Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Edukativní a osvětová funkce zahrady
Poláčková, L.Department of Garden and Landscape Architecture (FH)B-LSAB-LSA-LA--
FH
Details of topic
0 / 1
--
2.
DisT
Efektivita pěstitelských technologií v zelinářstvíDepartment of Horticultural Machinery (FH)D-HE--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
3.
DT
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Kučera, P.
Department of Landscape Planning (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Ekologické přípravky na ochranu révy vinné
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic1 / 1
5.DisTEkologizace hydroponického systému pěstování zeleninyDepartment of Vegetable Growing and Floriculture (FH)D-ZAHR----FHDetails of topic0 / 1
--
6.DisT
Ekologizace hydroponického systému pěstování zeleniny
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Ekonomické hodnocení postupů při mechanizované sklizni hroznů v reginech jižní Moravy
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HEN
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
8.DisT
EKONOMICKÝ MODEL VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY V KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
Krejčiřík, P.
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
D-LA
D-LA-LA
--
FHDetails of topic
1 / 1
9.
BTEnergetické využití odpadních produktů z vinařských provozůDepartment of Horticultural Machinery (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
1 / 1
Konečný, J.
10.DT
Energetické využití odpadních produktů ze zpracování ovoce
Department of Horticultural Machinery (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
11.
DT
Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
Department of Horticultural Machinery (FH)
C-HE
C-HE-MAMHP--
FH
Details of topic1 / 1
12.
DisTEvaluation of new and promising botanical preparations on insecticidal activity of brassica vegetable pestsPokluda, R.
Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FHDetails of topic1 / --