Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTVegetačně-technické řešení systémů hospodaření s dešťovou vodou.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
2.BTVertikální zahrada ve veřejném prostoru města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
3.
BT
Veřejné prostory na venkově
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1--
4.BT
Veřejný prostor v rámci obytné zástavby 21. století
Kopřivová, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1
5.
BTVinařství a vinohradnictví v PolskuChvalinová, K.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--FH
Details of topic
0 / 1
--
6.BT
Vinohradnické a vinařské postupy v historii moravských regionů
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
Boukalová, P.
7.
BT
Vírusy a vírusom podobné organizmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republikeKiss, T.
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FHDetails of topic0 / 1
--
8.
BTVírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcieDepartment of Fruit Science (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Vizualizace jako podklad pro rozhodování o území.
Sedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LAB-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / 2
--
10.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
11.
BT
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--FH
Details of topic
0 / 1
--
12.
DisT
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
13.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
14.BTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
17.BT
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
18.
DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Kyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
19.
DisTVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
20.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
21.
DisT
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
22.DisTVliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkciSalaš, P.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
23.
DT
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FH
Details of topic
1 / 1 Podholová, S.
24.
DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Pitra, M.
25.
BT
Vliv chlormekvatu při pěstování druhu Pelargonium zonaleSotolářová, O.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Schildová, L.
26.
DisT
Vliv klimatické změny na rostlinyKrejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
27.
DisT
Vliv krajinného prostředí na utváření regionálních znaků sídelní struktury.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
D-ZKA2
D-ZKA2
D-ZKA2-ZAKT
D-ZKA2-ZAKA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
28.
BT
Vliv kvality a intenzity světla na kultivaci Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
29.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
30.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
31.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů a kombinace účinků teploty a atmosféry uplatňovaných v technologii výroby vín na jeho chemickou a senzorickou kvalitu
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
32.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
33.
DisT
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
34.DT
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FH
Details of topic
1 / 1
35.
DisT
Vliv mulčovacích materiálů na trvalkové výsadby. 
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
36.
DisTVliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkciDepartment of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
----
FH
Details of topic
0 / --
--
37.
DT
Vliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
38.DisTVliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
40.
BTVliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FHDetails of topic
0 / --
--
41.
DisT
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
42.
DisTVliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
43.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Vliv podnože na vodní režim révy vinné.
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--NVAVFHDetails of topic
0 / 2
--
45.
DTVliv podnože na vodní režim révy vinné.Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NVAVFH
Details of topic
0 / 2--
46.DTVliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 1--
47.
DT
Vliv pomocné půdní látky na růst dřevin v kontejnerech
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
48.
DT
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
49.
BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic0 / 1
--
50.
BTVliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznůPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1--
51.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
52.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živin
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
53.DisT
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR----FH
Details of topic
1 / 1
54.
BTVliv technologických postupů na obsah biogenních aminů ve víněDepartment of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
1 / 1
55.
DisT
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H--FHDetails of topic0 / 1--
56.
DisT
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1
--
57.DisTVliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Vrbová, L.
58.DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
59.
DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
60.
DisTVliv vinařského turizmu na charakter krajiny a udržitelný rozvoj území..Salašová, A.Department of Landscape Planning (FH)D-KA----FHDetails of topic
1 / 1
61.DisT
VLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH
Kyseláková, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
62.
DTVliv vnějších faktorů na senzorické vlastnosti lahvových vín
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN
--NVAV
FH
Details of topic
1 / 1
63.
DisT
Vliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1
--
64.
DisT
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
65.
BT
Vliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštu
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 1
--
66.BT
Voda jako esenciální prvek zahrady.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
----
FH
Details of topic
0 / 2--
67.
BT
Voda v různých formách a v proměnách historie zahradního prostoru.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
68.
DT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Salašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
69.BT
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
Department of Landscape Planning (FH)B-LAA
B-RMGM
--
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
70.
BTVoda ve městě v kontextu současných klimatických změnDepartment of Landscape Planning (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
Vraspírová, E.
Kheková, E.
71.
BT
Vodní toky a jejich úpravy a napojení na urbanistickou strukturu v intravilánu sídel
Kokeš, P.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Voľná téma
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
73.
DT
volné téma
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
74.
DT
volné téma
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN
--
NHFHDetails of topic
1 / 1
Poppek, S.
75.
BTVolné témaBukovská, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
B-H
B-HEN
B-HE
B-H-H
--
B-HE-VV
--
Z
--
FHDetails of topic0 / 1--
76.DT
Volné téma
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
77.
BT
Volné témaDohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
78.
BT
Volné témaMartinková Kuchyňková, H.Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Volné téma
Department of viticulture and enology (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
80.
BT
Volné témaSedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
81.DT
Volné téma
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
82.
DTVolné téma
Department of Landscape Planning (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
83.DisT
Volné téma dle návrhu uchazeče
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
84.
BT
Volné téma dle návrhu uchazeče
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Čermáková, G.
85.
DT
Volné téma dle návrhu uchazeče
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / ----
86.
DT
volné téma se zaměřením na staré a krajové odrůdy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HEN--
NH
FH
Details of topic1 / 1 Skřipčák, T.
87.
DT
volné téma se zaměřením na staré a krajové odrůdy
Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN
--
NH
FHDetails of topic
1 / 1
Malenová, D.
88.
DTvolné téma se zaměřením na staré a krajové odrůdy - parametry plodů (Morava)Vlk, R.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)C-HEN--
NH
FH
Details of topic
0 / 1
--
89.
BTVužití školkařských postupů pro tvorbu chimér u ovocných druhůDepartment of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
90.
BT
Vybraná skupina rostlin či vegetačních prvků a způsoby jejího použití v zahradní a krajinářské architektuřeDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Králiková, K.
91.
DisT
Vybrané souvislosti urbanismu a krajinářské architektury
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
92.DTVyhodnocení aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
Details of topic0 / 2
--
93.
BT
Vyhodnocení různých přístupů k mapování krajinných strukturDepartment of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Malý, P.
94.
BT
Vyhodnocení různých přístupů k mapování krajinných struktur
Lacina, D.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
95.
DisT
Výroba a využití kompostů z matolin při protierozní ochraně a zvýšení retenční schopnosti půd ve vinicích
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic
1 / 1
96.
DT
Výroba macerátů a likérů z ovocných surovin.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
97.
BT
Výskyt bakterií rodu Pseudomonas v zelinářských porostechHakalová, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
98.BT
Výskyt jarních mrazů a možná rajonizace ovocných dřevin
Rožnovský, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------FH
Details of topic
0 / 2
--
99.
BT
Výskyty zemědělského sucha na území jižní Moravy
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
100.
DTVýstavnický potenciál objektů pro trvalé pěstování rostlin.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
101.
BT
Výsypky - jejich rekultivace a potenciál pro rozvoj území
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
102.
DT
Výtvarně architektonická studie nového městského parku.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
103.BTVýtvarné umění v krajinářské architektuřeFilipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Andrýsová, Š.
104.
BT
Využití a biotechnika vybraných vegetačních prvků na stavebních konstrukcích využívaných v současné zahradní a krajinářské tvorběVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
105.
BT
Využití a biotechnika vybraných vegetačních prvků na stavebních konstrukcích využívaných v současné zahradní a krajinářské tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / --
--
106.
DT
Využití bakterií čeledi Pseudonocardiaceae v biologické ochraně révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
107.
BTVyužití cibulnatých a hlíznatých rostlin v objektech zahradní a krajinářské tvorbyVilím, S.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--
FH
Details of topic
2 / 1 Němcová, J.
Tomanová, J.
108.
BT
Využití cibulnatých a hlíznatých rostlin v objektech zahradní a krajinářské tvorbyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)--
--
--FHDetails of topic1 / 1
109.BT
Využití cross-flow filtrů ve vinařství
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
110.
DT
Využití DNA markerů pro zhodnocení potenciálu genotypů révy pro šlechtění na rezistenci vůči houbovým chorobámMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
111.DT
Využití dronů pro analýzu a návrh změn v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
112.
BT
Využití dronů pro účely krajinářské architekturySedláček, J.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
113.
DTVyužití fermentačních plynů z výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
Details of topic0 / 3--
114.
BT
Využití hub rodu Trichoderma k biologické ochraně révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
115.DT
Využití intenzity a spektrálního složení umělého světla na kořenění rostlin.
Burgová, J.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
C-HE
C-HE-H
--FHDetails of topic0 / 1
--
116.
DT
Využití kultivačních médií pro množení odrůd meruněk metodou in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
117.
BTVyužití léčivých rostlin v kosmetice, zadáno Lehnertová, roz. Šalková
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
118.BTVyužití LED diod v zahradnictví
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
B-HE
B-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Využití LED přisvětlování révy vinné v době raného vývoje rostlinyPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / ----
120.
BTVyužití LED svítidel pro skleníkové rychlení rostlinPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
121.
BT
Využití metody real-time PCR v detekci GTD (Grapevine Trunk Diseases)
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / --
--
122.
BTVyužití mikroskopie pro hodnocení mikrobiálního složení moštuDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
123.
DisT
Využití molekulárně genetických metod v procesu zvyšování kvality produkce osiv vybraných zelenin rodu Brassica rodu Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / --
Pečenka, J.
124.BTVyužití mykorhizních hub pro produkci v trvalých kulturách zahradních plodinPokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
125.
DisT
Využití mykorrhizy při pěstování zeleniny
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
126.DisT
Využití nanočástic při snižování hospodářských ztrát způsobovaných patogeny rodu Xanhomonas
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
127.
DT
Využití nových antivirotik pro eliminaci virů u česneku kuchyňského
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FHDetails of topic0 / 2--
128.DT
Využití nových antivirotik pro eliminaci virů u rodu Prunus
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
129.
DT
Využití přípravku s účinnou látkou daminozide a chlormekvát u vybraného sortimentu balkónových rostlin
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
130.BTVyužití rostlin z okrasných druhů čeledi Poaceae v zahradní a krajinářské tvorběVilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
131.BTVyužití rostlin z okrasných druhů čeledi Poaceae v zahradní a krajinářské tvorběDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
132.
DisT
Využití rostlinných extraktů, stimulátorů, biologicky aktivních látek, případně mykorrhizy při zvyšování kvality a odolnosti zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
133.
BT
Využití silice k ovlivňovaní kvality vína u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FHDetails of topic0 / 1--
134.BTVyužití SSR markerů k analýze rodičovství odrůdy révy vinné VesnaBaránková, K.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHDetails of topic
0 / 1
--
135.BTVyužití světelných zdrojů při kultivaci rostlin v podmínkách in vitroVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HTB-HT-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
136.
BT
Využití technické síťoviny jako ochranného prostředku proti některým škůdcům révyDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
137.BTVyužití vybraného sortimentu letniček v přírodních vazbách s přihlédnutím na jejich dobu trvanlivostiDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
138.
DT
Využití vybranného modelového zeleninového druhu
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEC-HE-H--FHDetails of topic0 / 1
--
139.
BT
Využití xerofytních trvalek v zahradní a krajinářské tvorbě
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
B-LAA
B-LA
--
--
B-LA-LR
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
140.DTVývoj a testování selektivních sorbentů pro sirné sloučeniny ve víně
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
141.
BT
Vývojové trendy v oblasti vinařských čerpadel Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
142.
BT
Význam a tržní pěstování rakytníku řešetlákového v Evropě a ve světě.Ondrášek, I.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
143.
DTVýznam druhu Picea abies pro kompozici zámeckého parku v PrůhonicíchDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--FHDetails of topic
0 / 1
--
144.
BTVýznam ozelenění meziřadí vinicKopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-HEN
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
145.BT
Vzácné dřeviny zámeckých zahrad
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
----
FH
Details of topic0 / 1
--
146.DisTVznik a vývoj karbonylových sloučenin při výrobě vínaDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1