Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of studyTrackIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Dohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
Department of Landscape Planning (FH)B-LAA
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
3.
BTUmělecké dílo ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
4.
DisT
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
D-KA----FH
Details of topic
1 / 1
Medlík, M.
5.
BT
Uplatnění medu v nápojovém průmyslu a jeho přesah do vinařstvíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)----
--
FH
Details of topic0 / 1--
6.
DT
Uplatnění mykorhizy a symybiotických mikroorganismů při pěstování zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FHDetails of topic2 / --
7.DTUplatnění principu nahodilosti při použití rostlin v krajinářské architektuřeDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA----
FH
Details of topic
0 / 2
--
8.
BT
Uplatnění zlatého řezu ve floristice.
Kuťková, T.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-FD
B-FD-FD
--
FH
Details of topic
0 / --
--
9.BT
UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU VE SPOLUPRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
----FH
Details of topic
0 / 1
--