Summary of topics offered - Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Track
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Application of quantile regression for distribution analysis of income and consumption expendituresAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EMA
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
2.
DisT
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expendituresDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
0 / 1--
3.
DT
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
4.
DisT
Dopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážejícíDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
5.BTDopady přijetí Eura na cenu nemovitostí
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBE0 / 2
--
6.DTDůchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývojeDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
7.
DisT
Důsledky finanční krize pro členské státy Eurozóny a státy s vlastní měnou
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-HPSA
D-HPSA-FA
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
8.
DT
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMAJ----
FBE
1 / 1 Tian, W. J.
9.
DT
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětvíForbelská, M.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--FBE
0 / 3
--
10.
DT
Export of commodities in African country
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
----FBEprohlížet0 / 1
--
11.
DisT
Factors limiting sufficient food production in developing countriesAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EM
D-EMA
--
D-EMA-BME
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
12.DisT
Factors limiting sufficient food production in developing countries
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
prohlížet0 / ----
13.DT
Faktory ovlivňují porodnost
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-ME--FBEprohlížet
1 / 1
Dlhá, V.
14.
DT
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
15.
DT
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)----
--
FBE
prohlížet1 / -- Kubicová, K.
16.DT
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR
Střelec, L.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBEprohlížet
1 / 1
17.DTFaktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
SNST
FBE
prohlížet
1 / 1
18.DTHodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EUDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)----
--
FBEprohlížet0 / 2
--
19.
BT
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EMEN
B-EM-ME
B-EMEN-MEEN
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
20.
DisT
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM
D-EMA
--
D-EMA-BME
--
--
FBE0 / 1
--
21.
DT
Marketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětvíŠácha, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
22.
DTModelování - nástroj poznání a řešení problémůHoloubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
C-EM-AFE
--
--
--
FBE
0 / 1
--
23.DTMožnosti využití metody kritické cestyDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
24.
DT
Optimalizace struktury výroby podnikuHoloubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
prohlížet0 / 2
--
25.
DT
Optimalizace výrobní struktury konkrétního podniku
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet0 / 1
--
26.DT
Optimalizace zásob konkrétního podniku
Šácha, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1--
27.
BT
Príjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
28.
DT
Rozdělení příjmů domácností v ČR
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
29.
BT
Testovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4Vančová, T.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME--FBEprohlížet
0 / 1
--
30.
DTVerification of the Marhall - Lerner condition in African countries
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
----
FBE
0 / 1
--
31.
BT
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůŽáková, K.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / ----
32.DTVliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
2 / 2
Sobotová, S.
Šufliarska, D.
33.
DT
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Žáková, K.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBE0 / 2
--
34.
BT
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME--FBEprohlížet0 / 1--
35.
DTVyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / krajiDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet0 / 1--
36.
BT
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Konderla, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME--FBE
0 / 1
--
37.
DTVyužití metod LP při řízení
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet0 / 1--
38.
DT
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Holoubek, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
39.
DT
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje
Střelec, L.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
SNST
FBE
1 / 1 Zálešáková, K.
40.
DT
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
41.
DT
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBE
0 / 2--
42.
BTZhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
--
--FBEprohlížet0 / ----