Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Track
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DisT
Vegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
2.BTVertikální zahrada ve veřejném prostoru městaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Ottová, Z.
3.
BT
Veřejné prostory na venkově
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Veřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. stoletíKopřivová, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
5.BTVinařství a vinohradnictví v PolskuDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FHDetails of topic
1 / 1
Kočí, D.
6.BTVinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionůDepartment of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
Kiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
8.BTVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcie
Department of Fruit Science (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 2
--
10.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
11.
BTVliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
12.DisTVliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinnéDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
13.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
14.BTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
16.BTVliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
17.BTVliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1 Miklovičová, K.
18.
DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinnéKyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE----
FH
Details of topic
0 / 1
--
19.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
20.DisTVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
21.
DisT
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
22.
DisT
Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
23.DTVliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vínaPrůšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
24.
DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Pitra, M.
25.
BT
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleSotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Schildová, L.
26.
DisT
Vliv klimatické změny na rostliny
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisTVliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Department of Landscape Planning (FH)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
28.
BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
29.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
30.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
31.
DT
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinnéSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FHDetails of topic
1 / 1
32.DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalitu
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Červinka, L.
33.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1--
34.
DisT
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHDetails of topic0 / 1--
35.
DT
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
1 / 1
36.
DisT
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)D-LA----FH
Details of topic
0 / 1--
37.DisT
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
----
FH
Details of topic
0 / ----
38.
DT
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Burian, J.
39.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
40.
BTVliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
41.
BT
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / --
--
42.
DisT
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)D-HE----
FH
Details of topic
1 / 1
43.
DisT
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
44.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
1 / 1
45.
DTVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAV
FH
Details of topic
0 / 2
--
46.DTVliv podnože na vodní režim révy vinné.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAVFH
Details of topic
0 / 2
--
47.DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůd
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
48.
DisT
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
49.
DT
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznůSotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
51.BT
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic0 / 1
--
52.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
53.
DTVliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živinPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
54.
DisT
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
55.DisTVliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
56.
DisT
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
57.
DisT
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Vrbová, L.
58.
DisTVliv terroir na kvalitativní parametry vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
59.DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
60.
DisTVliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území..
Department of Landscape Planning (FH)
D-KA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
61.
DisTVLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--FHDetails of topic0 / 1--
62.
DT
Vliv vnějších faktorů na senzorické vlastnosti lahvových vín
Horák, M.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--
NVAV
FHDetails of topic
1 / 1
Klusák, D.
63.
DisTVliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H--FHDetails of topic
0 / 1
--
64.
DisT
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic1 / 1 Baltazár, T.
65.
BT
Vliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštu
Department of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
66.BT
Voda jako esenciální prvek zahrady.
Lebedová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
--
--FHDetails of topic0 / 2
--
67.
BT
Voda v různých formách a v proměnách historie zahradního prostoru.Lebedová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
68.
DTVoda ve městě v kontextu současných klimatických změnDepartment of Landscape Planning (FH)C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
69.BTVoda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FHDetails of topic2 / 2 Vraspírová, E.
Kheková, E.
70.BTVodní toky a jejich úpravy a napojení na urbanistickou strukturu v intravilánu sídelKokeš, P.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
71.
BTVoľná téma
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
72.
DTvolné témaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)C-LA
C-LA-LA
--FHDetails of topic0 / 1--
73.
BT
Volné témaDepartment of Horticultural Machinery (FH)
B-H
B-HEN
B-HE
B-H-H
--
B-HE-VV
--
Z
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
74.
DT
Volné téma
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
75.
BT
Volné témaDohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
76.
BTVolné témaMartinková Kuchyňková, H.
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
77.
BT
Volné téma
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Volné téma
Sedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
79.
DT
Volné téma
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
80.
DT
Volné téma
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
81.
DisTVolné téma dle návrhu uchazečeDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
82.
BT
Vužití školkařských postupů pro tvorbu chimér u ovocných druhů
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
83.
BT
Vybraná skupina rostlin či vegetačních prvků a způsoby jejího použití v zahradní a krajinářské architektuřePejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FHDetails of topic1 / 1
84.
DisTVybrané souvislosti urbanismu a krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
85.
DTVyhodnocení aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav hroznů.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
86.
BT
Vyhodnocení různých přístupů k mapování krajinných strukturLacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1
87.
BT
Vyhodnocení různých přístupů k mapování krajinných struktur
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
88.
DisT
Výroba a využití kompostů z matolin při protierozní ochraně a zvýšení retenční schopnosti půd ve vinicíchBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
89.DT
Výroba macerátů a likérů z ovocných surovin.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--FHDetails of topic
1 / 1
Vlková, C.
90.
DT
Výroba vinného octaSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
C-HEC-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
1 / -- Balážová, K.
91.
BT
Výskyt bakterií rodu Pseudomonas v zelinářských porostechPeňázová, E.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
------FHDetails of topic0 / 1--
92.BTVýskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevinDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)------FH
Details of topic
0 / 2
--
93.BT
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 2--
94.
DT
Výstavnický potenciál objektů pro trvalé pěstování rostlin.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
95.
BT
Výsypky - jejich rekultivace a potenciál pro rozvoj území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
96.
DT
Výtvarně architektonická studie nového městského parku.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
97.
BT
Výtvarné umění v krajinářské architektuřeFilipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic1 / 1 Andrýsová, Š.
98.
BT
Využití a biotechnika vybraných vegetačních prvků na stavebních konstrukcích využívaných v současné zahradní a krajinářské tvorbě
Vilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--
FHDetails of topic0 / 1--
99.BTVyužití a biotechnika vybraných vegetačních prvků na stavebních konstrukcích využívaných v současné zahradní a krajinářské tvorběVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
100.
DT
Využití bakterií čeledi Pseudonocardiaceae v biologické ochraně révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic1 / 1 Štůsková, K.
101.BT
Využití cibulnatých a hlíznatých rostlin v objektech zahradní a krajinářské tvorby
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSAB-LSA-MGM
--
FHDetails of topic2 / 1 Němcová, J.
Tomanová, J.
102.BTVyužití cibulnatých a hlíznatých rostlin v objektech zahradní a krajinářské tvorbyVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Rafajová, A.
103.
BT
Využití cross-flow filtrů ve vinařstvíBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
104.
DT
Využití DNA markerů pro zhodnocení potenciálu genotypů révy pro šlechtění na rezistenci vůči houbovým chorobám
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------
FH
Details of topic
1 / 1 Hádlík, M.
105.
DT
Využití dronů pro analýzu a návrh změn v krajiněSedláček, J.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
106.
BT
Využití dronů pro účely krajinářské architekturyDepartment of Landscape Planning (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
107.BTVyužití hub rodu Trichoderma k biologické ochraně révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1
Křivánková, L.
108.
DT
Využití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1
Ambrož, M.
109.
DTVyužití kultivačních médií pro množení odrůd meruněk metodou in vitroVetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
110.BTVyužití léčivých rostlin v kosmetice, zadáno Lehnertová, roz. Šalková
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-H
B-H-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
111.
BT
Využití léčivých rostlin v kosmetice, zadáno Lehnertová, roz. Šalková
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
112.BT
Využití LED diod v zahradnictví
Burgová, J.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
113.
DT
Využití LED přisvětlování révy vinné v době raného vývoje rostliny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / ----
114.
BT
Využití LED svítidel pro skleníkové rychlení rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic0 / ----
115.
BT
Využití metody real-time PCR v detekci GTD (Grapevine Trunk Diseases)Eichmeier, A.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV--FHDetails of topic0 / ----
116.DisT
Využití molekulárně genetických metod v procesu zvyšování kvality produkce osiv vybraných zelenin rodu Brassica rodu
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / --
117.BT
Využití mykorhizních hub pro produkci v trvalých kulturách zahradních plodin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
118.
DisT
Využití mykorrhizy při pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
119.DisT
Využití nanočástic při snižování hospodářských ztrát způsobovaných patogeny rodu Xanhomonas
Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
120.
DT
Využití nových antivirotik pro eliminaci virů u česneku kuchyňského
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
121.DTVyužití nových antivirotik pro eliminaci virů u rodu PrunusOndrušiková, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------FHDetails of topic
0 / --
--
122.
DTVyužití produktů révy vinné pro kosmetické přípravkySochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
123.
DT
Využití přípravku s účinnou látkou daminozide a chlormekvát u vybraného sortimentu balkónových rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1 Němečková, K.
124.BT
Využití rostlin z okrasných druhů čeledi Poaceae v zahradní a krajinářské tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
125.
BTVyužití rostlin z okrasných druhů čeledi Poaceae v zahradní a krajinářské tvorběVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
126.
DisTVyužití rostlinných extraktů, stimulátorů, biologicky aktivních látek, případně mykorrhizy při zvyšování kvality a odolnosti zeleninyPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE----FH
Details of topic
0 / ----
127.
BT
Využití silice k ovlivňovaní kvality vína u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Sotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAVFHDetails of topic
0 / 1
--
128.
BTVyužití SSR markerů k analýze rodičovství odrůdy révy vinné VesnaBaránková, K.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
129.
BT
Využití světelných zdrojů při kultivaci rostlin v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HT
B-HT-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
130.
BT
Využití technické síťoviny jako ochranného prostředku proti některým škůdcům révy
Department of viticulture and enology (FH)----VAVFH
Details of topic
0 / 1
--
131.BT
Využití vybraného sortimentu letniček v přírodních vazbách s přihlédnutím na jejich dobu trvanlivosti
Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
132.
DT
Využití vybranného modelového zeleninového druhu
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HE
C-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
133.
BT
Využití xerofytních trvalek v zahradní a krajinářské tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LAA
B-LA
--
--
B-LA-LR
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
134.
BT
Vývojové trendy v oblasti vinařských čerpadel
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
135.
BTVýznam a tržní pěstování rakytníku řešetlákového v Evropě a ve světě.Ondrášek, I.Department of Fruit Science (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
136.
DT
Význam druhu Picea abies pro kompozici zámeckého parku v Průhonicích
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
137.
BT
Význam ozelenění meziřadí vinic
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FHDetails of topic
0 / --
--
138.
BT
Vzácné dřeviny zámeckých zahradDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
139.
DisT
Vznik a vývoj karbonylových sloučenin při výrobě vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Herzán, J.