Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT
Historická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.
Kučera, P.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FHDetails of topic0 / 1
--
2.
DTHistorická struktura krajiny a její význam pro dnešek - návrh krajinného prostředí venkovské zahrady.Department of Landscape Planning (FH)
C-LA
C-LA-LA--FH
Details of topic
0 / 1--
3.
DisTHistorický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HORT--
--
FHDetails of topic0 / --
--
4.
DisT
Historický kontext léčivých rostlin na území českých zemí
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR----
FH
Details of topic0 / 1--
5.
BT
Historický park jako veřejný prostor
Poláčková, L.
Department of Garden and Landscape Architecture (FH)
B-LSA
B-LSA-LA
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
7.
BTHistorie a perspektivy ovocných sadů v CHKO Pálava
Department of Landscape Planning (FH)
B-LSAB-LSA-LR
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
8.
DisT
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobámPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
9.DisTHodnocení alternativních výrobních postupů zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Heinrich, M.
10.
DT
Hodnocení asijských odrůd slivoní při posklizňovém dozrávání
Kožíšková, J.
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
C-HE
C-HEN
C-HE-PHP
--
MQFS
NZTKP
FH
Details of topic
0 / ----
11.BT
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
Kopta, T.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
12.
BT
Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče.
Pejchal, M.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-MGM
--
FH
Details of topic0 / 1
--
13.
DisT
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)D-ZAHR
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
14.
DT
Hodnocení energetického potenciálu u matolinDepartment of Horticultural Machinery (FH)----
--
FHDetails of topic1 / 1
15.
DT
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
Ondrášek, I.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
16.
DisT
Hodnocení fyzikálních vlastností půd v podmínkách trvale udržitelného vývoje vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Hodnocení fyziologických parametrů u révy
Jezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
VAV
FH
Details of topic0 / 1
--
18.BT
Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů rostlin; programy, modely, využití
Vachůn, M.Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Hodnocení genofondu rodu Canna - z hlediska obsahových látek.
Sotolářová, O.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Hodnocení hlavních stresových faktorů při pěstování zeleninyJezdinský, A.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
21.DT
Hodnocení infiltrační schopnosti půd u vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Hodnocení křížové ochrany (cross protection) u meruněk infikovaných fytoplazmou ESFY
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
23.
BT
Hodnocení kvality technických prvků v objektech krajinářské architekturyDepartment of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
0 / 2
--
24.DT
Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
2 / 2
25.
DT
Hodnocení míry výskytu a dynamiky symptomatických projevů choroby ESCA ve vegatečním období
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--FH
Details of topic
1 / 1
26.BT
Hodnocení možností povrchové ochrany stavebních prvků používaných v zahradní tvorbě
Department of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-LA
B-HE-H
B-LA-LM
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
27.
DT
Hodnocení nákladů na zakládání vinice a stavbu opěrné konstrukce
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Fojtík, T.
28.DT
Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)----
--
FHDetails of topic0 / 1--
29.
BT
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
Department of Fruit Science (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
Záklasníková, L.
32.
DT
Hodnocení půdního smyvu ve vinicích s využitím dešťových simulacíZemánek, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
33.
DT
Hodnocení půdního zhutnění u vinic
Burg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
34.BT
Hodnoceni pylu a semen pomoci moderních metod mikroskopie u vybraných odrůdových skupin révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém území
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 1--
36.
BT
Hodnocení realizovaných prvků ÚSES v modelovém územíLacina, D.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 2
--
37.
BT
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní ke spále růžovitýchDepartment of Fruit Science (FH)------FH
Details of topic
0 / 2
--
38.
DT
Hodnocení rozchodníků typové sekce rodu Hylotelephium
Uher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
39.
DT
Hodnocení rozložitelnosti vybraných biopolymerů v podmínkách aerobního prostředí
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1 Wallová, V.
40.
DT
Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / 1
41.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinnéPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
------FHDetails of topic
0 / 1
--
42.BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1
--
44.
DTHodnocení smyvu půdy v meziřadí vinic
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / --
--
45.BTHodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
46.
BTHodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a EurybiaUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
47.
DTHodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / ----
48.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu PhedimusUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)------
FH
Details of topic
0 / --
--
49.
BT
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodů Sedum a Oreosedum
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FHDetails of topic1 / -- Peřinová, I.
50.
BTHodnocení sortimentu třapatkovek (Echinacea) v klimatických podmínkách středoevropského termofytikaUher, J.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)--
--
--FH
Details of topic
0 / ----
51.
DisT
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)D-HE--
--
FHDetails of topic1 / 1 Tekielska, D. A.
52.
DTHodnocení ujímatelnosti a afinity očkovanců asijských slivoní očkovaných v jarním termínu metodou chip buddingWolf, J.Department of Fruit Science (FH)
--
----FH
Details of topic
0 / 1--
53.
BT
Hodnocení úrovně tolerance k PPV u vybraných odrůd švestek
Nečas, T.Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Hodnocení vegetativního stádia u botanických narcisůJezdinský, A.Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 2--
55.
DisT
Hodnocení vlastností peletizovaného kompostu a ověření jeho účinku na půdní vlastnosti
Burg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-ZAHR
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
56.
DisT
Hodnocení vlhkosti půdy v závislosti na způsobu kultivace ve vinicích
Department of Horticultural Machinery (FH)
D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / ----
57.
DT
Hodnocení vlivu fytoplasmy ESFY na dormanci a fenologické charakteristiky u meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / --
--
58.
DT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování broskvoní
Nečas, T.
Department of Fruit Science (FH)
------
FH
Details of topic
0 / --
--
59.
BT
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
60.
DT
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
Department of Horticultural Machinery (FH)
------
FH
Details of topic0 / 1--
61.BT
Hodnocení vlivu termínu seče na vybrané vlastnosti trvalek založených z přímého výsevu.
Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------FHDetails of topic
1 / --
62.
DT
Hodnocení vybraných fenologických parametrů révy vinné ve vztahu k výživovým podmínkámBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1
--
63.
DT
Hodnocení vybraných genotypů broskvoní a nektarinek.Ondrášek, I.
Department of Fruit Science (FH)
C-HE
C-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / --
--
64.BTHodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
Department of Fruit Science (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 2
--
65.
DT
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska rezistence k houbovým chorobámVachůn, M.
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH)
----
--
FH
Details of topic
0 / 1--
66.DTHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.Department of Planting Design and Maintenance (FH)------FHDetails of topic
1 / 1
Březinová, Z.
67.BTHodnocení vybraných vlastností okrasných trav založených z přímého výsevu.Klasová, K.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Bednář, J.
68.
BTHodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.Kuťková, T.Department of Planting Design and Maintenance (FH)
B-LSA
B-LSA-LR
--
FH
Details of topic
1 / -- Šikulová, M.
69.
DT
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
C-RMGM----FH
Details of topic
1 / --
70.
DT
Hodnocení vybraných znaků odrůd a hybridů meruněkDepartment of Fruit Science (FH)----
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
71.
DTHodnocení výhřevnosti réví a možností jeho využití pro energetické účelyBurg, P.Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
72.DTHodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovinNečas, T.Department of Fruit Science (FH)--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
73.DTHodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštuBurg, P.
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Jančura, Š.
74.
BT
Houbové choroby révy vinné.
Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1 Hrazdilová, M.
75.
BT
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
Department of Landscape Planning (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Žížková, L.
76.DT
Hydroponická kultivace révy vinné
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / --
--
77.DisTHyperoxidace moštů při výrobě vínBaroň, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FHDetails of topic
1 / 1