Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
TrackIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Nákladovost při zakládání viniceZemánek, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
2.DTNávrh databáze genetických informací pro révu vinnouVachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
3.
DT
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicíKučera, P.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
4.DT
Návrh obnovy a managementu regenerace poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic1 / 1 Káchová, N.
5.DTNávrh parkových cest a zpevněných ploch vybraného objektuSkoupil, J.
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-LA
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
6.DT
Návrh rekonstrukce ochranného lesního pásu (studie).
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-LAC-LA-LM--FH
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Návrh riešenia interiérovej zelenej steny
Mašán, V.Department of Horticultural Machinery (FH)------
FH
Details of topic
1 / 1
Holičková, Z.
8.
DT
Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Návrh založení arboreta
Department of Planting Design and Maintenance (FH)C-LA
C-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Netradiční ovocné destiláty
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-H
B-H-JRPZ
--
FH
Details of topic
1 / 1
11.
DisT
Netřesky (Sempervivum L. a Jovibarba Opiz): problematika pěstovaných taxonů, jejich evaluace, konzervace a uplatnění v zahradnické produkci
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), příprava vzorků pro masivně paralelní sekvenaceMendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
13.
DisTNové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
Department of Landscape Planning (FH)
D-LA
D-LA-LA--
FH
Details of topic
1 / 1
Appelová, P.
14.
BT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Matějka, D.
Department of Landscape Planning (FH)
B-LA
B-LSA
B-LA-LA
B-LSA-LA
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
15.
DT
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
Matějka, D.Department of Landscape Planning (FH)C-LAC-LA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Nové výsadby dřevin v Lednickém zámeckém parku -vyhodnocení stavu
Šimek, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA----FHDetails of topic1 / 1
17.
BTNové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Nové způsoby ovlivnění tvorby adventivních kořenů u řízkovanců
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--