Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
2.BT
Sekundární metabolity produkované houbami komplexu ESCA
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Selekce za pomoci markerů ve šlechtění révy vinné
Baránková, K.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
4.
DisT
SENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍ
Kyseláková, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
5.BTSkalický vinný región Kumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FHDetails of topic1 / --
6.
DT
Skladování lyoflizovaných jablekSoural, I.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HEN--NZTKP
FH
Details of topic
1 / 1
7.DTSledování intenzity fotosyntézy u vybraných druhů zeleninJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic0 / 1--
8.
DT
Sledování intenzity fotsyntézy u skleníkové kultury zeleninyJezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------FH
Details of topic
0 / 1--
9.
DT
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
Eichmeier, A.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
10.
DTSledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinicPavlačka, R.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
11.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
12.
DisT
Sledování vybraných parametrů vertikálních zelených stěn v kontextu optimalizace užitných vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
13.DisTSmart landscape - scénáře pro krajinu 21. stoletíDepartment of Landscape Planning (FH)D-LAD-LA-LA--FHDetails of topic1 / 1
14.
BT
Současná úroveň poznání genomu druhu CapsicumMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
15.BTSoučasná úroveň poznání genomu révy vinné
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic0 / 1
--
16.
BTSoučasné drobné sakrální projevy v krajině
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
17.BTSoučasné formy alternativní produkce ve vinohradnictví v ČR a sousedních zemíchJurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Současné možnosti využití systémů alternativní ochrany ve vinohradnictví
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-HEN--VAVFHDetails of topic0 / 1
--
19.BT
Současné trendy ve šlechtění letniček
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
20.BTSoučasné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Department of viticulture and enology (FH)
------
FH
Details of topic
1 / 1
Repin, V.
21.
BT
Soudobá zahrada v historickém kontextu
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Soudobé tendence hospodaření s vodou ve veřejném prostoruFilipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
1 / 1
23.
BTSoudobý městský parkPoláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1--
24.
BT
Soundscape - krajina zvuků
Dohnalová, B.Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
--
--FHDetails of topic1 / 1
25.
BT
Specifika navrhování zahrad pro domovy seniorůŠevčíková, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
Vodičková, K.
26.
BT
Srovnání genetického polymorfismu odrůd rodu Corylus - líska
Department of Fruit Science (FH)------MENDELU
Details of topic
0 / 1--
27.
BT
Srovnávací studie domácích a zahraničních odrůd dosen (Canna)
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
28.DT
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
Vetešková, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
29.
DTStanovení fytotoxicity vybraných antivirotik u in vitro kultur révy vinnéMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--FH
Details of topic
0 / 1--
30.DT
Stanovení příčin disafinity hrušňových podnoží pomocí fluorescenční mikroskopie
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
31.BT
Stanovení stáří dřevin – možné metody a přístupy
Štefl, L.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Starobylé výmladkové lesyKučera, P.Department of Landscape Planning (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / ----
33.
BT
Stavebně-technické řešení vinařských provozůZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
34.
BTStilbeny v révě vinnéDepartment of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHDetails of topic
0 / 1
--
35.
DisT
Stresové metabolity produkované fytoplazmami ovocných dřevinNečas, T.Department of Fruit Science (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
36.
DT
Středověké hrady v současné krajině
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
37.
BT
Střechy a jejich potenciál v městské krajině z pohledu krajinářské architekturyFilipi, V.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA--FHDetails of topic1 / 1
38.DTStřety a problémy v krajině. Nástroje pro identifikaci a řešení.Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
--
--
FH
Details of topic0 / 2
--
39.
BT
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.Department of Landscape Planning (FH)B-LSA----
FH
Details of topic
1 / 1
40.
DT
Studie založení ochranného lesního pásuDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
----
FH
Details of topic
1 / 1
41.
DisT
Studium vlivu epigenetických faktorů a možností jejich využití v zahradnické produkci Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
42.
DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
43.DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic1 / 1
44.
DT
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
45.
BT
Studium a zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zahradních borůvek.
Vlk, R.
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / --
--
46.
DisT
Studium biologicky odbouratelných polymerů v kompostovacím procesu
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE
D-HE
--
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
47.DT
Studium distribuce patogena Xanthomonas campestris pat. campestris v semenech zelenin.
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
48.
BTStudium druhu Brassica oleracea pomocí molekulárních metodRaddová, J.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
49.
BTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
50.
DTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.Department of viticulture and enology (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
51.BTStudium koncentrace růstových regulátorů pro zakořeňování Vitis vinifera L. v podmínkách in vitroMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
52.DisT
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Ryšavý, D.
53.DisTStudium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.Balík, J.Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
54.
DisT
Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vín
Zemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic1 / 1
55.
DisT
Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Omastová, P.
56.
DisTStudium perspektivních symbiotických bakterií pro zlepšení zelinářské produkcePokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
57.BTStudium podmínek převodu Vitis vinifera z in vitro do in vivoOndrušiková, E.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
58.
DisT
Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
Balík, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
D-ZAHR
--
--FHDetails of topic
1 / 1
59.
BT
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromůDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA--
--
FHDetails of topic0 / 2--
60.DT
Studium světelných zdrojů pro in vitro kultivaci podnože Gisela 5
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
61.DT
Studium uměle vyvolaných epigenetických změn u bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)----
--
FH
Details of topic0 / 1--
62.
DT
Studium zastoupení ovocných druhů ve vinicích v ČR
Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
63.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
0 / ----
64.
DisT
Study of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materials
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-EUHO--
--
FH
Details of topic
1 / --
Saleem, S.
65.DisTStudy of bacterial pathogens of vegetable and limitation by novel materialsPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT
--
--FH
Details of topic
0 / --
--
66.
DisT
Study of internal quality of vegetable in organic farming system
Pokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
67.
DisT
Study of the epigenetic factors and their use in horticultural production
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic0 / 1--
68.BTSubstráty vhodné pro použití u exteriérové vertikální stěnyMašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
69.
BT
Svatební floristika-praxe a trendy, zadáno Bečvářová
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)B-FDB-FD-FD--
FH
Details of topic
1 / 1 Bečvářová, K.
70.
BT
Světelné znečištění kulturní krajiny
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
71.
BTSytém zeleně v obcích Bohdalice a Pavlovice
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--