Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
TrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
Suchý, M.
2.
DT
Samovolné šíření cizích rostlin z pohledu krajinářské architekturyPejchal, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LM
--
FH
Details of topic0 / 2
--
3.
DisT
Scénografie v krajinářské architektuře
Ambrožová, Z.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)D-KA--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
4.
BTSekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCAEichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
5.BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Baránková, K.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
6.
DisT
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
7.BTSkalický vinný región
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / -- Janota, J.
8.
DT
Skladování lyoflizovaných jablekDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)C-HEN--NZTKPFHDetails of topic
1 / 1
Fajgara, D.
9.
DT
Sledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zelenin
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)C-HEC-HE-H--FH
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleninyJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
----
--
FH
Details of topic0 / 1
--
11.
DT
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
12.DTSledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
13.DisTSledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastnostíBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-HE----
FH
Details of topic
0 / 1
--
14.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
----FH
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisTSmart landscape - scénáře pro krajinu 21. stoletíSalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
16.
BT
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
Raddová, J.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
17.
BT
Současná úroveň poznání genomu révy vinné Baránek, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Současné drobné sakrální projevy v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Sedlmajerová, A.
19.BTSoučasné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / --
Damborská, L.
21.
DT
Současné možnosti využití torz sakrálních stavebSalašová, A.Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
22.
BT
Současné trendy ve šlechtění letniček
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
Ščipák, M.
23.
BT
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
24.BTSoudobá zahrada v historickém kontextuPoláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--FH
Details of topic
0 / 1
--
25.BT
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
26.
BT
Soudobý městský park
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Soundscape - krajina zvuků
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
28.
BTSpecifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1 Vodičková, K.
29.
BT
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - lískaNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
31.DTStanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodinVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
32.DTStanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinnéVetešková, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--FH
Details of topic
0 / 1
--
33.DT
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
34.
BTStanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FHDetails of topic0 / ----
35.
BT
Starobylé výmladkové lesy
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / --
36.BTStavebně-technické řešení vinařských provozůDepartment of Horticultural Machinery (FH)----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
37.
BT
Stilbeny v révě vinnéDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
0 / 1
--
38.
DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevinNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
39.
DT
Středověké hrady v současné krajiněDepartment of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA--FH
Details of topic
1 / 1 Kříčková, K.
40.
BTStřechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architekturyFilipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FHDetails of topic
1 / 1
41.
DT
Střety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--FHDetails of topic
0 / 2
--
42.BT
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Menšíková, T.
43.
DT
Studie založení ochranného lesního pásu
Rajnoch, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------FHDetails of topic
1 / 1
Zezulová, T.
44.DisT
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
45.
DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic0 / 1
--
46.
DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
47.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
----
--
FH
Details of topic0 / 1
--
48.
BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / --
49.
DisTStudium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
50.
DT
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
51.
BT
Studium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metod
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
52.BTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)------
FH
Details of topic0 / 2--
53.
DTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)------FH
Details of topic
0 / 1
--
54.
DTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic1 / 1 Vavřiník, A.
55.
BT
Studium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitro
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic0 / 1--
56.DisTStudium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
57.
DisT
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR----FHDetails of topic0 / 1--
58.
DisT
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
59.
DisT
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vínZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H--FHDetails of topic
1 / 1
Vaidová, M.
60.
DisT
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Balík, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
61.
DisT
Studium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkceDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
----FHDetails of topic
0 / --
--
62.BTStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1--
63.
DisTStudium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
----FH
Details of topic
0 / 1
--
64.
BTStudium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůBulíř, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
65.
DT
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--FH
Details of topic
0 / 1--
66.DT
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / 1
67.
DTStudium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČRNečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
68.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--FHDetails of topic0 / --
--
69.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
70.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT
--
--
FH
Details of topic0 / ----
71.
DisT
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
72.
DisTStudy of the epigenetic factors and their use in horticultural productionMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
73.BTSubstráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
Details of topic0 / 1--
74.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Neugebauerová, J.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FDB-FD-FD--FH
Details of topic
1 / 1
75.
BT
Světelné znečištění kulturní krajiny
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
------FH
Details of topic
1 / 1
76.
BT
Sytém zeleně v obcích Bohdalice a PavloviceDepartment of Landscape Planning (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--