Přehled vypsaných témat - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.DisP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.
DP
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJN-EMAJ-ESAJ--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.DisPDopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážející
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.BP
Dopady přijetí Eura na cenu nemovitostí
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
DisP
Dopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní Evropy
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DPDůchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývojeAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tian, W. J.
8.
DP
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
9.
DP
Export of commodities in African country
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.DPFaktory ovlivňují porodnostŽáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DP
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)
Žáková, K.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DP
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / -- Kubicová, K.
13.
DP
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
DP
Faktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajináchStřelec, L.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNSTPEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.DPHodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EUStaňková, M.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
BP
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EMAJ
B-EM-ME
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DisP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.DPMarketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětvíŠácha, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.DP
Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Holoubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
N-EM-EZP
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Možnosti využití metody kritické cesty
Holoubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Optimalizace struktury výroby podnikuÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
22.
DP
Optimalizace výrobní struktury konkrétního podnikuŠácha, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.
DP
Optimalizace zásob konkrétního podniku
Šácha, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BP
Príjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajinách
Vančová, T.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EMB-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.DPRozdělení příjmů domácností v ČRÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
Testovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DP
Verification of the Marhall - Lerner condition in African countriesAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.
BP
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůŽáková, K.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
29.DPVliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníkůÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Sobotová, S.
Šufliarska, D.
30.DPVliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistnéhoÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
31.
BP
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Vančová, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
32.
BPVyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / krajiÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
33.
DP
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Konderla, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
34.
DP
Využití metod LP při řízení
Holoubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.
DP
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
36.
DP
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývojeStřelec, L.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
37.
DP
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
39.BP
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--