Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of studyTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Péče o památky zahradního umění mezi léty 1948 až 1989 na příkladu tvorby Otakara Kuči
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / --
2.
BT
Permakultúrne pestovanie zeleniny
Jurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Vargovčíková, B.
3.
DT
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Perspektivní dřeviny v podmínkách probíhajících klimatických změn
Miksová, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-RMGM
B-LA
--
--
--
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2--
5.BT
Perspektivní odrůdy letniček u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvků
Vilím, S.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LA
--
--
FHDetails of topic
0 / --
--
6.
BT
Perspektivní odrůdy trvalek u vybraných rodů využitelných při tvorbě květinových prvkůDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
7.BT
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
8.BT
Perspektivní stroje pro provádění zelených prací ve vinohradnictví
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)--
--
--FHDetails of topic
1 / 1
9.
BT
Perspektivní stromy pro použití v městské zeleniMiksová, L.Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-RMGM
B-LA
B-LSA
--
--
--
--
--
--
FHDetails of topic1 / 2
10.
DT
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--FH
Details of topic
1 / 1
Arnošt, V.
11.
DisT
Pěstované druhy a hybridy rodu Bergenia Moench., jejich evaluace, šlechtění a uplatnění v zahradnické produkci
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-HE----FHDetails of topic
0 / 1
--
12.
BTPěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
Details of topic0 / 1
--
13.DTPěší pohyb ve městě i v krajině, percepce hodnot.Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 2
--
14.
DTPlán regenerace krajinné památkové zónySalašová, A.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
----
FH
Details of topic
0 / 3
--
15.
BT
Plochy podél železniční trati v intravilánu města
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
16.
BT
Pocket parks Brno - Židenice
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSAB-LSA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1
17.
BT
Podrobná analýza provozu a rozdílí vybrané floristické obchodní jednotky v Bělorusku a České Republice.Jurica, M.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
B-FD
B-FD-FD
--FH
Details of topic
1 / 1
18.
BTPohornická krajina
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1--
19.
DT
Pokročilé metody laserové konfokální mikroskopie pro studium patogenů zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / ----
20.DT
Pokročilé metody mikroskopie pro studium patogenů vinné révy
Pokluda, R.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / --
--
21.DT
Pomologická charakteristika odrůd broskvoně obecné s pozdní dobou zrání.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / --
23.
DT
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
24.
DisT
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H--FH
Details of topic
1 / 1
25.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech zelinářstvíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
26.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech ve vinohradnictvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)C-HEN
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
27.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Zemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)C-HEN
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
28.
DT
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
29.
DTPorovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Lorencová, K.
30.DT
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
31.
DT
Porovnání softwarů pro analýzu genetických informací
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
33.
DTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
34.
DT
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
35.DT
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
36.
BT
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Department of viticulture and enology (FH)------FH
Details of topic
1 / --
37.
DT
Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
38.BT
Posouzení vhodnosti materiálů pro konstrukce vozovek parkových cest a zpevněných ploch
Skoupil, J.Department of Horticultural Machinery (FH)B-LA
B-LA-LM
--FH
Details of topic
0 / 1--
39.DT
Posvátno v krajině
Dohnalová, B.
Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FHDetails of topic0 / 1
--
40.
DisT
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-KA
--
--
FH
Details of topic1 / 1
41.BT
Potenciál menších vodních toků ve veřejném prostoru
Šamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FHDetails of topic1 / 1
42.BTPotenciál menších vodních toků ve veřejném prostoruŠamánek, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--FHDetails of topic
1 / 1
43.
BT
Potencialní změny v krajině vyvolané obnovením těžby na Frenštátsku
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LR--
FH
Details of topic
0 / --
--
44.
DT
Poutní areál Neratov v Orlických horách - veřejné prostory a křížová cesta krajinouDepartment of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Použití inertních plynů ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FHDetails of topic0 / 1
--
46.
DT
Použití mulče při produkci dřevin v kontejnerech
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / ----
47.
DT
Použití rostlin ve vybrané etapě zahradní a krajinářské architekturyPejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
--
--FH
Details of topic
0 / 1--
48.
BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v kosmetickém průmysluDepartment of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
49.
BT
Použití sekundárních produktů po lisování oleje v potravinářském průmyslu
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
50.
BT
Použití symbiotických hub v okrasné školkařské produkci
Salaš, P.Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
51.
BT
Problematika erozního ohrožení vinic a možnosti jejího omezení
Čížková, A.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
52.
BT
Problematika vlivu výšky travního porostu na potřebu vody
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
53.
DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicíchSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR----FH
Details of topic
1 / 1
54.
BT
Projekt závlahového systému pro konkrétní podnikMašán, V.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-H--FHDetails of topic
0 / 1
--
55.BT
Proluky v sídelních útvarech
Kokeš, P.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic0 / 1
--
56.
BT
Proměny květinových záhonů v historických souvislostech
Department of Planting Design and Maintenance (FH)B-LSA
B-LSA-LA
--FH
Details of topic
0 / 1
--
57.
DT
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Kulhánková, Z.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
1 / 1 Kuchyňková, A.
58.BT
Prostupnost krajiny od feudalismu k socialismu a kapitalismu.
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
----
--
FH
Details of topic1 / 2
59.
BT
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
60.BT
Přehled a využití epigeneticky aktivních látek
Baránek, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)------FHDetails of topic
0 / 1
--
61.BT
Přehled softwarů vhodných pro projektování v oblasti zahradní a krajinné architektury
Skoupil, J.Department of Horticultural Machinery (FH)B-LA
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
62.
DT
Přírodní výluhy pro zlepšení kvality travních porostů
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
------
FH
Details of topic
0 / --
--
63.
DT
Přístupy k navrhování a projektování bylinných VP
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LA
C-LA-LA--
FH
Details of topic
0 / --
--
64.
BT
Půdopokryvné výsadby rostlin
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1