleně (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
446.BP
Půdopokryvné výsadby rostlin
Bulíř, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Novák, R.
447.
DPRajonizace jižní Moravy podle potřeby závlahyRožnovský, J.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
448.
BP
Realizace biocenter a biokoridorů. Problémy, jejich příčiny a způsob řešeni.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZAKA
B-ZKA
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Durčáková, A.
449.
DP
Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
450.DisP
Rekreační program veřejného parku a jeho proměny
Wilhelmová, D.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)D-KA--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
451.
DPRekultivace území postižených antropogenní činností s ohledem na zahradně architektonický návrh využití rekultivovaných ploch (studie)
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKAN-ZKA-MZKU
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.
DisP
Resistance of Brassicaceae vegetable against biotic stressors
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
453.DisP
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
454.
DP
Revitalizace parkových objektů ve městě Awassa v Etiopii
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
455.
BPRezistentní šlechtění révy vinné – historie a současný stavVachůn, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
456.
BP
Rod Hemerocallis.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
457.BP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
458.
DisP
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení dostupných sortimentů a možnosti jejich rozšířeníUher, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
459.
BP
Roubování zeleninových druhůJezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZI
B-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
460.
DP
Rozlišení zástupců rodu Capsicum na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
461.
DPRozlišení zástupců rodu Capsicum pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
462.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus na základě sekvenací konzervativních oblastí genomu
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
463.
DP
Rozlišení zástupců rodu Daucus pomocí metody založené na PCR
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
464.DisPROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
465.
DisP
Rozvoj řídicích systémů pro hydroponickou produkci rostlin
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Sekanina, P.
466.
DPŘebříček-hodnocení genofondu léčivých rostlinNeugebauerová, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZIZ
--
NZ
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Pečivová, K.
467.BP
Řešení stanovišť nádob na odpad v kontextu veřejného prostoru města
Medlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
468.DisP
Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ARI
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
469.
BP
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionuVlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Suchý, M.
470.
DP
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architektury
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-MZKU--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
471.DisP
Scénografie v krajinářské architektuře
Ambrožová, Z.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
472.
BPSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAMendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
473.
BP
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinnéMendeleum - ústav genetiky (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
474.
DisP
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
475.
BP
Skalický vinný región Kumšta, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
476.
DP
Skladování lyoflizovaných jablek
Soural, I.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
477.
DP
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Jezdinský, A.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)N-ZI
N-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
478.
DP
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleniny
Jezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
479.
DPSledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCRMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
480.
DP
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu0 / --
--
481.DisP
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
482.
DisPSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
483.
DisP
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKAD-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
484.
BP
Současná úroveň poznání genomu druhu CapsicumRaddová, J.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
485.
BPSoučasná úroveň poznání genomu révy vinné Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZIB-ZI-VIN--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
486.
BP
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
487.
BP
Současné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
488.BP
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Kopta, T.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
489.DP
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
Ústav plánování krajiny (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
490.
BP
Současné trendy ve šlechtění letniček
Sotolářová, O.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
491.BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
492.
BP
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Poláčková, L.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
BP
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Filipi, V.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
494.
BP
Soudobý městský parkÚstav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
495.
BP
Soundscape - krajina zvukůDohnalová, B.Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
496.
BPSpecifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vodičková, K.
497.
BP
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Nečas, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
498.
BP
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
499.
DP
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.
DPStanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
501.DP
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
502.
BP
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Štefl, L.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKR--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
503.
BP
Starobylé výmladkové lesy
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
504.BPStavebně-technické řešení vinařských provozůZemánek, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
505.
BP
Stilbeny v révě vinné
Soural, I.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
506.
DisP
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevin
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
507.
DP
Středověké hrady v současné krajiněMartinková Kuchyňková, H.Ústav plánování krajiny (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kříčková, K.
508.
BP
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKAB-ZKA-ZKA--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
509.
DPStřety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
510.BP
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
--
--ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Menšíková, T.
511.
DP
Studie založení ochranného lesního pásu
Rajnoch, M.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zezulová, T.
512.
DisP
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
513.DisPStudium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
514.
DisP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semenÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Sochorová, L.
515.DP
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
516.
BP
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
517.
DisP
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesuBurg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI
--
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
518.
DP
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
519.BP
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)------
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
520.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
521.
BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 2
--
522.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
523.BP
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
524.
DisP
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Balík, J.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
525.
DisPStudium kyslíku v různých technologických fázích výroby vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kulhánková, M.
526.
DisP
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
527.
DisP
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vín
Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Vaidová, M.
528.
DisP
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
529.
DisP
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkce
Pokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)D-ZI--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
530.BPStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
531.
DisP
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Balík, J.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
D-ZAHR----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
532.
BP
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
533.
DP
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Vetešková, M.Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
N-ZI
N-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
534.
DP
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
535.
DPStudium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
536.
DP
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Ústav ovocnictví (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
537.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZAHR
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
538.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-EUHO
--
--
ZFPodrobnosti tématu1 / --
539.
DisP
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-HORT
--
--ZFPodrobnosti tématu0 / ----
540.DisPStudy of internal quality of vegetable in organic farming systemPokluda, R.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
541.
DisP
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)D-ZI----ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
542.
BP
Substráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěny
Ústav zahradnické techniky (ZF)
------ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
543.
BP
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno BečvářováNeugebauerová, J.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1
544.
BPSvětelné znečištění kulturní krajinyKučera, P.
Ústav plánování krajiny (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
545.
BP
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a PavloviceÚstav plánování krajiny (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
546.
DisP
Šlechtění meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
D-ZAHR
D-HORT
--
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Gála, P.
547.
DP
Šlechtění meruněk
Ústav ovocnictví (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
548.
BP
Šlechtění révy vinné - historie a vývoj
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
549.
DP
Špenát setý-zhodnocení odrůdového sortimentu a možnosti využití v zahradnické produkci
Jezdinský, A.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
550.
DPŠtúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na SlovenkuSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Demovič, Š.
551.
DisP
Tařičky (Aubrieta) a huseníky (Arabis): problematika pěstovaných taxonů, evaluace sortimentů a možnosti hybridizace
Uher, J.Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
D-ZI
--
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
552.
DP
Tatra Kopřivnice - přeměna starých industriálních struktur
Ústav plánování krajiny (ZF)
N-ZKA
N-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
553.BP
Technické prostředky pro přepravu produktu při plně mechanizované sklizni hroznů
Zemánek, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
554.BPTechnické prostředky pro údržbu komunikací
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
555.BP
Technika pro aplikaci kompostů do příkmenných pásů vinic a sadů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIZ
--
VAV
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
556.
BPTechnika pro kultivaci příkmenných pásů ve vinici.Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
----ZFPodrobnosti tématu
0 / --
--
557.BPTechnologické využití plodů z rodu PhysalisÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
----ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
558.
BP
Technologie a jakostní parametry vinných destilátů
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
B-Z
B-Z-JRPZ--ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
559.DPTechnologie přípravy kávy a netradiční kávové nápoje.Híc, P.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janáčková, M.
560.
BP
Technologie výroby medoviny
Híc, P.Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)B-Z
B-Z-JRPZ
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Vrbová, V.
561.
DP
Technologie výroby ovocných destilátůÚstav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
N-ZIZ
--
NZTKP
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kotrlová, A.
562.DisPTechnologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietěSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
563.BPTerapeutická zahradaŠevčíková, B.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)B-ZKAB-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koláčková, B.
564.
DP
Test patogenity hub rodu Phaeoacremonium sp. izolovaných v České republice na podnože révy vinnéEichmeier, A.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
------
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
565.
DP
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTD
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
566.
DP
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Martincová, M.
567.
DisP
The use of antagonistic microorganisms for biological plant protection
Baránek, M.
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
568.BPTradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
569.
BP
Trávy ve floristické tvorbě
Kuťková, T.
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
B-FTB-FT-FT
--
ZFPodrobnosti tématu1 / -- Šmídová, V.
570.BP
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
----
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
BPÚloha epigenetických změn v procesu odpovědi rostlin na stresMendeleum - ústav genetiky (ZF)--
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
572.
BP
Umělecké dílo ve veřejném prostoruŠamánek, D.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA--ZFPodrobnosti tématu1 / 1
573.
DP
Univerzitní kampus jako krajinářské dílo
Ambrožová, Z.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)N-ZKAN-ZKA-ZAKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
574.
DisP
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Damec, J.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
D-KA
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
575.
BP
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařství
Burg, P.
Ústav zahradnické techniky (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
576.
DP
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleniny
Pokluda, R.
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / --
577.
DP
Uplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuře
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
N-ZKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
578.
BP
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)B-FT
B-FT-FT
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
579.BP
Úpravy veřejných prostranství sídel pod 100.000 obyvatel
Kokeš, P.Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
580.
BP
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Smetanová, D.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZKA
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
581.
DisP
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
582.
BP
Vertikální zahrada ve veřejném prostoru městaMedlík, M.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1 Ottová, Z.
583.BPVeřejné prostory na venkově
Ústav plánování krajiny (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
584.
BP
Veřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. století
Kopřivová, I.
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
B-ZKA
B-ZKA-ZKA
--
ZFPodrobnosti tématu1 / 1
585.BPVinařství a vinohradnictví v PolskuChvalinová, K.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
586.
BP
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Ústav zahradnické techniky (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
Boukalová, P.
587.
BP
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.
Ústav ovocnictví (ZF)
--
--
--ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
588.
BP
Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieÚstav ovocnictví (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
589.
BP
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Sedláček, J.Ústav plánování krajiny (ZF)B-ZAKA
B-ZAKA-ZKA
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
590.
BP
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
591.BP
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
592.
DisP
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
593.
DisP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
594.BP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
595.DisP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
596.
BP
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
597.BPVliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
598.
DisP
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinnéKyseláková, M.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1--
599.
DisP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
600.
DisP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
601.
DisP
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
602.
DisPVliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
603.
DPVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vínaPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
604.
DP
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Průšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pitra, M.
605.
BPVliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleÚstav zelinářství a květinářství (ZF)
--
----
ZF
Podrobnosti tématu
1 / --
Schildová, L.
606.DisPVliv klimatické změny na rostlinyKrejčiřík, P.Ústav biotechniky zeleně (ZF)
D-ZKA
D-ZKA-ZKA
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
607.
DisP
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Ústav plánování krajiny (ZF)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1
--
608.
BP
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
609.
DisP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
610.DisP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
611.DP
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinné
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vachek, O.
612.
DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalitu
Burg, P.Ústav zahradnické techniky (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Červinka, L.
613.
DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
614.
DisP
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
615.DP
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
616.
DisP
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Kuťková, T.Ústav biotechniky zeleně (ZF)D-ZKA--
--
ZFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
617.
DisP
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / ----
618.DPVliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vínaSotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
619.
DisP
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFPodrobnosti tématu0 / 1--
620.BPVliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
VAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
621.BPVliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
622.
DisPVliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFPodrobnosti tématu
1 / 1
623.DisPVliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
624.
BP
Vliv podnože na příjem minerálních látekPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
625.
DPVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
626.
DP
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
N-ZIZ
--
NVAV
ZF
Podrobnosti tématu0 / 2--
627.
DP
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
628.DisP
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Škrábek, V.
629.DPVliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů